phân tích tài chính và dự báo

19 369 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 09:07

phân tích tài chính và dự báo . duy trì một đội xe tải giao hàng cho các cơ sở bán hàng gián tiếp.  Sản xuất và phân phối: Bộ phận Sản xuất và Phân phối của công ty Krispy Kreme (KKM & D) cung cấp hỗn hợp bột bánh doughnut. 5/2004, chỉ còn 25% các nhà phân tích khuyến nghị mua cổ phiếu của Krispy Kreme, 50% đưa khuyến nghị xuống mức nắm giữ. Bảng 4 và 5 cung cấp bảng các khuyến nghị của các nhà phân tích tổng hợp và. Hầu hết các nhà phân tích cảm thấy rằng người cho vay của Krispy Kreme sẽ cấp cho công ty một khoản hỗ trợ trong tình cảnh khó khăn về hạn mức tín dụng, và chỉ một vài nhà phân tích cảm thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tài chính và dự báo, phân tích tài chính và dự báo, phân tích tài chính và dự báo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn