Các bài tập c từ cơ bản đến nâng cao có đáp án pot

107 2,591 20
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 08:22

. 01656.221.314 MAIL: doduchung2008@gmail.com yahoo: duc_hungcntt 4 Bài Kết quả: Trong bài này, c c bạn chú ý c ch đ c 1 xâu ký tự (dùng hàm gets thay cho scanf) Thay vì viết scanf(“%s”,&hoten);. a>b +c và b>a +c và c& gt;a+b b. - Nếu là tam gi c đều thì a=b =c - Nếu là tam gi c cân tam gi c không đều và a=b ho c a =c ho c c=b - Nếu là tam gi c vuông c n thì tam gi c phải c n và 222 cba. donvi=n%10; // Tách số hàng đơn vị chuc=n/10; tram=chuc/10; // Tách số hàng trăm chuc=chuc%10; // Tách số hàng ch c max=donvi; if(max<chuc) // Tìm số lớn nhất trong 3 số max=chuc; if(max<tram)
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bài tập c từ cơ bản đến nâng cao có đáp án pot, Các bài tập c từ cơ bản đến nâng cao có đáp án pot, Các bài tập c từ cơ bản đến nâng cao có đáp án pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn