Trắc nghiệm IQ

14 3,406 24
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2012, 18:01

Bạn cho biết công thức hoá học của vàng là gì ? a. Ar b. Au c. Al d. Ag e. As; Mối quan hệ giữa ruột đối với ngũ cốc tương tự như bao thư đối với : a. Thư b. Túi đưa thư c. Người đưa thư d. Tem e. Hộp 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm IQ, Trắc nghiệm IQ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay