CA – TBD chuyển hướng phát triển trong tương lai & kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả quan hệ kinh tế VN- APEC

105 385 1
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2012, 11:52

Luận văn : CA – TBD chuyển hướng phát triển trong tương lai & kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả quan hệ kinh tế VN- APEC Mục lục Trang Lời mở đầu 4 Chơng I sở và đặc trng của toàn cầu hoá kinh tế7 5 I . sở của toàn cầu hoá kinh tế 7 1 . Quan niệm về toàn cầu hoá 5 2 . sở khách quan thúc đẩy sự gia tăng xu thế toàn cầu hoá 10 II . Đặc trng của toàn cầu hoá kinh tế 30 1 . Toàn cầu hoá là giai đoạn phát triển cao của quốc tế 30 2 . Trong thời kỳ toàn cầu hoá kinh tế hiện nay , hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với tự do hoá các họat động kinh tế 31 3 . Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế khách quan nhng chịu tác động lớn từ Mỹ và các nớc t bản phát triển 3214 . Toàn cầu hoá kinh tếquá trình mang tính hai mặt 345 . Toàn cầu hoá kinh tếquá trình mở rộng sự hợp tác đồng thời với sự gia tăng cạnh tranh ngày càng quyết liệt 386 . Toàn cầu hoá kinh tế hiện nay ngày càng gia tăng gắn với xu thế khu vực hoá 392Chơng II Tác động của toàn cầu hoá kinh tế và Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế41 I . Tác động của toàn cầu hoá kinh tế 35I . Tác động của toàn cầu hoá41 1. Thị trờng 41 35 2. Các dòng vốn và công nghệ423. Lao động43 38 II . Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam345 391. Quan điểm của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế 45 392. Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 47 41Chơng III Giải pháp để đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế của Việt Nam80 72 I . Thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam trên con đờng hội nhập 72 1. Thuận lợi 4 I . Thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam trên con đờng hội nhập801. Thuận lợi802.Thách thức84 75 II . Kinh nghiệm của một số nớc nền kinh tế tơng đồng trong khu vực về vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế .88 791. Nhật Bản88 792. Hàn Quốc925 833. Trung Quốc97 87III . Giải pháp bản để đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam . 101 911. Ưu tiên phát triển các ngành sản xuất kinh doanh mà Việt Nam lợi thế so với các nớc trong khu vực 10391 2. Tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của hàng hoá 6104 93 3. Thực hiện các biện pháp khuyến khích đầu t 105 94 4. Hoàn thiện hệ thống thuế quan106 95 5. Phát triển nguồn nhân lực theo hớng công nghiệp hoá - hiện đại hoá hội nhập với khu vực và thế giới. 108 97Kết luận 110 987Danh môc tµi liÖu tham kh¶o111 998Lời mở đầu Hiện nay, xu thế toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ cả về qui mô và tốc độ . Bất kỳ một nền kinh tế nào muốn phát triển đều phải tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế để giành lấy lợi ích tối đa thể đạt đợc cho đất nớc mình . Việt nam cũng không nằm ngoài xu thế đó . Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đang ngày càng đợc mở rộngvà tăng cờng . Việt Nam đã tham gia ASEAN ( năm 1995 ); APEC ( năm 1998 ) và tiến tới gia nhập tổ chức thơng mại thế giới (WTO) , là thành viên chính thức của IMF, WB , UNCTAD, . thể nói , tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế , Việt Nam ngày càng tăng cờng đợc vị trí và vai trò của mình trên trờng quốc tế, đồng thời đa nền kinh tế đất nớc phát triển hoà nhập vào quỹ đạo chung của nền kinh tế toàn cầu. Trong các chiến lợc phát triển của các quốc gia đêù đề cập đến xu thế toàn cầu hoá kinh tế . Vậy toàn cầu hoá kinh tế là gì , vai trò quan trọng nh thế nào trong tiến trình phát triển của các quốc gia ?. Trên sách báo và các phơng tiện thông tin đại chúng đã bàn không ít đến vấn đề này . Tuy vậy , việc nhìn nhận nguồn gốc , bản chất của toàn cầu hoá kinh tế , đánh giá những tác động của nó trên các bình diện cũng không phải là đã sự thống nhất , thậm trí đôi khi còn trái ngợc nhau . Để góp phần tìm hiểu vấn đề còn tranh luận nêu trên , luận văn tập trung tìm hiểu sở của toàn cầu hoá kinh tế là gì ? , đặc trng và tác động của nó ra sao ? , từ đó bớc đầu làm rõ về việc tham gia của Việt Nam vào quá trình này . Chính vì mục đích nghiên cứu nêu trên , luận văn đợc chia làm 3 phần : Phần I : sở và đặc trng của toàn cầu hoá kinh tế. Phần II : Tác động của toàn cầu hoá và việc Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Phần III : Giải pháp để đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế . Nghiên cứu đề tài Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là một vấn đề khó nhng lại hết sức cần thiết . Qua đây em mong nhận đợc những ý kiến đóng góp của thầy , của bạn bè để luận văn này đợc hoàn thiện hơn . 9Chơng I sở và đặc trng của toàn cầu hoá kinh tếI . sở của toàn cầu hoá kinh tế 1 . Quan niệm về toàn cầu hoá Toàn cầu hoá kinh tế phải là một quá trình tất yếu không? Để lý giải điều này, một trong những vấn đề tởng chừng đã giải quyết lại trở thành vấn đề gây tranh luận nhất: Đó là toàn cầu hoá là gì? Chính từ quan niệm khác nhau về toàn cầu hoá mà những lý giải không giống nhau về sở của toàn cầu hoá, về tính tất yếu hay không của toàn cầu hoá.Hiện nay, ngay trong học thuật cũng còn dùng khá nhiều khái niệm để cùng chỉ về quá trình toàn cầu hoá. Chẳng hạn, trong nhiều tài liệu dùng từ thế giới hoá, rồi quốc tế hoá và rồi hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, thậm chí ngời còn đánh đồng thế giới hoá, toàn cầu hoá với các vấn đề tính toàn cầu.Toàn cầu hoá là kết quả của sự phát triển mạnh mẽ của lực lợng sản xuất dẫn đến phá vỡ sự biệt lập của các quốc gia tạo ra sự gắn kết, sự phụ thuộc giữa các quốc gia dân tộc trong sự vận động phát triển. Với quan niêm nh vây thế giới hoá cũng nghĩa là toàn cầu hoá và quốc tế hoá đợc xem nh giai đoạn trớc đó của xu thế toàn cầu hoá. Quốc tế hoá toàn cầu hoá là một quá trình, và vì vậy nó khác với vấn đề toàn cầu. Tham gia vào quá trình quốc tế hoá toàn cầu hoá chính là thực hiện hội nhập quốc tế.Toàn cầu hoá là một xu hớng bao gồm nhiều phơng diện: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội vv, là sự gia tăng các mối quan hệ trên các mặt của đời sống xã hội loài ngời. Trong các mặt đó thì toàn cầu hoá kinh tế vừa là trung tâm vừa là sở và cũng là động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác của xu thế toàn cầu hoá nói chung.Tuy nhiên, điều cần thấy là do thực tế vận động của toàn cầu hoá cùng với những hệ quả của nó đã đa lại những cách lý giải và thái độ không giống nhau đối với xu thế này.10[...]... yếu và hiệu quả để phát triển nền kinh tế mỗi quốc gia trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay 3 Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế khách quan nhng đang chịu tác động lớn từ Mỹ và một số nớc t bản phát triển Thứ nhất u thế của Mỹ thể hiện trớc hết là các quy chuẩn hoạt động kinh doanh quốc tế đều xuất phát từ Mỹ Mỹ là quốc gia nền kinh tế thị trờng và khoa học phát triển cao, chính trong sự phát triển. .. tăng trởngphát triển trong nền kinh tế Thực tiễn phát triển của nền kinh tế thế giới đang cho thấy bớc chuyển quá độ từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức Hiện nay, ở các nớc Bắc Mỹ và một số quốc gia phát triển tây Âu các lĩnh vực kinh tế tri thức đã chiếm khoảng 45 đến 50 %GDP, trong OECD kinh tế tri thức chiếm gần 50%GDP.Đối với Nhật bản, bớc sang thập kỷ 70- 80 đã chuyển dần từ... khẩu , trên thực tế đã đẩy đến xu thế gắn bó phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia , giữa các nền kinh tế thông qua thực hiện phân công lao động quốc tế dựa trên những thế mạnh của từng nền kinh tế dân tộc II Các đặc trng bản của toàn cầu hoá kinh tế 1 Toàn cầu hoá kinh tế hiện nay là giai đoạn phát triển cao của quốc tế hoá kinh tế Từ nửa sau thế kỷ XIX cho đến nay quá trình quốc tế hoá đã trải... quá trình chuyển dịch chế kinh tế theo hớng công nghiệp hoá, thúc đẩy sự phân công lao động Sự phát triển mạnh mẽ của Anh trong thế kỷ XIX và XX cũng gắn liền với sự phát triển của kinh tế thị trờng, của sự bành trớng thế lực kinh tế ra bên ngoài, tạo ra sự liên hệ ràng buộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế Kinh tế thị trờng phát triển đã mở ra điều kiện cho sự gia tăng xu hớng quốc tế hóa thể hiện trên... gia phát triển nhiều nớc đang phát triển cũng đã kết hợp bớc chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp với bớc nhảy tắt, rút ngắn xây dựng những sở của nền kinh tế tri thức Ví dự nh Singapo, Hàn quốc và ngay cả Trung quốc đều đang ra sức phát triển lĩnh vực tin học, phát triển các loại hình kinh tế dịch vụ Sự phát triển của lĩnh vực kinh tế tri thức dựa trên công nghệ hàm lợng khoa học kỹ thuật cao,... nền kinh tế Mỹ hội phát triển mạnh mẽ Với sức mạnh kinh tếquân sự Mỹ đóng vai trò lãnh đạo trong khối các nớc t bản mà biểu hiện cụ thể là NATO Mỹ vai trò lớn trong các tổ chức kinh tế tính toàn cầu kể cả Liên hợp quốc Ngày nay với sự suy yếu của Nga , cho dù các quốc gia đang phát triển gia tăng vai trò của mình thì trên thực tế Mỹ vẫn là kẻ thao túng phần lớn bàn cờ thế giới Có. .. lực, nâng cao trình độ quản lývà chuyển giao các công nghệ hiện đại Đây là những mặt rất quan trọng để các quốc gia đang phát triển nâng cao trình độ phát triển của mình, từng bởc rút ngắn khoảng cách phát triển Sự phát triển mạnh mẽ của các công ty xuyên quốc gia từ chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay nhiều lý do Trớc hết phải thấy là các công ty xuyên quốc gia chiến lợc phát triển phù... kinh tế quốc tế Song sở nào dẫn đến, cho phép thực hiện vai trò này thì lại cha sự quan tâm phân tích thoả đáng 11 Nghiên cứu lịch sử phát triển của nền kinh tế t bản chủ nghĩa nói chung của Mỹ nói riêng ta thấy bản thân các nền kinh tế này cũng đã trải qua thời kỳ bảo hộ cao, chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài Các quốc gia t bản phát triển kêu gọi tự do hoá nền kinh tế toàn cầu, song thực tế cha... bảo hộ các thị trờng các nhợng địa Thực tế sự phát triển của các quốc gia t bản phát triển cho thấy rõ điều đó Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai đã nhanh chóng khôi phục kinh tế , bành chớng thế lực kinh tế ra bên ngoài nhanh và mạnh Tuy vậy nền kinh tế Nhật Bản trong thập kỷ 60 và 70 là một trong những nền kinh tế bảo hộ cao nhất thế giới TBCN Trên thực tế cho mãi tới nửa sau của thập kỷ... tộc tồn tại tơng đối độc lập, ít quan hệ với nhau Nhng cùng với sự phát triển của lực lợng sản xuất, sự tăng lên của sản xuất và trao đổi hàng hoá, sự mở rộng thị trờng, thì các quan hệ cũng dần vợt ra khỏi danh giới quốc gia, hình thành các mối quan hệ quốc tế, phạm vi các hoạt động kinh tế mở rộng Nếu không sự phát triển của lực lợng sản xuất, trong đó sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất . thành các mối quan hệ quốc tế, phạm vi các hoạt động kinh tế mở rộng. Nếu không có sự phát triển của lực lợng sản xuất, trong đó có sự phát triển của khoa. đang ra sức phát triển lĩnh vực tin học, phát triển các loại hình kinh tế dịch vụ.Sự phát triển của lĩnh vực kinh tế tri thức dựa trên công nghệ có hàm lợng
- Xem thêm -

Xem thêm: CA – TBD chuyển hướng phát triển trong tương lai & kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả quan hệ kinh tế VN- APEC, CA – TBD chuyển hướng phát triển trong tương lai & kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả quan hệ kinh tế VN- APEC, CA – TBD chuyển hướng phát triển trong tương lai & kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả quan hệ kinh tế VN- APEC, Toàn cầu hoá kinh tế hiện nay ngày càng gia tăng gắn liền với xu thế khu vực hoá, 2 Tham gia AIA khu vực đầu t ASEAN, Bớc đầu tham gia chơng trình hợp tác công nghiệp ASEAN AICO, 3 Víi ASEM EU, Với WTO .1 Những vấn đề cơ bản trong quá trình đàm phán gia nhập WTO của, 2 Tiến trình đàm phán của Việt Nam ., Víi IMF 4 Víi c¸c tỉ chøc kinh tÕ qc tÕ, 2 Cơ chế quản lý ngoại thơng và hệ thống pháp luật cha hoàn chỉnh, 3 Cơ cấu hàng xuất khẩu và nhập khẩu mất cân đối . 4 Biểu thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam vừa quá đơn giản vừa quá phức tạp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay