Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại - văn mẫu

2 2,130 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2014, 17:41

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Về cấu trúc, nền văn học Việt Nam thời trung đại được cấu tạo bởi hai bộ phận phát triển song song và có tác động qua lại trong quá trình lịch sử: văn học dân gian và văn học viết. Hai bộ phận văn học này cũng […] phan tich an y man doi thoai giua hon truong ba va xac hang thit, suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên . trúc, nền văn học Việt Nam thời trung đại được cấu tạo bởi hai bộ phận phát triển song song và có tác động qua lại trong quá trình lịch sử: văn học dân gian và văn học viết. Hai bộ phận văn học này. tác văn học? Đối với văn học thời phong kiến, bút pháp ước lệ đạt được hiệu quả như thế nào? Vì sao? Gợi ý: - Văn học thời nào cũng có ước lệ, nhưng trong văn học thời trung đại ước lệ được sử. NĂNG 1. Văn học Việt Nam thời trung đại gồm những bộ phận, những thành phần nào? 2. Phân tích, chứng minh quan hệ và tác động qua lại giữa các bộ phận, các thành phần văn học Việt Nam thời trung đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại - văn mẫu, Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại - văn mẫu, Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại - văn mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn