Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Văn Lang

43 271 1
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2012, 08:44

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Văn Lang lời nói đầuTrong điều kiện cạnh tranh gay gắt của chế thị trờng hiện nay đã đa các doanh nghiệp Việt Nam đến trớc một thách thức đó là làm thế nào để một tình hình tài chính lành mạnh làm xuất phát điểm để đứng vững trên thị tr-ờng, đạt đợc mục tiêu đề ra, do vậy doanh nghiệp phải thực sự quan tâm đến hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện đặc biệt là các tài sản cố định của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì vốn cố định đợc sử dụng rất phong phú, đa dạng và giá trị lớn, vì vậy việc sử dụng chúng sao cho hiệu quảmột nhiệm vụ khó khăn. Vốn cố định nếu đợc sử dụng đúng mục đích, phát huy đợc năng suất làm việc, kết hợp với công tác quản lý sử dụng vốn cố định nh đầu t, bảo quản, sửa chữa, kiểm kê, đánh giá đợc tiến hành một cách thờng xuyên, hiệu quả thì sẽ góp phần tiết kiệm t liệu sản xuất, nâng cao cả về số và chất lợng sản phẩm sản xuất và nh vậy doanh nghiệp sẽ thực hiên đợc mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của mình.Xuất phát từ ý nghĩa trên, sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Văn Lang đợc sự hớng dẫn và sự giúp đỡ nhiệt thành của các chú phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH Văn Lang em đã chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Văn Lang.Nội dung của đề tài gồm 3 chơng:Chơng I: Một số vấn đề bản về vốn cố địnhhiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp.Chơng II: Thực trạng hoạt động quản lý và sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Văn Lang.Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Văn Lang.Em xin chân thành cảm ơn!1Chơng IMột số vấn đề bản về vốn cố địnhhiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp1.1. Khái niệm vốn cố định. 1.1.1. Vị trí, vai trò của vốn đối với quá trình sản xuất.Vốn của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản đợc đầu t vào sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. Hay nói cách khác, vốnnăng lực hoạt động SXKD của DN. Trong SXKD đòi hỏi sự tồn tại một lợng vốn tiền tệ nh là một tiền đề bắt buộc, không vốn sẽ không bất kỳ công việc SXKD nào. Do đó, vốn quy mô lớn hay nhỏ cũng quyết định đến quy mô, trình độ công nghệ của DN. Đặc biệt vốn vai trò quan trọng trong việc định hớng SXKD và trong việc đánh giá SXKD. 1.1.2. Vị trí, vai trò của vốn cố định trong SXKD của DN.Trong DN vốn kinh doanh đợc chia thành 2 loại: vốn cố địnhvốn lu động. Vốn cố địnhmột bộ phận quan trọng của vốn đầu t nói riêng và vốn SXKD nói chung. Quy mô trang bị máy móc là nhân tố quyết định tới khả năng tăng năng suất lao động và cạnh tranh của DN.Về mặt giá trị, vốn cố định phản ánh tiềm lực của DN, về mặt hiện vật vốn cố định thể hiện vai trò thông qua tài sản cố định.TSCĐ là những t liệu lao động chủ yếu tham gia vào quá trình SXKD của DN. Nó gắn liền với DN trong suốt quá trình tồn tại.Trớc hết TSCĐ phản ánh mặt bằng sở hạ tầng của DN, phản ánh quy mô của DN tơng ứng với loại hình kinh doanh mà nó tiến hành hay không.Thứ hai, TSCĐ luôn mang tính quyết định đối với quá trình SXKD của DN. Do đặc điểm luân chuyển của mình qua mỗi chu kỳ sản xuất, TSCĐ tồn tại trong một thời gian dài và tạo ra tính ổn định trong chu kỳ kinh doanh của DN cả về số lợng và chất lợng. Do đó bảo toàn và phát triển của vốn cố định là yêu cầu cần thiết đối với DN.Thứ ba, TSCĐ con là công cụ huy động vốn hữu hiệu trong việc thu hút 2vốn đầu t hay vay vốn Ngân hàng để nâng cao hiệu quả SXKD. Khi đó TSCĐ đóng vai trò là vật thế chấp cho khoản tiền vay. 1.1.3. Khái niệm TSCĐ - Vốn cố định của DN và đặc điểm chu chuyển của vốn cố định. 1.1.3.1. Khái niệm TSCĐ.Lịch sử phát triển của sản xuất xã hội đã chứng minh rằng muốn sản xuất ra của cải vật chất, nhất thiết phải 3 yếu tố : sức lao động, t liệu lao động và đối tợng lao động. Đối tợng lao động chính là các loại nguyên, nhiên, vật liệu. Khi tham gia vào quá trình sản xuất, đối tợng lao động chịu sự tác động của con ngời lao động thông qua t liệu lao động để tạo ra sản phẩm mới. Qua quá trình sản xuất, đối tợng lao động không còn giữ nguyên đợc hình thái vật chất ban đầu mà nó đã biến dạng, thay đổi hoặc mất đi. Tuy nhiên, khác với đối tợng lao động, các t liệu lao động (nh máy móc thiết bị, nhà xởng, phơng tiện vận tải, phơng tiện truyền dẫn) là những phơng tiện vật chất mà con ngời lao động sử dụng để tác động vào đối tợng lao động, biến đổi nó theo mục đích của mình. Thông thờng một t liệu lao động đợc coi là một TSCĐ phải đồng thời thoả mãn 2 tiêu chuẩn bản sau: - Một là phải thời gian sử dụng trên 1 năm hoặc một kỳ sản xuất kinh doanh (nếu trên 1 năm)- Hai là phải đạt một giá trị tối thiểu ở một mức quy định. Thờng thì, ở tất cả các nớc đều quy địnhmột năm. Nguyên nhân là do thời hạn này phù hợp với thời hạn kế hoạch hoá, quyết toán thông thờng và không gì trở ngại đối với vấn đề quản lý nói chung. Hiện nay, theo quy định của Nhà nớc (theo quyết định 206/2003/QĐ-BTC ban hành ngày 12/12/2003 của Bộ trởng Bộ Tài chính hiệu lực từ ngày 01/01/2004) thì những t liệu đợc coi là TSCĐ nếu chúng thoả mãn hai tiêu chí, đó là thời gian sử dụng lớn hơn một năm, giá trị đơn vị đạt tiêu chuẩn từ 310.000.000 đồng. Nh vậy, những t liệu lao động không đủ hai tiêu chuẩn quy định trên thì không đợc coi là TSCĐ và đợc xếp vào công cụ lao động nhỏ và đợc đầu t bằng vốn lu động của doanh nghiệp, nghĩa là chúng là TSLĐ. Tuy nhiên, trong thực tế việc dựa vào hai tiêu chuẩn trên để nhận biết TSCĐ là không dễ dàng .Vì những lý do sau đây : Một là : Máy móc thiết bị, nhà xởng dùng trong sản xuất thì sẽ đợc coi là TSCĐ song nếu là các sản phẩm máy móc hoàn thành đang đợc bảo quản trong kho thành phẩm chờ tiêu thụ hoặc là công trình xây dựng bản cha bàn giao thì chỉ đợc coi là t liệu lao động. Nh vậy, vẫn những tài sản đó nhng dựa vào tính chất, công dụng mà khi thì là TSCĐ khi chỉ là đối tợng lao động. Tơng tự nh vậy trong sản xuất nông nghiệp, những gia súc đợc sử dụng làm sức kéo, cho sản phẩm thì đợc coi là TSCĐ nhng vẫn chính gia súc đó khi đợc nuôi để lấy thịt thì chỉ là các đối tợng lao động mà thôi. Hai là, đối với một số các t liệu lao động nếu đem xét riêng lẻ thì sẽ không thoả mãn tiêu chuẩn là TSCĐ. Tuy nhiên, nếu chúng đợc tập hợp sử dụng đồng bộ nh một hệ thống thì cả hệ thống đó sẽ đạt những tiêu chuẩn của một TSCĐ. Ví dụ nh trang thiết bị trong một phòng thí nghiệm, một văn phòng, một phòng nghỉ khách sạn, một vờn cây lâu năm . Ba là, hiện nay do sự tiến bộ của khoa học công nghệ và ứng dụng của nó vào hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời do những đặc thù trong hoạt động đầu t của một số ngành nên một số khoản chi phí doanh nghiệp đã chi ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu đồng thời đều thoả mãn cả hai tiêu chuẩn bản trên và không hình thành TSCĐHH thì đợc coi là các TSCĐVH của doanh nghiệp. Ví dụ nh các chi phí mua bằng sáng chế, phát minh, bản quyền, các chi phí thành lập doanh nghiệp . Đặc điểm chung của các TSCĐ trong doanh nghiệp là sự tham gia vào 4những chu kỳ sản xuất sản phẩm với vai trò là các công cụ lao động. Trong quá trình tham gia sản xuất, hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của TSCĐ không thay đổi. Song TSCĐ bị hao mòn dần (hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình) và chuyển dịch dần từng phần vào giá trị sản phẩm sản xuất chuyển hoá thành vốn lao động. Bộ phận giá trị chuyển dịch này cấu thành một yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đợc bù đắp mỗi khi sản phẩm đợc tiêu thụ. Hay lúc này nguồn vốn cố định bị giảm một lợng đúng bằng giá trị hao mòn của TSCĐ đồng thời với việc hình thành nguồn vốn đầu tXDCB đợc tích luỹ bằng giá trị hao mòn TSCĐ. Căn cứ vào nội dung đã trình bày trên thể rút ra khái niệm về TSCĐ trong doanh nghiệp nh sau : TSCĐ trong các doanh nghiệp là những t liệu lao động chủ yếu giá trị lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, còn giá trị của nó thì đợc chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất. Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay, các TSCĐ của doanh nghiệp cũng đợc coi nh bất cứ một loại hàng hoá thông thờng khác. Vì vậy nó cũng những đặc tính của một loại hàng hoá nghĩa là không chỉ giá trị mà còn giá trị sử dụng. Thông qua quan hệ mua bán, trao đổi trên thị trờng, các TSCĐ thể đợc dịch chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng từ chủ thể này sang chủ thể khác. Nh vậy, TSCĐ của DN là những TLLĐ chủ yếu giá trị lớn và tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh của DN.1.1.3.2. Vốn cố định của DN.Để hình thành TSCĐ đòi hỏi DN phải ứng ra một lợng vốn nhất định. Số vốn ứng ra để hình thành lên TSCĐ đợc gọi là vốn cố định của DN.Trong quá trình tham gia vào hoạt động kinh doanh, vốn cố định thực hiện chu chuyển giá trị của nó. Sự chu chuyển này của vốn cố định chịu sự chi phối rất lớn bởi đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của TSCĐ. Những đặc điểm chủ yếu về mặt chu chuyển của vốn cố định thể hiện ở những điểm sau:- Trong quá trình tham gia vào hoạt động SXKD giá trị của chúng chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm, do đó vốn cố định đợc thu hồi dần từng 5phần.- Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh và chỉ hoàn thành một vòng chu chuyển khi tái sản xuất đợc TSCĐ về mặt giá trị.Từ những đặc điểm trên thể rút ra khái niệm về vốn cố định nh sau:Vốn cố định của DN là một bộ phận của vốn đầu t ứng trớc về TSCĐ, đặc điểm của nó là chu chuyển giá trị dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ kinh doanh và hoàn thành một vòng chu chuyển khi tái sản xuất đợc TSCĐ về mặt giá trị.1.1.3.3. Nguồn hình thành vốn cố định.Đầu t vào TSCĐ là một sự bỏ vốn dài hạn nhằm hình thành và bổ sung những TSCĐ cần thiết để thực hiện mục tiêu kinh doanh lâu dài của DN. Do đó, việc xác định nguồn tài trợ cho những khoản đầu t nh vậy là rất quan trọng bởi nó yếu tố quyết định cho việc quản lý và sử dụng vốn cố định sau này. Xét một cách tổng thể thì thể chia làm 2 loại:- Nguồn tài trợ bên trong: là những nguồn xuất phát từ bản thân DN nh vốn ban đầu, lợi nhuận sau thuế đợc để lại . hay nói khác đi là những nguồn thuộc quyền sở hữu của DN.- Nguồn tài trợ bên ngoài: là những nguồn mà DN huy động từ bên ngoài nh vốn vay, phát hành trái phiếu, cổ phiếu. 1.1.4. Phân loại TSCĐ.DN nhiều loại TSCĐ khác nhau, để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ngời ta phân loại theo một số tiêu thức sau:1.1.4.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện và công dụng kinh tế.Theo phân loại này TSCĐ gồm: TSCĐ hữu hình: là những TLLĐ chủ yếu đợc biểu hiện bằng các hình thái vật chất cụ thể bao gồm- Nhà cửa, vật kiến trúc.- Máy móc, thiết bị.- Phơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn.- Vờn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm.6- Các loại TSCĐ khác. TSCĐ vô hình: là những tài sản không hình thái vật chất cụ thể. Những TSCĐ này đợc thể hiện bằng một lợng giá trị đã đợc đầu t chi trả nhằm đ-ợc lợi ích hoặc các nguồn tính kinh tế mà giá trị của chúng xuất phát từ đặc quyền của DN TSCĐ vô hình bao gồm:- Quyền sử dụng đất.- Chi phí thành lập DN.- Chi phí về những phát minh, sáng chế.- Chi phí nghiên cứu, phát triển.- Chi phí về lợi thế kinh doanh.- Các TSCĐ vô hình khác: quyền đặc nhợng, nhãn hiệu . TSCĐ thuê tài chính: là những TSCĐ mà DN thuê của Công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuế, bên thuê đợc quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính, ít nhất phải tơng đơng với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.Mọi hợp đồng thuê TSCĐ nếu không thoả mãn các quy định trên đợc coi là TSCĐ thuê hoạt động.1.1.4.2. Phân loại theo tình hình sử dụng.Căn cứ vào tình hình sử dụng TSCĐ thể chia toàn bộ TSCĐ của DN thành các loại sau: TSCĐ đang sử dụng: là những TSCĐ đang trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình SXKD tạo ra sản phẩm. Trong DN tỷ trọng tài sản đã đa vào sử dụng so với toàn bộ TSCĐ hiện càng lớn thì hiệu quả sử dụng TSCĐ càng cao. TSCĐ cha sử dụng: là những tài sản do nguyên nhân chủ quan, khách quan cha thể đa vào sử dụng nh tài sản dự trữ, tài sản mua sắm, xây dựng nhng ch-a đồng bộ. TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý: là những tài sản đã h hỏng không sử 7dụng đợc hoặc còn sử dụng nh tài sản dự trữ, tài sản mua sắm, xây dựng nh-ng cha đồng bộ. TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý: là những tài sản đã h hỏng không sử dụng đợc hoặc còn sử dụng đợc nhng lạc hậu về mặt kỹ thuật, đang chờ giải quyết, cách phân loại này giúp ngời quản lý tổng quát tình hình sử dụng tài sản và biện pháp điều chỉnh để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ.1.1.4.3. Phân loại theo quyền sở hữu. Tài sản tự có: là những TSCĐ do DN xây dựng, mua sắm bằng nguồn vốn tự có, vốn tự bổ sung, vốn Nhà nớc, vốn vay hoặc do liên doanh liên kết. TSCĐ đi thuê.- TSCĐ thuê tài chính : là những TSCĐ mà DN thuê dài hạn trong thời gian dài theo hợp đồng thuê. Đối với những TSCĐ này DN quyền quản lý và sử dụng, còn quyền sở hữu thuộc về DN cho thuê.- TSCĐ thuê hoạt động : là loại TSCĐ đợc thuê tính theo thời gian sử dụng hoặc khối lợng công việc không đủ điều kiện và không mang tính chất thuê vốn. Đối với những TSCĐ này DN không quyền định đoạt chỉ quyền sử dụng, giá trị của các TSCĐ này không đợc tính vào giá trị tài sản DN.1.1.4.4. Phân loại theo nguồn hình thành.- TSCĐ Nhà nớc cấp.- TSCĐ mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn vay.- TSCĐ mua sắm xây dựng bằng nguồn vốn tự bổ sung từ các quỹ.- TSCĐ nhận vốn góp liên doanh, liên kết.Cách này giúp DN điều chỉnh các nguồn vốn sao cho tối u nhất. 1.1.5. Khấu hao TSCĐ.1.1.5.1. Hao mòn và khấu hao TSCĐ.Trong quá trình tham gia vào hoạt động SXKD do chịu tác động bởi những nguyên nhân khác nhau nên TSCĐ bị hao mòn dàn sự hao mòn TSCĐ đ-ợc chia thành. Hao mòn hữu hình: là hao mòn do DN sử dụng và do môi trờng tỷ lệ thuận 8với thời gian sử dụngcờng độ sử dụng. Hao mòn vô hình: là loại hao mòn xảy ra do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật làm cho TSCĐ bị giảm hoặc lỗi thời. Do bị hao mòn nên trong mỗi chu kỳ SXKD ngời ta tính chuyển một phần hao mòn vào giá thành quỹ để tái sản xuất TSCĐ, công việc đó gọi là khấu hao TSCĐ. Nh vậy, đối với nhà quản trị tài chính cần phải xem xét, tính toán mức khấu hao sao cho phù hợp với thực trạng kinh doanh của DN.1.1.5.2. Trích khấu hao TSCĐ.Khi xem xét mức trích khấu hao TSCĐ, nhà quản lý cần xem xét các yếu tố sau:- Tình hình tiêu thụ sản phẩm do TSCĐ đó chế tạo trên thị trờng.- Hao mòn vô hình TSCĐ.- Nguồn vốn đầu t cho TSCĐ.- ảnh hởng của thuế đối với việc trích khấu hao.- Quy định của Nhà nớc trọng việc trích khấu hao.Ví dụ: Nếu DN đi thuê TSCĐ tài chính thì phải trích khấu hao nh TSCĐ thuộc sở hữu của DN theo quy định hiện hành. Trờng hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, DN đi thuê TSCĐ tài chính cam kết không mua tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì DN đi thuê đợc trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.1.1.5.3. Các ph ơng pháp khấu hao. 1.1.5.3.1. Phơng pháp khấu hao tuyết tính (khấu hao bình quân).Mức khấu hao và tỷ lệ khấu hao không đổi trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ. Mức khấu hao bản bình quân hàng năm của TSCĐ đợc xác định nh sau:Trong đó: Mk : Mức khấu hao bản bình quân hàng năm của TSCĐ.NG : Nguyên giá của TSCĐ.T : Thời gian sử dụng.Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả 9TNGMk=năm chia cho 12 tháng.- Trờng hợp thời gian sử dụng hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi, DN phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia cho thời gian sử dụng đợc xác định lại hoặc thời gian sử dụng còn lại (đợc xác định là chênh lệch giữa thời gian sử dụng đã đăng ký trừ thời gian đã sử dụng) của TSCĐ.- Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng TSCĐ đợc xác địnhhiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trớc năm cuối cùng của TSCĐ đó.Trong phơng pháp này thì số khấu hao hàng năm còn đợc tính bằng số tơng đối là tỷ lệ khấu hao, tỷ lệ khấu hao hàng năm đợc tính bằng công thức:Trong đó: Tk : Tỷ lệ khấu hao của TSCĐ.Mk : Mức khấu hao năm của TSCĐ.NG : Nguyên giá của TSCĐ.Tỷ lệ khấu hao tháng của TSCĐ : Ưu điểm của phơng pháp này là việc tính toán đơn giản, tổng khấu hao của TSCĐ đợc phân bổ vào giá thành một cách đều đặn làm cho giá thành ổn định. Nhợc điểm do mức khấu hao, tỷ lệ khấu hao hàng năm đợc xác định ở mức ổn định nên khả năng thu hồi vốn chậm, khó tránh khỏi bị hao mòn vô hình.Xác định mức trích khấu hao đối với những TSCĐ đa vào sử dụng trớc ngày 01/01/2004:Căn cứ các số liệu trên sổ kế toán, hồ của TSCĐ để xác định giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ.Xác định thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ theo công thức sau:Trong đó: T: Thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ.T1,T2: Thời gian sử dụng của TSCĐ. 10NGMTkk=12khTT ==1121TtTT[...]... chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và các biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 1.3.1 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 1.3.1.1 Hàm lợng vốn cố định Hàm lợng vốn cố định = Vốn cố định bình quân sử dụng trong kỳ Doanh thu thuần trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh số vốn cố định cần thiết để tạo ra một đồng doanh thu Nếu chi phí vốn cố định cho 01 đồng... Và hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty chiều hớng xấu đi 33 Chơng III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Văn Lang 3.1 Đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định của Công ty Nh chúng ta biết năm 1999 Công ty TNHH Văn Lang ra đời, đứng trớc rất nhiều khó khăn của nền kinh tế thị trờng do vậy kết quả hoạt động SXKD của Công ty không đợc cao. .. xác định đợc tuổi thọ của TSCĐ chính xác, do vậy số TSCĐ tính khấu hao đôi khi quá nhiều hoặc quá ít Bên cạnh đó Công ty không trích lập quỹ khấu hao TSCĐ bổ sung vào nguồn vốn đầu t điều này là rất bất cập 3.2 Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định Nhằm khắc phục những hạn chế trên để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn cố định taị Công ty TNHH Văn Lang, em xin đợc phép nêu một số. .. nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 1.2.3 ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của DN Nâng cao hiệu quả vốn cố định sẽ đảm bảo an toàn tài chính cho DN Việc sử dụng vốn hiệu quả sẽ giúp DN nâng cao khả năng huy động vốn, khả năng thanh toán, tạo điều kiện cho DN khắc phục những khó khăn thanh toán, tạo điều kiện cho DN khắc phục những khó khăn và rủi ro trong kinh doanh Sẽ giúp DN nâng. .. Ngoài ra còn sử dụng công thức Tỷ suất lợi nhuận vốn cố = định Lợi nhuận trớc thuế (hoặc sau thuế) Vốn cố định bình quân sử dụng trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh 1 đồng vốn cố định bình quân sử dụng trong kỳ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận hoặc lợi nhuận thuần 1.3.2 Các biện pháp chủ yếu để bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định Vốn cố định một bộ phận quan trọng trong cấu vốn kinh doanh... động quản lý và sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Văn Lang 2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Văn Lang 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty Sản xuất và Thơng mại Văn Lang đợc thành lập theo quyết định số 4219GP/TLDN - UBND TP Hà Nội ngày 13/4/1999, giấy phép kinh doanh số 071254 cấp ngày 20/4/1999, do Sở Kế hoạch Đầu t cấp ngày 20/4/1999 Tên giao dịch của công ty : Công ty. .. doanh thu thuần lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cố định thấp và ngợc lại 1.3.1.2 Hệ số huy động vốn cố định: Chỉ tiêu này phản ánh mức độ huy động vốn cố định hiện vào hoạt động kinh doanh trong kỳ của DN 17 Hệ số huy động vốn cố định trong kỳ Số vốn cố định đang dùng trong hoạt động kinh doanh = Số vốn cố định hiện của DN 1.3.1.3 Hệ số đổi mới TSCĐ trong kỳ Hệ số đổi mới TSCĐ trong kỳ Giá... CBCNV trong Công ty đã nỗ lực không ngừng Song song với lợi nhuận trớc thuế thì khoản đóng góp cho NSNN của Công ty cũng tơng ứng 2.1.3 Tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định của Công ty 2.1.3.1 Kết cấu vốn kinh doanh Để thấy rõ đợc tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty Văn Lang chúng ta cùng phân tích số liệu trên bảng 2 Bảng kết cấu vốn kinh doanh của Công ty Bảng 2: Bảng kết cấu vốn kinh... Sẽ giúp DN nâng cao sức cạnh tranh trên thị trờng Trong khi vốn DN hạn thì việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là vô cùng cần thiết Giúp DN đạt đợc mục tiêu tăng giá trị tài sản chủ sở hữu nâng cao uy tín của sản phẩm trên thị trờng, cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên Nh vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và vốn cố định nói riêng của DN không những đem lại hiệu quả thiết thực... Ưu điểm Trong mấy năm gần đây Công ty đã đạt đợc một số kết quả đáng mừng doanh thu của năm sau luôn cao hơn năm trớc Tuy rằng kết quả kinh doanh cha thực sự ổn định nhng trong quản lý điều hành Công ty luôn chấp hành đúng quy định của Nhà nớc về bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Công ty một bộ máy tổ chức gọn nhẹ, hợp lý, đội ngũ công nhân lao động tay nghề cao, tổ chức bộ máy kế toán . III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Văn Lang. Em xin chân thành cảm ơn!1Chơng IMột số vấn đề cơ bản về vốn cố. về vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp.Chơng II: Thực trạng hoạt động quản lý và sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Văn Lang. Chơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Văn Lang, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Văn Lang, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Văn Lang, Vị trí, vai trò của vốn cố định trong SXKD của DN., Phân loại TSCĐ., KhÊu hao TSC§., Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ và sử dụng quỹ khấu hao TSCĐ của DN., Các nhân tố chủ quan., ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của DN. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định., Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty., Ưu điểm. Nhợc điểm., Thứ hai: Tăng cờng đổi mới đầu t và đồng bộ TSCĐ hơn nữa, thờng, Thứ t: Cần có phơng pháp trích lập khấu hao hợp lý và tăng cờng quản Thứ năm: Thờng xuyên nắm chắc tình hình biến động của TSCĐ nhằm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay