Những giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp mới Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

170 724 5
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2012, 10:16

Luận Văn: Những giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp mới Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đại học Kinh tế Quốc dânTrần Ngọc KhiêmNhững giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp muối Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tếLuận án tiếnkinh tếChuyên ngành: Kinh tế, quản lý và kế hoạch hoá kinh tế quốc dânMã số : 5.02.05Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Đình PhanHà Nội - 20041Lời cam đoanTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng rôi. Các số liệu nêu trong Luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án cha từng đợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Tác giả luận án Trần Ngọc Khiêm2Những chữ viết tắt trong luận ánSĐD Sách (tài liệu đã dẫn)Bộ NN & PTNT Bộ Nông nghiệpphát triển nông thônCSVN Cộng sản Việt NamXHCN Xã hội chủ nghĩaUBND Uỷ ban nhân dânHĐQT Hội đồng quản trịCBCNV Cán bộ công nhân viênCTM Công ty mẹCTC Công ty conDNNN Doanh nghiệp Nhà nớc TBCN T bản chủ nghĩa3Mục lụcNhững chữ viết tắt trong luận ánMở đầuCh ơng 1 : Ngành công nghiệp muối với sự phát triển của xã hội1.1. Vai trò của ngành công nghiệp muối1.1.1. Muối và vai trò của muối trong đời sống xã hội1.1.2. Lịch sử ra đời và tình hình sản xuất tiêu thụ của ngành muối trên thế giới1.1.3. Phân loại sản phẩm của ngành muối1.2. Công nghiệp muối1.2.1. Khái niệm công nghiệp1.2.2. Công nghiệp muối1.3. Công nghiệp muối của một số nớc trên thế giới và các bài học kinh nghiệm1.3.1. Australia1.3.2. Mêhico1.3.3. hoa Kỳ1.3.4. Trung Quốc1.3.5. Cộng hoà Liên Bang Đức1.3.6. ấn Độ1.3.7. Canada1.3.8. Bỉ1.3.9. Những bài học kinh nghiệmKết luận chơng 1Ch ơng 2 : Thực trạng ngành công nghiệp muối Việt Nam đòi hỏi và thách thức trong giai đoạn tới2.1. Lịch sử ra đời và phát triển của ngành muối Việt Nam 2.1.1. Sự ra đời và phát triển của ngành muối Việt Nam2.1.2. Công nghệ sản xuất chế biến muối ở Việt Nam2.1.3. Tình hình tiêu thụ muối2.1.4. Nhu cầu muối cho những năm tới2.1.5. Quản lý Nhà nớc đối với ngành muối42.1.6. Tổng Công ty muối Việt Nam2.2. Đòi hỏi, thách thức của ngành muối Việt Nam trong giai đoạn tới (2004 - 2010)2.2.1. Nhu cầu muối cho nền kinh tế tăng nhanh với số lợng lớn và chất lợng cao những tài nguyên muối của đất nớc lại chỉ có hạn2.2.2. Dự trữ muối quá mỏng mà tính bất thờng của thời tiết lại tăng nhanh2.2.3. Điều tiết quản lý vĩ mô đối với ngành muối còn nhiều bất cập2.2.4. Trình độ quản lý, chất lợng lao động và trình độ công nghệ sản xuất còn hạn chếKết luận chơng 2: Ch ơng 3 : Một số giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp muối Việt Nam trong giai đoạn tới 2004 - 20103.1. Cần hình thành một hệ thống quan điểm đờng lối, chủ trơng phát triển ngành muối3.1.1. Thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa3.1.2. Phát triển ngành công nghiệp muối trong xu hớng hội nhập kinh tế quốc tếcông nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc .3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển ngành công nghiệp muối nớc ta trong giai đoạn tới 2004 - 20103.2.1. Nhà nớc cần có các chính sách quản lý thích hợp để phát triển ngành muối3.2.2. Đối với Tổng Công ty muốiKết luận chơng 3Kết luậnCác phụ lụcDanh mục tài liệu tham khảo5Mở đầu1- Tính cấp thiết của đề tàiViệt Namquốc gia có chiều dài bờ biển xếp thứ 27 trong tổng số 156 quốc gia có biển trên thế giới với những đặc trng kinh tế - sinh thái - nhân văn hết sức đa dạng. Cùng với nhiều nguồn lực kinh tế to lớn về biển, du lịch và lâm nghiệp, kinh tế muối cũng là một nguồn lợi hết sức quan trọng. Việt Nam là một trong số 120 nớc trên thế giới có sản xuất và xuất khẩu muối, sản lợng muối của Việt Nam hiện cha lớn (mỗi năm sản lợng đạt khoảng 0,7 triệu tấn chiếm 0,3% sản lợng muối thế giới sản xuất mỗi năm) những triển vọng và tiềm năng không nhỏ, đặc biệt là chất lợng muối ăn của Việt Nam đợc rất nhiều nớc a chuộngSau gần 20 năm đổi mới, nền kinh tế nớc ta đã thu đợc những kết quả tích cực rõ ràng, trong đó, nổi bật là việc chuyển đổi thành công cơ chế kinh tế. Quá trình cải biến cơ cấu sở hữu, xác định lại chức năng của Nhà nớc về kinh tế, hình thành và phát triển các hình thức tổ chức và kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trờng - đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh tốc độ tăng trởng kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo và tăng thu nhập cho ngời lao động.Hiện nay, nh các văn kiện của Đảng và Nhà nớc đã khẳng định, nền kinh tế nớc ta đang bớc vào một thời kỳ mới của quá trình đổi mớiphát triển. Bớc chuyển này gắn với sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, của sự gia tăng áp lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình này tạo ra cho nền kinh tế nhữnghội phát triển mới nhng cũng đặt ra những nhiệm vụ khó khăn và thách thức to lớn mới.Trên quan điểm hội nhập kinh tế quốc tế, có thể nhận thấy một trong những vấn đề cốt tử đặt ra hiện nay cho nền kinh tế là nâng cao sức cạnh tranh của các ngành kinh tế trong đó có ngành công nghiệp muối. Vì lý do đó đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh với tiêu đề Những giải pháp chủ yếu để phát 6triển ngành công nghiệp muối Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế , hy vọng đóng góp một phần nhỏ bé vào công việc chung to lớn này.2- Tình hình nghiên cứu chủ đềViệc nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp phát triển ngành công nghiệp muối ở các nớc có muối (trên 120 nớc) đều đợc các nớc quan tâm nhng do đặc điểm quốc gia khác nhau (về chính trị, kinh tế, tự nhiên) nên những nớc có điều kiện giống nh Việt Nam gần nh không có, việc tìm hiểu khai thác kinh nghiệm của các nớc là cần thiết nhng việc tìm kiếm ra các giải pháp thích hợp cho Việt Nam thì còn là một vấn đề mới mẻ. ở nớc ta ngành muối cũng đã ra đời và phát triển từ lâu nhng để trở thành một ngành công nghiệp với nghĩa hoàn chỉnh thì còn rất nhiều công việc phải làm và còn đang là một quá trình phải tiếp tục nghiên cứu.3- Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài:a- Mục tiêu nghiên cứuĐề xuất phơng pháp và các giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp muối ở nớc ta trong điều kiện hội nhập phát triển kinh tế quốc tế trong giai đoạn tới 2004 - 2010.b- Nhiệm vụ của luận cánHệ thống hoá những vấn đề lý luận và các thành tựu đã đạt của ngành công nghiệp muối Việt Nam giai đoạn đã qua.Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc phát triển ngành công nghiệp muối ở nớc ta trong điều kiện cạnh tranh hội nhập kinh tế thế giới dựa trên các quan điểm đờng lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nớc, và các kinh nghiệm của những nớc có ngành công nghiệp muối phát triển (Mỹ, Trung Quốc, ấn Độ, Canada.v.v .)- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp muối nớc ta trong giai đoạn tới (2004 - 2010)74- Đối tợng và phạm vi nghiên cứu- Để tài nghiên cứu có cơ sở lý luận về sự hình thành và phát triển của một ngành công nghiệp trong điều kiện cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế - ứng dụng vào ngành công nghiệp muối Việt Nam trong giai đoạn tới (2004 - 2010).- Tổng kết một số bài học bổ ích của các nớc có ngành công nghiệp muối phát triển nói riêng, có các ngành công nghiệp phát triển đặc thù nói chung.- Phân tích thực trạng sự phát triển của ngành công nghiệp muối nớc ta hiện nay, tìm ra các thành tựu và tồn tại cần phải xử lý cho giai đoạn tới.5- Phơng pháp nghiên cứuĐề tài sử dụng tổng hợp nhiều phơng pháp để nghiên cứu, kết hợp nghiên cứu định tính với nghiên cứu định lợng. Về mặt lý luận, đề tài dựa trên phơng pháp duy vật biện chứng và các môn khoa học kinh tế nói chung, trong đó chủ yếu là lý thuyết quản trị doanh nghiệp, các môn học kinh tế và tổ chức chuyên ngành công nghiệp. Về thực tiễn đề tài dùng các phơng pháp điều tra, nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế, phân tích tổng hợp và so sánh để nghiên cứu.6- Những đóng góp của đề tài- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn về ngành công nghiệp trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay.- Nghiên cứu đặc điểm vai trò của ngành công nghiệp muối nớc ta- Phân tích một số bài học kinh nghiệm của nớc ngoài trong việc lựa chọn giải pháp phát triển công nghiệp muối- Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp có căn cứ khoa học để phát triển ngành công nghiệp muối nớc ta trong giai đoạn tới (2004 - 2010)7- Kết cấu của luận án8a- Tên luận án: Những giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp muối Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.b- Cơ cấu luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận, các tài liệu tham khảo, các phụ lục, luận án gồm 3 chơng:Ch ơng 1 : Ngành công nghiệp muối với sự phát triển của xã hộiCh ơng 2 : Thực trạng ngành công nghiệp muối Việt Nam đòi hỏi và thách thức trong giai đoạn tớiCh ơng 3 : Một số giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiêp muối Việt Nam trong giai đoạn 2004 - 20109Chơng Ingành công nghiệp muối với sự phát triển của xã hội1.1. Vai trò của ngành công nghiệp muối1.1.1. Muối và vai trò của muối trong đời sống xã hộiMuối là nhu cầu thiết yếu cho con ngời trong bữa ăn hàng ngày dới dạng vi lợng và định lợng (5gr/ngời/bữa ăn, 15gr/ngời/ngày, 450gr/ngời/tháng và 5,4kg/ngời/năm) đợc cơ thể con ngời hấp thụ dới nhiều hình thức: Ăn trực tiếp, qua các dạng thực phẩm chế biến nh nớc mắm, các loại nớc chấm, da cà muối, các loại gia vị, các loại thực phẩm ăn liền.v.v . Muối là nhu cầu bắt buộc với tất cả con ngời và là thực phẩm không thể thay thế, đứng về khía cạnh y học và sinh lý muối quan trọng hơn bất cứ loại thực phẩm nào mà con ngời cần để tồn tại mặc dù khối lợng của nó không lớn(1)- Muối đợc trộn Iốt là sự lựa chọn hữu hiệu nhất của tổ chức y tế thế giới nhằm bổ sung Iốt (KIO) cho sự thiếu hụt Iốt của cơ thể con ngời, cùng với bổ sung chất sắt, Vitamin A là ba vấn đề có tính toàn cầu đã và đang đợc Liên Hợp quốc khuyến cáo sử dụng. Bởi dựa vào đặc điểm tiêu dùng Vi lợng, định lợng và bắt buộc của sản phẩm muối. Nhiều nớc coi đây không chỉ là vấn đề thuần tuý y tế, phòng và chữa bệnh bớu cổ, đần độn mà còn là vấn đề duy trì tố chất, trí tuệ, hng thịnh giống nòi của một dân tộc. Chẳng hạn Trung Quốc đã đa quan điểm chỉ đạo điều hành: . việc cung cấp muối Iốt cho nhân dân là vấn đề tố chất của dân tộc Trung Hoa trong thời đại thế kỷ 21.Muối còn là nguyên liệu chính cho ngành công nghiệp hoá học để sản xuất Soda (Na2C03) tổng hợp, những chất này đặc trng cho giai đoạn đầu của công nghiệp sản xuất chất dẻo và các vật liệu công nghiệp và đang có mặt trong phần lớn các lĩnh vực đời sống xã hội hiện đại và ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn với dự án sản xuất 200.000 tấn Sođa tại tỉnh Nghệ An tới 350 ngàn tấn muối (1) Nguyễn Gia Hùng - Xác lập và tăng cờng vai trò của Nhà nớc để quản lý và phát triển ngành muối Việt Nam - Đề xuất của Tổng Công ty muối Việt Nam, Hà Nội 2003, trang 210[...]... chế biến Công nghiệp tái chế Các ngành công nghiệp còn lại khác Nguyễn Đình Phan (CB) - Kinh tế và quản lý công nghiệp, NXB Giáo dục - Hà Nội 1997, trang 5 24 Đặc trng cơ bản của sản xuất công nghiệp: - Sản xuất công nghiệp là hoạt động sản xuất cơ bản và chủ yếu để tạo ra các t liệu lao động cho mọi ngành kinh tế của xã hội (do đó nó đóng vai trò nền tảng của sự phát triển) - Công nghiệp chủ yếu là... sản phẩm của công nghiệp khai thác và nông nghiệp (cơ khí, hoá chất ); 3) Khôi phục giá trị sử dụng của sản phẩm đ ợc tiêu dùng trong quá trình sản xuất và trong sinh hoạt (công nghiệp tác chế, phục hồi ); 4) Các loại hoạt động khác (công nghệ sinh học, công nghệ tin học, công nghệ vũ trụ ) Sơ đồ 3 - Phân loại các ngành công nghiệp Các ngành công nghiệp Công nghiệp khai thác (3) Công nghiệp sản xuất... 2001) Kinh tế muối, tái bản lần thứ 9 năm 1997 (4) Tổng Công ty Muối - Kinh tế muối (SĐD, chơng 8) 32 2003 8.307 1.183 140 110 9.740 Trong những năm 90, sự tăng trởng của ngành công nghiệp muối ở Australia đợc thúc đẩy chủ yếu là do nhu cầu đối với sản phẩm muối của các ngành công nghiệp hoá chất và ngành công nghiệp xây dựng ở Đông Nam á tăng lên nhanh chóng Vào năm 1998, nhịp độ tăng trởng kinh tế. .. muối trong toàn quốc hiện nay Nếu muối ăn nhu cầu phát triển có giới hạn theo tốc độ phát triển số dân thì muối công nghiệp có nhu cầu phát triển vô hạn theo tốc độ phát triển kinh tế hàng năm của mỗi quốc gia Vì vậy các nhà khoa học đã nói: Muối là mẹ đẻ của nền công nghiệp hoá học Thế giới mỗi năm sản xuất trên dới 200 triệu tấn muối, bình quân tiêu dùng 35kg/ngời/năm, theo tỷ lệ 60% cho sản xuất công. .. - Công nghiệp do đặc điểm kỹ thuật cao, cho nên đội ngũ lao động phải có tính tổ chức kỷ luật cao (tác phong công nghiệp lớn) - Công nghiệp do đặc điểm công nghệ cao nên sản phẩm thờng có sức cạnh tranh lớn, tính hội nhập khu vực và quốc tế cao 1.2.2 Công nghiệp muối: Công nghiệp muối hình thành từ lâu trên thế giới với đầy đủ 5 đặc trng cơ bản đã nêu, và thuộc giáp ranh giữa hai loại nhóm ngành công. .. thụ lớn nhất trong ngành công nghiệp hoá học chủ yếuđể làm nguyên liệu trong ngành công nghiệp Xút-Clo để sản xuất Clo và Xút (chiếm khoảng 40% lợng muối tiêu thụ tại Bắc Mỹ và Tây Âu), muối cũng là một nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất Soda Muối ăn cho ngời là 29 nguồn tiêu thụ lớn thứ hai, tiếp theo là muối chống tuyết Phần còn lại lợng muối thế giới đợc tiêu thụ cho các ngành khác nhau... cho nên ngời ta nói không sai là công nghiệp muối là một trong những ngành công nghiệp cổ nhất và phân bổ rộng rãi nhất trên toàn thế giới Mọi quốc gia đều cần đến muối; mọi nơi, mọi công nghệ tìm ra muối đều dần đợc hình thành, nhng lúc đầu chỉ có tính trao đổi trong phạm vi vùng, miền, quốc gia Các nhà kinh doanh muối cùng với sự hình thành và phát triển của nền kinh tế hàng hoá đã ra đời từ rất sớm... lợng mặt trời và các nguồn năng lợng khác) 1.1.4.4 Phải có công nghệ thành phẩm (bao bì đóng gói, phí vận chuyển lu thông sản phẩm ) 1.2 Công nghiệp muối 1.2.1 Khái niệm công nghiệp Công nghiệp ngành kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất - một bộ phận cấu thành nên sản xuất vật chất của xã hội( 3) Công nghiệp bao gồm 4 loại hoạt động chủ yếu: 1) Khai thác tài nguyên nhân tạo ra nguồn nguyên liệu... 1985 Tổng Công ty muối Việt Nam đợc thành lập và chuyển đổi thành Tổng Công ty 90 Trên thế giới việc tổ chức sản xuất và cung cấp muối cũng diễn ra tơng tự, nhng một số nớc do công nghiệp hoá chất phát triển sớm nên công nghiệp muối ra đời sớm hơn (từ đầu thế kỷ 18) và chủ yếu do các tập đoàn, Công ty lớn độc quyền thực hiện - ở Châu á, các nớc Trung Đông nh Syri, Irak và Iran phụ thuộc chủ yếu vào muối... chững lại do cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực nhng điều đó không ảnh hởng đến nhu cầu đối với muối công nghiệp của khu vực Nhu cầu về muối của các ngành công nghiệp nêu trên vẫn tiếp tục tăng, do đó, kế hoạch phát triển sản xuất ở một số cơ sở sản xuất muối của Australia vẫn đợc thực hiện Trong một vài năm tới, nếu nhu cầu về sản phẩm muối công nghiệp có tăng lên thì chủ yếu sẽ đợc đáp ứng nhờ sản . Kinh tế Quốc dânTrần Ngọc KhiêmNhững giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp muối Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tếLuận án tiến. cứuĐề xuất phơng pháp và các giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp muối ở nớc ta trong điều kiện hội nhập phát triển kinh tế quốc tế trong giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp mới Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Những giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp mới Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Những giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp mới Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Lịch Sử ra đời và tình hình sản xuất tiêu thụ của ngành muối trên thế giới, 20.11 1.81 Phân loại sản phẩm của ngành muối, Australia: Lµ mét trong hai níc xt khÈu mi lín nhÊt thÕ giíi., Cộng hoà liên bang Đức, Canada Canada là nớc sản xuất muối lớn thứ 5 trên thế giới sau Hoa Kỳ, Trung, 22.54 Những bài học kinh nghiệm, Đòi hỏi, thách thức của ngành muối Việt Nam trong giai đoạn tới 2004-2010., Botswana Djibouti. Ai cập Eritrea. 1.7 Ethiopia. Kenya Marocco 1.11 Nambia Senega 1.13 Nam Phi Tanzani Tunisia Canada Mehico Cuba Guatemala 3.4 Honduras Quần đảo Lesser Nicaragua 3.7 Panama Các nớc khác 4. Sản xuất Muối ở Nam Mỹ Argentian Bolivia 4.3 Braz, Ecuado 4.7 Peru Venezuela Các nớc Nam Mỹ khác 5. Sản xuất muối ở Châu á Thái Bình Dơng Austraria Campuchia 5.3 Trung Quốc Indonexia Nhật Bản 5.6 Triều Tiên Myanmar Miến Điện 5.9 New Zealand Philipines 5.11 Đài Loan Thái Loan ấn Độ Iran 6.4 Irag Pakistan A, Syria 6.11 Thổ Tiểu Vơng Quốc A rập; Abu Dhabi và Dubai 6.13 Yemen Các nớc Trung Đông và Nam á khác 7. Sản xuất muối ở Tây Âu áo Bỉ Đan Mạch Pháp Cộng hoà Liên Bang Đức Hy Lạp Băng đảo Iceland 7.8 ý Malta 7.10 Hà Lan Bồ Đào Nha Tây Ban Nha Belarus Bulgari

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay