TÌM HIỂU VÀ KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

57 5,007 41
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2014, 14:07

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬI. Hiện trạng tổ chức:1. Giới thiệu về công ty cổ phần sản xuất gia công và xuất nhập khẩu Hanel:- Là một xí nghiệp của công ty Điện tử Hà Nội (Hanel), thành lập ngày 1.6 năm 2000 và chuyển sang thành công ty cổ phần từ ngày 1.4 năm 2006- Hoạt động trong lĩnh vực gia công và sản xuất các sản phẩm điện tử, gốm sứ linh kiện ,chip điện tử…- Có thị trường trong và ngoài nước- Tổng số cán bộ công nhân viên 100 người,dự kiến đến năm 2008 sẽ phát triển đến 1000 cán bộ công nhân viên.-Doanh thu trên 10 tỷ đồngViệc khảo sát quy trình sản xuất linh kiện tại công ty cổ phần gia công và xuất nhập khẩu Hanel được thể hiện như sau:1.1 Cơ cấu các bộ phận: + Bộ phận điều hành ( Ban lãnh đạo ) + Các phòng ban + Bé phận vi tính + Phân xưởng sản xuất ( các công đoạn sản xuất )1.1.1.Bộ phận điều hành:- Đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc - quản lí chung toàn bộ hoạt động của sản xuất: Quản lí nhân sự, ra quyết định tuyển dụng lao động, lương, chức danh cho các bộ phận và là người đặt ra các yêu cầu mục tiêu cho các bộ phận bên dưới.- Nhận báo cáo của các bộ phận, ý kiến khách hàng và những nhu cầu của đối tác từ đó rót ra những định hướng phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng vì sự phát triển của doanh nghiệp.1.1.2 Các phòng ban:Có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nghiệp vụ trong kinh doanh là cầu nối của dây chuyền sản xuất đối với bộ phận điều hành thực hiện các nghiệp vụ: Làm hoá đơn xuất nhập khẩu, các phiếu xuất nhập kho, đơn đặt hàng, doanh sè thu chi của công ty vào cuối kỳ( tháng, quý) mặt khác báo cáo giá trị thành tiền của hàng hoá, thống kê hàng hoá về: chủng loại, số lượng hàng, hàng thành phẩm.1.1.3 Bộ phận kho:Thủ kho đứng đầu có nhiệm vụ theo dõi về số lượng hàng tồn, kiểm tra hàng nhập, xác định số lượng và cấp phát tên hàng, mã hàng tưong ứng với tên từng loại hàng.Kiểm tra ngay lúc nhập hàng về số lượng trên phiếu xuất hàng của nhà cung cấp linh kiện sau kiểm tra sẽ nhận số lượng hàng vào sổ và báo cáo số ượng cho bộ phận vi tính rồi xuất tem hàng đến dây chuyền sản xuất.1.1.4. Bé phận vi tính:Nhận hoá đơn từ kho sau đó chuyển về thành cơ sở dữ liệu để quản lý sau đó báo cho khách hàng và nhà phân phối có nhiệm vụ nhận và phản hồi ý kiến của khách hàng nhằm thông tin và phản hồi, nhận và cung cấp thông tin về quản lý số lượng và chất lượng hàng hoá nhằm điều phối các hoạt động của các phòng ban với mục đích tổ chức công việc được thuận lợi nhất.1.1.5. Dây chuyền sản xuất linh kiện: Đây là bộ phận quan trọng nhất trong việc đảm bảo các đơn đặt hàng, công nhân đóng vai trò chính trong việc quyết định thành phẩm: về số lượng và chất lượng.Đơn hàng được cập nhật trong từng giai đoạn và thời gian do yêu cầu của đối tác, vì vậy buộc công nhân phải hoàn thành đơn hàng từ đó dây chuyền sản xuất phải thông suốt và hoạt động liên hoàn, mỗi công đoạn trên dây chuyền phải đảm bảo về số lượng mà vẫn không bị ảnh hưởng đến chất lượng của từng loại sản phẩm. Mặt khác nguyên liệu phải đáp ứng để sẵn sàng ở mọi thời điểm khi khách hàng yêu cầu... PHẦN I. TÌM HIỂU KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬCHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬI. Hiện trạng tổ chức:1. Giới thiệu về công ty cổ phần sản xuất gia công xuất nhập khẩu Hanel:- Là một xí nghiệp của công ty Điện tử Hà Nội (Hanel), thành lập ngày 1.6 năm 2000 chuyển sang thành công ty cổ phần từ ngày 1.4 năm 2006- Hoạt động trong lĩnh vực gia công sản xuất các sản phẩm điện tử, gốm sứ linh kiện ,chip điện tử…- Có thị trường trong ngoài nước- Tổng số cán bộ công nhân viên 100 người,dự kiến đến năm 2008 sẽ phát triển đến 1000 cán bộ công nhân viên.-Doanh thu trên 10 tỷ đồngViệc khảo sát quy trình sản xuất linh kiện tại công ty cổ phần gia công xuất nhập khẩu Hanel được thể hiện như sau:1.1 Cơ cấu các bộ phận: + Bộ phận điều hành ( Ban lãnh đạo ) + Các phòng ban + Bé phận vi tính + Phân xưởng sản xuất ( các công đoạn sản xuất )1.1.1.Bộ phận điều hành:- Đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc - quản lí chung toàn bộ hoạt động của sản xuất: Quản lí nhân sự, ra quyết định tuyển dụng lao động, lương, chức danh cho các bộ phận là người đặt ra các yêu cầu mục tiêu cho các bộ phận bên dưới.- Nhận báo cáo của các bộ phận, ý kiến khách hàng những nhu cầu của đối tác từ đó rót ra những định hướng phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng vì sự phát triển của doanh nghiệp.1.1.2 Các phòng ban:Có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nghiệp vụ trong kinh doanh là cầu nối của dây chuyền sản xuất đối với bộ phận điều hành thực hiện các nghiệp vụ: Làm hoá đơn xuất nhập khẩu, các phiếu xuất nhập kho, đơn đặt hàng, doanh sè thu chi của công ty vào cuối kỳ( tháng, quý) mặt khác báo cáo giá trị thành tiền của hàng hoá, thống kê hàng hoá về: chủng loại, số lượng hàng, hàng thành phẩm.1.1.3 Bộ phận kho:Thủ kho đứng đầu có nhiệm vụ theo dõi về số lượng hàng tồn, kiểm tra hàng nhập, xác định số lượng cấp phát tên hàng, mã hàng tưong ứng với tên từng loại hàng.Kiểm tra ngay lúc nhập hàng về số lượng trên phiếu xuất hàng của nhà cung cấp linh kiện sau kiểm tra sẽ nhận số lượng hàng vào sổ báo cáo số ượng cho bộ phận vi tính rồi xuất tem hàng đến dây chuyền sản xuất.1.1.4. Bé phận vi tính:Nhận hoá đơn từ kho sau đó chuyển về thành cơ sở dữ liệu để quản lý sau đó báo cho khách hàng nhà phân phối có nhiệm vụ nhận phản hồi ý kiến của khách hàng nhằm thông tin phản hồi, nhận cung cấp thông tin về quản lý số lượng chất lượng hàng hoá nhằm điều phối các hoạt động của các phòng ban với mục đích tổ chức công việc được thuận lợi nhất.1.1.5. Dây chuyền sản xuất linh kiện: Đây là bộ phận quan trọng nhất trong việc đảm bảo các đơn đặt hàng, công nhân đóng vai trò chính trong việc quyết định thành phẩm: về số lượng chất lượng.Đơn hàng được cập nhật trong từng giai đoạn thời gian do yêu cầu của đối tác, vì vậy buộc công nhân phải hoàn thành đơn hàng từ đó dây chuyền sản xuất phải thông suốt hoạt động liên hoàn, mỗi công đoạn trên dây chuyền phải đảm bảo về số lượng mà vẫn không bị ảnh hưởng đến chất lượng của từng loại sản phẩm. Mặt khác nguyên liệu phải đáp ứng để sẵn sàng ở mọi thời điểm khi khách hàng yêu cầu.2. Hoạt động của dây chuyền sản xuất.2.1 Hoạt động kiểm tra: Kiểm tra hàng tồn kho, Kiểm tra lượng hàng hoá bị hao hụt do NG (háng) để có số lượng hàng OK từ đó có đủ số lượng để hoàn thành hoá đơn hàng.2.2 Hoạt động của các công đoạn trong dây chuyền sản xuất: Các công đoạn trong dây chuyền phải được hoạt động liên tục, các công đoạn trước phải được hoàn thành trước để hoạt động của các công đoạn kế tiếp được thông suốt không gặp khó khăn. Số liệu được nhập vào máy tính đưa thông tin các lỗi háng trong mỗi công đoạn để tính được sản phẩm OK(sản phẩm đạt chất lượng). Sản phẩm OK luôn phải có dư số với đơn hàng một số lượng nhất định nhằm đáp ứng đơn hàng mà khách hàng yêu cầu đề phòng gặp những lỗi bất thường trong quá trình sản xuất. Việc thống kê hàng hoá để phân biệt được các lô hàng khác nhau được thực hiện bởi những con số hoặc kí hiệu in trên các sản phẩm ( do đối tác yêu cầu ), sau đó nhập số liệu vào máy.2.3 Hoạt động báo cáo ngày: Là hoạt động thường xuyên về doanh số của từng mặt hàng gia công trong mét ngày từ đó biết được số lượng hàng sản xuất ra trong mt ngy v tớnh n vic cú cn lm thờm giờ hoc lm thờm ngy hay khụng hon thnh n hng ỳng hn khỏch hng yờu cu.3. S t chc ca cụng ty c phn sn xut v xut nhp khu Hanel cú liờn quan n h thng:II. H thng hin hnh ca cụng ty2.1 Xỏc nhn n t hng t khỏch hng. Hội đồng quản trịBan Giám đốcPhòng xuất nhập khẩuPhòng kế hoạchPhòng kĩ thuậtPhòng vật t Phân xởng sản xuấtCác tổ sản xuấtKhi khách hàng có nhu cầu sản xuất hàng, khách hàng sẽ gửi đơn đặt hàng đến phòxng xuất nhập khẩu bao gồm các thông tin: khách hàng, chủng loại hàng, số lượng hàng, thời gian nhận tài liệu kỹ thuật, thời gian vật đến và thời gian phải trả hàng.2.2 Xác nhận đặt hàng.Căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế của nhà máy các thông tin trên đơn đặt hàng mà khách hàng yêu cầu, phòng kế hoạch quyết định có ký hợp đồng sản xuất với khách hàng hay không rồi gửi thông tin về hợp đồng cho phòng xuất nhập khẩu. phòng xuất nhập khẩu sẽ liên lạc với khách hàng. Nếu do tình hình hiện tại của công ty không sản xuất được vì hiện tại đã quá tải không thể đảm bảo đúng tiến độ mà khách hàng yêu cầu hoặc loại hàng không phù hợp với năng lực sản xuất của công ty…, phòng kế hoạch sẽ từ chối đơn đặt hàng của khách hàng nếu sau khi kiểm tra xét thấy công ty có khả năng đáp ứng được yêu cầu đơn hàng của khách hàng, công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng tạm thời. phòng kế hoạch sẽ thông qua phòng xuất nhập khẩu để yêu cầu khách hàng gửi các thông tin chi tiết hơn về hợp đồng, thông tin về sản phẩm vật tư. Dùa vào thông tin này phòng kế hoạch sẽ giao nhiệm vụ cho phòng kỹ thuật thực hiện tính toán định mức. Hợp đồng sẽ được ký chính thức đưa vào sản xuất khi mọi thông tin về định mức đực phòng kế hoạch tiếp nhận gửi tới khách hàng.2.3 Lập kế hoạch sản xuất sơ bộ.Phòng kế hoạch lập bảng kế hoạch dự kiến sản xuất cho đơn hàng cho từng tổ của từng dây chuyền sản xuất. Thông tin trong bảng dự kiến kế hoạch sản xuất bao gồm: phân xưởng, tổ sản xuất, khách hàng, đơn hàng, mã hàng. tên hàng, số lượng, định mức, số lượng hàng/ngày, ngày sản xuất, ngày kết thúc, số lượng nhập kho.2.4 Chuẩn bị cho sản xuất.Sau khi phòng kế hoạch xác nhận đơn hàng của khách hàng, phòng kế hoạch sẽ thông báo cho phòng kỹ thuật, phòng kỹ thuật sẽ tiến hành các công việc: nhận tài liệu kỹ thuật, nhận đơn hàng gia công thử, kiểm tra chất lượng các loại vật tiến hành gia công sản phẩm mẫu, tính định mức nhân công (số sản phẩm/người/ngày), tính định mức vật thực tế để sản xuất ra một sản phẩm. Sản phẩm mẫu được khách hàng tiếp nhận tiến hành tính định mức vật thực tế để sản xuất ra một sản phẩm.- Chuẩn bị vật tư: Tiếp nhận thong tin cần thiết để biết số lượng sản phẩm của khách hàng định mức thực tế, sau đó làm nhiệm vụ cân đối vật tư tính ra lượng vật các loại mà khách hàng phải chuyển để sản xuất ra số lượng hàng mà khách hàng yêu cầu trên đơn hàng. Tuỳ thuộc vào số lượng vật thừa, thiếu mà bộ phận kho sẽ gửi đến phòng kế hoạch về tình hình vật tư của các đơn hàng mà khách hàng yêu cầu. Khi có lệnh sản xuất đơn hàng phòng kế hoạch sẽ tiến hành xuất vật tiếp tục theo dõi về tình hình vật trong kho để dảm bảo sản xuất.- Chuẩn bị thiết bị máy móc, nhân công.Khi nhận được kế hoạch dự kiến sản xuất từ phòng kế hoạch, các dây chuyền phải lên kế hoạch cho chuẩn bị cho sản xuất gồm: Chuẩn bị dây chuyền sản xuất, chuẩn bị thiết bị máy móc, chuẩn bị công nhân, làm báo cáo gửi phòng kế hoạch về tình hình chuẩn bị để phòng kế hoạch có đủ thông tin điều chỉnh kế hoạch sản xuất nếu cần.2.3 Lập kế hoạch sản xuất.Phòng kế hoạch tiếp nhận thông tin từ phòng kỹ thuật. Tuỳ vào tình hình thực tế, phòng kế hoạch sẽ điều chỉnh thời gian tiến độ gia công sản phẩm của từng đơn hàng cho phù hợp. tiếp nhận thông tin từ bộ phận vật để biết được tình hình vật của đơn hàng. Tiếp nhận thông tin từ các phân xưởng để biết được tình hình chuẩn bị thiết bị máy móc dây chuyền sản xuất và công nhân.Sau khi chuẩn bị đầy đủ phòng kế hoạch lập kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng loại hàng của các đơn hàng do khách hàng yêu cầu cho từng công đoạn của dây chuyền sản xuất. Thông tin trong bảng kế hoạch gồm: thời gian, đơn hàng, ngày xuất hàng, phân xưởng sản xuất, loại hàng, số lượng, tổng số.Bản kế hoạch sẽ được chuyển xuống cho các dây chuyền công đoạn sản xuất.2.4 Báo cáo tình hình sản xuất:Theo từng tháng, phòng kế hoạch phải báo cáo tình hình sản xuất cho ban Giám Đốc phòng xuất nhập khẩu.Theo ngày phòng kế hoạch phải báo cáo tình hình sản xuất cho phòng xuất nhập khẩu.III. Các vấn đề còn tồn đọng3.1. Nhận đinh chung :Quy trình sản xuất linh kiện điện tử ở các khu công nghiệp Việt Nam hiện nay còn nhiều khó khăn, vẫn phải thực hiện theo những cách cũ, tức là thủ công chứ không phải là theo mô hình công nghiệp hóa. Đồng nghĩa với việc này, việc quản lí quy trình sản xuất linh kiện còn nhiều hạn chế.Việc quản lí dữ liệu trên mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu sẽ phát huy được thế mạnh của net3.1.1 Các vấn đề còn tồn đọng:1.1.1 Về phía công nhân:+ Phải trực tiếp gia công+ Thiết bị thô sơ+ Nhiều khi mất thời gian3.1.2 Về phía quản lí:+ Không có cơ sở vật chất+ Thiếu thông tin cần thiết để làm việc đầy đủ chính xác tích cực+ Nguồn nhân lực cần chưa đủ, nhưng lại vẫn dư thừa lao động.IV. Mục tiêu yêu cầu của hệ thống mới.4.1 Đánh giá về hệ thống hiện hành:Nhìn chung hệ thống hiện tại của công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Hanel đa số được thực hiện một cách thủ công. Xuất phát từ tình trạng thực tế với một công ty có quy trên đà phát triển, thực hiện theo phương thức này vừa tốn công sức, tiền bạc, thời gian vừa không mang lại hiệu quả công việc như mong muốn, là một nhân viên của công ty tôi nhận thấy việc ứng dụng. Công nghệ thông tin để giải quyết công việc ở Công ty cổ phần sản xuất gia công xuất nhập khẩu Hanel là một yêu cầu hết sức thiết thực.4.2. Mục tiêu yêu cầu của hệ thống :Mục tiêu: Hệ thống lập kế hoạch sản xuất có nhiệm vụ chính là quản lý đơn đặt hàng hoàn thành đơn hàng, việc này đồng nghĩa với hệ thống giúp hiệu quả công việc cao hơnYêu cầu: - Đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình sản xuất- Thực hiện tốt chức năng của hệ thống- Tốc độ xử lý thông tin nhanh nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chính xác kịp thời hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định kịp thời gian phục vụ cho sản xuất.- Theo dõi tiến độ của từng công đoạn trong quá trình sản xuất.- Hệ thống yêu cầu phải có chế độ sao lưu phục hồi nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cho hệ thống.- Hệ thống phải cài đặt được trên các máy hiện tại ở công ty, cho phép tạm dừng điều chỉnh sản xuất, có chế độ chèn việc sản xuất một đơn hàng vào giữa các đơn hàng khác.CHNG II: PHN TCH H THNGI. S mc ng cnh: ( context diagram ) Phòng XNKBan lãnh đạoPhòng kế hoạchHT lập kế hoạch theo dõi quá trình sản xuất quản lí quy trình sản xuất linh kiện điện tửPhòng kĩ thuậtPhòng vật tPhân xởng sản xuấtNgời dùngYêu cầu kĩ thuậtBáo cáokĩ thuậtThông tin về đơn đặt hàngBáo cáo cho ban giám đốcThông tin điều khiểnThông tin về tìnhhình sản xuất ởphân xởngLệnh sản xuấtThông tin tình hình hiện tạiThông tin phản hồiThông tinkhách hàng[...]... Thông tin mẫu sản phẩm mới Thông tin mẫu Mẫu sp mới 5.4 DFD hm 4 4.1 Theo dõi tình hình sản xuất Phân xởng Thông tin sản xuất 4.2 Cập nhật tình hình sản xuất Thông tin Tình hình sản xuất sản xuất Thông tin sản xuất 5.5 DFD hm 5: 5.1 Tìm kiếm kho đơn hàng Thông tin đơn hàng Thông tin khách hàng Đơn hàng yêu cầu 5.2 Tìm kiếm kho khách hàng Khách hàng yêu cầu Đơn hàng Thông tin khách hàng Khách hàng 5.3... hình sản xuất 7 Thiết lập hệ thống Bớt Người sử dụng Lệnh sản xuất Phân xưởng sản xuất V S DFD CHO CC HM Thêm 5.1 DFD hm 1 1.1 Thêm đơn hàng mới 1 XNK Thông tin Thông tin đơn hàng mới đơn hàng TT sản phẩm cập nhật Đơn hàng Thông tin đơn hàng cập nhật 1.2 Cập nhật đơn hàng Thông tin tình trạng đơn hàng P kế hoạch 5.2 DFD hm 2 2.1 Thêm sản phẩm Thông tin sản phẩm mới Thông tin sản phẩm mới Phòng XNK Sản. .. 1 Quản lý đơn hàng TT sản phẩm TT sản sản phẩm phẩm mới P.kế hoạch TT sản phẩm 5 Tìm kiếm & thống kê 6 lập yêu cầu & báo cáo TT đơn hàng TT tình hình hiện tại Đơn hàng 2 Quản lý sản phẩm sản phẩm Người quản trị Vật Mẫu sp mới TT vật Kế hoạch cung cấp 3 Quản lý vật / mẫu sản phẩm TT vật P vật Vật TT mẫu sản phẩm mới 4 Quản lý dây Báo cáo chuyền sản kỹ thuật xuất yêu cầu kỹ thuật... phòng xuất nhập khẩu Kiểm tra Chấp nhận xác nhận với khách hàng Thư từ chối đến khách hàng KT hợp đồng Lập KHSX Phân bố nhân công Ra lệnh thực hiện cho dây chuyền sản xuất Nhận báo cáo từ các công đoạn Xác định đã hoàn thành thành phẩm Chuyển hàng từ kho về Đóng hàng thành phẩm Xuất hàng hợp đồng KT III H THNG LP K HOCH QUN L QUY TRèNH SN XUT LINH KIN IN T Hệ thống lập kế hoạch quản lí quy trình sản xuất. .. linh kiện điện tử Quản lí đơn hàng Nhập đơn hàng mới Cập nhật đơn hàng Quản lí sản phẩm Quản lí vật Quản lí p.xưởng Quản lí tìm t.kê Yêu cầu báo cáo Quản lí hệ thống Thêm vật TK theo đơn hàng Bcáo tình hình sx Đăng nhập Cập nhật T.hình sx TK theo khách hàng Bcáo hiện trạng vật Cấu hình Thống kê vật Bcáo tổng kết Backup Thống kê khách hàng yêu cầu chấp nhận/ hủy bỏ đơn hàng y/cầu xuất. .. hàng 5.6 DFD hm 6: Sản phẩm Mẫu sp Đơn hàng TT đơn hàng TT sản phẩm Thông tin mẫu sp Tình hình Vật TT vật Tình hình sản xuất 6.1 Báo cáo tình hình sản xuất 6.3 Báo cáo tổng kết Báo cáo Báo cáo 6.4 Chấp nhận/hủ y đơn hàng 6.2 Báo cáo hiện trạng vật Báo cáo Thông tin xác nhận P.kế hoạch yêu cầu 6.5 Yêu cầu xuất vật yêu cầu 6.6 Yêu cầu phân tích kỹ thuật yêu cầu 6.7 yêu cầu sản xuất Phân xưởng... xưởng P kế hoạch P vật P kỹ thuật Tình hình sản xuất 1 Sản phẩm Mẫu sp Đơn hàng TT TT đơn sản hàng phẩm Thông tin mẫu sp Tình hình TT vật Tình hình sản xuất 6.1 Báo cáo tình hình sản xuất 6.3 Báo cáo tổng kết Báo cáo 6.4 Chấp nhận/hủ y đơn hàng Vật 6.2 Báo cáo hiện trạng vật Báo cáo Báo cáo Thông tin xác nhận P.kế hoạch yêu cầu 6.5 Yêu cầu xuất vật yêu cầu 6.6 Yêu cầu phân tích kỹ thuật... Sản phẩm Thông tin sản phẩm mới 2.2 Cập nhật sản phẩm Thông tin cập nhật Mẫu sản phẩm Thông tin mẫu sản phẩm mới 5.3 DFD hm 3: Phòng vật 3.1 Cập nhật vật Thông tin vật Thông tin vật mới Thông tin vật Vật Thông tin vật mới 3.3 Thêm vật Thông tin mẫu sản phẩm mới Phòng kỹ thuật Thông tin mẫu 3.2 Cập nhật mẫu sản phẩm mới 3.4 Thêm mẫu sản phẩm mới Thông tin mẫu sản phẩm mới Thông... đơn hàng y/cầu xuất nhập vật Tạo user mới y/cầu ptích kỹ thuật Cập nhật sản phẩm Theo dõi sản xuất Cập nhật vật Sản phẩm Trợ giúp thay đổi tt user Thêm vật mới Cập nhật vật mới Cách sử dụng hệ thống Hướng dẫn sử dụng Xóa user yêu cầu sản xuất Mụ t chc nng ca h thng: H thng lp k hoch theo dừi quỏ trỡnh sn xut v qun lý quy trỡnh sn xut ca cụng ty c phn sn xut v xut nhp khu Hanel bao gm 8 chc... yêu cầu 6.6 Yêu cầu phân tích kỹ thuật P kế hoạch P vật P kỹ thuật yêu cầu 6.7 yêu cầu sản xuất Phân xưởng sx 5.7 DFD hm 7 7.2 Cấu hình Thông tin cấu hình Khách hàng Thông tin đăng nhập Vật 7.1 Đăng nhập Thông tin đăng nhập 7.3 Kiểm tra 7.7 Back up Tình hình sản xuất TT Backup Người dùng (KH) Đơn hàng Sản phẩm 7.3 Kiểm tra Thông tin người sử dụng 7.4 Thêm người sử dụng Thông tin người sử dụng . PHẦN I. TÌM HIỂU VÀ KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ I. Hiện trạng tổ chức: 1. Giới thiệu về công ty cổ phần sản xuất. kế hoạch HT lập kế hoạch theo dõi quá trình sản xuất và quản lí quy trình sản xuất linh kiện điện tử Phòng kĩ thuật Phòng vật t Phân xởng sản xuất Ngời dùng Yêu cầu kĩ thuật Báo cáo kĩ. cu v Hệ thống lập kế hoạch quản lí quy trình sản xuất linh kiện điện tử Quản lí đơn hàng Quản lí sản phẩm Quản lí p.xởng Quản lí tìm và t.kê Yêu cầu và báo cáo Quản lí hệ thống Trợ giúp Nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU VÀ KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, TÌM HIỂU VÀ KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, TÌM HIỂU VÀ KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, III. HỆ THỐNG LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÍ QUY TRÌNH SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn