Quản lý chất lượng - thực trạng và Một số Giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các Doanh nghiệpCN VN

74 538 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2012, 10:30

Luận văn :Quản lý chất lượng - thực trạng và Một số Giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các Doanh nghiệpCN VN Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nớc, mọi thành phần kinh tế đều có quyền bình đẳng nh nhau, đợc tự do cạnh tranh với nhau. Do vậy, để có thể tồn tại phát triển doanh nghiệp phải phát huy đợc những điểm mạnh, hạn chế khắc phục đợc những điểm yếu của mình để nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo lập, củng cố nâng cao vai trò vị thế của doanh nghiệp trên thị trờng. Để đạt đợc mục đích trên, đòi hỏi doanh nghiệp các cán bộ quản doanh nghiệp phải nhận thức áp dụng các phơng pháp quản kinh tế hữu hiệu, trong đó có việc tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp. Tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp là một công cụ hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp có thể nhận thức một cách chính xác toàn diện về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản sử dụng lao động, vật t, tài sản .của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở để đa ra các quyết định thích hợp nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động của doanh nghiệp. Qua một thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế công tác tài chính kế toán tại Công ty cổ phần Đại Kim, em đã lựa chọn đề tài Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp với mong muốn áp dụng những kiến thức đợc đào tạo trên ghế nhà trờng vào thực tế công tác.Nội dung của đề tài bao gồm : Phần thứ nhất : Tổng quan về công tác quản trị doanh nghiệp. Phần thứ hai : Tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp. A. Kế toán chi phí sản xuất giá thành. B. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp. C. Kế toán nguồn vốn. D. Báo cáo kế toán Phần thứ ba: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phần thứ nhất1tổng quan về công tác quản trị doanh nghiệptại công ty cổ phần đại kimA. Quá trình hình thành phát triển của công ty cổ phần Đại Kim : Công ty cổ phần Đại Kim đã qua 15 năm hình thành phát triển.Khởi đầu là Xí nghiệp nhựa Đại Kim, đợc thành lập ngày 01/07/1987 theo quyết định số 1622/QĐTC ngày 18/04/1987 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trên cơ sở một phân xởng sản xuất đồ chơi trẻ em do UNICEF tài trợ thuộc Xí nghiệp nhựa Hà Nội. Đợc thành lập đi vào hoạt động trong thời kỳ đất nớc đổi mới, xí nghiệp đợc tự chủ hơn trong sản xuất kinh doanh nhng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Về nội lực tính theo thời giá năm 1987 xí nghiệp chỉ có 9 triệu đồng vốn lu động một số máy móc cũ bàn giao lại. Trong khi đó sự cạnh tranh trên thị trờng gay gắt, quyết liệt hàng hoá của Công ty còn ít ngời biết đến.Bằng mọi sự cố gắng, toàn thể ban lãnh đạo cán bộ công nhân viên của xí nghiệp đã đoàn kết, nỗ lực từng bớc thao gỡ khó khăn dần dần ổn định sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho ngời lao động vừa làm nghĩa vụ với Nhà nớc. Ngày 10/11/1993 xí nghiệp nhựa Đại Kim đổi tên thành công ty nhựa Đại Kim theo Quyết định số 3008/QĐUB ngày 13/08/1993 của UBND thành phố Hà Nội. Trớc xu thế hoà nhập nền kinh tế thế giới khu vực, tham gia hiệp hội ASEAN, nền kinh tế nớc ta đang đứng trớc nhiều thử thách thách thức lớn. Thực hiện nghị định 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trởng (nay là Chính phủ) việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nớc, nhằm phát huy nội lực, tiềm năng của nền kinh tế nói chung các doanh nghiệp nói riêng. Đặc biệt là huy động tập trung các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân c, phát huy tinh thần làm chủ của ngời lao động. Với tinh thần đó, Công ty nhựa Đại Kim là một trong những doanh nghiệp đầu tiên thuộc Sở công nghiệp thành phố Hà Nội chuyển sang hình thức Công ty cổ phần. Bắt đầu từ 01/01/2000, thực hiện nghị định số 5829/QĐUB ngày 29/12/1999 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nớc Công ty nhựa Đại Kim thành Công ty cổ phần Đại Kim.Thời gian đầu mới thành lập, trong điều kiện nền kinh tế nớc ta hoạt động theo cơ chế thị trờng dới sự quản của Nhà nớc Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Với phần vốn ít ỏi, cơ sở vật chất nghèo nàn, đội 2ngũ kỹ thuật marketing mỏng manh, mặt hàng sản xuất đơn điệu . Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh chị em trong đơn vị đã cùng nhau quyết tâm khắc phục khó khăn, tiết kiệm vật t tiền vốn nhằm từng bớc ổn định sản xuất thích ứng với cơ chế thị tr-ờng. Trong những năm gần đây, sản xuất kinh doanh đầy biến động do sức cạnh tranh trên thị trờng quyết liệt, cơn bão tài chính khu vực ảnh hởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xong với sự lãnh đạo nhiệt tình năng động của cấp uỷ, ban giám đốc công ty, các phòng ban nghiệp vụ toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty ra sức phấn đấu cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lợng sản phẩm, khai thác nhiều hợp đồng chiếm lĩnh thị trờng, tạo đủ công ăn việc làm cải thiện đời sống ngời lao động. * Chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần nhựa Đại Kim : Hiện nay Công ty cổ phần Đại Kim sản xuất kinh doanh các mặt hàng sau: -Sản xuất kinh doanh t liệu sản xuất- t liệu tiêu dùng. - Sản xuất kinh doanh mút xốp PVR các loại mút xốp phục vụ công nghiệp. - Sản xuất kinh doanh đồ chơi trẻ em bằng gỗ, nhựa. - Sản xuất kinh doanh hàng trang trí nội thất. - Xuất nhập khẩu trực tiếp, hàng đại cho các Công ty trong nớc, ngoài nớc hợp tác liên doanh, liên kết với các Công ty trong nớc vàngoài nớc trong các lĩnh vực trên. - Đợc phép mở văn phòng đại diện ở nớc ngoài. - Đợc mua, bán cổ phiếu trên thị trờng chứng khoán theo quy định Nhà nớc. Nhiệm vụ của Công ty là sản xuất kinh doanh các sản phẩm bằng nhựa phục vụ cho công nghiệp tiêu dùng. Sản xuất các mặt hàng bằng gỗ, nội thất, cơ quan, tr-ờng học gia đình. Đồng thời sản xuất các sản phẩm đồ chơi bằng nhựa, bằng gỗ cho các cháu mẫu giáo ở trờng cũng nh ở gia đình. B. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty cổ phần Đại Kim : đồ 1: Bộ máy quản của công ty cổ phần Đại Kim3Đại hội cổ đôngHội đồng quản trịGiám đốc công tyBan kiểm soátTheo điều lệ của công ty cổ phần thì : -quan quyết định cao nhất của công ty là Đại hội Cổ Đông. - Đại hội cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị để lãnh đạo công ty giữa nhiệm kỳ đại hội, bầu ban kiểm soát hoạt động của công ty. - Điều hành hoạt động của công ty là giám đốc do đại hội cổ đông đề ra.Chủ tịch hội đồng quản trị chính là giám đốc công ty, giám đốc công ty chỉ đạo điều hành chung mọi hoạt động theo đúng kế hoạch, chính sách pháp luật, ký kết các hợp đồng sản xuất kinh doanh. Giám đốc là ngời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Có hai phó giám đốc giúp việc cho giám đốc là phó giám đốc kỹ thuạt phó giám đốc kinh doanh. Các phòng ban nghiệp vụ thực hiện công việc chuyên môn là có 5 phòng. 1. Phòng tổ chức hành chính: Là bộ phận giúp giám đốc trong lĩnh vực nghiên cứu, bố trí lao động phù hợp với tính chất của công việc. Nghiên cứu, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, phân xởng sản xuất trong công ty, là nơi nghiên cứu thực hiện đầy đủ các chính sách của nhà nớc đối với cổ đông, làm tốt công tác quản hồ sơ. Nghiên cứu biện pháp bảo hộ lao động, xây dựng an toàn nhà xởng, chăm lo đời sống sức khoẻ ngời lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. 2. Phòng bảo vệ : có 10 ngời Là bộ phận giúp giám đốc về công tác quân sự, PCCC bảo vệ công ty bằng việc: Nghiên cứu, đề xuất các chơng trình, biện pháp, các phơng án tác chiến cụ thể 4P.Giám đốc kinh doanh P.Giám đốc kỹ thuậtP.Tổ chức hành chínhP.Kinh doanhP.TàivụP.Kỹ thuậtP.BảovệPX Nhựa PX Mút xốp PX Chế biến gỗnhằm giữ vững an ninh chính trị, an ninh kinh tế, giữ gìn pháp luật của nhà nớc, nội quy quy chế của công ty góp phần an toàn để sản xuất sản xuất phải an toàn. 3. Phòng kế hoạch : có 10 ngời Căn cứ vào các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty đề ra theo phơng hớng phát triển ngắn hạn dài hạn; Căn cứ vào khă năng kỹ thuật, tài chính, lao động, thiết bị nhà xởng lập các kế hoạch phơng án tổ chức thực hiện về hợp đồng kinh tế, cung ứng vật t, điều độ sản xuất, phân bổ KHSX cho các đơn vị phân xởng sản xuất theo thời gian, từng yêu cầu cụ thể của hợp đồng. - Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. - Thực hiện chế độ xuất nhập, cấp phát thanh toán hàng hoá, vật t theo đúng chế độ định mức kỹ thuật mà hợp đồng quy định. Tổ chức tốt hệ thống kho tàng vật t hàng hoá. - Điều độ sản xuất, kiểm tra kiểm soát các định mức lao động, đơn giá san phẩm, tiền lơng ở các đơn vị với kết quả hợp đồng đã ký kết. Chấn chỉnh điều phối, đảm bảo công bằng về lao động, việc làm thu nhập ở các đơn vị. 4. Phòng tài vụ : có 5 ngời Là bộ phận nghiệp vụ tham mu giúp giám đốc về toàn bộ công tác quản tài chính của công ty đảm bảo cho công ty làm ăn có lãi, đời sống, thu nhập của công ty ngày càng cao. Chấp hành đúng pháp luật về kế toán tài chính luật thuế Nhà nớc. 5. Phòng kỹ thuật cơ điện : có 10 ngời Là phòng nghiệp vụ tham mu cho giám đốc về toàn bộ công tác kỹ thuật sản xuất, chất lợng sản phẩm, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới nhằm sản xuất ổn định hiệu quả, sản phẩm có chất lợng giữ uy tín trên thị trờng. Tổ cơ điện : là bộ phận duy trì tu bổ sửa chữa lắp đặt, chế tạo các thiết bị khuôn mẫu phục vụ sản xuất của các phân xởng. * Công ty có 3 phân x ởng chính là : - Phân xởng nhựa - Phân xởng mút xốp - Phân xởng chế biến gỗ Điều hành hoạt động của các phân xởng có các quản đốc phân xởng, trong các phân xởng lại chia thành các tổ nhóm sản xuất cụ thể. Giữa các tổ các nhóm luôn có 5sự chuyển dịch theo yêu cầu cụ thể. Điều này có thuận lợi là ngời lao động đợc luân chuyển, giảm đợc sự nhàm chán trong công việc. Xong đòi hỏi ngời lao động phải biết làm nhiều công việc khác nhau dẫn đến trình độ chuyên môn hoá không cao, khó đáp ứng đợc công việc phức tạp. Công ty điều hành quản theo kiểu trực tuyến chức năng, giám đốc công ty có quyền ra mệnh lệnh trực tiếp tới các phòng ban nghiệp vụ. Các phòng nghiệp vụ tham mu cho giám đốc trong lĩnh vực công việc của mình có quyền ra mệnh lệnh đến cấp quản trị thấp hơn. Ngời ra mệnh lệnh nhận mệnh lệnh là các cấp trởng. * Đánh giá khái quát về bộ máy tổ chức : Bộ máy kế toán của Công ty đợc tổ chức theo mô hình tập trung, Công ty chỉ mở một bộ sổ kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán để thực hiện tốt cả các giai đoạn hạch toán kế toán. Phòng kế toán tài vụ của Công ty phải thực hiện toàn bộ công tác kế toán chứng từ, thu nhận, ghi sổ, xử lập các báo cáo tài chính báo cáo quản trị. Có thể khái quát tổ chức bộ máy kế toán của công ty theo mô hình tập trung qua đồ sau:Sơ đồ 2: Tổ chức bộ máy kế toán Quan hệ lãnh đạo trực tiếp.Quan hệ nghiệp vụ giữa các nhân viên kế toán. Thể lệ kế toán Công ty áp dụng căn cứ vào pháp lệnh thống kê kế toán của Việt Nam các quy chế hiện hành của Bộ tài chính. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 đến kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. Tiền tệ Công ty sử dụng để ghi chép là VNĐ, đối với các hoạt động kế toán phát sinh có liên quan tới ngoại tệ thí đợc quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam công bố. Hình thức kế toán Công ty áp dụng là hình thức Nhật ký chứng từ, kiểm kê hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê thờng xuyên.Sơ đồ 3: Trình tự hạch toán theo hình thức Nhật ký chứng từ6Kế toán trởngKT TH thanhtoán công nợKT cp sx,tính giá thành spKế toán tổng hợpKT thanh toán tiền lgChứng từ gốc các bảng phân bổ Quan hệ đối chiếu.Ghi hàng ngày.Ghi cuối tháng.C. Cơ cấu sản xuất của công ty cổ phần Đại Kim : Công ty có 3 phân xởng đó là: Phân xởng nhựa, phân xởng mút xốp phân x-ởng chế biến gỗ. Sản phẩm của 3 phân xởng hoàn toàn khác nhau nên công nghệ quy trình sản xuất cũng hoàn toàn khác nhau nên công nghệ quy trình sản xuất cũng hoàn toàn khác nhau. 1. Phân xởng nhựa: Chuyên sản xuất đồ dùng bằng nhựa phục vụ cho tiêu dùng công nghiệp. Phân xởng Nhựa đợc trang bị nhiều máy móc thiết bị hiện đại, bán tự động.Ngời lao động cần phải có những hiểu biết nhất định về thiết bị sử dụng đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt những nội quy an toàn về sử dụng máy. Quy trình công nghệ sản xuất nhựa: Với mỗi loại sản phẩm đợc sản xuất trên mỗi máy khác nhau, có quy trình sản xuất riêng cho phù hợp. Nhng nhìn chung đều phải qua các công đoạn sau :Sơ đồ 4: Quy trình sản xuất nhựa7Nhật ký chứng từBảng kêSổ(thẻ)thanh toán chi tiếtSổ cáiBáo cáo kế toánBảng tổng hợpHạt nhựa phụ giaPha trộn Xử nhiệt độKim phun áp lựcĐóng gói nhập kho SPLấy SP sửa viaLàm nguộiKhuôn mẫu Nguyên vật liệu chính đợc kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn. Tỷ lệ giữa các chất phụ gia phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật đối với mỗi loại sản phẩm sẽ đợc đa vào bình nguyên liệu đặt trong máy. Tiếp đó nguyên vật liệu đợc đa xuống một bầu làm nóng dới tác động của nhiệt độ cao vật liệu sẽ bị nóng chảy thành chất lỏng. Dới tác động của thuỷ lực, vật liệu sẽ đợc đa vào khuôn mẫu định hình. Sau một thời gian nhất định máy cho ra sản phẩm theo khuôn mẫu. 2. Phân xởng mút xốp : Chuyến sản xuất các mặt hàng về mút xốp. Đầu tiên cho ra đời một khối mút lớn sau đó đa vào pha cắt. Tuỳ theo mỗi loại sản phẩm mà có các kích thớc khác nhau hoặc đặt dỡng riêng cho từng chi tiết. Những phần còn lại đợc đa vào băm sản xuất mút ép. Một bộ phận phục vụ phân xởng mút xốp đó là tổ may bọc. Chuyên may đêm giờng, đệm ghế salong .và các sản phẩm đặt hàng khác. Nguyên vật liệu chính là hoá chất PUR, các chất hoá học khác TDI, PPG, các chất phụ gia trộn lẫn với nhau theo tỷ lệ trong một thùng khuấy giữ ở nhiệt độ ổn định có tác dụng làm cho các chất hoá học phản ứng với nhau. Sau một thời gian dùng bơm thuỷ lực bơm lên khuôn định hình sẽ tạo thành mút khối.Sơ đồ 5: Quy trình sản xuất mút xốp Bộ phận này hầu hết sử dụng lao động nam khi làm việc đòi hỏi có sự phối hợp nhịp nhàng do có sự tiếp xúc với hoá chất lỏng đòi hỏi ngời lao động có sức khoẻ. 3. Phân xởng chế biến gỗ : Nguyên vật liệu chính là các loại gỗ đã đợc chế nh sấy khô, xẻ tấm đa vào máy ca, xẻ, bào, tiếp tục pha cắt, tạo dáng các loại sản phẩm thô tiếp tục mài nhẵn,sơn màu, in chữ . cuối cùng là lắp ghép sản phẩm hoàn chỉnh.8Các loại nguyên liệuPha trộnHệ thống bơm thuỷ lựcĐổ ng.liệu vào khuônBăng chuyềnĐịnh hình Sản phẩm thô Pha cắt Thành phẩm nhập khoMay bọc Đê xê sx mút épSơ đồ 6: Quy trình chế biến gỗCông việc đòi hỏi nhiều lao động nam trong bộ phận mộc nội thất, song ở bộ phận đồ chơi có thể sử dụng nhiều lao động nữ vì ở đây đòi hỏi sự kiên trì khéo léo.D. Đánh giá một số mặt công tác quản của công ty cổ phần Đại Kim :1. Chất lợng đội ngũ lao động của công ty cổ phần Đại Kim :Bảng 1 : Chất lợng đội ngũ của công tyChỉ tiêu Năm 2002Năm 2003Năm 2004So sánh2003/2002 2004/2003Chênh lệchTỉ lệ%Chênh lệchTỉ lệ%Tổng số CBCNV152 154 150 2 1,32 - 4 - 2,59+ Từ đại học trở lên15 18 22 3 20 4 22,2+ Cao đẳng,THCN7 5 3 - 2 - 28,57 - 2 - 40+ Số CNKT bậc 4 trở lên25 32 35 7 28 3 9,37+ Số CNKT bậc 3 trở xuống60 56 52 - 4 - 6,66 - 4 - 7,14+ Lao động phổ thông45 43 38 - 2 - 4,4 - 5 - 11,6 Qua bảng 1 ta thấy trình độ cán bộ công nhân viên công ty 3 năm qua không có nhiều biến đổi. Số ngời từ đại học trở lên năm 2003 tăng 3 ngời so với năm 2002 t-ơng ứng với tỉ lệ tăng 20%. Năm 2004 tăng 4 ngời so với 2003 ứng với tỉ lệ tăng 22,2% điều này cho thấy công ty rất chú trọng việc phát triển đến đội ngũ quản của công ty. Số ngời CĐ THCN đều giảm 2 ngời ở những năm 2003 2004 tơng ứng tỉ lệ giảm 28,57% 40% nguyên nhân chính là do công ty đã gửi số ngời trên 9Nguyên liệuPha cắt chế biếnLàm nhẵnSơn, trang tríNhập khothành phẩmĐóng gói Lắp rápđi đào tạo ở cấp cao hơn họ đã nâng cao đợc trình độ chuyên môn của mình. Cũng qua bảng trên ta thấy số công nhân kỹ thuật bậc 4 trở lên tăng rất nhanh cụ thể là tăng 28% 9,37% ở năm 2003 2004 điều này cũng chứng tơ rằng về việc phát triển đội ngũ công nhân của công ty là hết sức đợc quan tâm chú trọng tới. Số CNKT bậc 3 trở xuống lao động phổ thông giảm 6,66% 4,4% cùng với 7,14% 11,6% ở các năm 2003 2004 chính điều này đã thể hiện định hớng của công ty là chú trọng vào đào tạo có chất lợng vì thế đội công nhân viên của công ty ngày càng đợc phát triển. Qua phân tích ta thấy trình độ của CNV ngày càng đợc nâng cao đảm bảo yêu cầu thực tế bởi ngày nay con ngời cần phải có trình độ hiểu biết thì làm mọi việc mới dễ dang thuận tiện. Nhìn chung về chất lợng đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần Đại Kim là tơng đối tốt. Công ty cần phải cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lợng đội ngũ lao động của mình.2.Tình hình nguồn vốn của công ty cổ phần Đại Kim : Công ty cổ phần Đại Kim là doanh nghiệp nhà nớc chuyển sang công ty cổ phần. Nhà nớc giữ một phần vồn bằng 20% phần còn lại là vốn của các cổ đông trong doanh nghiệp, ngoài doanh nghiệp là vốn liên doanh. Sau khi cổ phần hoá vốn của công ty đợc xác định lại nh sau : Tổng số vốn điều lệ : 4.200.000.000 đ Trong đó : - Vốn nhà nớc : 840.000.000 đ (20%) - Vốn cán bộ công nhân viên : 2.940.000.000 đ (70%) - Vốn huy động thêm bên ngoài đầu t cho SX : 420.000.000 đ (10%) Vốn kinh doanh của công ty : Tổng số vốn : 9.217.619.175 đ Trong đó : - Vốn cố định : 5.343.738.880 đ - Vốn lu động : 3.191.669.871 đ - Vốn đầu t xây dựng cơ bản : 682.210.424 đ10[...]... bảng tổng hợp chi phí sản xuất Từ các bảng phân bổ các Nhật ký chứng từ liên quan, kế toán vào Bảng kê số 4, cuối tháng tập hợp vào Nhật ký chứng từ số 7 sổ cái các TK 621, TK 622, TK 627, TK 154 Số liệu tổng cộng ở sổ cái một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký chứng từ, Bảng kê các bảng tổng hợp chi tiết đợc dùng để lập Báo cáo tài chính 14 1 Công tác quản chi phí sản xuất giá thành... xuất kinh doanh Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn đợc các nhà quản doanh nghiệp quan tâm thông qua những thông tin kế toán cung cấp ngời quản sẽ có quyết định quản ký thích hợp Nhận thức đợc tầm quan trọng của việc tính toán xác định chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hiện... sinh các chi phí này kế toán ghi vào phân bổ nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ phản ánh vào bảng kê số 4 - Chi phí tiền lơng của nhân viên quản phân xởng các khoản bảo hiểm là số tiền trả trớc cho quản đốc, nhân viên Khoản lơng này áp dụng hình thức trả lơng theo thời gian nhng có gắn liền với mức độ hoàn thành sản xuất kinh doanh của phân xởng, đồng thời còn trả lơng cho tổ cơ điện - Chi... phòng quản lý, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm, tăng năng xuất lao động - Tuy trong thời gian công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất cũng nh văn phòng quản lý, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm, tăng năng suất lao động - Tuy trong thời gian công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhng tiền lơng bình quân đầu ngời vẫn tăng Bởi vì trong. .. Chứng từ gốc Bảng phân bổ số 1, số 2, số 3 NKCT 1, 2, 5, 6 Sổ chi tiết chi phí sản xuất Bảng kê 4 NKCT số 7 Sổ cái TK 621, 622, 627 Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc đã đợc kiểm tra hợp pháp, hợp lệ kế toán lấy số liệu ghi trực tiếp vào các Nhật ký chứng từ liên quan; Bảng phân bổ số 1, số 2, số 3, Sổ chi tiết chi phí... tập hợp đợc các số liệu chi phí vào TK 154 đợc phản ánh trên Bảng kê số 4 Nhật ký chứng từ số 7, kế toán căn cứ vào giá trị dở dang đầu tháng, số phát sinh tăng trong tháng, số phát sinh giảm trong tháng, giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng để tính giá thành sản phẩm theo công thức : Tổng giá thành thực tế trong Giá trị sản = phẩm dở dang + dang đầu kỳ tháng = 509.630.179 = + Chi phí sản Giá trị. .. lao động, giảm nhẹ bộ máy quản lý, một phần do thiếu việc làm cho ngời lao động Tuy vậy nhng công ty vẫn đạt đợc lợi nhuận nh vậy là do: - Công ty đã tìm mọi biện pháp giảm chi phí nh: chi phí quản lý, trích khấu hao giảm do máy móc thiết bị sử dụng thấp, tiền lơng giảm - Công ty đợc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu của công ty cổ phần - Công ty trang bị thêm một số máy móc hiện đại đầu... quả sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động khác - Phản ánh kiểm tra kết quả lợi nhuận phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp - Lập giữ báo cáo kết quả kinh doanh đúng chế độ kịp thời 1.2 Đánh giá thành phẩm : Thành phẩm đợc đánh giá theo giá gốc ( giá vốn - giá thực tế ) gồm các chi phí sản xuất chế biến các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc thành phẩm - Đối với thành phẩm... đó đối tợng tính giá thành phù hợp với đối tợng tập hợp chi phí nên công ty áp dụng phơng pháp tính giá thành giản đơn Tổng giá thành thực tế trong tháng 10 Giá trị = sản phẩm dở dang đầu kỳ Chi phí + sản xuất phát sinh trong kỳ Giá trị - sản phẩm dở dang trong kỳ = 509.630.179 + - 460.899.308 455.631.181 = 504.362.052 Tổng giá thanh toán trong tháng 10 là :504.362.052 Trong đó : PX Mút xốp : 409.118.864... công cụ dụng cụ, bảng phân bổ tiền lơng BHXH, Nhật ký chứng từ để phản ánh vào bảng kê số 4 Nhật ký chứng từ số 7 Cụ thể : - Chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp : Nợ TK 154 Có TK 621 - Chi phí về nhân công trực tiếp : Nợ TK 154 Có TK 622 - Chi phí sản xuất chung : Nợ TK 154 Có TK 627 Sau khi đã tập hợp đợc các số liệu chi phí vào TK 154 đợc phản ánh trên Bảng kê số 4 Nhật ký chứng từ số 7, . doanh nghiệp phải nhận thức và áp dụng các phơng pháp quản lý kinh tế hữu hiệu, trong đó có việc tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp. Tổ chức. đại lý cho các Công ty trong nớc, ngoài nớc và hợp tác liên doanh, liên kết với các Công ty trong nớc vàngoài nớc trong các lĩnh vực trên. - Đợc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất lượng - thực trạng và Một số Giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các Doanh nghiệpCN VN, Quản lý chất lượng - thực trạng và Một số Giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các Doanh nghiệpCN VN, Quản lý chất lượng - thực trạng và Một số Giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các Doanh nghiệpCN VN, Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Đại Kim :, Cơ cấu tổ chức và bộ máy của công ty cổ phần Đại Kim : Sơ đồ 1, Ph©n xëng nhùa: Ph©n xëng mót xèp :, Phân xởng chế biến gỗ :, Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây : Bảng 2, Quỹ đầu t phát triển : Quỹ dự phòng tài chính :, Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc :, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phần I: lãi, lỗ, Về việc xây dựng và thực hiện định mức chi phí sản xuất :, Về việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ :, Về phơng pháp tính khấu hao TSCĐ :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay