Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thànnh sản phẩm tại Công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà Nội

24 405 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2012, 09:42

Báo cáo thực tập: Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thànnh sản phẩm tại Công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà Nội Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN Lời mở đầu Bớc sang thế kỷ 21, xu hớng khu vực hoá quốc tế hoá các nền kinh tế đã đợc khẳng định. Trong xu hớng đó, hai yếu tố nổi bật quan trọng nhất là hợp tác chặt chẽ cạnh tranh quyết liệt. Bị cuốn trong vòng xoáy cạnh tranh đó, các doanh nghiệp phải củng cố cũng nh hoàn thiện bộ máy quản lý, quy trình sản xuất . để thể tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trờng.Việc quản là rất quan trọng đối với mỗi công ty, giữ vai trò tích cực trong việc điều hành kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Quản chi phí sản xuất giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu chất lợng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng tài sản, vật t, lao động, tiền vốn cũng nh trình độ tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, là thớc đo kết quả hoạt động kinh doanh. Việc quản chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ dừng lại ở chỗ tính đúng,tính đủ mà còn phải cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Mặt khác, việc quản chi phí sản xuất giá thành sản phẩm một cách hợp còn tác dụng tiết kiệm để doanh nghiệp tăng tích luỹ, góp phần cải thiện nâng cao đời sống công nhân viên. Chính vì vậy, để phát huy tốt chức năng của mình, việc tổ chức công tác quản chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cần phải đợc cải tiến hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản ngày càng cao của doanh nghiệp.Là một doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa, sản phẩm sản xuất khối lợng, giá trị t-ơng đối lớn, sản xuất đơn chiếc, hàng loạt nhỏ, Công ty Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Nội đã đứng vững hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị tr-ờng. Thành công đó sự đóng góp không nhỏ của ban lãnh đạo doanh nghiệp của tập thể cán bộ công nhân viên trong công tác phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhng vẫn đảm bảo chất lợng tốt, nhằm từng bớc nâng cao uy tín sức mạnh cạnh tranh của mình trên thị trờng.Trong thời gian thực tập tại Công ty vừa qua, nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác quản chi phí sản xuất giá thành kết hợp với tiếp cận thực tế tại Công ty Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Nội, đợc sự giúp đỡ tận tình của giáo Mai Chi cùng các bác, các cô, chú trong phòng kế toán của Công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài: Công tác quản chi phí sản xuất giá thànnh sản phẩm tại Công ty Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Nội làm báo cáo quản của mình.Nội dung của báo cáo quản này, ngoài phần mở đầu kết luận, bao gồm ba phần.Phần I: Những vấn đề bản về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.Phần II: Thực trạng công tác quản chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Nội.Phần III: Một số kiến nghị nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Nội.SV : Lê Thanh Thảo Lớp KT10 - CĐ1Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN Phần I: Những vấn đề bản về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.I. Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.1. Khái niệm chi phí sản xuất.Trong điều kiện nền kinh tế sản xuất hàng hoá, quản theo chế thị trờng sự điều tiết của Nhà nớc, các doanh nghiệp phải tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm hữu ích để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đồng thời phải tự trang trải những chi phí đã chi ra trong sản xuất sản phẩm nâng cao doanh lợi, đảm bảo thực hiện tái sản xuất mở rộng. Những chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình sản xuất sản phẩm bao gồm chi phí về lao động, vật t tiền vốn . đợc gọi là chi phí sản xuất.Nh vậy, chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí lao động sống, lao động vật hoá các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra cho quá trình sản xuất trong một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng tiền.Nội dung của chi phí sản xuất: chi phí sản xuất không những bao gồm yếu tố lao động sống liên quan đến việc sử dụng lao động sống (tiền lơng, tiền công), lao động vật hoá (khấu hao TSCĐ, chi phí về nguyên vật liệu, nhiên liệu .) mà còn bao gồm một số khoản mà thực chất là phần giá trị mới sáng tạo ra (các khoản trích theo lơng nh Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn, lãi vay ngân hàng .).Các chi phí của doanh nghiệp luôn đợc tính toán, đo lờng bằng tiền trong một khoảng thời gian xác định (tháng, quý, năm .).Độ lớn của chi phí sản xuất là một đại lợng xác định phụ thuộc vào hai nhân tố chủ yếu:- Khối lợng lao động t liệu sản xuất đã tiêu hao vào sản xuất trong một thời kỳ nhất định.- Giá cả các t liệu sản xuất đã tiêu dùng tiền công của một đơn vị lao động đã hao phí.2. Phân loại chi phí sản xuất.Chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp bao gồm nhiều loại khác nhau cả về nội dung vai trò của nó trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó nhất thiết phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất theo những tiêu thứ khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý. Tuỳ theo mục đích yêu cầu khác nhau của công tác quản chi phí sản xuất thể đợc phân loại theo một số cách sau:2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí.Theo cách phân loại này, căn cứ vào tính chất kinh tế, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất khác nhau để chia ra các yếu tố chi phí, mỗi yếu tố chi phí chỉ bao gồm những chi phí cùng nội dung kinh tế, không phân biệt chi phí đó phát sinh ở lĩnh vực hoạt động nào. Toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp :Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ chi phí về các loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng bản mà doanh nghiệp đã sử dụng cho các hoạt động sản xuất trong kỳ.Chi phí nhân công: Bao gồm toàn bộ số tiền công phải trả, tiền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân nhân viên hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp.SV : Lê Thanh Thảo Lớp KT10 - CĐ2Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN Chi phí khấu hao TSCĐ: Bao gồm toàn bộ số tiền trích khấu hao các tài sản sử dụng cho sản xuất của doanh nghiệp.Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm toàn bộ số tiền doanh nghiệp đã chi trả về các loại dịch vụ mua từ bên ngoài nh: tiền điện, nớc, tiền bu phí . phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp.Chi phí bằng tiền khác: Là toàn bộ các chi phí bằng tiền chi cho hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ, ngoài các yếu tố chi phí đã kể trên.Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế tác dụng quan trọng đối với việc quản chi phí của lĩnh vực sản xuất: cho phép hiểu rõ cấu, tỷ trọng từng yếu tố chi phí, là sở để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, lâpj báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố ở bảng thuyết minh báo cáo tài chính, lập kế hoạch cung ứng vật t, kế hoạch quỹ lơng, tính toán nhu cầu vốn lu động, cung cấp tài liệu để tính toán thu thập quốc dân.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí.Theo cách phân loại này, mỗi yếu tố chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều mục đích công dụng nhất định đối với hoạt động sản xuất đợc chia ra thành các khoản mục chi phí khác nhau, mỗi khoản mục cùng mục đích, công dụng không phân biệt chi phí đó nội dung kinh tế nh thế nào. Vì vậy, cách phân loại này còn gọi là phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục, gồm các khoản mục sau:Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng vào mục đích trực tiếp sản xuất sản phẩm.Chi phí nhân công trực tiếp:Bao gồm chi phí về tiền công, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân trực tiếp sản xuất.Chi phí sản xuất chung: Bao gồm những chi phí dùng cho hoạt động sản xuất chung ở các phân xởng, đội sản xuất ngoài hai khoản mục chi phí trực tiếp đã nêu trên. Chi phí sản xuất chung đợc mở chi tiết để thể quản theo từng yếu tố chi phíChi phí nhân viên phân xởngChi phí vật liệuChi phí dụng cụ sản xuất Chi phí khấu hao TSCĐChi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác băng tiền.Phân loại chi phí theo khoản mục công dụng kinh tế tác dụng phục vụ cho yêu cầu quản chi phí sản xuất theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành , làm sở để lập định mức chi phí sản xuất lập kế hoạch giá thành sản phẩm cho kỳ sau.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lợng sản phẩm, công việc, lao vụ trong kỳ.Theo cách này chi phí đợc chia ra làm hai loại:+Chi phí khả biến: Là loại chi phí thay đổi về tổng số tỷ lệ thuận với sự thay đổi trong mức độ hoạt động của sản xuất khối lựơng sản phẩm sản xuất trong kỳ.+Chi phí bất biến: Là chi phí mà tổng số không thay đổi khi sự thay đổi trong mức độ hoạt động sản xuất hoặc khối lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ.SV : Lê Thanh Thảo Lớp KT10 - CĐ3Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN Cách phân loại này ý nghĩa quan trọng đối với quản trị kinh doanh, là căn cứ để xác định phân tích điểm hoà vốn, phục vụ cho việc ra các quyết định cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phơng pháp tập hợp chi phí mối quan hệ với đối tợng chịu chi phí.Theo tiêu chuẩn này, chi phí sản xuất kinh doanh đợc chia thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp.+Chi phí trực tiếp: Là những chi phí phát sinh mối quan hệ trực tiếp đến việc sản xuất một loại sản phẩm, một công việc, lao vụ hoặc một hoạt động, một địa điểm nhất định. +Chi phí gián tiếp: Là những chi phí liên quan đến nhiều sản phẩm, công việc, lao vụ nhiều đối tợng khác nhau đợc phản ánh theo địa điểm sử dụng mà không chỉ rõ mục đích sử dụng nên phải tập hợp, quy nạp cho từng đối tợng băng phơng pháp phân bổ gián tiếp.Cách phân loại này ý nghĩa đối với việc xác định phơng pháp tập hợp phân bổ chi phí cho các đối tợng một cách đúng đắn, khoa học, hợp lý, lựa chọn đợc tiêu thức phân bổ phù hợp.2.5. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung cấu thành của chi phí.+Chi phí đơn nhất: Là loại chi phí do một yếu tố duy nhất cấu thành nh vật liệu chính dùng cho sản xuất, tiền lơng công nhân sản xuất.+Chi phí tổng hợp: Là loại chi phí do nhiều yếu tố khác nhau tập hợp lại cùng một công dụng nh chi phí sản xuất chung.Cách phân loại này giúp cho việc nhận thức vị trí của từng loại chi phí trong công việc hình thành sản phẩm để tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất thích hợp với từng loại.Bên cạnh các cách phân loại chi phí trên, chi phí sản xuất còn đợc phân loại thoe nhiều cách khác nhau nh:Phân loại chi phí theo thẩm quyền ra quyết định. Theo cách phân loại này, chi phí đợc chia thành: chi phí kiểm soát đợc, chi phí không kiểm soát đợc.Phân loại chi phí trong việc lựa chọn các phơng án: chi phí hội, chi phí chênh lệch, chi phí chìm.3.Giá thành sản phẩm- Khái niệm bản chấtGiá thành sản phẩm (công việc, lao vụ) là chi phí sản xuất tính cho một khối lợng hoặc một đơn vị sản phẩm (công việc, lao vụ) do doanh nghiệp sản xuất đã hoàn thành.Giá thành sản phẩm là bộ phận chủ yếu cấu tạo nên giá trị của sản phẩmgiá trị của sản phẩm sở để xác định giá cả hàng hoá. Sản phẩm hàng hoá nào mà hao phí lao động để sản xuất ra nó nhiều thì giá trị của nó lớn do vậy giá cả trên thị trờng của nó cao ngợc lại. Nh vậy, giá thành sản phẩm chính là xuất phát điểm để xác định giá trị sản phẩm giá cả sản phẩm trên thị trờng. Để bù đắp những hao phí lao động mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong kỳ để sản xuất sản phẩm lãi thì sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra phải đợc bán cao hơn với giá thành của nó. Điều đó nghĩa là giá thành phải là lợng chi phí tối thiểu của giá cả sản phẩm, hàng hoá trên thị trờng. Để xác định đợc giá thành sản phẩm, doanh nghiệp phải tập hợp đợc toàn bộ chi phí sản xuất chi ra liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Do đó, chi phí sản xuất sở để hình thành nên giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu kinh tế SV : Lê Thanh Thảo Lớp KT10 - CĐ4Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN tổng hợp phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh quản trong doanh nghiệp.4.Phân loại giá thành sản phẩm .Để đáp ứng yêu cầu của quản lý, lập kế hoạch giá thành xây dựng giá bán sản phẩm, ngời ta thờng tiến hành phân loại giá thành sản phẩm theo nhiều tiêu thức khác nhau. Sau đây là 2 cách phân loại chủ yếu:4.1. Phân loại giá thành theo sở số liệu thời điểm tính giá thành.Theo tiêu thức này, giá thành sản phẩm đợc chia thành 3 loại:+Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm đợc tính trên sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lợng kế hoạch. Việc tính gia thành kế hoạch đợc tiến hành trớc khi bắt đầu quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm.+Giá thành định mức: Giá thành định mức cũng đợc xác định trớc khi bắt đầu quá trình sản xuất sản phẩm. Giá thành định mức đơc xác định trên sở các định mức về chi phí hiện hành chỉ tính cho đơn vị sản phẩm tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoach nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt đợc trong quá trình thực hiện kế hoạch giá thành.+Giá thành thực tế: Giá thành thực tế là chỉ tiêu đợc xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm dựa trên sở chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh tập hợp đợc trong quá trình sản xuất sản phẩm cũng nh sản lợng sản phẩm thực tế đã sản xuất trong kỳ.Cách phân loại này tác dụng trong việc quản giám sát chi phí, xác định đợc các nguyên nhân vợt địnhm mức chi phí cho phù hợp.4.2. Phân loại giá thành theo phạm vị các chi phí cấu thành.Theo tiêu thức này, giá thành sản phẩm đợc chia thành 2 loại sau:+Giá thành sản xuất hay còn goi là giá thành công xởng: Là giá thành sản phẩm bao gồm các chi phí sản xuất nh: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm, công việc hay lao vụ đã hoàn thành. Giá thành này đợc sử dụng để hạch toán thành phẩm nhập kho giá vốn hàng bán (nếu xuất bán thẳng không qua kho), là căn cứ xác định giá vốn hàng bán mức lãi gộp trong kỳ ở doanh nghiệp.+Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ: Là giá thành bao gồm cả giá thành sản xuất chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp cho sản phẩm tiêu thụ. Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ chỉ xác định tính toán khi sản phẩm, công việc, lao vụ đợc xác định là tiêu thụ. Chỉ tiêu này là căn cứ để tính toán, xác định mức lợi nhuận trớc thuế của doanh nghiệp.Nh vậy, việc phân loại giá thành sản phẩm theo các góc độ xem xét trên đều nhằm phục vụ các mục đích khác nhau của công tác quản kế hoạch hoá giá thành, giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm của doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh, tránh tình trạng lãi giả lỗ thật trong sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp.Giá thành toàn bộ Giá thành sản xuất chi phí chi phí quản = + +Sản phẩm tiêu thụ của SP tiêu thụ bán hàng doanh nghiệp SV : Lê Thanh Thảo Lớp KT10 - CĐ5Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN 5. Phân biệt chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là hai mặt của quá trình sản xuất, một bên là các yếu tố chi phí đầu vào một bên là kết quả sản xuất ở đầu ra cho nên chi phí sản xuất giá thành sản phẩm mối quan hệ mật thiết với nhau, nguồn gốc giống nhau nhng cũng những điểm khác nhau về phạm vi hình thái biểu hiện:Chi phí sản xuất đơc tính trong phạm vi, giới hạn của từng kỳ sản xuất (tháng, quý, năm) chi phí sản xuất trong từng kỳ liên quan đến hai bộ phận khác nhau: sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ sản phẩm dơ dang cuối kỳ.Giá thành sản phẩm chỉ tính cho sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ chỉ tiêu này thờng bao gồm hai bộ phận: chi phí sản xuất kỳ trứơc chuyên sang kỳ này một phần chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ này (sau khi đã trừ đi giá trị sản phẩm dở cuối kỳ).Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất giá thành thể minh hoạ bằng hình vẽ sau:Sơ đồ: Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. A B C DTrong đó: AB: chi phí sản xuất kỳ trớc chuyển sang. BD: chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. CD: chi phí sản xuất chuyển sang kỳ sau. AC: giá thành của những sản phẩm hoàn thành trong kỳ.Nh vậy, chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ là BD, còn giá thành của những sản phẩm hoàn thành trong kỳ là: AC = AB + BD - CD.6. Vai trò của quản chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.Chi phí sản xuất gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật t, lao động trong các hoạt động sản xuất sản phẩm. Quản chi phí sản xuất thực tế là quản việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các loại tài sản, vật t, lao động, tiền vốn trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Mặt khác, chi phí sản xuất sở cấu thành nên giá thành sản phẩm do đó tiết kiệm chi phí sản xuất là một trong những biện pháp để hạ giá thành sản phẩm.II. Đối tợng tập hợp chi phí, đối tợng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.1. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất.Đối tợng tập hợp chi phí sản xuấtphạm vi, giới hạn để tập hợp các chi phí sản xuất phát sinh nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi phí tính giá thành sản phẩm phạm vi để tập hợp chi phí sản xuất thể là địa điểm phát sinh chi phí phân xởng, đội trại sản xuất, bộ phận chức năng hoặc thể là nơi gánh chịu chi phí nh từng loại sản phẩm hoặc đơn đặt hàng.+Nh vậy, thực chất của việc xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành chính là xác định nơi các chi phí đã phát sinh các đối tợng gánh chịu chi phí. Khi xác định đối tợng chi phí sản xuất cần dựa trên các nhân tố sau:+Đặc điểm cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp.SV : Lê Thanh Thảo Lớp KT10 - CĐ6Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN +Quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm.+Đặc điểm phát sinh chi phí, mục đích công dụng của chi phí.+Yêu cầu trình độ quản của doanh nghiệp.+Chu kỳ sản xuất kinh doanh.Nh vậy theo các căn cứ trên, đối tợng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất thể là:Từng phân xởng, bộ phận, tổ đội sản xuất hoặc toàn doanh nghiệp.Từng giai đoạn công nghệ hoặc toàn bộ quy trình công nghệ.Từng loại sản phẩm, công việc, nhóm sản phẩm cùng loại.Từng chi tiết, bộ phận sản phẩm, từng phân xởng, bộ phận.Từng đơn đặt hàng.Xác định đúng đắn đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tập chi phí sản xuất một cách kịp thời, chính xác theo đúng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định là sở, tiền đề quan trọng để kiểm tra, kiểm soát chi phí, tăng cờng trách nhiệm vật chất đối với các bộ phận, đồng thời cung cấp các số liệu cần thiết cho việc tính các chỉ tiêu giá thành theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp.2. Đối tợng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.Đối tợng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ doanh nghiệp sản xuất, chế tạo thực hiện cần tính đợc tổng giá thành giá thành đơn vị.Xác định đối tợng tính giá thành thể dựa vào các căn cứ sau đây:Căn cứ vào đăc điểm, cấu tổ chức sản xuất, căn cứ vào quy trình công nghệ, tính chất sản phẩm, yêu cầu trình độ quản của doanh nghiệp.+Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất: Nếu doanh nghiệp tổ chức sản xuất kiểu đơn chiếc thì từng sản phẩm, công việc, . là một đối tợng tính giá thành. Nếu doanh nghiệp tổ chức sản xuất hàng loạt thì từng loại sản phẩm, từng đơn đặt hàng . là một đối tợng tính giá thành.+Căn cứ vào quy trình công nghệ sản xuất: Nếu doanh nghiệp quy trình công nghệ sản xuất giản đơn thì đối tợng tính giá thành chỉ thể là sản phẩm, dịch vụ hoàn thành của quá trình sản xuất. ở những sản phẩm quy trình công nghệ phức tạp kiểu liên tục thì đối tợng tính giá thành thể là thành phẩm hoàn thành ở giai đoạn cuối cùng cũng thể bao gồm cả thành phẩm nửa thành phẩm ở từng giai đoạn công nghệ. Đối với sản phẩm quy trình công nghệ phức tạp kiểu song song thì đối tợng tính giá thành thể là từng bộ phận, chi tiết sản phẩm hoặc sản phẩm lắp ráp hoàn chỉnh.Nh vậy, đối với doanh nghiệp sản xuất, tuỳ thuộc vào đặc điểm tình hình cụ thể mà đối t-ợng tính giá thành sản phẩm thể là: Từng sản phẩm, từng công việc, từng đơn đặt hang đã hoàn thành, nửa thành phẩm, chi tiết, quy cách sản phẩm, bộ phận sản phẩm, từng công trình, hạng mục công trình.SV : Lê Thanh Thảo Lớp KT10 - CĐ7Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN III. Các biện pháp tiết kiểm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.1. Các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất:Là một doanh nghiệp sản xuất quy mô tơng đối lớn vì vậy biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến vấn đề hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.Biện pháp tiết kiệm chi phí rất nhiều đối với doanh nghiệp quy mô sản xuất lớn thì biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất thể là: Doanh nghiệp nên mua với số lợng lớn thì doanh nghiệp sẽ đợc hởng chiết khấu do công ty mua với số lợng lớn.Doanh nghiệp cũng nên tìm các nguồn nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị giá rẻ nhng không nghĩa rẻ là kém chất lợng mà rẻ là để tiết kiệm cho doanh nghiệp một phần nào đó chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Nếu ta mua đợc nguyên vật liệu với giá rẻ thì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để bỏ ra sản xuất sản phẩm là ít vì vậy đã hạ đợc giá thành sản phẩm Là một doanh nghiệp lớn thì nguyên vật liệu sản xuất ra cần với số lợng lớn ta thể dùng tiết kiệm nguyên vật liệu không nên lãng phí, thể thu hồi các phế liệu hỏng để bán hoặc thể tận dụng đợc những mẩu nguyên vật liệu của sản phẩm này để phục vụ cho sản xuất sản phẩm khác của doanh nghiệp đó cũng là một trong những biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm.2. Hạ giá thành sản phẩm.Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu chất lợng quan trọng đối với các xí nghiệp sản xuất cũng nh đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân .Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm, đồng nghĩa với việc lãng phí hay tiết tiệm lao động xã hội, bao gồm cả lao động vật hoá trong quá trình sản xuất ra sản phẩm. Nói cách khác, giá thành sản phẩm cao hay thấp, phản ánh kết quả của việc quản lý, sử dụng vật t, lao động, tiền vốn của xí nghiệp. Việc quản sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn nói trên sẽ xác định đợc việc hạ giá thành sản phẩm.Để tồn tại phát triển trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, đòi hỏi các xí nghiệp phải thờng xuyên cải tiến mặt hàng, nâng cao chất lợng sản phẩm phải hạ đ-ợc giá thành sản phẩm. Nh ta biết, đối với các xí nghiệp sản xuất, việc hạ giá thành sản phẩm là con đờng chủ yếu để tăng doanh lợi cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh; nó cũng là tiền đề để hạ giá bán, nâng cao sức canh tranh trên thị trờng, kể cả trong nớc ngoài nớc.Trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, việc hạ giá thành sản phẩm của các ngành sản xuất sẽ mang lại sự tiết kiệm lao động xã hội, tăng tích luỹ cho nền kinh tế nói chung- Đặc biệt khi chính sách thu của Nhà nớc thay đổi. Thuế là một hình thức thu chủ yếu của ngân sách Nhà nớc, trong đó thuế lợi tức thì việc hạ giá thành sản phẩm sẽ làm tăng tổng số lợi nhuận, do đó làm tăng nguồn thu của Ngân sách. Nh vậy, vấn đề hạ giá thành sản SV : Lê Thanh Thảo Lớp KT10 - CĐ8Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN phẩm không phải là vấn đề quan tâm của từng ngời sản xuất, của từng xí nghiệp mà là vấn đề quan tâm của toàn ngành, toàn xã hội.Để hạ đợc giá thành sản phẩm, đứng trên góc độ quản lý, cần phải biết nguồn gốc hay con đờng hình thành của nó, nội dung cấu thành của giá thành, để từ đó biết đợc những nguyên nhân bản nào, những nhân tố cụ thể nào đã làm tăng hoặc giảm giá thành chỉ trên sở đó, ngời quản mới để ra đợc các biện pháp cần thiết để hạn chế, loại trừ ảnh hởng các nhân tố tiêu cực, động viên phát huy đợc mức độ ảnh hởng của các nhân tố tích cực, khai thác khả năng tiềm tàng trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vật t, lao động tiền vốn, không ngừng hạ giá thành của từng sản phẩm. SV : Lê Thanh Thảo Lớp KT10 - CĐ9Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN Phần II: Thực trạng công tác quản chi phí sản xuất , tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công Ty Điện- Xây Dựng- NN & TL Nội I. Quá trình hình thành phát triển của Công ty Công Ty Điện - Xây Dựng - NN & TL Nội I. Đặc điểm chung của Công ty Công Ty Điện - Xây Dựng - NN & TL Nội - Tên doanh nghiệp: Công ty Công Ty Điện- Xây Dựng- NN & TL Nội .- Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp Nhà nớc.- Hình thức hoạt động: hạch toán độc lập.- Quyết định thành lập số: Số 202 BNN- TCCB QĐ của Bộ trởng Bộ nông nghiệp Công nghệ thực phẩm.- Trụ sở : 102 Đờng Trờng Chinh- Đống Đa- Nội.- Số điện thoại: 8694773-8694554.- Lĩnh vực kinh doanh:+Công nghiệp sản xuất thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp.+Thơng nghiệp bán buôn, bán lẻ.+Công nghiệp khác.+Chế tạo sửa chữa lắp đặt điên, các thiết bị phục vụ thuỷ lợi nông nghiệp phát triển nông thôn. Nhận thầu phần điênvà xây dựng vỏ bao che công trình công nghiệp, công trình điện hạ thế, chế biến nông lâm sản, thuỷ lợi nông nghiệp.+Đào đắp đất đá, san lấp mặt bằng tại bãi.+Xây lắp các kết cấu công trình Thuỷ lợi, Dân Dụng.+Hoàn thiện xây dựng.+Chế tạo, sửa chữa lắp đặt xây dựng các công trình xử nớc thải công nghiệp, nớc sạch nông thôn.+Thiết kế xây lắp đờng dây trạm biến áp từ 35kw trở xuống. Sản xuất kinh doanh: gơng, kính xây dựng, kính phản quang, khung nhôm kính dùng trong công nghiệp gia đình. Kinh doanh bán buôn , bán lẻ: lơng thực, thực phẩm, nông, lâm sản.+Xây dựng các kênh mơng nội đồng.+Sản xuất chế tạo thiết bị máy móc, cấu kiện các công trình thuỷ lợi.- Số lợng công nhân: 452.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty Điện- Phát triển Nông Thôn Công ty Điện- Phát triển Nông Thôn đợc thành lập ngày 8/3/1956.Khi mới thành lập lấy tên là Xởng 250 A Bạch Mai do đồng chí Trơng Công Đồng làm Giám đốc. Số lợng công nhân lúc bấy giờ là 150 ngời. Nhiệm vụ của Xởng là phục hồi các loại máy kéo giới hoá nông nghiệp.Nhà máy ban đầu thuộc loại nhỏ, chủ sửa chữa máy kéo các loại nh DT75, MTZ, T5H . trong những năm chiến tranh, ngoài nhiệm vụ sửa chữa máy kéo Nhà máy còn sửa chữa xe tăng phục vụ quốc phòng.SV : Lê Thanh Thảo Lớp KT10 - CĐ10[...]... ty Điện Nông Nghiệp Thuỷ Lợi 7, công ty Điện Nông Nghiệp Thuỷ Lợi 10 Công ty Điện - Phát triển Nông Thôn đổi tên Công ty thành Công ty Công Ty Điện- Xây Dựng- NN & TL Nội là doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc tổng công ty Điện Nông Nghiệp Thuỷ Lợi - Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn SV : Lê Thanh Thảo 11 Lớp KT10 - CĐ Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN... thiện công tác quản trong sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm rất nhiều cách để quản chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm nhng tuỳ thuộc vào từng công ty, họ nên chọn phơng pháp nào là thích hợp tốt nhất cho doanh nghiệp mình Tại Công Ty Điện- Xây Dựng- NN & TL Nội, việc nâng cao chất lợng, hạ giá thành sản phẩm luôn là phơng hớng mục tiêu phấn đấu hàng... 1 Giám đốc Xn Điện 1 hh SV : Lê Thanh Thảo 14 Lớp KT10 - CĐ Báo cáo quản II Khoa KT - CĐKTKTCNI HN Thực trạng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành của sản phẩm tại Công ty Công Ty ĐiệnXây Dựng- NN & TL Nội 1 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Công Ty Điện- Xây DựngNN & TL Nội Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công. .. giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm ý kiến 3: Tăng số lợng sản phẩm sản xuất ra, giảm chi phí cố định trong giá thành sản phẩm Trên thuyết để giảm chi phí cố định trong giá thành sản phẩm cần phấn đấu tăng nhanh tăng nhiều sản phẩm sản xuất ra vì tốc độ tăng chi phí cố định chậm hơn so với tốc độ tăng quy mô tăng của sản lợng Để tăng sản phẩm hàng hoá cần sản xuất nhiều, muốn sản xuất. .. ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, sản phẩm giá trị lớn (trừ bơm trừ sâu) Nói chung, giá thành sản phẩm của xí nghiệp trong quý III giảm so với quý II SV : Lê Thanh Thảo 21 Lớp KT10 - CĐ Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN Phần III: Một số ý kiến nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Điện- Xây Dựng- NN & TL Nội Để hoàn thiện công tác quản chi phí sản xuất hạ giá. .. động sản xuất kinh doanh của Công ty Công Ty Điện- Xây Dựng- NN & TL Nội SV : Lê Thanh Thảo 12 Lớp KT10 - CĐ Báo cáo quản Khoa KT - CĐKTKTCNI HN 2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất Công ty Công Ty Điện- Xây Dựng- NN & TL Nội là một công ty Nhà nớc quy mô lớn em đang thực tập tạinghiệp Điện I đơn vị trực thuộc công ty Cơ, nhng lại hạch toán độc lập với Tổng công tynghiệp Điện... toàn bộ công tác quản chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở mỗi doanh nghiệp .Xuất phát từ đặc điểm của Công ty, đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đợc xác định là từng đơn đặt hàng, từng công trình (theo nơi chịu chi phí) từng xí nghệp , toàn Công ty (theo nơi phát sinh chi phí) Các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đợc tập hợp trực tiếp cho các đối tợng tập hợp chi phí nếu chi phí đó có... 2.389.523đ Vậy chi phí sản xuất chung cũng là nguyên nhân làm giảm giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất chung thờng ít thay đổi nhng tại sao trong đơn vị sản xuất này lại sự tăng lên tới 28.34% đó là do đâu ta nên nhìn vào bảng chi phí sản xuất chung sản xuất sản phẩm Giá cố định hai quý của Xí nghiệp điện Bảng chi phí sản xuất chung của giá cố định năm 2003 Khoản mục chi phí 1 Chi phí khác 2 BHXH... chung các chi phí quý III đều tăng so với quý II nhng ta xét về khía cạnh sự tăng lên của chi phí nh vậy làm sao lại làm giảm chi phí sản xuất chung cho một sản phẩm đợc do giảm chi phí cho một sản phẩm đợc là do sản phẩm của quý III sản xuất đợc nhiều hơn so với quý II do đó chi phí bỏ ra ít hơn Vì vậy chi phí sản xuất chung cũng là một yếu tố làm giảm giá thành sản phẩm Sản phẩm của Xí nghiệp Điện... 8.654đ /sản phẩm quý II là 7.149đ /sản phẩm , vậy chi phí sản xuất chung cho một đơn vị sản phẩm quý III tăng hơn so với quý II là 21.52% về số tuyệt đối tăng 1.415đ/sp Chi phí sản xuất chung thờng ít thay đổi nhng tại sao trong đơn vị sản xuất này lại sự tăng lên tới 70% đó là do đâu ta nên nhìn vào bảng chi phí sản xuất chung sản xuất sản phẩm bơm trừ sâu hai quý của Xí nghiệp điện Bảng chi phí sản . tài: Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thànnh sản phẩm tại Công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà Nội làm báo cáo quản lý của mình .Nội. nhập 3 công ty: Cơ Điện Nông Nghiệp và Thuỷ Lợi 6, Công ty Cơ Điện Nông Nghiệp và Thuỷ Lợi 7, công ty Cơ Điện Nông Nghiệp và Thuỷ Lợi 10 và Công ty Cơ Điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thànnh sản phẩm tại Công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà Nội, Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thànnh sản phẩm tại Công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà Nội, Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thànnh sản phẩm tại Công ty Cơ Điện- Xây Dựng- Nông Nghiệp Thuỷ Lợi Hà Nội, Khái niệm chi phí sản xuất. Phân loại chi phí sản xuất., Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Vai trò của quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm., Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. Đối tợng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất., Đặc điểm tổ chức sản xuất., Thực trạng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay