Bao cao VHXH quy I nam 2012 potx

4 256 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 16:06

UBND XÃ PHÚ ĐIỀNTrung tâm VHTT -HTCĐ Số: 04 /BC - TTVHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh PhúcPhú Điền, ngày 18 tháng 04 năm 2012 BÁO CÁOHoạt động văn hóa quý I và Phương hướng quý II năm 2012 Căn cứ nhiệm vụ công tác năm 2012. Trung tâm văn hóa TT – HTCĐ xã Phú Điền xin báo cáo công tác hoạt động quý I năm 2012 và phương hướng quý II năm 2012 cụ thể như sau:I. Công tác phát thanh tuyên truyền - VHVN - TDTT : 1. Công tác phát thanh tuyên truyền: - Phát thanh tuyên truyền được: 210 giờ. Cắt dán 12 cáibăng rôn, 2 pano, trang trí cờ trong trụ sở UBND xã nhândịp tết Nguyên Đán 2012. Nội dung: Phát thanh tiếp âm thời sự đài tiếng nói Việt Nam,đài Tân Phú. Tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách phápluật nhà nước. Thông báo các công văn của cơ quan đoàn thể.Tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, danh sách thanh niêntrúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền vệ sinh an toànthực phẩm trước và sau tết Nguyên Đán. Tuyên truyền lịchsử ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, ngày quốctế phụ nữ 8/3, ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sảnHCM 26/3.Tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình. Luật đất đai. 50năm đường HCM trên biển….(Trong quý I hệ thống đài truyền thanh xã bị hư hỏng nên thờilượng phát thanh giảm 60 giờ so với cùng kỳ năm 2011) 2. Phong trào văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao:2.1. Phong trào ở địa phương:- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng – Mừng Xuân năm2012 gồm các nội dung như: Thi gói bánh chưng, 07 trò chơi dângian, đêm văn nghệ quần chúng. Cụ thể: Hội thi gói bánh chưng: Có 08 đội gồm: 5 ấp, 3trường học về tham dự thu hút khoảng 100 lượt người về xem vàcổ vũ hội thi.Các trò chơi dân gian như: Bị mắt đập nước, Leo cầu ngõ, Trò chơi ăn táo, Đi xe đạp chậm, Nhảy bao bố, Chuyền banh bằng thìa, Trò chơi gấp báo.Có 09 đội về tham gia (Khối cơ quan, 5 ấp, 3 trường học).Thu hút khoảng 200 lượt người đến xem và cổ vũ. Tổ chức đêm văn nghệ quần chúng với chủ đề mừng Đảng– Mừng Xuân. Có 20 tiết mục tham gia của 10 đơn vị, thu hútkhoảng gần 1000 lượt người đến đón xem và thưởng thứcchương trình.Để thiết thực lập thành tích chào mừng ngày thành lậpĐảng cộng sản Việt Nam 3/2 trung tâm VH xã đã tổ chức giảibóng đá Tứ Hùng có 4 đội tham gia (Huyện Đức linh – bìnhthuận; huyện định quán; CLB. Bóng đá Đồng Hiệp; đội bóng đáPhú Hòa). Kết quả thi đấu được 4 trận thu hút khoảng 300 lượtngười đến xem và cổ vũ. Đến trận đấu thứ 5 của giải có 2 đội bỏcuộc với lý do : Tiền giải thấp. Ngoài những phong trào nêu trên trung tâm văn hóathường xuyên mời các đội bóng đá trong và ngoài huyện về giaolưu thi đấu để cọ sát và đẩy mạnh phong trào TDTT ở địaphương.Trong quý I doàn chiếu phim số 2 tỉnh Đồng Nai về phục vụ04 đêm tại trung tâm văn hóa có khoảng 300 lượt người /đêm.Đoàn nghệ thuật cải lương Đồng Nai về phục vụ ba connhân dân trong xã 2 đêm (21 – 22/2/2012) có khoảng 1300 lượtngười đến xem và cổ vũ.Duy trì lớp võ thuật taekwondo với 25 học viên. 2.2. Tham gia các phong trào ở huyện. Tham gia giải cầu lông Mừng Đảng - Mừng Xuân huyện TânPhú năm 2012 vào 2 ngày 14 và ngày 15. Kết quả đạt đạt giải 3đôi nam, giải 3 đơn nam.Kết hợp xã đoàn tổ chức tham gia giải đua xe đạp tay cầmngang và giải Việt Dã tại huyện trong dịp chào mừng ngàythành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và ngày thể thao ViệtNam 27/3/1946. Kết quả đạt: 01 giải nhất , 01 giải IV, 02 giải KKở cự ly 4000m và 01 giải I toàn đoàn ở môn Việt dã.3. Công tác kiểm tra quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa vàthông tin truyền thông.Trên địa bàn xã có 04 địa lý internet công cộng, có 02 cơ sở kinh doanhKaraoke, có 2 trạm thu phát sóng BTS. Trong quý I năm 2012 Đội kiểm tra liên nghành 814 của xã thường xuyêncó kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động các dịch vụ văn hóa trên địa bàn.Không có cơ sở nào vi phạm.4. Công tác thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Trong quý I đã công nhận 1779 đạt GĐVH năm 2011. Tổ chức họp triểnkhai kế hoạch thực hiện phong trào năm 2012, phân công thành viên ban chỉ đạophụ trách từng chương trình và địa bàn các ấp. Cũng cố BCĐ, ban vận động đểđẩy mạnh phong trào.In 1953 tờ bướm về tiêu chuẩn gia đình văn hóa theo thông tư số12/2011 ngày 10/10/2011 của bộ VH – TT – DL để cấp phát cho nhân dânbiết và đăng ký GĐVH 2012. PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ II NĂM 20121. Công tác tuyên truyền, VHVH, TDTT.Tăng cường tuyên truyền đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Tuyên truyền lịch sử 30/4, 1/5, 19/5,1/6 đến toàn thể nhân dân. Tuyên truyền các sự kiện chính trị của của Đảng,nhà nước, phổ biến luật thuế phi nông nghiệp. Xây dựng kế hoạch kiểm trasữa chữa đường dây loa truyền thanh xã đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền. Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT chàomừng các ngày lễ lớn. Kết hợp đội chiếu chiếu phim số 2 tỉnh Đồng Nai về phục vụ đồng bào nhân dân trong xã. Duy trì lớp võ thuật tại trung tâm VH. Tiếp tục chiêu sinh các lớp học theonhu cầu của nhân dân. Tiếp tục thông báo cho nhân dân, các emh học sinh đến đọc sách tại TTVH – HTCD xã 2. Phong trào TDĐKXDĐSVH:Tham mưu cho BCĐ kiểm tra công tác thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH 6 tháng đầu năm 2012.Trên đây là báo cáo công tác quý I và phương hướng quý II năm 2011 của Trung tâm VHTT - HTCĐ xã Phú Điền, kính trình cấp lãnh đạo xem xét, chỉ đạo.Nơi nhận:- Phòng VH&TT huyện (b/c);- Trung tâm VHTTTT huyện (b/c);- UBND xã (b/c)- Lưu.TM. TRUNG TÂM VHTT - HTCĐPHÓ GIÁM ĐỐC Đinh Thị Hương . huyện Tân Phú năm 2012 vào 2 ngày 14 và ngày 15. Kết quả đạt đạt gi i 3 đ i nam, gi i 3 đơn nam. Kết hợp xã đoàn tổ chức tham gia gi i đua xe đạp tay cầm ngang và gi i Việt Dã t i huyện trong dịp. TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và ngày thể thao Việt Nam 27/3/1946. Kết quả đạt: 01 gi i nhất , 01 gi i IV, 02 gi i KK ở cự ly 4000m và 01 gi i I toàn đoàn ở môn Việt dã. 3. Công tác kiểm tra quản lý. quý II năm 2012 Căn cứ nhiệm vụ công tác năm 2012. Trung tâm văn hóa TT – HTCĐ xã Phú i n xin báo cáo công tác hoạt động quý I năm 2012 và phương hướng quý II năm 2012 cụ thể như sau: I. Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao VHXH quy I nam 2012 potx, Bao cao VHXH quy I nam 2012 potx, Bao cao VHXH quy I nam 2012 potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay