LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MIỀN TÂY pdf

95 729 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2014, 21:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNMIỀN TÂYGiáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:VŨ THÙY DƯƠNG NGUYỄN THỊ MỘNG LANMSSV: 4054145LỚP: Kinh Tế Nông Nghiệp 1-k31Cần Thơ – 2009Phân tích hoạt động kinh doanh của NHTMCP Miền Tây - Cần ThơSVTH: Nguyễn Thị Mộng Lan Trang GVHD: Vũ Thùy DươngiLỜI CẢM TẠTrải qua 4 năm học tập dưới mái Trường Đại Học Cần Thơ, em luôn đượcsự chỉ bảo tận tình của các thầy nhất là các thầy Khoa Kinh Tế & Quản TrịKinh Doanh đã tạo cho em một nền tảng kiến thức khá vững chắc trước khi bướcvào cuộc sống thực tế. Đặc biệt qua nhiều tuần thực tập ở Ngân hàng thương mạicổ phần Miền Tây Cần Thơ nhờ sự giúp đỡ của thầy và các cán bộ nhân viênở NHTMCP Miền Tây Cần Thơ nên em hoàn thành luận văn này. Bằng tất cảtấm lòng em xin gửi lời cảm ơn đến:Em xin cảm ơn: Ban giám hiệu tập thể giáo viên Trường Đại Học CầnThơ, quý thầy Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh đã trang bị kiến thứccho em trong bốn năm qua.Em xin cảm ơn: Vũ Thùy Dương đã nhiệt tình hướng dẫn em trongsuốt thời gian qua.Em xin cảm ơn: Ban giám đốc NHTMCP Miền Tây Cần Thơ và các côchú ở tất cả các phòng ban đã hướng dẫn chỉ dạy, cung cấp số liệu, tài liệu cầnthiết cho em.Xin chúc ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong ngân hàngdồi dào sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Chúc NHTMCP Miền TâyCần Thơ ngày càng phát triển và kinh doanh đạt hiệu quả cao.Với kiến thức và điều kiện nghiên cứu hạn nên nội dung phát triểnluận văn còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự chỉ dạy và góp ý của quýthầy cô, quan thực tập và các bạn để luận văn hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày……tháng…… năm 2009 Sinh viên thực hiệnNguyễn Thị Mộng LanPhân tích hoạt động kinh doanh của NHTMCP Miền Tây - Cần ThơSVTH: Nguyễn Thị Mộng Lan Trang GVHD: Vũ Thùy DươngiiLỜI CAM ĐOANTôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thậpvà kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đềtài nghiên cứu khoa học nào.Cần Thơ, ngày……tháng…… năm 2009Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Mộng LanPhân tích hoạt động kinh doanh của NHTMCP Miền Tây - Cần ThơSVTH: Nguyễn Thị Mộng Lan Trang GVHD: Vũ Thùy DươngiiiNHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP Cần Thơ, ngày……tháng…… năm 2009 Thủ trưởng đơn vịPhân tích hoạt động kinh doanh của NHTMCP Miền Tây - Cần ThơSVTH: Nguyễn Thị Mộng Lan Trang GVHD: Vũ Thùy DươngivNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNHọ và tên Giáo viên Hướng dẫn: Vũ Thuỳ DươngHọc vị: Cử nhânChuyên ngành: Kinh Tế Nông NghiệpCơ quan công tác: Khoa Kinh Tế - Quản TRị Kinh Doanh, Trường Đại HọcCần Thơ.Tên Học Viên: Nguyễn Thị Mộng LanMSSV: 4054145Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp.Tên đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổphần Miền Tây – Cần ThơNỘI DUNG NHẬN XÉT1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Hình thức:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn, tính cấp thiết của đề tài:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Độ tin cậy của số liệu, tính hiện đại của luận văn:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Nội dung và kết quả đạt được:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Phân tích hoạt động kinh doanh của NHTMCP Miền Tây - Cần ThơSVTH: Nguyễn Thị Mộng Lan Trang GVHD: Vũ Thùy Dươngv6. Các nhận xét khác:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7. Kết luận:…………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày …. tháng ….năm 2009Giáo viên hướng dẫnVũ Thùy DươngPhân tích hoạt động kinh doanh của NHTMCP Miền Tây - Cần ThơSVTH: Nguyễn Thị Mộng Lan Trang GVHD: Vũ Thùy DươngviNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày……tháng…… năm 2009 Giáo viên phản biệnPhân tích hoạt động kinh doanh của NHTMCP Miền Tây - Cần ThơSVTH: Nguyễn Thị Mộng Lan Trang GVHD: Vũ Thùy DươngviiMỤC LỤC TrangChương 1: GIỚI THIỆU 11.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 21.2.1 Mục tiêu chung 21.2.2 Mục tiêu cụ thể 21.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 21.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 21.4.1 Không gian 21.4.2 Thời gian 21.4.3 Đối tượng nghiên cứu 21.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 52.1 Phương pháp luận 52.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 52.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại 62.1.2.1 Tạo tiền 62.1.2.2 chế thanh toán 62.1.2.3 Huy động tiết kiệm 72.1.2.4 Mở rộng tín dụng 72.1.2.5 Tạo điều kiện để tài trợ ngoại thương 72.1.2.6 Dịch vụ ủy thác 721.2.7 Bảo quản an toàn vật giá 72.1.2.8 Dịch vụ kinh kỷ 72.1.3 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 82.1.3.1 Hoạt động tín dụng 82.1.3.2 Hoạt động đầu tư 112.1.3.3 Hoạt động dịch vụ 112.1.4 Đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàngMiền Tây 122.1.4.1 Thu nhập 12Phân tích hoạt động kinh doanh của NHTMCP Miền Tây - Cần ThơSVTH: Nguyễn Thị Mộng Lan Trang GVHD: Vũ Thùy Dươngviii2.1.4.2 Chi phí 122.1.4.3 Lợi nhuận 122.1.4.4 Các chỉ số tài chính 132.1.4.5 Rủi ro 142.2 PHƯƠNG PHÁP NGIÊN CỨU 162.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 162.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 172.2.2.1 Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối 172.2.2.2 Phương pháp so sánh bằng số tương đối 172.2.2.3 Phương pháp tỉ trọng 17Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICỔ PHẦN MIỀN TÂY 183.1 GiỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MIỀN TÂY . 183.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 183.1.2 cấu tổ chức tại Cần Thơ 213.1.2.1 cấu tổ chức 213.1.2.2 Chức năng từng phòng ban 223.2 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG 253.2.1 Thuận lợi 253.2.2 Khó khăn 26Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MIỀN TÂY 274.1 PHÂN TÌNH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 3NĂM (2006 -2008) 274.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI MIỀN TÂY 334.2.1 Hoạt động tín dụng 334.2.1.1 Huy động vốn 334.2.1.2 Hoạt động cho vay 364.2.2 Hoạt động dịch vụ 474.2.3 Hoạt động đầu tư 49Phân tích hoạt động kinh doanh của NHTMCP Miền Tây - Cần ThơSVTH: Nguyễn Thị Mộng Lan Trang GVHD: Vũ Thùy Dươngix4.3. PHÂN TÍCH KÊT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA NHTM CỔ PHẦN MIỀN TÂY 504.3.1 Phân tích tình hình thu nhập của ngân hàng 504.3.2 Phân tích tình hình chi phí của ngân hàng 534.3.3 Phân tích lợi nhuận 564.3.4 Các chỉ số tài chính 574.3.4.1 Hệ số sử dụng tài sản 574.3.4.2 Hệ số sử dụng vốn chủ sở hữu 584.3.4.3 Phân tích các chỉ số lợi nhuận 584.3.4.5 Các chỉ số liên quan đến chi phí 614.3.4.6 Hệ số chênh lệch thu nhập lãi 634.4.5 Phân tích rủi ro 644.4.5.1 Rủi ro thanh khoản 644.4.5.2 Rủi ro tín dụng 664.4.5.3 Rủi ro vốn chủ sở hữu 684.4.5.4 Rủi ro lãi suất 70Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGKINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MIỀNTÂY 745.1 CÁC MẶT ĐẠT ĐƯỢC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦANGÂN HÀNG 745.2 CÁC MẶT TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ TRONG HOẠTĐỘNG NGÂN HÀNG 755.3 CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠTĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 755.3.1 Nâng cao hơn nữa công tác huy động vốn 765.3.2 Tăng cường công tác cho vay 765.3.3 Đa dạng hóa hoạt động đầu tư và dịch vụ 775.3.4 Thành lập bộ máy quản lí rủi ro 77Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 786.1 KẾT LUẬN 786.2 KIẾN NGHỊ 79 . tài: Phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Miền Tây – Cần Thơ” để thực hiện nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp của mình. Phân tích hoạt động kinh doanh của NHTMCP Miền. quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Miền Tây tại Cần Thơ. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể (1) Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thương mại Cổ phần Miền Tây. QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MIỀN TÂY 74 5.1 CÁC MẶT ĐẠT ĐƯỢC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 74 5.2 CÁC MẶT TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MIỀN TÂY pdf, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MIỀN TÂY pdf, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MIỀN TÂY pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay