Chuyên đề 2 - LTĐH Toán Phần Phương trình và bất phương trình biên soạn theo CT chuẩn

24 475 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2014, 11:26

Bộ 5 chuyên đề Luyện thi Đại Học môn Toán - Chuyên đề 2: Phương trình và bất phương trình, Luyện thi đại học năm 2014. Đăng ký nhận 4 chuyên đề còn lại miễn phí liên hệ chủ biên: Thầy Thể email vanthe.action@gmail.com, CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PTBiên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn[1]PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNHĐẠI SỐ, VÔ TỶVẤN ĐỀ 1: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÀBẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐCHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PTBiên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn[2]CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PTBiên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn[3]CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PTBiên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn[4]CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PTBiên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn[5]CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PTBiên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn[6]CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PTBiên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn[7]CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PTBiên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn[8]CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PTBiên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn[9]C. HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHỨA CĂN THỨCDẠNG 1: HỆ PT ĐỐI XỨNGLưu ý: Khi đặt nhớ điều kiện của nó. VD:*CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PTBiên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn[10]DẠNG 2: HỆ PT ĐẲNG CẤP[...]... trình sau : 1  2x 1  2x 1) 1  2 x  1  2 x  HD: tan x   1  2x 1  2x 1 2) 1  1  x 2  x 1  2 1  x 2 Đs: x  2 3 Bài 3 Giải phương trình sau: 6 x  1  2 x  1  Bài 4 .Giải phương trình x 2 1   x2  1   2   2 1  x2  3 3 1  2cos x 1  2cos x 2 x 2  1  x  1 2 x 1   2x 2 x 1  x 22 Bài 5 Giải phương trình : Giải các phương trình sau: Bài tập tổng hợp 11, 12, 13, 14, 15,...CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT DẠNG 3: HỆ PT KHÔNG CÓ CẤU TRÚC ĐẶC BIỆT Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể [11] Facebook.com/nguyenvanthevn CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT VẤN ĐỀ 2: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ * B HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể [ 12] Facebook.com/nguyenvanthevn CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT * C BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC Biên soạn: Thầy... cách giải phương trình dạng này Phương pháp giải được thể hiện qua các ví dụ sau   Ví dụ 10 Giải phương trình : x 2  3  x 22 x  1  2 x 22 Bài tập áp dụng: Bài 1 Giải phương trình: 2 2 x  4  4 2  x  9 x 2  16 Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể [18] Facebook.com/nguyenvanthevn CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT Bài 2 Giải phương trình :  x  1 x  2 x  3  x  1 2 2 Bài 3 Giải phương trình. .. Facebook.com/nguyenvanthevn CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT D PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ I PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CHIỀU BIẾN THIÊN HÀM SỐ II SƠ LƯỢC VỀ PP TAM THỨC BẬC 2 Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể [14] Facebook.com/nguyenvanthevn CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT E PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ I PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG 1 Bình phương 2 vế của phương trình * Phương pháp  Thông...  2 x 2  1  x 2   x 2  x  1 x 2  x  1    x4  1  x2  2x  1 x2  2x  1 4 x 4  1   2 x 22 x  1 2 x 22 x  1 Hãy tạo ra những phương trình vô tỉ dạng trên ví dụ như: 4 x 22 2 x  4  x 4  1 Để có một phương trình đẹp , chúng ta phải chọn hệ số a,b,c sao cho phương trình bậc hai at 2  bt  c  0 giải “ nghiệm đẹp” Ví dụ 8: Giải phương trình : x 3  3 x 22  x  2 ... : 2 3  3 2 x  7 x  5 x  4  2 y Đặt y  3 x  1 khi đó ta có hệ :  cộng hai phương trình ta được: 2 3 x  1  y  3 2 3 2 2  x  1   x  1 = 2 y  y Hãy xây dựng những hàm đơn điệu những bài toán vô tỉ theo dạng trên?     Ví dụ 16 Giải phương trình :  2 x  1 2  4 x 2  4 x  4  3 x 2  9 x 2  3  0 Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể [21 ] Facebook.com/nguyenvanthevn CHUYÊN ĐỀ LTĐH...  1 2  y  2 (1)  Ta xét một hệ phương trình đối xứng loại II sau:  việc giải hệ này thì 2  y  1  x  2 (2)  đơn giản Bây giời ta sẽ biến hệ thành phương trình bằng cách đặt y  f  x  sao cho (2) luôn đúng, y  x  2  1 , khi đó ta có phương trình :  x  1  ( x  2  1)  1  x 22 x  x  2 2 Vậy để giải phương trình : x 22 x  x  2 ta đặt lại như trên đưa về hệ Biên soạn: ... dụng: Bài 1 Giải phương trình : 2  x 22   5 x 3  1 Bài 2 giải phương trình sau : 2 x 2  5 x  1  7 x 3  1 b) .Phương trình dạng :  u   v  mu 2  nv 2 Phương trình cho ở dạng này thường khó “phát hiện “ hơn dạng trên , nhưg nếu ta bình phương hai vế thì đưa về được dạng trên Ví dụ 9 Giải phương trình : x 2  3 x 2  1  x 4  x 2  1 Bài tập áp dụng: 5 x 2  14 x  9  x 2  x  20  5 x  1... 5 x  1 Bài 1 giải phương trình : Bài 2. Giải phương trình sau : x 22 x  2 x  1  3 x 2  4 x  1 3 Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn  Từ những phương x 1 1 x  1  x  2  0 , 2x  3  x 2x  3  x  2  0       trình tích Khai triển rút gọn ta sẽ được những phương trình vô tỉ không tầm thường chút nào, độ khó của phương trình dạng này phụ thuộc vào phương trình tích mà ta xuất... chọn được Ví dụ 13 Giải phương trình: x 22 x  2 2 x  1 Bài 1 Giải phương trình: 2 x 2  6 x  1  4 x  5  Dạng hệ gần đối xứng  (2 x  3) 22 y  x  1  (1) đây không phải là hệ đối xứng loại 2 nhưng chúng Ta xt hệ sau :  2  (2 y  3)  3 x  1  ta vẫn giải hệ được , từ hệ này chúng ta xây dưng được bài toán phương trình sau : Ví dụ 14 Giải phương trình: 4 x 2  5  13 x  3 x  1  . TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn [2] CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn. Facebook.com/nguyenvanthevn [3] CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn [4] CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn. Facebook.com/nguyenvanthevn [5] CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể Facebook.com/nguyenvanthevn [6] CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 2 - LTĐH Toán Phần Phương trình và bất phương trình biên soạn theo CT chuẩn, Chuyên đề 2 - LTĐH Toán Phần Phương trình và bất phương trình biên soạn theo CT chuẩn, Chuyên đề 2 - LTĐH Toán Phần Phương trình và bất phương trình biên soạn theo CT chuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay