tiểu luận chấm dứt quyền sử dụng đất thu hồi đất và giải quyết tranh chấp đất đai

32 2,740 2
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2014, 18:39

NHÓM PHẢN BIỆN SỐ 8NHÓM PHẢN BIỆN SỐ 8ĐỀ TÀI ĐỀ TÀI 4: CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG 4: CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: THU HỒI ĐẤT: THU HỒI ĐẤT ĐẤT GIẢI QUYẾT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPTRANH CHẤP ĐẤT ĐAIĐẤT ĐAITình huống 1: Gia đình tôi ở trên 50m2đất mượncủa thôn từ năm 1995, trước là thùng vũng cần phải cải tạo đất. Việc cho mượn đất được sự đồng ý của thôn, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Đảng ủy xã. Tôi đã đổ đất tôn cao làm nhà cấp 4 ở ổn định từ đó đến nay. Tháng 11/2010, Ủy ban nhân dân xã ra quyết định thu hồi diện tích đất nói trên để xây dựng công trình công cộng, nên gia đình tôi hiện không có chỗ ở. Vậy, việc thu hồi đất của Ủy ban nhân dân xã có đúng không? Gia đình tôi có được bồi thường về công sức, tài sản trên đất, cấp phí di chuyển không? Tôi có được cấp đất khác để ởkhông?Trả lời:Việc UBND xã thu hồi đất của gia đình có đúng phápluật haykhông?- Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Đất đainăm 2003 về thẩm quyền thu hồi đất quy định,UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhquyết định thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân. Dođó, trong trường hợp này UBND xã quyết định thuhồi đất là vượt thẩm quyền.Đề xuất hướng giải quyết:- Thứ nhất, ra quyết định hủy hiệu lực của quyết định thuhồi đất ban hành trái thẩm quyền trước đó;- Thứ hai, căn cứ vào khoản 1 Điều 42 Luật Đất đai năm2003 để giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông. Trong trường hợp này, gia đình ông không được bồithường thiệt hại về đất nhưng được xem xét để bồithường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất. Cụ thể là côngsức tôn tạo đất, xây dựng nhà ở, cải tạo đất. (Điều 5 Nghịđịnh 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004)- Đối với yêu cầu của gia đình có được cấp đất khác để ở: Nếu gia đình không có chỗ ở nào khác thì Chủ tịchUBND xã hướng dẫn gia đình ông làm đơn xin giao đấtở. UBND xã xác nhận về hoàn cảnh hiện trạng sửdụng đất của gia đình gửi đến UBND cấp huyện để đềnghị giao đất ở cho hộ gia đình theo thẩm quyền.Tình huống 2: Năm 1992 gia đình tôi khai hoang được 35.000 m2đất để trồng cây lâm nghiệp cây ăn quả. Vậy, khi Nhà nước thu hồi đất để sửdụng vào mục đích quốc phòng, lợi ích công cộng thì gia đình tôi được bồi thường như thếnào? Theo tôi hiểu, gia đình tôi khai hoang trước mốc thời gian 15/10/1993 sử dụng liên tục cho đến khi bị thu hồi, không có tranh chấp hàng năm vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, khi bị thu hồi được trảbằng đất khác, đúng hay sai?.Trả lời:- Căn cứ Khoản 1, Điều 14, Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày13/08/2009 :“ 1. Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng có đủ điềukiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 11 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhànước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định số 197/2004/NĐ-CP) các Điều 44, 45 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung vềviệc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư khi Nhà nước thu hồi đất giải quyết khiếu nại vềđất đai (sau đây gọi là Nghị định số 84/2007/NĐ-CP) thì đượcbồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thườngthì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét để hỗ trợ.”- Khi đó, sẽ được bồi thường theo Mục c Khoản 1 Điều 44Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007:“Trường hợp thu hồi đối với đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo quy định sau:c) Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp mà người đang sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường, hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;”- Khoản 1 Điều 70 Luật đất đai quy đinh: “Hạn mứcgiao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trong thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá ba hecta đối với mỗi loại đất”Theo đó, gia đình sẽ được Nhà nước bồi thường 30.000 m2. Lưu ý: Điều 48 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp trong trường hợp không được Nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng mà không có nguyện vọng nhận bồi thường bằng đất làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP thì được bồi thường bằng giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư hoặc tại vị trí trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch. Mức đất được giao do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khả năng quỹ đất mức đất bị thu hồi của từng hộ gia đình, cá nhân để quy định. Giá đất ở được giao bằng giá loại đất nông nghiệp tương ứng đã thu hồi cộngvới chi phí đầu tư hạ tầng khu dân cư nhưng không cao hơn giá đất ở có điều kiện tương ứng tại thời điểm thu hồi đất đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định công bố.” Tình huống 3: Từ năm 1990, gia đình tôi sử dụng khoảng 7 ha đất sản xuất lâm nghiệp để trồng cây ăn quả trồng rừng ông Khang sử dụng khoảng 5 ha diện tích đất liền kề. Do không có sức lao động nên gia đình tôi chỉ sử dụng khoảng 4 ha. Vì vậy, khoảng năm 1995-1996 ông Khang lấn chiếm dần diện tích đất của gia đình tôi, đến nay khoảng 3 ha. Diện tích đất của chúng tôi không có một loại giấy tờ nào trong hồ sơ địa chính cũng không thể hiện ai là người sử dụng hợp pháp. Hiện nay tôi muốn đòi lại diện tích đất mà ông Khang chiếm của gia đình tôi. Tôi có đòi được không trình tự thủ tục giải quyết như thế nào?[...]... đất, cho thu đất - Trên cơ sở các dữ kiện trên, UBND xã phối hợp theo yêu cầu của UBND huyện để xem xét giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông ông Kim Trong trường hợp sau khi Chủ tịch UBND huyện đã có quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông ông Kim nhưng các bên đương sự vẫn không đồng ý với quyết định đó, thì họ có quyền tiếp tục gửi đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai. .. tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ông Tuấn vẫn chưa được quyền sử dụng đối với mảnh đất đó.” Căn cứ Khoản 2, Điều 135 của Luật Đất đai năm 2003 Khoản 2 Điều 159 của Nghị định181/2004/NĐ CP ngày 29/10/2004: Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hoà giải được thì gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp để hòa giải - Trường hợp hòa giải vẫn không thành thì... Luật Đất đai năm 2003: “1 .Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 5 Điều 50 của Luật này tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Toà án nhân dân giải quyết; ” - Tình huống 5: Gia đình tôi có một mảnh đất giáp hai mặt tiền đường phố đã được cấp GCN QSD đất Hai mặt khác giáp với đất, ... rõ về nguồn gốc quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; + Cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã; - Thực tế sử dụng đất của các bên đương sự ngoài diện tích đang có tranh chấp bình quân diện tích đất cho một nhân khẩu tại xã; - Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng đất đang có tranh chấp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết đã được xét duyệt; - Chính sách ưu đãi người có công với đất nước; - Quy... ủy quyền cho một Phó Chủ tịch hoặc cán bộ địa chính xã tổ chức hòa giải Trong trường hợp hoà giải không thành thì theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003, thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất trong trường hợp này thu c thẩm quyền của cơ quan quan lý nhà nước về đất đai, cụ thể là UBND cấp huyện - Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND xã hoặc người được ủy quyền cần giải. .. là trường hợp tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau mà không có các giấy tờ hợp lệ được quy định tại khoản 1, 2 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 Gia đình ông ông Khang có thể tiến hành thương lượng hoà giải về quyền sử dụng 3 ha đất rừng đang có tranh chấp - Nếu 02 bên không thể thống nhất với nhau thì các bên có quyền gửi đơn đến UBND xã để được hoà giải, Chủ tịch... cần giải quyết như sau: + Thứ nhất, giải thích cho ông rằng thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông ông Khang thu c thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện +Thứ hai, hướng dẫn ông làm đơn gửi UBND huyện đề nghị giải quyết, UBND xã có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện trong việc xác định căn cứ để xem xét giải quyết việc đòi lại 03 ha của ông, cụ thể: - Chứng cứ về nguồn gốc quá... đồng Tôi đã giao đất cho ông Tuấn sử dụng nhưng nay ông Tuấn không có khả năng thanh toán Chúng tôi mới ký hợp đồng mà chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất Tôi có quyền đòi lại đất ko? Tôi đã làm đơn yêu cầu UBND xã giải quyết vì trong hợp đồng chúng tôi có thỏa thu n nếu có tranh chấp xảy ra thì yêu cầu UBND giải quyết, bên nào có lỗi thì phải bồi thường Song UBND xã trả lại đơn giải thích cho... phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình - UBND Phường giải quyết như vậy là không đúng vì: + Ông đã được công nhận quyền sở hữu đối với mảnh đất trên vì thế ông được toàn quyền sở hữu định đoạt nó theo quy định pháp luật + Nhà của bà C đã có lối đi riêng không bị vây bọc bởi các bất động sản liền kề + Ông có quyền xây tường bao để bảo vệ đất - Nếu có tranh chấp thì Toà án nhân dân giải quyết. .. gây thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác” Lưu ý: Trường hợp ông cũng không vi phạm Khoản 1, 2 Điều 275 BLDS 2005 quy định Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề Tình huống 6: Gia đình tôi đang sử dụng 480 m2 đất ở Năm 1992 gia đình tôi được UBND tỉnh cấp GCN QSD đất Nay Nhà nước thu hồi 50 m2 đất để làm đường nằm trong diện tích 480 m2, trên diện tích đất bị thu hồi có công trình xây dựng . 4: CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG 4: CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: THU HỒI ĐẤT: THU HỒI ĐẤT VÀ ĐẤT VÀ GIẢI QUYẾT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPTRANH CHẤP ĐẤT ĐAI ẤT ĐAI Tình huống 1: Gia đình tôi ở trên 50m 2 đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (sau đây. huyện để xem xét giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông và ông Kim. Trong trường hợp sau khi Chủ tịch UBND huyện đã có quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông và ông Kim nhưng
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận chấm dứt quyền sử dụng đất thu hồi đất và giải quyết tranh chấp đất đai, tiểu luận chấm dứt quyền sử dụng đất thu hồi đất và giải quyết tranh chấp đất đai, tiểu luận chấm dứt quyền sử dụng đất thu hồi đất và giải quyết tranh chấp đất đai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay