GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 6 TIẾT 7

18 4,215 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2014, 16:21

ÂM NHẠC 6, TIẾT 7. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC NHẠC SĨ VĂN CAO VÀ BÀI HÁT LÀNG TÔI MÔN ÂM NHMÔN ÂM NHẠẠC 6C 6 Tiết 7:- Âm nh- Âm nhạcạc thường thức: thường thức: Nhạc sĩ Nhạc sĩ Văn CaoVăn Cao và và bài hát bài hát Làng tôiLàng tôi- Cách đánh nhịp - Cách đánh nhịp - Tập đọc nhạc:- Tập đọc nhạc: TĐN số 3TĐN số 34422 I/ I/ Tập đọc nhạcTập đọc nhạc:: TĐN số 3TĐN số 3 ( Thật là hay)( Thật là hay)Hoàng Lân VỀ CAO ĐỘ BÀI GỒM NHỮNG NỐT GÌ?GỒM CÁC NỐT : ĐỒ, RÊ, MI, SON, LA, ĐÔI/ I/ Tập đọc nhạcTập đọc nhạc:: TĐN số 3TĐN số 3 ( Thật là hay)( Thật là hay) VỀ TRƯỜNG ĐỘ: BÀI TĐN GỒM NHỮNG HÌNH NỐT NÀO ?NỐT ĐEN, NỐT TRẮNG, NỐT MÓC ĐƠNNỐT ĐEN, NỐT TRẮNG, NỐT MÓC ĐƠNI/ I/ Tập đọc nhạcTập đọc nhạc:: TĐN số 3TĐN số 3 ( Thật là hay)( Thật là hay) Có các nốt: ĐỒ RÊ MI SOL LA ĐÔGồm các hình nốt : Đen, móc đơn, trắngÂm hình tiết tấu:Cao độ:Trường độ: ®¬n ®¬n ®en ®¬n ®¬n ®en ®¬n ®¬n ®¬n ®¬n tr¾ng I/ I/ Tập đọc nhạcTập đọc nhạc:: TĐN số 3TĐN số 3 ( Thật là hay)( Thật là hay)Hoàng Lân I/ I/ Tập đọc nhạcTập đọc nhạc:: TĐN số 3TĐN số 3 ( Thật là hay)( Thật là hay)Hoàng Lân II. CAÙCH ÑAÙNH NHÒP 2/4* Sô ñoà nhòp 2/412 III/ Âm nhạc thường thức:NHẠC SĨ VĂN CAO VÀ BÀI HÁT LÀNG TÔI1/ Nhạc sĩ Văn Cao:-Ông là một trong những nhạc sĩ lớp đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam sinh 1923 tại Hải Phòng và mất năm 1995.- Ca khúc trước CM tháng 8: Suối mơ, Thiên thai, đàn chim Việt…-Năm 1944 ông sáng tác bài Tiến quân ca và đã trở thành Quốc ca Việt Nam cho đến nay.-Ca khúc sau CM tháng 8: Trường ca Sông Lô, Ca ngợi Hồ Chủ Tịch… Ông được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chi Minh về VHNT[...]... 19 96 c 1925 – 1995 2.Cụm bài hát nào sau đây do nhạc só Văn Cao sáng tác? a Tiếng chuông và ngọn cờ, ngày mùa, nhạc rừng b Tiến quân ca, suối mơ, vui bước trên đường xa c Tiến quân ca, suối mơ, ngày mùa HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: A.BÀI VỪA HỌC: 1/ Đọc đúng cao độ ,trường độ ,tiết tấu và ghép chính xác lời ca Bài TĐN số 3 2/ Tập đánh nhip 2/4 3/ Học kĩ phần ÂNTT : VĂN CAO và bài hát LÀNG TƠI B.BÀI SẮP HỌC: Tiết. .. ,trường độ ,tiết tấu và ghép chính xác lời ca Bài TĐN số 3 2/ Tập đánh nhip 2/4 3/ Học kĩ phần ÂNTT : VĂN CAO và bài hát LÀNG TƠI B.BÀI SẮP HỌC: Tiết 8 : Ơn tập từ tiết 1 đén tiết 7 để tiết 9 làm bài kiểm tra 1 tiết XEM LẠI CÁC KIẾN THỨC Đà ĐƯỢC HỌC Tiết học đã kết thúc Chúc các em học sinh học tập tốt Chúc các thầy cơ mạnh khoẻ ... 2 ¢m nh¹c th­êng thøc NHẠC SĨ VĂN CAO VÀ BÀI HÁT LÀNG TƠI 2 Bµi h¸t Lµng t«i : - Ra ®êi năm 19 47, viết ở nhÞp 6/ 8, âm nhạc nhịp nhàng, sâu lắng, giàu tình cảm ,bố cục gọn gàng chặt chẽ gåm cã 3 lêi như một câu chuyện kể có đầu có cuối Bµi h¸t nãi vỊ c¶nh lµng quª ViƯt Nam... xét gì về phần âm nhạc của bài hát? Âm nhạc của bài hát nhịp nhàng sâu lắng, giàu tình cảm Nhịp điệu đung đưa như tiếng chng nhà thờ Nội dung bài hát nói lên điều gì? Mơ tả cảnh làng q Việt Nam đang sống n vui thanh bình thì giặc Pháp tràn đến đốt phá, tàn sát dân lành Căm thù giặc, qn và dân ta đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ q hương tin tưởng mãnh liệt vào ngày mai chiến thắng B ÀI T ẬP 1 .Nhạc só Văn . thắng. B I T P 1.Nhaùc sú Va n Cao sinh va maỏt va o naờm naứo? b. 1924 1996 c. 1925 1995 a. 1923 1995 2.Cụm bài hát nào sau đây do nhạc só Văn Cao sáng tác? a. Tiếng chuông và. III/ Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ VĂN CAO VÀ BÀI HÁT LÀNG TÔI 1/ Nhạc sĩ Văn Cao: -Ông là một trong những nhạc sĩ lớp đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam sinh 1923 tại Hải Phòng và mất năm 1995. - . MÔN ÂM NH MÔN ÂM NH Ạ Ạ C 6 C 6 Tiết 7: - Âm nh - Âm nh ạc ạc thường thức: thường thức: Nhạc sĩ Nhạc sĩ Văn Cao Văn Cao và và bài hát bài hát Làng tôi Làng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 6 TIẾT 7, GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 6 TIẾT 7, GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC 6 TIẾT 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn