Biến hóa trên văn bản Microsoft Word 2010 pdf

10 330 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 18:21

. Biến hóa trên văn bản Microsoft Word 2010 Bài viết dưới đây là một vài thủ thuật để khai thác sức mạnh của công cụ Microsoft Word 2010. Microsoft Office 2010 là bộ ứng dụng văn phòng. sửa trên 1 file văn bản) . Mọi sự thay đổi, thiết lập về cách thức trình bày, font chữ trên file Normal.dotm sẽ ảnh hưởng và trở thành mặc định trên mọi file văn bản được soạn thảo bởi Word. 2. Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện văn bản mẫu của Word Can thiệp và chỉnh sửa giao diện mẫu của Word có thể giúp bạn tùy biến và tùy trình bày trang văn bản được hợp lý hơn. Thực hiện theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến hóa trên văn bản Microsoft Word 2010 pdf, Biến hóa trên văn bản Microsoft Word 2010 pdf, Biến hóa trên văn bản Microsoft Word 2010 pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn