câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế

29 4,094 39
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2014, 18:19

câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế 75 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾĐáp án màu xanh này là của Đêm 2 – Nghe nói họ làm đúng khoảng 70%. Chỉ nêu những câu có đáp án khác biệt hoặc những câu theo cảm nhận của cá nhân nên nó chỉ mang tính chất tham khảo và bàn luận.1. Thất bại trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu đưa đến ________.a. Sự cải thiện các tác động về kinh tế b. Tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ c. Sự suy giãm mức sống d. Giãm thiểu chi phí đặt hàng e. Tất cả lý do trên Đáp án: (c)2. Tất cả những phát biểu sau đây về toàn cầu hóa đều đúng, ngoại trừ a. Toàn cầu hóa làm giãm nhẹ gánh nặng về nợ cho các quốc gia đang phát triển.b. Toàn cầu hóa làm tàn phá môi trường.c. Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của quốc gia.d. Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của nhà đầu tư.e. Toàn cầu hóa làm lãng quên vấn đề nhân quyền.Đáp án: (e)2. Tất cả những phát biểu sau đây về toàn cầu hóa đều đúng, ngoại trừ a. Toàn cầu hóa làm giãm nhẹ gánh nặng về nợ cho các quốc gia đang phát triển.b. Toàn cầu hóa làm tàn phá môi trường.c. Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của quốc gia.d. Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của nhà đầu tư.e. Toàn cầu hóa làm lãng quên vấn đề nhân quyền.3. Tất cả những điều sau đây là những lợi ích song hành với việc tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế, ngoại trừ a. Doanh nghiệp có thể học tập từ nhà cạnh tranh nước ngoài.b. Doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô , điều mà nó không thể làm được khi chỉ kinh doanh trong thị trường nội địa.c. Văn hóa cá nhân được bảo vệ bởi luật pháp.d. Doanh nghiệp có thể dịch chuyển xuống theo đường cong kinh nghiệm để giảm chi phí. e. Giá cả sẽ hạ thấp hơn.Đáp án: (c)4. Đầu tư trực tiếp bao gồm ________.a. Các chi nhánh 100% vốn nước ngoài b. Xuất khẩu c. Nhập khẩu d. Cho thuê công nghệ, bản quyền e. Hoạt động hàng đổi hàngPage 1 of 29Đáp án: (a)GC: Tìm hiểu từ luật5. Điều gì trong số những điều sau đây sẽ thể hiện sự khác biệt giữa kinh doanh nội địa và kinh doanh quốc tếa. Hoạt động giao dịch theo hình thức tín dụng thương mại thay vì trả bằng tiền mặt.b. Cho thuê và nhượng quyền kinh doanh.c. Hợp đồng quản trị sẽ khác biệt về ngôn ngữ.d. Hoạt động giao dịch vượt ra tầm biên giới quốc giae. Người lao động sử dụng nhiều ngôn ngữ.Đáp án: (d)GC: suy luận6. Đầu tư vào một danh mục đầu tư tài chính là hình thức mua tài sản trong đó nhà đầu tư sở hữu a. Nhỏ hơn 10%.b. Lớn hơn 50%.c. Nhỏ hơn 100%.d. Lớn hơn 51%.e. Lớn hơn 10%.Đáp án: (b)6. Đầu tư vào một danh mục đầu tư tài chính là hình thức mua tài sản trong đó nhà đầu tư sở hữu a.Nhỏ hơn 10%.b.Lớn hơn 50%.c.Nhỏ hơn 100%.d.Lớn hơn 51%.e.Lớn hơn 10%.GC: không chắc, không tìm được tài liệu7. Đầu tư của nước ngoài vào một quốc gia sẽ liên quan đến: a. Vấn đề kiểm soát.b. Lợi nhuận.c. Tài sản.d. Thu nhập.e. Cả a và b.Đáp án: (e)8. Khoản nào trong số các khoản sau đây không phải là hình thức đầu tư vào danh mục đầu tư a. Mua một chứng khoán nợ b. Mua lại một công ty c. Mua một trái phiếu d. Đầu tư vào tài sản tài chính sinh lãi e. Không một yếu tố nào trong số các yếu tố trên Đáp án: (b)Page 2 of 298. Khoản nào trong số các khoản sau đây không phải là hình thức đầu tư vào danh mục đầu tư a.Mua một chứng khoán nợ b.Mua lại một công ty c.Mua một trái phiếu d.Đầu tư vào tài sản tài chính sinh lãi e.Không một yếu tố nào trong số các yếu tố trên 9. Một quốc gia có thặng dư trong cán cân thanh toán (BOP) sẽ đối mặt với a. Một sự tăng lãi suất.b. Một sự thặng dư trong cán cân mậu dịch quốc tế.c. Áp lực tăng giá nội tệ.d. Sự mất mát về dự trử ngoại hối.e. Không một yếu tố nào trong các yếu tố trên.Đáp án: (c)Link: http://www.vietfin.net/balance-of-payment-bop-can-can-thanh-toan-quoc-te/Trên góc độ kinh tế học, thặng dư cán cân thanh toán nghĩa là một quốc gia nhận được nhiều từ thương mại và đầu tư hơn là phải trả cho các quốc gia khác, khiến đồng tiền của quốc gia này tăng trị so với các quốc gia khác.10. Yếu tố nào trong những yếu tố sau đây dẫn đến cuộc khủng hoảng tiền tệ Châu Á năm 1997 a. Sự mâu thuẩn quốc tế và nợ nần giửa các nước Châu Á b. Sự thất bại trong thương lượng giửa các nước Châu Á và WTO c. Sự loại bỏ lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực này d. Ngân hàng thế giới từ bỏ sự ủng hộ tài chính cho khu vực này e. Sự chuyển đổi từ nhà xuất khẩu ròng sang nhà nhập khẩu ròng tại các nước này Đáp án: (e)(Tài liệu tham khảo: Bài giảng IBM4A – slide 11, 12)11. Thỏa thuận Bretton Woods a. Kêu gọi thiết lập hệ thống tỷ giá cố định giửa các nước thành viên.b. Liên quan đến việc điều chỉnh tỷ giá giửa các nước thuộc thế giới thứ 3.c. Loại bỏ nguồn quỹ về vàng và ngoại tệ cho các nước thành viên.d. Thiết lập tổ chức WTO.e. Tất cả những điều trên.Đáp án: (a)(Tài liệu tham khảo: Bài giảng IBM4A – slide 14 và http://asagaproject.weebly.com/d7845u-7844n-kinh-t7871.html)http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_Bretton_Woods12. Các chi phí liên quan đến hoạt động xuất khẩu bao gồm các loại sau đây, ngoại trừ a. Nhân sự.b. Nghiên cứu thị trường.c. Thuế quan nhập khẩu.d. Các chi phí trong hoạt động vận chuyển.e. Các chi phí thông tin, liên lạc.Page 3 of 29Đáp án: (a)(Tài liệu tham khảo: Bài giảng IBM5 – slide 36 -> 49)13. Tất cả những yếu tố sau đây sẽ thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, ngoại trừ: a. Sự cạnh tranh rất cao ở thị trường nội địa.b. Sự hình thành các thị trường mới ở nước ngoài.c. Sự suy giảm đáng kể trong cạnh tranh ở thị trường nội địa.d. Mức độ mậu dịch quốc tế gia tăng.e. Không yếu tố nào trong các yếu tố trên.Đáp án: (c)(Suy luận: a & c đối lập nhau, nhưng (a) là yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư nước ngoài => c là đáp án) Theo Lai thì là câu e vì câu c có thể hiểu sự suy giảm ở đây là sự suy giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp chứ không phải là sự suy giảm của thị trường và câu e là phủ nhận toàn bộ các câu khác.13. Tất cả những yếu tố sau đây sẽ thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, ngoại trừ: a. Sự cạnh tranh rất cao ở thị trường nội địa.b. Sự hình thành các thị trường mới ở nước ngoài.c. Sự suy giảm đáng kể trong cạnh tranh ở thị trường nội địa.d. Mức độ mậu dịch quốc tế gia tăng.e. Không yếu tố nào trong các yếu tố trên.14. Các tivi đen và trắng đã xâm nhập rông rải vào các hộ gia đình người Mỹ hơn một thập kỹ trước khi điều tương tự xãy ra tại Châu Âu và Nhật Bản. Với tivi màu, khoảng cách thời gian này đã rút ngắn chỉ còn 5 năm. Ngày nay hệ thống MTV đã sẳn có trên toàn thế giới và số lượng người sử dụng internet ngày càng tăng mạnh mẽ, khoảng cách thời gian đó không còn tồn tại nửa. Hiện tượng này có thể gọi là:a. Sự hội tụ về văn hóa.b. Sự dị biệt về văn hóa.c. Sự đồng hóa về văn hóa.d. Sự thống nhất về văn hóa.e.Sự phân tầng xã hội.14. Các tivi đen và trắng đã xâm nhập rông rải vào các hộ gia đình người Mỹ hơn một thập kỹ trước khi điều tương tự xãy ra tại Châu Âu và Nhật Bản. Với tivi màu, khoảng cách thời gian này đã rút ngắn chỉ còn 5 năm. Ngày nay hệ thống MTV đã sẳn có trên toàn thế giới và số lượng người sử dụng internet ngày càng tăng mạnh mẽ, khoảng cách thời gian đó không còn tồn tại nửa. Hiện tượng này có thể gọi là:a.Sự hội tụ về văn hóa.b.Sự dị biệt về văn hóa.c.Sự đồng hóa về văn hóa.d.Sự thống nhất về văn hóa.e. Sự phân tầng xã hội.Đêm 2 chọn d.15. Nhà nước có thể hổ trợ cho các công ty xuất khẩu thông qua các điều sau đây, ngoại trừ: a. Chuyển giao kiến thức.Page 4 of 29b. Hổ trợ chi phí.c. Trợ cấp.d. Giảm thiểu danh mục hàng hóa kỹ thuật cao cấm xuất khẩu sang những nước bị xem là thù địch.e. Hổ trợ hoạt động phát triển nguồn nhân lực.15. Nhà nước có thể hổ trợ cho các công ty xuất khẩu thông qua các điều sau đây, ngoại trừ: a. Chuyển giao kiến thức.b. Hổ trợ chi phí.c. Trợ cấp.d. Giảm thiểu danh mục hàng hóa kỹ thuật cao cấm xuất khẩu sang những nước bị xem là thù địch.e. Hổ trợ hoạt động phát triển nguồn nhân lực.16. Khi một công ty quyết định đầu tư để sản xuất sản phẩm ở nước ngoài, nó phải cân nhắc sự bù trừ giửa a. Chi phí và sự kiểm soát.b. Cạnh tranh và sự kiểm soát.c. Cơ hội và lợi ích.d. Lợi nhuận và liên doanh quốc tế.e. Nhập khẩu và xuất khẩu.16. Khi một công ty quyết định đầu tư để sản xuất sản phẩm ở nước ngoài, nó phải cân nhắc sự bù trừ giửa a.Chi phí và sự kiểm soát.(xem slide 42 chương 2 tài liệu thầy Phong)b.Cạnh tranh và sự kiểm soát.c.Cơ hội và lợi ích.d.Lợi nhuận và liên doanh quốc tế.e.Nhập khẩu và xuất khẩu.17. Điều gì sau đây không thể hiện một sự yếu kém về cơ sở hạ tầng thường xảy ra ở một nền kinh tế chuyển đổi trong quá trình chuyển từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường a. Dòng vốn sẽ rời khỏi thị trường nội địa vốn không ổn định b. Hệ thống vận tải cần một sự cải tiến sâu rộng c. Sự thiếu thốn hệ thống kho tàng d. Các phương tiện trung gian của thị trường không tồn tại e. Hệ thống thanh toán và chuyển ngân không phù hợp 17. Điều gì sau đây không thể hiện một sự yếu kém về cơ sở hạ tầng thường xảy ra ở một nền kinh tế chuyển đổi trong quá trình chuyển từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường a.Dòng vốn sẽ rời khỏi thị trường nội địa vốn không ổn định b.Hệ thống vận tải cần một sự cải tiến sâu rộng c.Sự thiếu thốn hệ thống kho tàng d.Các phương tiện trung gian của thị trường không tồn tại e.Hệ thống thanh toán và chuyển ngân không phù hợp 18. Tất cả những điều sau đây thể hiện động lực phản ứng lại (thụ động) khi xâm nhập thị trường quốc tế ngoại trừ a. Lợi ích về thuế.b. Áp lực cạnh tranh.c. Sự vượt quá công suất so nhu cầu ở thị trường nội địa.d. Sự gần gũi với khách hàng và cảng biển.e. Sản xuất quá mức nhu cầu.Page 5 of 2919. Một liên minh chiến lược bao hàm các mối quan hệ giữa các đối tượng sau đây ngoại trừ:a. Các nhà cung cấp b. Lao động trong công ty c. Các khách hàng d. Các đối thủ cạnh tranh e. Các công ty trong những ngành công nghiệp khác 20. Khi thiết lập một liên minh chiến lược, tất cả những điều khoản sau đây là quan trọng ngoại trừ: a.Các quy định và quy chế kiểm soát không thay đổi b.Xác định rõ thời kỳ kéo dài liên minh c. Cấu trúc tài chính và các chính sách tài chính d. Các thỏa thuận về marketing e. Bảo vệ môi trường20. Khi thiết lập một liên minh chiến lược, tất cả những điều khoản sau đây là quan trọng ngoại trừ: a. Các quy định và quy chế kiểm soát không thay đổi b. Xác định rõ thời kỳ kéo dài liên minh e. Cấu trúc tài chính và các chính sách tài chính f. Các thỏa thuận về marketing e. Bảo vệ môi trường21. Điều gì trong số những điều sau đây không phải là lý do cho sự thất bại của một các liên doanh a. Mâu thuẩn về quyền lợi b. Vấn nạn do tiết lộ những thông tin nhạy cảm c. Các vấn đề liên quan đến thuế d. Bất đồng về việc lợi nhuận sẽ được chia như thế nào e. Thiếu sự truyền thông giữa các bên 22. Một chiến lược tập trung _________.a. Nhấn mạnh đến một phân khúc thị trường trong một ngành, trong đó sự định hướng cạnh tranh dựa trên cơ sở chi phí thấp hay sự khác biệt hóa b. Bao hàm việc chào mời một sản phẩm hay dịch vụ đồng nhất với một chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh c. Nắm bắt lấy lợi thế của sự độc nhất thực hay cảm nhận của quản trị gia về những yếu tố như thiết kế hay dịch vụ sau bán hàng d. Ngụ ý về tình huống của hàng hóa e. Cả a và d 23. Một chiến lược dẫn đầu về chi phí ____________.a. Nhấn mạnh đến một phân khúc thị trường trong một ngành, trong đó sự định hướng cạnh tranh dựa trên cơ sở chi phí thấp hay sự khác biệt hóa b. Liên quan đến việc chào mời một sản phẩm/dịch vụ đồng nhất với một chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh c. Nắm bắt lấy lợi thế của sự độc nhất thực hay cảm nhận của quản trị gia về những yếu tố như thiết kế hay dịch vụ sau bán hàng d. Ngụ ý về tình huống của hàng hóa e. Cả a và d24. Sự khác biệt giữa các thị trường xuất phát từ các yếu tố sau đây, ngoại trừ a. Vật chất.Page 6 of 29b. Yếu tố văn hóac. Kinh tế.d. Tính thuần nhất/đồng nhất.e. a và c.25. Điều gì trong số những điều sau đây sẽ tiếp tục có ảnh hưởng mạnh đến môi trường kinh doanh quốc tế trong tương lai a. Những vướng mắc về mậu dịch quốc tế giữa các nước công nghiệp b. Sự thống trị của văn hóa của các doanh nghiệp Châu Âu c. Nợ quốc tế của các nước đang phát triển d. Đô la Mỹ không còn giữ vai trò thống trị e. Sự nổi lên của franc Thụy sỹ như là một loại tiền tệ mạnh 26. Trong tương lai, người ta mong đợi nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng nhờ vào sự phát triển của thị trường nào trong số các thị trường sau đây: a. Các thị trường mới nổi lên tại khu vực Trung Âu b. Các thị trường mới nổi lên tại Châu Mỹ c. Các thị trường mới nổi lên tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương d. a và b e. b và c26. Trong tương lai, người ta mong đợi nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng nhờ vào sự phát triển của thị trường nào trong số các thị trường sau đây: a.Các thị trường mới nổi lên tại khu vực Trung Âu b.Các thị trường mới nổi lên tại Châu Mỹ c.Các thị trường mới nổi lên tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương d.a và b e.b và c. BRICS: các nhóm nước mới nội phát triển nhanh nhất TG bao gồm Nga, Brazil, Ấn độ, Trung quốc và Nam Phi27. Michael Porter định nghĩa lợi thế cạnh tranh của quốc gia:a. Sự hiện diện của các nguồn lực tự nhiên của quốc gia.b. Mức độ tiếp nhận công nghệ kỹ thuật của quốc gia đó.c. Là những yếu tố liên quan đến môi trường để thúc dẩy sự cải tiến trong một số ngành.d. Tất cả yếu tố trên.28. Hình thức nào trong số các hình thức sau sử dụng để thâm nhập thị trường quốc tế sẽ tạo nên: (1) Đối thủ cạnh tranh tiềm năng; (2) làm giới hạn nguồn lợi nhuận sản sinh ở tương lai a. Cho thuê công nghệ/thương hiệu b. Liên doanh c. Xuất khẩu d. Đầu tư 100% để xây dựng nhà máy mới 29. Hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi nhưng có sự can thiệp của nhà nước có những đặc điểm sau đây, ngoại trừ: a. Chính phủ cho phép tỷ giá hối đoái được xác định chỉ qua cung và cầu về ngoại tệ. b. Chính phủ sử dụng chính sách tài chính và tiền tệ để can thiệp vào tỷ giá hối đoái c. Chính phủ sử dụng chính sách lãi suất để tác động vào tỷ giá hối đoái d. Chính phủ thay đổi chính sách thuế để khuyến khích hay hạn chế mậu dịch quốc tế 29. aĐêm 2: Câu 29: dPage 7 of 29Theo tài liệu thầy Phong, chương 4- Môi trường tài chính quốc tế, trang 15 và 16 và QTKDQT (TS Bùi Lê Hà, Nguyễn Đông Phong…), chương 7, trang 197, các yếu tố tác động đến tỷ giá hối đoái:• Lạm phát-> câu b (chính sách tài chính và tiền tệ sẽ làm tăng hoặc giảm cung tiền-> ảnh hưởng đến lạm phát)• Lãi suất-> câu c• Tính thời vụ của nguồn thu ngoại tệ-> câu d (khuyến khích hay hay hạn chế mậu dịch-> tăng hoặc giảm nhập khẩu-> tăng hoặc giảm nguồn thu ngoại tệ)Câu a : tỷ giá hối đoái thả nổi nhưng có sư can thiệp của nhà nước được xác định không chỉ qua cung và cầu về ngoại tệ mà còn phải có sự cản thiệp của nhà nước theo một biên độ nhất định 30. Xuất và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, dòng lợi nhuận, lãi, cổ tức , thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ, và các khoản chuyển giao là các bộ phận của:a. Cán cân mậu dịch quốc tế b. Cán cân thanh toán của quốc gia c. Cán cân tào khoản vảng lai d. Cán cân tài khoản vốn 30. bCâu 30: c là chính xác – Khi giảng bài thầy Phong có nói và được ghi chính xác vào slide bài học.Theo tài liệu thầy Phong, Cán cân thanh toán quốc gia BOP= CA + NK+ NF+ NE + NRCA: Cán cân TK vãng lai: thương mại hàng hóa, dịch vụ, thu nhập ròng từ sản xuất, chuyển giao ròngNK: Cân đối TK vốn là mức độ đầu tư của nhà nước và tư nhân và các hoạt động cho vay (sách QTKDQT trang 189)-> lãi, cổ tức 31. Khi lạm phát tại một quốc gia rất cao so với các nước khác trên thế giới thì điều gì có thể xảy ra cho nước này: a. Nhập khẩu trở nên kém tính cạnh tranh b. Dòng vốn sẽ dịch chuyển ra nước ngoài c. Chính phủ sẽ đánh giá cao giá trị tiền tệ d. Tất cả câu trả lời trên đều đúng 32. Khi đàm phán để thành lập một liên doanh, các công ty kinh doanh quốc tế cần lưu ý những điều sau đây, ngoại trừ:a. Cấu trúc vốn, ai sẽ là người kiểm soát là những vấn đề quan trọng hơn so với việc xây dựng lòng tin và sự tôn trọng đối b. Bảo vệ những kỹ thuật và công nghệ nào không có ý định chuyển giao. c. Thiết lập một sự thống nhất về các mục tiêu chiến lược và mục tiêu tài chính d. Bảo đảm sự cùng đóng góp của các đối tác khi giải quyết những sự cố32. dĐêm 2 chọn b.Khi đàm phán thành lập liên doanh và đặt biệt là liên doanh quốc tế thì quan tâm đến các vấn đề: cấu trúc vốn, việc chuyển giao công nghệ, mục tiêu chiến lược, mục tiêu tài chính. Còn sự cố thì không nhất thiết bảo đảm sự cùng đóng góp khi giải quyết vấn đề.33. Hoạt động kinh doanh quốc tế bao gồm a. Xuất nhập khẩub. Đầu tư trực tiếpc. Đầu tư tài chínhd. Tất cả các hoạt động nêu trên34. Bán hàng cá nhân _____________.Page 8 of 29a. Rất quan trọng trong giai đoạn đầu của quá trình quốc tế hóa b. Tiến hành khi sản phẩm đã ở giai đoạn bảo hòa c. Rất cần thiết khi xúc tiến bán hàng cho hàng hóa công nghiệp d. Tiến hành qua internet e. Tất cả câu trả lời trên đều đúng34. eĐêm 2 chọn câu e nhưng câu này Tâm nghĩ nó là câu c.35. Rào cản phi thuế quan bao gồm các yếu tố sau, ngoại trừ a. Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm b. Rào cản hành chính c. Trợ cấp cho hàng sản xuất thay thế nhập khẩud. Chính sách kêu gọi người trong nước dùng hàng nội địa e. Thuế đánh vào hàng nhập khẩu 36. Tất cả những yếu tố sau sẽ khuyến khích việc tiêu chuẩn hóa sản phẩm trên thị trường quốc tế, ngoại trừ a. Khác biệt trong điều kiện sử dụng sản phẩm b. Hiệu quả kinh tế theo quy mô trong hoạt động nghiên cứu và phát triển c. Hiệu quả kinh tế theo quy mô trong sản xuất d. Đồng nhất được các chương trình marketing e. Đồng nhất các thị trường 37. Hệ thống vàng bản vị là a. Một hệ thống mà tỷ giá cố định được thiết lập trên cơ sở mệnh giá bằng vàng của tiền tệ b. Là ý tưởng chuyển đổi tiền tệ thành vàng, bạc, kim cương c. Hệ thống vàng được dùng như một phương tiện thanh toán thay cho giấy bạc d. Tất cả các trả lời trên là đúng e. Chỉ có a và b là đúng 37.dĐêm 2 chọn câu a.Chế độ bản vị vàng (sách "Nhập môn TC-TT" - PGS. TS. Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng):- Mỗi quốc gia xác định hàm lượng vàng trong đợn vị tiền giấy (câu a đúng)- Có sự di chuyển linh hoạt tuyệt đối của vàng giữa các quốc gia (câu c đúng)- Khả năng chuyển đổi hoan toàn tiền giấy sang vàng (câu b đúng)38. Để có thể xác định tỷ giá hối đóai có kỳ hạn, chúng ta cần biết a. Tỷ giá hối đoái tính ngay và lãi suất của nước chủ nhà b. Tỷ giá hối đoái tính ngay và lãi suất của nước ngoài c. Tỷ giá hối đoái tính ngay và lãi suất của nước chủ nhà và nước ngoàid. Tỷ giá hối đoái tính ngay và dự báo tỷ giá hối đoái tính ngay trong tương lai e. Không câu trả lời nào đúng 38. cCâu này Đêm 2 chọn câu d nhưng Tâm suy luận từ công thức phía dưới và sơ đồ trong slide bài giảng của Thầy Phong thì Tâm chọn câu c.Tỷ giá hối đoái kỳ hạn Forward F = S (1+i)/(1+i*)39. Lý thuyết về đời sống của sản phẩm quốc tế nhấn mạnh rằng trong giai đoạn giới thiệu sản phẩm mới trên thị trường, __________.a. Một lượng lớn lao động không có kỹ năng cần sử dụng Page 9 of 29b. Quốc gia có cùng trình độ phát triển lực lượng sản xuất là đối tác mậu dịch chủ yếu c. Quy trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa rất cao d. Lợi nhuận cho một đơn vị sản phẩm rất cao e. Tất cả trả lời trên đều đúng 39. b International Business: Competing in the Global Marketplace, p 5268Câu này trong quá trình giảng thầy có nói là giai đoạn này nhu cầu sẽ phát sinh tại quốc gia đề xuất ra sản phẩm mới, độ co dãn của nhu cầu theo giá cả thì rất thấp (hầu như không co dãn), lợi nhuận rất cao. Chọn câu d.40. Mức độ hội nhập kinh tế theo khu vực nào là thấp nhất trong số các hình thức hội nhập kinh tế theo khu vực dưới đây? a. Liên hiệp thuế quan b. Khu vực mậu dịch tự do c. Thị trường chung d. Liên hiệp kinh tế e. Liên hiệp chính trị Câu b: (Theo tài liệu của thầy Phong, chương II, trang 11,12) và slide 56 chương 141. Trong một __________ tất cả các rào cản mậu dịch đều được xóa bỏ.a. Khu vực mậu dịch tự do b. Liên hiệp thuế quan c. Thị trường chungd. Liên hiệp kinh tế e. Tất cả hình thức nêu trên đều đúngCâu e. (Theo giáo trình của thầy Phong, chương II, trang 11, 12)Khu vực mậu dịch tự do là một hình thức hợp nhất kinh tế mà trong đó rào cản mậu dịch giữa các nước thành viên đã được xoá bỏ. Theo hình thức nầy mỗi quốc Page 10 of 29Forms of Economic Integration in Regional Markets[...]... II.2.3 Liên doanh Liên doanh là một hình thức mà hai hay nhiều hơn hai cơng ty cùng góp vốn để hình thành nên một đơn vị kinh doanh, mức độ kiểm sốt của mỗi bên tùy thuộc vào mức độ góp vốn của họ và họ sẽ chia sẻ rủi ro trong phạm vi phần góp vốn của mình Các lý do khiến một MNC phải thực hiện hình thức liên doanh là do: (i) Luật pháp của nước sở tại buộc MNC phải thực hiện hình thức liên doanh trong... phối bởi luật pháp của nước chủ nhà dù nó kinh doanh ở bất kỳ quốc gia nào b Hoạt động kinh doanh của cơng ty sẽ bị ảnh hưởng khi nước chủ nhà áp đặt lệnh cấm vận lên một nước khác c Hàng hố/dịch vụ của cơng ty sẽ bị tẩy chay khi có những mâu thuẩn chính trị, tơn giáo giữa nước chủ nhà và các nước khách d Cơng ty sẽ bị phân biệt về chính sách thuế khi kinh doanh ở nước ngồi e Cơng ty sẽ bị giới hạn... vào thành phẩm i lớn hơn thuế suất đánh vào linh kiện tạo nên thành phẩm i d Câu a và c đều đúng Xem sách của thầy trong đây khơng đề cập nội dung ở câu c Câu a thì chắc chắn đúng, câu c thì k có thấy đề cập Đêm 2 chọn câu d Hơn nữa suy luận trong trường hợp Xe hơi ngun chiếc và linh kiện xe hơi nhập vào việt nam thì thấy câu c đúng CHÚC CÁC BẠN THÀNH CƠNG Page 29 of 29 ... rủi ro chính trị Câu e, (Theo giáo trình của thầy Phong, chương I, trang 17) Liên doanh là một hình thức mà hai hay nhiều hơn hai cơng ty cùng góp vốn để hình thành nên một đơn vị kinh doanh, mức độ kiểm sốt của mỗi bên tùy thuộc vào mức độ góp vốn của họ và họ sẽ chia sẻ rủi ro trong phạm vi Page 13 of 29 phần góp vốn của mình Các lý do khiến một MNC phải thực hiện hình thức liên doanh là do: (i)... dẫn đến sự mất hiệu quả trong sản xuất và phân cơng lao động quốc tế 42 Hợp nhất kinh tế theo khu vực a.Làm gia tăng quy mơ thị trường b,Dẩn đến sự độc quyền tự nhiên c.Làm tăng giá sản phẩm d.Làm hiệu quả sản xuất kém e.Tất cả các câu trả lời trên đều đúng 3 câu đều đúng, vì hợp nhất kinh tế có 2 mặt của nó, nên chắc chọn câu e :-? Đêm 2 chọn a 43 Nếu quốc gia áp đặt một mức sản lượng hàng hóa được nhập... cách có hiệu quả dựa trên lý thuyết về lợi thế cạnh tranh tương đối Liên hiệp kinh tế là một hình thức hợp nhất kinh tế cao nhất, nó được đặc trưng bởi sự tự do dịch chuyển của hàng hố, dịch vụ, các nhân tố của sản xuất giữa các quốc gia và việc thiết lập những chính sách kinh tế chung cho mọi quốc gia thành viên Một liên hiệp kinh tế có các đặ trưng sau: (i) Một chính sách tiền tệ va tài chính đồng nhất... thực hiện liên doanh cho phép các đối tác có thể thực hiện được mục tiêu chiến lược của mình thơng qua việc tận dụng lợi thế lẫn nhau Đêm 2 chọn câu e 49 Tồn cầu hóa thị trường sẽ dẩn đến các lợi ích sau đây, ngoại trừ a Làm cho nền kinh tế của từng quốc gia trở nên độc lập b Tiêu chuẩn hóa được sản phẩm và dịch vụ - đúng c Dẩn đến sự đồng nhất trong văn hóa tiêu dùng d Tăng hiệu quả kinh tế theo quy... tổ chức nào sau đây khơng thể hiện một khu vực kinh tế hợp nhất (Regional economic integration) a AFTA (Khu vực mậu dịch tự do ASEAN) b NAFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ:Canada, Mỹ, Mexico) c EU (Liên minh các nước Châu Âu) d APEC (Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương) e ANCOM (Andean Common Market) Lý do chọn câu d: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) APEC khơng... phẩm mới − Tiềm lực các doanh nghiệp: là nhân tố chủ quan nói lên khả năng và điều kiện của doanh nghiệp trong tiến trình thâm nhập thị trường  Ðối với các cơng ty đa quốc gia trên thế giới có tiềm lực mạnh, có thể thực hiện chiến lược thâm nhập từng thị trường khác nhau trên cơ sở chủ động lựa chọn các phương thức thâm nhập theo khả năng của doanh nghiệp, nhưng đối với các doanh nghiệp có qui mơ nhỏ,... tỷ lệ thuế như nhau cho mọi thành viên 42 Hợp nhất kinh tế theo khu vực a Làm gia tăng quy mơ thị trường b Dẩn đến sự độc quyền tự nhiên c Làm tăng giá sản phẩm d Làm hiệu quả sản xuất kém e Tất cả các câu trả lời trên đều đúng Câu d (Theo giáo trình của thầy Phong, chương II, trang 11) Chệch hướng mậu dịch xảy ra khi các thành viên trong một khối kinh tế hợp nhất phải giảm khối lượng mẫu dịch với . khác biệt giữa kinh doanh nội địa và kinh doanh quốc tế a. Hoạt động giao dịch theo hình thức tín dụng thương mại thay vì trả bằng tiền mặt. b. Cho thuê và nhượng quyền kinh doanh. c. Hợp đồng. với việc tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế, ngoại trừ a. Doanh nghiệp có thể học tập từ nhà cạnh tranh nước ngoài. b. Doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô , điều mà. 75 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Đáp án màu xanh này là của Đêm 2 – Nghe nói họ làm đúng khoảng 70%. Chỉ nêu những câu có đáp án khác biệt hoặc những câu theo cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế, câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế, câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay