Khái quát về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và chi nhánh Quang Trung.DOC

29 741 4
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2012, 09:17

Khái quát về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và chi nhánh Quang Trung Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368LỜI MỞ ĐẦULà một sinh viên của trường đại học Kinh tế quốc dân, sau 4 năm được học tập nghiên cứu tại trường, em cũng như những bạn sinh viên khác đã được các thầy cô trong trường trang bị cho những kiến thức khá đầy đủ cần thiết về lĩnh vực nghiên cứu.Tuy nhiên, đó mới là trên phương diện lí thuyết, còn trên thực tế thì chúng em chưa có nhiều cơ hội để vận dụng nhũng kiến thức đã học được trong trường vào công việc thực tế.Được sự cho phép của nhà trường Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Quang Trung, qua một thời gian thực tập, nghiên cứu, tìm hiểu quan sát, cùng với sự hướng dẫn của GS.TS Đàm Văn Nhuệ, sau một thời gian thực tập tại ngân hàng em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp này. Vì còn rất nhiều những hạn chế về kiến thức kinh nghiệm thực tiễn nên bài báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý, nhận xét của các thầy cô trong khoa để em có thể hoàn thiện báo cáo này.Báo cáo tổng hợp gồm 3 phần chính như sau:Phần I: Khái quát về Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung Phần 2 : Kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng đầu phát triển chi nhánh Quang Trung Phần III : Những mặt đã dạt được, hạn chế, phương hướng hoạt động mục tiêu của BIDV Quang Trung năm 20061Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368PHẦN I: Khái quát về Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Quang TrungI. Lịch sử hình thành 1.Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng đầu phát triển Việt NamNgân hàng ĐT&PT Việt Nam (NHĐT&PTVN) được thành lập theo nghị định 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ tướng chính phủ. Trong 50 năm hoạt động trưởng thành, Ngân hàng đã mang những tên gọi khác nhau phù hợp với từng thời kỳ xây dựng phát triển của đất nước :- Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam từ ngày 26/04/1957- Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam từ ngày 24/06/1981- Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam từ ngày 14/11/1990Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt được tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước (tập đoàn) mang tính hệ thống thống nhất bao gồm hơn 112 chi nhánh các Công ty trong toàn quốc. Hiện nay mô hình tổ chức của BIDV gồm 5 khối lớn : khối ngân hàng thương mại quốc doanh (gồm 3 SGD các chi nhánh trên cả nước); khối Công ty hạch toán độc lập (Công ty cho thuê tài chính 1, 2, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ,…) ; khối các đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Đào tạo, trung tâm CNTT) ; khối liên doanh ( VID PUBLIC BANK, thành lập tháng 5/1992 được đánh giá là ngân hàng liên doanh hiệu quả nhất tại Việt Nam ; Liên doanh Ngân hàng Lào – Việt thành lập tháng 6/1999 ; Liên doanh Tháp BIDV, thành lập tháng 11/2005 .) ; khối đầu tư.II. Ngân hàng đầu phát triển chi nhánh Quang trung 1. Lịch sử hình thành phát triển Ngày 01/04/2005 Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chính thức công bố chi nhánh cấp 1 thứ 76 thuộc khối Ngân hàng của BIDV tại địa điểm 53 Quang Trung. Sự ra đời của chi nhánh Ngân hàng Quang Trung là một bước cụ thể hóa của chiển lược phát triển đến 2010, kế hoạch kinh doanh 2005- 2007 của BIDV nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu khách hàng, cơ cấu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, góp 2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Chi nhánh Quang Trung hoạt động theo mô hình ngân hàng bán lẻ, cung cấp các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đa năng trên nền công nghiệp hiện đại hóa để thỏa mãn nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cao cho khách hàng. Nhiệm vụ của Ngân hàng đầu phát triển Quang Trung là cung ứng vốn, dịch vụ tài chính cho khu vực dân doanh, cụ thể là các doanh ngiệp nhỏ vừa. Trong tương lai Ngân hàng đầu phát triển Quang Trung sẽ tiến tới trở thành một trong những chi nhánh đầu tiên đưa ra các sản phẩm mới của BIDV đến với khách hàng. 2. Các hoạt động cơ bản của chi nhánh 2.1 Hoạt động huy động vốnHoạt động huy động vốn sử dụng vốn là hai nghiệp vụ quan trọng chủ yếu của bất kỳ ngân hàng nào. Cho vay là một hoạt động sinh lời cao do đó các ngân hàng luôn tìm mọi cách để huy động được khối lượng tiền lớn. NH đầu phát triển Quang Trung luôn coi hoạt dộng huy động vốn là hoạt động quan trọng đảm bảo cho sự tồn tại phát triển của Ngân hàng trong thời gian qua. 2.2 Hoạt động tín dụngHoạt động tín dụng ngân hàng hiện nay rất đa dạng phong phú với nhiều hình thức khác nhau như cho vay, bảo lãnh, cho thuê .Cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống các dự án đầu phát triển kinh tế xã hội, các nhu cầu hợp pháp đối với các tổ chức cá nhân hộ gia đình dưới các hình thức ngắn hạn, trung hạn dài hạn phù hợp với quy định của pháp luật. thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng các nghiệp vụ tài trợ thương mại khác theo quy định của Ngân Hàng Đầu Phát triển Việt Nam.3. Cơ cấu tổ chức chi nhánh Ngân hàng đầu phát triển chi nhánh Quang Trung Hiện nay Chi nhánh hoạt động theo mô hình tổ chức TA2, Với 164 cán bộ, độ tuổi bình quân 27,1. Gồm : - Giám đốc chi nhánh : Điều hành các hoạt động của chi nhánh Ngân hàng đầu phát triển chi nhánh Quang Trung3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Các phó giám đốc : Giúp việc cho Giám đốc, hoạt động theo sự phân công, ủy quyền của các giám đốc chi nhánh theo quy định.- Các phòng ban của chi nhánh được tổ chức thành 5 khối gồm : + Khối quan hệ khách hàng, gồm các phòng: Phòng quan hệ khách hàng I, II, III+Khối quản lý rủi ro : phòng quản lý rủi ro + Khối tác nghiệp : Phòng quản trị tín dụng, Phòng thanh toán quốc tế, Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân, Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, Phòng quản lý dịch vụ kho quỹ+ Khối quản lý nội bộ : Phòng tổ chức hành chính, Phòng tài chính kế toán, Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng điện toán + Khối trực thuộc : Phòng giao dịch I,II,III4. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 4.1 Ban Giám Đốc- Giám Đốc : chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động kinh doanh của chi nhánh, chịu trách nhiệm trước NHĐT & PT nhà nước về hoạt động chung của ngân hàng quản lý hoạt động của các phòng ban.- Phó Giám Đốc : giúp giám đốc chỉ huy điều hành các chức năng quản trị theo sự ohaan công ủy quyền của giám đốc, đồng thời chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được giao.+ PGĐ thứ nhất chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tín dụng + PGĐ thứ hai chịu trách nhiệm quản lý về hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động tài chính, kế toán.4.2 Phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp A. Công tác tiếp thị phát triển quan hệ khách hàng:1. Tham mưu, đề xuất chính sách, kế hoạch phát triển quan hệ khách hàng:- Xây dựng chính sách các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách khách hàng, phát triển thị trường, thị phần4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Xác định thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu- Đánh giá danh mục sản phẩm đối với các khách hàng doanh nghiệp, đề xuất khả năng khai thác các sản phẩm kiến nghị về cải thiện sản phẩm dịch vụ của chi nhánh để đáp ứng yêu cầu của khách hàng nâng cao khả năng cạnh tranh.2. Trực tiếp tiếp thị bán sản phẩm (sản phẩm bán buôn, tài trợ thương mại, dịch vụ .):- Triển khai thực hiện chính sách khách hàng doanh nghiệp của BIDV phù hợp với đặc điểm khách hàng tại chi nhánh- Đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp marketing, quảng bá thương hiệu- Tham gia đề xuất xây dựng các sản phẩm mới, cải tiến nâng cao chất lượng, tiện ích các sản phẩm, dịch vụ đã có.- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng; vấn cho khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng3. Chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì phát triển quan hệ hợp tác với khách hàng bán sản phẩm của ngân hàng:- Thiết lập, duy trì, quản lý phát triển quan hệ với khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng trong thị trường mục tiêu- Thu thập, cập nhật hồ sơ, thông tin khách hàng.- Chịu trách nhiệm chính về việc bán sản phẩm, nâng cao thị phần của chi nhánh, tối ưu hoá doanh thu quản lý cân đối lãi/lỗ trong quan hệ khách hàng doanh nghiệp B. Công tác tín dụng:1. Trực tiếp đề xuất hạn mức, giới hạn tín dụng đề xuất tín dụng:2. Theo dõi, quản lý tình hình hoạt động của khách hàng3. Phân loại, rà soát phát hiện rủi ro. Lập báo cáo phân tích, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro. Thực hiện xếp hạng tín dụng nội bộ cho khách hàng theo quy định tham gia ý kiến về việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3684. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị miễn/giảm lãi, đề xuất miễn/giảm lãi chuyển Phòng Quản lý rủi ro xử lý tiếp theo quy định. 5. Tuân thủ các giới hạn hạn mức tín dụng của ngân hàng đối với khách hàng. Theo dõi việc sử dụng hạn mức của khách hàng.6. Chịu trách nhiệm đầy đủ về:a. Tìm kiếm khách hàng, phát triển hoạt động tín dụng (doanh nghiệp), mức tăng trưởng hiệu quả hoạt động tín dụng (doanh nghiệp) của Chi nhánh.b. Tính đầy đủ, chính xác, trung thực đối với các thông tin khách hàng khi cung cấp báo cáo để phục vụ cho việc xét cấp tín dụng cho khách hàng.c. Mọi khoản tín dụng được cấp đều tuân thủ đúng quy định, quy trình, quy định về quản lý rủi ro mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng, đúng pháp lý điều kiện tín dụng.d. Tính an toàn hiệu quả đối với các khoản vay được đề xuất quyết định cấp tín dụng.C. Các nhiệm vụ khác:- Quản lý thông tin:- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong phạm vi quản lý nghiệp vụ (tín dụng, phát triển sản phẩm, marketing, phát triển thương hiệu .).- Cập nhật thông tin diễn biến thị trường sản phẩm trong phạm vi quản lý liên quan đến nhiệm vụ của Phòng.- Tham gia ý kiến đối với các vấn đề chung của chi nhánh theo chức năng, nhiệm vụ được giao (chính sách tín dụng, dịch vụ, quy chế, quy trình tín dụng, chính sách khách hàng, Marketing .).- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Giám đốc chi nhánh.4.3 Phòng quan hệ khách hàng cá nhânA. Công tác tiếp thị phát triển khách hàng- Tham mưu, đề xuất chính sách kế hoạch phát triển khách hàng cá nhân:6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình Marketing tổng thể cho từng nhóm sản phẩm:- Tiếp nhận, triển khai phát triển các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân của BIDV. Phối hợp với các đơn vị liên quan/đề nghị BIDV hỗ trợ tổ chức quảng bá, giới thiệu với khách hàng về những sản phẩm dịch vụ của BIDV dành cho khách hàng cá nhân, những tiện ích những lợi ích mà khách hàng được hưởng.B. Công tác bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ:1. Xây dựng kế hoạch bán sản phẩm đối với khách hàng cá nhân:2. vấn cho khách hàng lựa chọn sử dụng các sản phẩm bán lẻ của BIDV. Phổ biến, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về quy trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng với tính chuyên nghiệp cao.3. Triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng.4. Chịu trách nhiệm về việc bán sản phẩm, nâng cao thị phần của chi nhánh, tối ưu hoá doanh thu nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận, phù hợp với chính sách mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng.C. Công tác tín dụng:1. Tiếp xúc với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu, tiếp nhận hồ sơ vay vốn.2. Thu thập thông tin, phân tích khách hàng, khoản vay, lập báo cáo thẩm định.3. Đối chiếu với các điều kiện tín dụng các quy định về quản lý tín dụng, quản lý rủi ro (giới hạn, hạn mức, mức độ chấp nhận rủi ro .).4. Lập báo cáo đề xuất trình cấp có thẩm quyền quyết định cấp tín dụng, chiết khấu, cho vay cầm cố giấy tờ có giá theo quy định quy trình nghiệp vụ của BIDV.5. Thông báo cho khách hàng về quyết định cấp tín dụng. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn các điều kiện tín dụng yêu cầu; đảm bảo hồ sơ, tài liệu được hoàn thiện theo đúng quy định trước khi trình ký.7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3686. Soạn thảo hợp đồng tín dụng các hợp đồng có liên quan đến khoản vay để trình lãnh đạo ký.7. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giải ngân, đề xuất giải ngân trình lãnh đạo. Bàn giao toàn bộ hồ sơ tín dụng gốc các tài tiệu liên quan đến khoản vay sang Phòng Quản trị tín dụng quản lý.8. Theo dõi tình hình hoạt động của khách hàng, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo nợ vay; Đôn đốc khách hàng trả nợ gốc, lãi (kể cả các khoản nợ đã chuyển ngoại bảng), phí đến khi tất toán hợp đồng. Xử lý khi khách hàng không thực hiện đúng các điều khoản thoả thuận trong hợp đồng. Phát hiện kịp thời các khoản vay có dấu hiệu rủi ro để đề xuất xử lý.9. Thực hiện phân loại nợ, xếp hạng tín dụng, chấm điểm khách hàng.10. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị miễn/giảm lãi, đề xuất miễn/giảm lãi chuyển Phòng Quản lý rủi ro xử lý tiếp theo quy định. 11. Chịu trách nhiệm đầy đủ về:a. Tìm kiếm khách hàng, phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ, mức tăng trưởng hiệu quả của hoạt động tín dụng bán lẻ.b. Tính đầy đủ, chính xác, trung thực đối với các thông tin về khách hàng phục vụ cho việc xét cấp tín dụng cho khách hàng.c. Mọi khoản tín dụng được cấp đều tuân thủ đúng quy định, quy trình, quy định về quản lý rủi ro mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng, đúng pháp lý điều kiện tín dụng.d. Tính an toàn hiệu quả đối với các khoản vay được đề xuất quyết định cấp tín dụng.D. Các nhiệm vụ khác:1. Quản lý thông tin, báo cáo2. Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong phạm vi quản lý nghiệp vụ (tín dụng, phát triển sản phẩm, marketing. phát triển thương hiệu .).8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683. Cập nhật thông tin diễn biến thị trường sản phẩm trong phạm vi quản lý liên quan đến nhiệm vụ của Phòng.4. Tham gia ý kiến đối với các vấn đề chung của chi nhánh theo chức năng, nhiệm vụ được giao (chính sách tín dụng, dịch vụ, quy chế, quy trình tín dụng, chính sách khách hàng, Marketing .).5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Giám đốc chi nhánh.4.4 Phòng Quản lý rủi ro A. Công tác quản lý tín dụng1. Tham mưu đề xuất chính sách, biện pháp phát triển nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng:2. Quản lý, giám sát, phân tích, đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với danh mục tín dụng của chi nhánh; duy trì áp dụng hệ thống đánh giá, xếp hạng tín dụng vào việc quản lý danh mục.3. Đầu mối nghiên cứu, đề xuất trình lãnh đạo phê duyệt hạn mức, điều chỉnh hạn mức, cơ cấu, giới hạn tín dụng cho từng ngành, từng nhóm từng khách hàng phù hợp với chỉ đạo của BIDV tình hình thực tế tại Chi nhánh. Kiểm tra việc thực hiện giới hạn tín dụng của các Phòng liên quan đề xuất xử lý nếu có vi phạm.4. Đầu mối đề xuất trình Giám đốc kế hoạch giảm nợ xấu của Chi nhánh, của khách hàng phương án cơ cấu lại các khoản nợ vay của khách hàng theo quy định.5. Giám sát việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro; tổng hợp kết quả phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro gửi Phòng tài chính kế toán để lập cân đối kế toán theo quy định 6. Đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện đánh giá tài sản đảm bảo theo đúng quy định của BIDV.7. Thu thập, quản lý thông tin về tín dụng, thực hiện các báo cáo về công tác tín dụng chất lượng tín dụng của chi nhánh; lập báo cáo phân tích thực trạng tài sản đảm bảo nợ vay của chi nhánh.8. Thực hiện việc xử lý nợ xấu:9Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368B. Công tác quản lý rủi ro tín dụng1. Tham mưu, đề xuất xây dựng các quy định, biện pháp quản lý rủi ro tín dụng2. Trình lãnh đạo cấp tín dụng/bảo lãnh cho khách hàng:3. Phối hợp, hỗ trợ Phòng Quan hệ khách hàng để phát hiện, xử lý các khoản nợ có vấn đề.4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thiết lập, vận hành, thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống quản lý rủi ro của Chi nhánh. Chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng theo phạm vi nhiệm vụ được giao. Đảm bảo mọi khoản tín dụng được cấp ra tuân thủ đúng quy định về quản lý rủi ro trong mức chấp nhận rủi ro của BIDV của Chi nhánh.C. Công tác quản lý rủi ro tác nghiệp1. Phổ biến các văn bản quy định, quy trình về quản lý rủi ro tác nghiệp của BIDV đề xuất, hướng dẫn các chương trình, biện pháp triển khai để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tác nghiệp trong các khâu nghiệp vụ tại Chi nhánh.2. Hướng dẫn, hỗ trợ các phòng nghiệp vụ trong Chi nhánh tự kiểm tra phối hợp thực hiện việc đánh giá, rà soát, phát hiện rủi ro tác nghiệp ở các phòng, các sản phẩm hiện có hoặc sắp có.3. Áp dụng hệ thống quản lý, đo lường rủi ro để đo lường đánh giá các rủi ro tác nghiệp xảy ra tại chi nhánh đề xuất giải pháp xử lý các sự cố rủi ro phát hiện được.4. Xây dựng, quản lý dữ liệu thông tin về rủi ro tác nghiệp tại chi nhánh.10[...]... đánh giá là ngân hàng liên doanh hiệu quả nhất tại Việt Nam ; Liên doanh Ngân hàng Lào – Việt thành lập tháng 6/1999 ; Liên doanh Tháp BIDV, thành lập tháng 11/2005 ) ; khối đầu tư. II. Ngân hàng đầu phát triển chi nhánh Quang trung 1. Lịch sử hình thành phát triển Ngày 01/04/2005 Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chính thức cơng bố chi nhánh cấp 1 thứ 76 thuộc khối Ngân hàng của BIDV... vốn các điều kiện tín dụng yêu cầu; đảm bảo hồ sơ, tài liệu được hồn thiện theo đúng quy định trước khi trình ký.7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368PHẦN I: Khái quát về Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Quang TrungI. Lịch sử hình thành 1.Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam. .. ngày 26/04/1957 của Thủ ng chính phủ. Trong 50 năm hoạt động trưởng thành, Ngân hàng đã mang những tên gọi khác nhau phù hợp với từng thời kỳ xây dựng phát triển của đất nước :- Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam từ ngày 26/04/1957- Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam từ ngày 24/06/1981- Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam từ ngày 14/11/1990 Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam là doanh nghiệp nhà... đầu phát triển kinh tế xã hội, các nhu cầu hợp pháp đối với các tổ chức cá nhân hộ gia đình dưới các hình thức ngắn hạn, trung hạn dài hạn phù hợp với quy định của pháp luật. thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng các nghiệp vụ tài trợ thương mại khác theo quy định của Ngân Hàng Đầu Phát triển Việt Nam. 3. Cơ cấu tổ chức chi nhánh Ngân hàng đầu phát triển chi nhánh Quang. .. quốc tế. Chi nhánh Quang Trung hoạt động theo mơ hình ngân hàng bán lẻ, cung cấp các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đa năng trên nền công nghiệp hiện đại hóa để thỏa mãn nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cao cho khách hàng. Nhiệm vụ của Ngân hàng đầu phát triển Quang Trung là cung ứng vốn, dịch vụ tài chính cho khu vực dân doanh, cụ thể là các doanh ngiệp nhỏ vừa. Trong ng... Trong ng lai Ngân hàng đầu phát triển Quang Trung sẽ tiến tới trở thành một trong những chi nhánh đầu tiên đưa ra các sản phẩm mới của BIDV đến với khách hàng. 2. Các hoạt động cơ bản của chi nhánh 2.1 Hoạt động huy động vốnHoạt động huy động vốn sử dụng vốn là hai nghiệp vụ quan trọng chủ yếu của bất kỳ ngân hàng nào. Cho vay là một hoạt động sinh lời cao do đó các ngân hàng ln tìm... khách hàng; vấn cho khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng 3. Chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì phát triển quan hệ hợp tác với khách hàng bán sản phẩm của ngân hàng: - Thiết lập, duy trì, quản lý phát triển quan hệ với khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng trong thị trường mục tiêu- Thu thập, cập nhật hồ sơ, thông tin khách hàng. - Chịu trách nhiệm chính về. .. Trung Hiện nay Chi nhánh hoạt động theo mơ hình tổ chức TA2, Với 164 cán bộ, độ tuổi bình quân 27,1. Gồm : - Giám đốc chi nhánh : Điều hành các hoạt động của chi nhánh Ngân hàng đầu phát triển chi nhánh Quang Trung3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368D. Công tác phòng chống rửa tiền:1. Tiếp thu, phổ biến các văn bản quy định, quy chế về phòng chống rửa... NH đầu phát triển Quang Trung luôn coi hoạt dộng huy động vốn là hoạt động quan trọng đảm bảo cho sự tồn tại phát triển của Ngân hàng trong thời gian qua. 2.2 Hoạt động tín dụngHoạt động tín dụng ngân hàng hiện nay rất đa dạng phong phú với nhiều hình thức khác nhau như cho vay, bảo lãnh, cho thuê Cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống các dự án đầu. .. chính sách của Đảng Chính phủ về giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân hàng Nhà nước trên tinh thần tài trợ, chia sẻ với doanh nghiệp, khách hàng. Chi nhánh đã triển khai có hiệu quả Chính sách khách hàng đối với Doanh nghiệp nhỏ vừa theo hướng dẫn của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, tăng cường sức . I: Khái quát về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và chi nhánh Quang Trung Phần 2 : Kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng đầu tư và phát triển chi. định của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam. 3. Cơ cấu tổ chức chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Quang Trung Hiện nay Chi nhánh hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và chi nhánh Quang Trung.DOC, Khái quát về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và chi nhánh Quang Trung.DOC, Khái quát về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và chi nhánh Quang Trung.DOC, Lịch sử hình thành và phát triển, Các hoạt động cơ bản của chi nhánh Cơ cấu tổ chức chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Quang Trung, Cơng tác tín dụng: Các nhiệm vụ khác:, Cơng tác bán sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Cơng tác tín dụng:, Cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Cơng tác quản lý rủi ro tác nghiệp Cơng tác phòng chống rửa tiền: Cơng tác quản lý hệ thống chất lượng ISO:, Phòng Quản trị tín dụng Phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng thanh tốn quốc tế Phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ, Công tác kiểm tra nội bộ Công tác nguồn vốn:, Phòng Tổ chức - Nhân sự, Đánh giá chung Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2006-2008, Huy động vốn Tín dụng, thẩm định, bảo lãnh, Repo chiết khấu giấy tờ có giá, Những mặt đã đạt được Một số tồn tại, hạn chế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn