Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN

22 388 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2012, 09:34

Luận văn : Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN Mục lụcLời mở đầuPhần I.Lạm phát một căn bệnh của nền kinh tế thị trờngI.Định nghĩa lạm phátII.Những nguyên nhân dẫn đến lạm phátIII.Cách đo tính tỉ lệ lạm phátPhầnII.Một số phơng pháp nhằm ổn định giá cả hay tiền tệ,chống lạm phátI.Diễn biến ảnh hởngcủa lạm phát trong nền kinh tế thị trờngII.Một số phơng pháp ổn định giá cả hay tiền tệ. III.Diễn biến của lạm phát gây ra lạm phát siêu tốcPhần III.Thực trạng,nguyên nhân lạm phát & những giảI pháp ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi kinh tếI.Nguyên nhân lạm phát của nớc taII.Tình hình chung trong khu vựcIII.Những phơng hớngđể giảI quyết lạm phát ở nớc ta Kết luận1Lời mở đầuNền kinh tế nớc ta đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc.Cơ chế mới là môI trờng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế theo xu hớng hiện đạI,chắt lọc kế thừa những thành tựu khắc phục những tồn tạI đã qua.Trong đó lạm phát là một vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với các hoạt động kinh tế-chính trị-xã hội không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết các nớc trên thế giới đều quan tâm .Lạm phát là một trong những chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia nhng cũng là một trở ngạI lớn nhất trong công cuộc phát triển đất nớc.Bớc sang nền kinh tế thị trờng,chúng ta phảI đối đầu với con số lạm phát không nhỏ do cơ chế cũ để lạI.Việc xem xét,đánh giá,nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân dẫn đến lạm phát tìm cách khắc phục nh thế nào là vô cùng cần thiết .Để nghiên cứu về lạm phát ảnh hởng của tới các vấn đề khác nh:thất nghiệp,giá cả,tiên lơng từ đó đa ra cách giảI quyết để kìm hãm lạm phát,sử dụng các chính sách cần thiết để phát triển hàI hoà nền kinh tế.Để hiêủ rõ bản chất của lạm phát ,tác hạI cũng nh tác động của những biện pháp kiềm chế lạm phát ở nớc ta chúng ta cần hiểu rõ những kháI niệm cơ bản về lạm phát ,cách khắc phục lạm phát.Đợc sự hớng dẫn của cô giáo bộ môn Thạc sỹ Hà Thị Đoan qua tham khảo một số sách báo tàI liệu em xin đa ra một vàI suy nghĩ với mong muốn tìm hiểu vận dụng tốt hơn những lý luận về lạm phát các biện pháp khắc phục nhằm giảm lạm phát trong thời kỳ kinh tế mở phát triển một cách đồng bộ ở Việt Nam.Trong bàI viết này sẽ không thể tránh khỏi những sai xót em mong các thầy cô bỏ qua cho.Em xin chân thành cảm ơn rất mong có đợc ý kiến đóng góp nhiệt tình để có thể hàn thành tốt hơn nữa vấn đề nghiên cứu.2Phần ILạm phát một căn bệnh của nền kinh tế thị tr ờngI.Quan niệm về lạm phát.Trong lịch sử phát triển của nền kinh tế thế giới vấn đề lạm phát đã đang là một vấn đề hết sức phức tạp đặt ra cho các quốc gia.Lạm phát không chỉ xảy ra ở những nớc kém phát triển mà ngay ở các nớc có nền kinh tế phát triển nền kinh tế cũng co bóng dáng của lạm phát.Lạm phát tác động đến giá cẩ thị tr-ờng.Nhng chủ yếu không phảI ở chỗ giá cả tăng lên mà ở chỗ giá cả tơng đôí đã thay đổi.Nói cách khác là việc tác động vào thị trờng không phảI là để triệt tiêu hoàn toàn lạm phát mà kìm giữ ở một tỉ lệ nhất định vì bản thân lạm phátlà yếu tố quan hệ mật thiết với vấn đề thất nghiệp tiền tệ.Nh vậy lạm phát là một hiện tợng tiền tệ sinh ra cùng với việc mở rộng hệ thống tàI chính ,các loạI tiền tệ theo sự phát triển của nền kinh tế từ công xã nguyên thuỷ sang nền kinh tế tự do đặc biệt là sự xuất hiện của tiền giấy,đó là hiện tợng đặc trng của sự thay đổi mức giá chung ,khi mức giá tăng lên-sự tăng lên của mức giá trung bình theo thời gian.II.Nguyên nhân dẫn đến lạm phát.Lạm phát khởi thuỷ từ nhiều nguyên nhân khác nhau.Thứ nhất là lạm phát có thể xảy ra do tác động chủ quan của hệ thống tiền tệ-tín dụng-ngân hàng,bất cứ một sự biến đổi nhỏ nào của hệ thống này đều có tác động hoặc tăng hoặc giảm tỉ lệ lạm phát.Thứ hai là lạm phát cũng chịu ảnh hởng của một số đIều kiện khách quan khác nh chính trị xã hội,thiên tai bão lụt,tình trạng thất nghiệp,nền sản xuất Do chịu nhiều tác động của nhiều yếu tố trong nền kinh tế nh vậy nên hiện tợng lạm phát diễn biến hết sức phức tạp đòi hỏi trong 3quá trình tăng trởng chống lạm phát có chiến lợc đúng đắn để lạm phát luôn nằm trong quỹ đạo mà nền kinh tế có thể kiểm soát đợc.Lạm phát xuất hiện cũng gây ra nhiều hậu quả đến kinh tế nh bất kì một biến cố hạI nào khác:nạn thất nghiệp,nạn thiên tai Lạm phát tàn phá kinh tế,nó không những làm suy giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống tàI chính mà còn tác động trực tiếp đến đời sống chính trị ,văn hoá,xã hội sinh hoạt bình thờng của ngời dân.Bằng chứng là cuộc khủng hoảng ở Đức xảy ra dữ dội vào những năm đầu thế kỷ,ở các nớc phát triển những năm 70 mới đây là ở Nga.Đặc biệt là hậu quả lạm phát rất trầm trọngcác nớc đang phát triển với nền kinh tế cha đủ sức hạn chế có hiệu quả sự lây lan của lạm phát Những đIều đó đòi hỏi mỗi quốc gia không chỉ riêng nớc ta cần có chính sách chống lạm phát để hạn chế bớt những thiệt hạI do hiện tợng này gây ra cho nền kinh tế.Vấn đề đặt ra một cách cấp thiết cần phảI giảI quyết khi nghiên cứu lạm phát là lý giảI xác đáng lạm phát xảy ra diễn biến nh thế nào?và cần có những biện pháp gì để chống lạm phát.Nếu giảI quyết tốt vấn đề đó thì chúng ta mới có cơ sở vững chắc hợp lô gích để tiến tới thành công trong việc phát triển kinh tế .Ngày nay khi đánh giá trình độ tăng trởng của nền kinh tế của một quốc gia một trong những tiêu chuẩn đầu tiên ngời ta xét đến đó là tỉ lệ lạm phát nh thế nào?ĐIều đó cũng nói lên một phần mối quan hệ chặt chẽ giữa lạm phát tăng trởng.Nếu tỉ lệ lạm phát đang ở mức thấp hoặc vừa phảI đIều đó chứng tỏ nền kinh tế nớc đó có sức mạnh đIều tiết quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả đã đang tạo cơ hội thuận lợi để tăng trởng.Xung quanh lạm phát có rất nhiều nảy sinh nh cách phòng chữa căn bệnh lạm phát nh thế nào?Nguyên nhân gây ra lạm phát có nên duy trì tỉ lệ lạm phát thấp hay chấm dứt lạm phát.Từ đó gây ra nhiều cuộc bàn cãI,tranh luận không chỉ giữa các nhà kinh tế mà còn xảy ra với các quốc gia,các tổ chức tàI chính quốc tế.Vởy hiểu lạm phát nh thế nào?Có một câu hỏi nhng rất nhiề câu trả lời,tuy nhiên ngời ta vẫn thờng công nhận lạm phát là sự tăng lên của giá cả trung bình trong một thời 4kỳ Sự tăng lên của giá do có nhiều nguyên nhân hoặc do các yếu tố chủ quan của các cấp quản lý kinh tế hoặc do những đIều kiện chính trị,xã hội,thiên tai gây ra.Có thể giảI thích quy về những cách đây:1.Theo thuyết tiền tệ lạm phát là kết quả của việc tăng quá thừa mức cung tiền .2.Theo trờng pháI Keynes lạm phát có thể xảy ra là do d cầu về hàng hoá trong nền kinh tế.3.Theo thuyết chi phí đẩy lạm phát xảy ra do tăng chi phí sản xuất.Tuy nhiên đây cũng chỉ là những luận đIểm lý thuyết mang tính tơng đối còn trong thực tế lạm phát xảy ra thờng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố ở những khía cạnh khác nhau của nền kinh tế.III.Cách đo tính tỉ lệ lạm phátNh đã nói ở trên,tỉ lệ lạm ơhát chính là thớc đo mức tăng trởng phát triển kinh tế của một quốc gia.Từ việc đánh giá tỉ lệ lạm phát mà ngời ta có thể thấy đợc tình trạng thất nghiệp sự biến động của hệ thống tiền tệ để từ đó đặt ra những phơng hớng tàI chính thích hợp nhất.Hơn nữa chính còn là chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển văn hoá xã hội,cơ sở hạ tầng.Nh vậy thì ta hiểu tỉ lệ lạm phát là gì.Thực chất quy mô sự biến động của phảI phản ánh quy mô xu hớng của lạm phát.Ta có công thức tính tỉ lệ lạm phát nh sau: GP = [ IP ] .100 IP-1 Trong đó : GP = Tỉ lệ lạm phát (%) IP = Chỉ số giá cả của thời kỳ nghiên cứu 5 IP-1 = Chỉ số giá cả thời kỳ trớc đó .Tuỳ theo mức độ của tỉ lệ lạm phát mà ngời ta chia lạm phát ra ba loạI:- Lạm phát vừa phảI,còn gọi là lạm phát 1 con số có tỉ lệ lạm phát dới 10%một năm.Lạm phát ở mức độ này không gây ra những tác động đáng kể đối với nền kinh tế.- Lạm phát phi mã khi mức tăng trởng tơng đối nhanh với tỉ lệ 2hoặc 3 con số một năm(dới 20%).LoạI này khi phát triển chín mùi sẽ gây ra những biến dạng kinh tế nghiêm trọng.- Siêu lạm phát khi lạm phát đột biến tăng lên với tốc độ cao,vợt xa lạm phát phi mã(>20%).Siêu lạm phát thờng xảy ra những thiệt hạI nghiêm trọng sâu sắc.Tuy nhiên chúng cũng ít khi xảy ra.PHầN II: Một số phơng pháp nhằm ổn định giá cả hay tiền tệ Kiềm chế lạm phát6I.Diễn biến ảnh hởng của lạm phát trong nền kinh tế thị trờng.Lạm phát ngày nay đã trở thành một căn bệnh kinh niên,môt hiện tợng phổ biến đối với nền kinh tế thị trờng,tuỳ từng mức lạm phát mà có sự tác động tới sự tăng trởng kinh tế của mỗi quốc gia.Tuy nhiên không phảI lúc nào cũng là một mối tai hoạ đối với xã hội,ở mức độ thích hợp,nó kích thích việc đầu t-,mở rộng sản xuất.Lạm phát tạo niềm lạc quan khuyến khích các khoản đầu t lớn do làm tăng lợi nhuận nh thế lúc này kéo theo sự tăng trởng của năng lực sản xuất.ởđây lạm phát không phảI là cáI giá của s tăng trởng mà là động lực thúc đẩy sự phát triển đó.Tuy nhiên cũng phảI thừa nhận rằng nhìn chung lạm phát thờng gây nhiều tác hạI đối với nền kinh tế.Chẳng hạn nh ở Đức những năm 1919-1923 lạm phát đã làm giá cả tăng lên hàng triệu lần đảy mức sống của ngời dân giảm sút nghiêm trọng cha từng thấy.Đây là bằng chứng đIển hình nói lên hậu quả của lạm phát tới xã hội.Lạm phát kéo dàI trở thành nguy hiểm đối với nền kinh tế,phá họi sự tăng trởng phát triển của các quốc gia,viêc khắc phục hậu quả của đòi hỏi tốn nhiều nguồn lực.Chẳng hạn nh nớc Mỹ,một cờng quốc của thế giới để giảm lạm phát đI 1% ngân sách liên bang đã phảI tiêu tốn tới hàng trăm tỷ USD.Với một cơ cấu giá gia tăng không đều giữa các mặt hàng sự bất đồng giữa tăng giá tăng lơng(thờng giá cả hàng hoá bao giờ cũng tăng nhanh hơn lơng)đIều đó tạo ra sự bất hợp lý trong cơ cấu giá trênthị trờng.Chính sự mất cân đối trên là tiền đề trự tiếp cho những xáo trộn mang tính toàn diện trong nền kinh tế.Hệ quả trực tiếp của lạm phát là đánh vào cuộc sống của ngời dân bởi việc phân bố thu nhạp bị rối loạn.Tring cin kạm ohát xảy ra tình trạng lẻ giàu càng giàu còn kẻ nghèo càng nghèothêm.Lạm phátlúc này ngẫu nhiên trở thành lực lợng có uy thế trong việc phân bố lạI của cảI tàI sản quốc gia giữa các tầng lớp ngời trong xã hội.Những chủ nhân của những món thu nhập nh tiền,vàng,trợ cấp lãI cổ phần hoặc tiền cho thuê nhận thấy rõ ràng cuộc sống của họ đang suy giảm dần vì với một 7mặt hàng nhất định giờ đây họ phảI trả một lợng tiền nhiều hơn do chỉ số giá cảtăng trong đIều kiện khả năng thu nhập danh nghĩa của họ thờng chậm hơn giá cả.Sự xuống dốc của cuộc sống càng trở nên nghiêm trọng đối với những ngời làm công ăn lơng.Lạm phát làm cho sức mua của đồng tiền nói chung trong đó có tiền lơng có khuynh hớng ngày giảm mặc dù chúng có đợc đIều chỉnh.Nhu cầu tăng lơng để bảo đảm cuộc sống trở nên cấp bách,ngời thuê lao động-nhà t bản lúc này buộc phảI tăng lơng để chi phí ổn định với những biến đổi họ cần phảI giảm bớt nhu cầu thuê lao động khiến cho một số ngời gia nhập đội quânthất nghiệp ngày càng đông.Trong tình trạng này do tác động của lạm phát ,giá cả tăng lãI suất sẽ không thay đổi sẽ làm tiêu tan khoản lợi tức của những ngời có tiền gửi.Nh vậy đối tợng vay nợ thờngcác doanh nhân lợi nhuận của họ thu đợc ngẫu nhiên đã tăng lên trên sự thiệt hạI của các nhà t bản tàI chính.Lạm phát làm cho mặt bằng giá cả luôn có sức ép liên tục.ĐIều này khuyến khích nạn đầu cơ hàng hoá,vàng,ngoạI tệ tăng lên đẩy thị trờng vào tình trạng khan hiếm giả tạo làm giá cả càng có nguy cơ tăng vọt tạo thành vòng xoáy giá cả cung cầu kéo dài.Đây là hệ quả trực tiếp thứ hai của lạm phát.Việc đầu t trở nên hấp dẫn những triển vọng lợi nhuận do giá cả tăng cao mở ra.Tuy nhiên thông thờng do tình hình biến đổi thất thờng của đồng tiền việc đầu t vào đó ít đợc hớng vào các dự án lâu dàI mà thờng nhằm mục tiêu vào các mặt hàng thu lợi nhanh ở các mặt hàng ddang lên giá rất cao,nơI mà viẹc đầu cơ thờng trở nên nguy hiểm.Nh vậy lạm phát đã làm sai lệch những lợi ích kinh tế của những dự án phát triển nhất là đối với dàI hạn,khoản đầu t lúc này có xu hớng thiên về tự tàI trợ hơn là hớng về đầu t cho các dự án phát triển.Lạm phát nuôI dỡng sự đầu cơ rồi phá hoạI mặt bằng cung cầu hàng hoá dịch vụ,nhu cầu thì nhiều mà hàng hoá thì khan hiếm.Sự mất cân đối kinh tế ngày càng trở nên trầm trọng kéo theo những vấn đề nghiênm trọng về tiền tệ.ở đây có tính hiệu quả cơ cấu của hệ thóng lu thông tiền tệ-tín dụng-ngân hàng thờng bị suy giảm mạnh,nhiều khi trở nên 8hỗn loạn làm cính sách kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn,trở ngạI.Có thể nói lạm phát tiền tệ thờng đI đôI với nhau,lạm phát lúc này nh một thứ thuếđánh vào thu nhập các khoản vốn nhàn rỗi chia cho những kẻ đục n-ớc béo cò lợi dụng viêc tăng giá để đầu cơ làm ngành sản xuất thiếu vốn,gặp trở ngạI trong hoạt động.Tiền trong lạm phát thờng mất giá khiến cho niềm tin ở giá trị của bị mất đI,lúc này các hộ gia đình các tổ chức kinh doanh có nhu cầu giữ vàng ngoạI tệ,họ ra sức chuyển tiền mặt thành các tàI sản vì chúng thờng ổn định hơn ở thị trờng nội địa.ĐIều đó xảy ra làm cán cân thơng mạI bị hẫng hụt,vàng ngoạI tệ có xu hớng ngày càng trở nên thiếu giá tăng cao so với thời lỳ tiền lạm phát.Tiền mặt thì bị thả nổi trên thị trờng.Các cuộc săn tìm này làm chotốc độ lu thông tiền tệ tăng nhanh kéo theo sự biến đổi của mức cung tiền danh nghĩa.ĐIều này có nghĩa là lạm phát gây ra những khó khăn phiền toáI cho cơ chế quản lý kinh tế của nhà nớc cũng nh hệ thống ngân hàng.Trong nhiều trờng hợp thậm cí hệ thống ngân hàng không có đủ sức mạnh để đIều tiết cung cầu tiền danh nghĩa,do đó chỉ số giá cả vẫn cứ tăng mà không có biện pháp nào để kiểm soát.Vì vậy,khi các biện pháp của các chính sách kinh tế kém hiệu quả thì giá cả càng có sức ép tăng lên,lạm phát trở nên nghiêm trọng hơn.Cũng nh mọi yếu tố làm lung lay đặt vấn đề công bằng trong thu nhập ,bên cạnh những tác động tới nền kinh tế còn mang tầm vóc chính trị.Thông thờng khi lạm phát nổ ra,thu nhập của ngời dân nói chung có xu hớng giảm đI,chỉ có một bộ phận trở nên giàu có hơn trong lạm phát.Trớc tình hình cuộc sống bị xuống cấp,bất công, giữa những ngời khác nhau trong xã hội bùng lên trở thành cuộc đấu tranh để duy trì hoặc tăng thêm thu nhập thực tế của mình.Đó là cuộc đấu tranh giữa những ngời nghèo ngời giàu,giữa những ngời làm công ăn lơng với ngời chủ,giữa t bản tàI chính t bản công nghiệp.Các quan hệ xã hội thờng bị đầu độc bởi nạn lạm phát,mâu thuẫn trở nên gay gắt thành xung đột trong bầu không khí bất ổn tất yếu sẽ nảy sinh những căng thẳng chính trị.Từ chỗ mất lòng tin với cơ chế kinh tế họ 9đòi hỏi phảI cảI thiện tình hình đó bằng cính sách mới đủ để hoà giảI những bất đồng.Do vậy có sự tác động tơng hỗ giữa lạm phát với các vấn đề chính trị-xã hội.Cần thấy rằng mâu thuẫn trong xã hội nào cũng có nhng trong khủng hoảng lạm phát chúng đợc nhân đến mức tồi tệ hơn là ảnh hởng gián tiếp tới sự ổn định chính trị-xã hội.Chính vì vậy trớc nguy cơ do lạm phát gây r ađối với nền kinh tế quốc gia cần có những chính sách chống lạm phát từ xa có van an toàn khắc phục trạng tháI căng thẳng tpoàn diện xã hội.Nếu không đảm bảo thực hiện đợc đIều này thì cơ chế quản lý chung cũng nh cơ chế quản lý của các ngân hàng đối với vấn đề tàI chính-tiền tệ không thể có hiệu quả đợc dẫn đến nền kinh tế bị đẩy đến bờ vực của sự khủng hoảng.II. Một số phơng pháp nhằm ổn định giá cả hay tiền tệ. Trớc những tác hạI của lạm phát yêu cầu chống lạm phát cao ở nhiều n-ớc,các nhà kinh tế lao vào nghiên cứu , phân tích vấn đề này với mục đích lý giảI đợc những nguyên nhân gây ra duy trì lạm phát , dựa vào tiền đề lý luận này các quóc gia có cáI nhìn đúng đắn ,kháI quát về lạm phát giúp cho việc hoạch định các biện pháp phòng chống đúng hớng hơn.Việc đẩy lùi lạm phát ở mức độ có thể duy trì đòi hỏi các quốc gia , các tổ chức chính phủ phảI sử dụng các biện pháp hữu hiệu , ngắn hạn hay dàI hạn nh:Chính sách tàI khoá , chính sách tiền tệ chính sách giá cả chính sách thu nhập .Tuỳ theo phơng pháp nghiên cứu của các nhà kinh tế đa ra theo nhiều cách lý giảI khác nhau , chủ yếu là về bốn lý luận cơ bản nh: lạm phát theo thuyết tiền tệ , lạm phát theo nhu cầu , lạm phát do chi phí đẩy , lạm phát dự kiến.Tuy nhiên đây cũng là những luận đIểm lý thuyết mang tính tơng đối có phần sai lệch so với lạm phát xảy ra trong thực tế , vì vậy khi tìm hiểu đòi hỏi mỗi quốc gia cần đặt những vấn đề này trong đIều kiện hoàn cảnh của riêng mình từ đó có những biện pháp sát với thực tế nhằm kiểm soát có hiệu quả lạm phát.Việc sử dụng chính sách tàI khóa chính là việc sử dụng thuế khoá chỉ tiêu công cộng để đIều tiết mức giá chung của nền kinh tế.Khi nền kinh tế đang 10[...]... sự rối loạn hệ thống tiền tệ , cán cân thơng mạI hoạt động sản xuất của xã hội ảnh hởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế đời sống nhân dân.Khi lạm phát phi mã trở nên nghiêm trọng , hệ thống ngân hàng bị ảnh hởng trầm trọng , mất giá liên tục , sức mua giảm liên tục qua các năm , còn giá cả bị đẩy lên từng ngày, kéo theo là nạn đầu cơ hàng hoá , vàng đôla, hình thành cơn sốt các tàI sản... biệt trong nền kinh tế hiện đạI , chả thế mà trong các nền kinh tế thị trờng luôn không ổn định , chu kì kinh doanh cha đợc khắc phục hoàn toàn .Việc áp dụng chính sách tàI khoá trong thực tiễn đòi hỏi cần thiết phảI có một cơ chế đặc biệt ,đó là cơ chế ổn định tự động Ngày nay trong mô hình kinh tế hiện đạI vấn đề tiền tệ đang là một trong những vấn đề nổi cộm.Tiền vừa là động lực vừa là mục tiêu của các. .. cho tiền lơng giá cả song đIều đó đã không xảy ra trong cuộc khủng hoảng lần này tại Châu á hay ít nhất là cha xảy ra.Tính từ tháng 1-1 997đến tháng 1-1 998,chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Philippin đã tăng 6,4% , ở Hàn Quốc tăng 8,3% ,ở TháI Lan tăng 8,6% ở Indonexia đã tăng 18,% ,TạI Malayxia Singgapo chỉ số giá tiêu dùng tính từ tháng 1 2-9 7 đã tăng 2,7% 2,1% theo thứ tự Hầu hết các nhà phân... bằng nhiều cách nh:tăng lợng tiền cơ sở ,Ngân hàng TW phát hành thêm tiền hoặc hạ lãI xuất chiết khấu, hay các ngân hàng thơng mạI tăng khối lợng tín dụng ,đây là phơng pháp phổ biến mà nhiều nớc thờng áp dụng trong chính sách tiền tệ.Một mặt tăng tiền tạo ra lợng tiền nhiều hơn so với chỉ tiêu đầu t kích thích việc mở rộng sản xuất tăng sản lợng.ĐIều này đặc biệt 11 có ý nghĩa ngắn hạn trong tình... triêntrong khi dân số tăng nhanh , gây mất cân đối trên nhiều mặt , sản xuất chậm phát triển thu nhập quốc dân trong nớc chỉ đảm bảo 8 0-9 0%quỹ tiêu dùng xã hộị Trong tình hình ấy tàI chính-tín dụng có tàI giỏi đến mấy cũng không thể phân phối phân phối lạI vợt quá mức số của cảI trong nớc làm ra cộng với số vay nợ , viện trợ hạn chế của nớc ngoài.Sự phân phối phân phối lạI thông qua tàI chính-tín... chậm nhiều mặt mất cân đối nghiêm trọng kéo dài , bố trí cơ cấu kinh tế cơ cấu đầu t có nhiều sai lầm , kế hoạch phát triển không tính đến việc đảm bảotàI chính vật chất .Việc đầu t tản mạn , kém hiệu quả.Nhiều tiềm năng kinh tế cha đợc khai thác , cha huy động đợc sức mạnh của các thành phần kinh tế để phát triển lực lợng sản xuất Trong lúc sản xuất kém phát triển thì dự trữ của các doanh nghiệp. .. kinh tế-chính trị các nguyên nhân thờng đan xen nhau tác động tới nền kinh tế.Lạm phát nảy sinh từ nhiều nguồn , ở các mức độ khác nhau nh ; lạm phát vừa phảI( . thất thờng của đồng tiền việc đầu t vào đó ít đợc hớng vào các dự án lâu dàI mà thờng nhằm mục tiêu vào các mặt hàng thu lợi nhanh ở các mặt hàng ddang lên. quan hệ mật thiết với vấn đề thất nghiệp và tiền tệ.Nh vậy lạm phát là một hiện tợng tiền tệ nó sinh ra cùng với việc mở rộng hệ thống tàI chính ,các loạI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN, Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN, Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN, Một số phơng pháp nhằm ổn định giá cả hay tiền tệ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay