Tiểu luận: CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA UN pdf

26 626 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 19:21

. trong cơ chế giải quyết tranh chấp nào được sử dụng trong cơ chế giải quyết tranh chấp của UN? Hiến chương LHQ đã quy định những biện pháp giải quyết tranh chấp được sử dụng trong các cơ chế giải. + UN Page 1 Tiểu luận CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA UN ICJ + UN Page 2 Câu 1: Những cơ quan nào của UN có quyền giải quyết tranh chấp? . Phân tích mối quan hệ giữa UN và các cơ chế giải quyết tranh chấp khác. 1. Mối quan hệ giữa cơ chế giải quyết tranh chấp của UN và ICJ 1.1. Cơ cấu tổ chức ICJ + UN Page 17 Toàn thể Tòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA UN pdf, Tiểu luận: CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA UN pdf, Tiểu luận: CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA UN pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn