Soạn bài Danh từ (Tiếp theo) - văn mẫu

3 14,044 5
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2014, 17:40

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Danh từ chung và danh từ riêng a) Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương, … b) Hãy điền […] suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên, Bai văn ta canh mua hè . BẢN 1. Danh từ chung và danh từ riêng a) Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng. loại Danh từ chung Danh từ riêng Gợi ý: Dựa vào những kiến thức đã được học ở Tiểu học và gợi dẫn ở mục (a) để xác định loại danh từ chỉ sự vật. Danh từ chung như: vua, tráng sĩ,… Danh từ riêng. được xem như danh từ riêng. - Câu (b): út là tên riêng nên viết hoa; vua là danh từ chung, viết hoa là sai. - Câu (c): Ngựa là danh từ chung, không viết hoa; Cháy là tên làng – danh từ riêng, viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài Danh từ (Tiếp theo) - văn mẫu, Soạn bài Danh từ (Tiếp theo) - văn mẫu, Soạn bài Danh từ (Tiếp theo) - văn mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn