Tầm quan trọng của việc học từ vựng tiếng Anh đều đặn mỗi ngày ppt

6 715 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 19:21

. Tầm quan trọng của việc học từ vựng tiếng Anh đều đặn mỗi ngày Việc học từ vựng tiếng anh đều đặn mỗi ngày là một việc rất cần thiết nếu như bạn thực sự muốn học thật tốt và. Vì vậy phương pháp học là rất quan trọng đối với những môn học cần khả năng ghi nhớ dữ kiện. 1. Sự quan trọng của việc học từ vựng đều đặn hàng ngày Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng D. A. Wilkins. lâu? Mỗi ngày học bao nhiêu từ. Bạn đồng ý không? Để nói tiếng Anh tốt bạn cần khoảng 20.000 - 30.000 từ trở lên, mỗi ngày bạn học 20 từ, một tuần bạn học 5 ngày, 20* 5ngày* 50tuần = 5.000 từ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tầm quan trọng của việc học từ vựng tiếng Anh đều đặn mỗi ngày ppt, Tầm quan trọng của việc học từ vựng tiếng Anh đều đặn mỗi ngày ppt, Tầm quan trọng của việc học từ vựng tiếng Anh đều đặn mỗi ngày ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn