Vấn đề: Đồng chí hãy phân tích điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam pdf

9 16,634 224
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 05:20

Vấn đề 1 : Đồng chí hãy phân tích điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt NamBài làm Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bảnnhất, xuất sắc nhất của CNXH khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sửcủa giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất củaChủ nghĩa Mác.Trước sự khủng hoảng và sụp đổ của CNXH ở ĐôngÂu và Liên Xô, nhiều người đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứmệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Các phần tử cơ hội, xét lại vàcác thế lực thù địch đã lợi dung để tuyên truyền nhằm phủ nhận sứmệnh lịch sử của giai cấp công nhận và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, vấnđề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nhất là trongbối cảnh lịch sử hiện nay đang đặt ra một cách bức thiết trên cảphương diện lý luận lẫn thực tiễn. Khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sửcủa giai cấp công nhân còn có ý nghĩa rất lớn trong việc hiểu rõ ýnghĩa và nội dung căn bản cụ thể của giai cấp công nhân Việt Namtrong giai đoạn mới – giai đoạn phải thực hiện thắng lợi sự nghiệpcông nghiệp hóa - hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.1. Giai cấp công nhânsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânĐể hiểu rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, trước hết cầnlàm rõ khái niệm giai cấp công nhân và để phù hợp với sự tồn tại củanó, giai cấp công nhân buộc phải làm gì về mặt lịch sử ?a. Khái niệm về giai cấp công nhân :Có nhiều thuật ngữ, nói về giai cấp công nhân như: GCVS, nhữngngười làm thuê ở thế kỷ XIX, GCCN đại công nghiệp, GCCN hiện đạiĐịnh nghĩa: GCCN là những người lao động được hình thành vàphát triển gắn liền với nền SX công nghiệp ngày càng hiện đại với trìnhđộ XHH, quốc tế hóa ngày càng cao; là lực lượng đại biểu cho PTSXtiên tiến của LLSX phát triển cao, quyết định nhất đối với sự ồn tại vàphát triển của xã hội trong thới đại ngày nay; đó là giai cấp duy nhất cósứ mệnh lịch sử lãnh đạo tổ chức quá trình cách mạng để XD thànhcông CNXH, CNCSb. Đặc điểm của GCCN:- Nền SX công nghiệp luôn luôn phát triển về mặt kỹ thuật, côngnghệ, vì vậy nó đòi hỏi trình độ của người công nhân phải luôn luônđược nâng lên, đổi mới và phát triển gắn liền với trình độ phát triển KH-KT và công nghệ. Do đó giai cấp công nhângiai cấp tiên tiến nhất,đại diện cho lực lượng sản xuất hiện đại nhất.- Là GC có bản chất cách mạng triệt để nhất - là người sản xuấtra những của sản phẩm thăng dư cho xã hội nhưng lại là người bị giaicấp tư sản áp bức bóc lột nặng nề nhất, do đó họ là giai cấp trực tiếpđối kháng với giai cấp tư sản , họ không có con đường nào khác làchống lại chế độ áp bức bóc lột TBCN. Điều kiện sinh hoạt khách quancủa họ quy định rằng họ chỉ có thể tự giải phóng bằng cách giải phóngtoàn xã hội khỏi chế độ TBCN và trong cuộc cách mạng ấy, họ khôngmất gì ngoài xiềng xích và được cả thế giới về mình. - Giai cấp công nhân cũng là giai cấp tiên phong cách mạngnhất bởi vì trong môi trường làm việc của họ - nền SX công nghiệp -luôn phát triển và có những đổi mới, những cuộc cách mạng KHKTkhông ngừng, chính cuộc cách mạng mà giai cấp công nhân tham giađòi hỏi họ phải có sự tiên phong - Địa vị KT-XH khách quan còn tạo cho giai cấp công nhân khảnăng đoàn kết thống nhất giai cấp, khả năng đạt tới sự giác ngộ vềđịa vị lịch sử của mình và khả năng hành động chính trị để từng bướcđạt mục tiêu cách mạng. Bên cạnh đó, giai cấp công nhân không chỉ làgiai cấp đối lập về lợi ích trực tiếp với giai cấp tư sản mà còn là giaicấp đại biểu cho lợi ích của toàn bộ các giai cấp khác và tầng lớplao động trong xã hội, hiểu được tâm tư nguyên vọng của họ, có khảnăng lôi cuốn đoàn kết các giai cấp, tầng lớp lao động khác lại theomình làm cách mạng xã hội. Do tính tiên phong trong cách mạng, giaicấp công nhân luôn là người đi đầu và trở thành lãnh tụ tự nhiên củacác giai cấp, tầng lớp lao động khác, của toàn thể nhân dân lao động,của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống CNTB, chống giai cấp tư sảnvà xây dựng xã hội mới, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc- Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế, xuất phát từ mối quanhệ trong nền SX công nghiệp và từ mục đích xây dựng xã hội Cộngsản chủ nghĩa trên toàn thế giới. Giai cấp tư sản các nước hiện nayngày càng liên minh lại với nhau để tồn tại và duy trì sự thống trị. Dođó, để chống lại kẻ thù chung là giai cấp tư sản, giai cấp công nhânmỗi nước ngoài việc phải thực hiện sứ mệnh lịch sử trong khuôn khổdân tộc mình còn phải đoàn kết toàn thể giai cấp công nhân và các dântộc bị áp bức trên quy mô quốc tế mới có thể chiến thắng được - Giai cấp công nhân còn lạ giai cấp có tinh thần đoàn kết, ýthức tổ chức kỷ luật cao, do được rèn luyện trong nền SX côngnghiệp.. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giaicấp công nhân :Đánh giá về vị trí vai trò của giai cấp công nhân, chủ nghĩa MácLênin xác định giai cấp công nhân chính là giai cấpsứ mệnh lịch sửhết sức to lớn là xoá bỏ chế độ bóc lột TBCN, thực hiện sự chuyểnbiến cách mạng từ XH TBCN lên xã hội XHCN và Cộng sản chủnghĩa.Theo Mác và Ăngghen, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânkhông phải do ý muốn chủ quan của giai cấp công nhân hoặc do sựáp đặt của các nhà tư tưởng mà do những điều kiện khách quan quyđịnh. Trước hết đó là do địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhânquy định nên sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. . CNTB ra đời đánh dấu một bước tiến vĩ đại và phát triển của lựclượng sản xuất. Sự ra đời của nền đại công nghiệp, một mặt tạo ra cơsở vật chất, nhờ đó có thể xóa bỏ được chế độ bóc lột, xây dựng mộtxã hội công bằng, mặt khác sản sinh ra giai cấp công nhân, lực lượngxã hội đại diện cho lực lượng sản xuất mới. Giai cấp công nhân xét vềnguồn gốc ra đời là con của nền đại công nghiệp, sinh ra và phát triểntheo đà phát triển của kỹ thuật và công nghiệp, họ chỉ trở thành mộtgiai cấp ổn định khi sản xuất đại công nghiệp đã thay thế về cơ bảnnền sản xuất thủ công. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng củagiai cấp công nhân, lực lượng sản xuất mang tính chất xã hội hóa ngàycàng cao, trong khi đó quan hệ sản xuất TBCN lại dựa trên chế độchiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Chính điều đó đã tạo ra mâuthuẫn cơ bản trong lòng XHTB và được biểu hiện ra ngoài bằng mâuthuẫn gay gắt giữa giai cấp công nhân - đại diện cho lực lượng sảnxuất mới - với giai cấp tư sản - đại diện cho quan hệ sản xuất lỗi thời. Theo quy luật khách quan, quan hệ sản xuất phải phù hợp với tínhchất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Một khi quan hệ sảnxuất không phù hợp với lực lượng sản xuất sẽ xảy ra xung đột gay gắttrong xã hội, lúc đó giai cấp tiên tiến trong xã hội - đại diện cho lựclượng sản xuất mới - sẽ lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp thốngtrị, thiết lập quan hệ sản xuất mới, phù hợp với nhu cầu phát triển củalực lượng sản xuất, tạo nên phương thức sản xuất mới, tiến bộ hơnphương thức sản xuất cũ bị thay thế. Khi ấy hình thái kinh tế xã hội cũsẽ thay đổi bằng hình thái kinh tế - xã hội mới cao, tiến bộ hơn : đó làquy luật phát triển cơ bản của xã hội loài người đã được lịch sử chứngminh, không một học thuyết nào bác bỏ đượcNhư vậy, với mâu thuẫn trong xã hội tư bản, sớm hay muộn ngườiđại diện cho lực lượng sản xuất mới sẽ lãnh đạo nhân dân lao độngđấu tranh lật đổ giai cấp tư sản - đại diện cho quan hệ sản xuất lỗi thời- thiết lập quan hệ sản xuất mới, mở đường cho lực lượng sản xuấttiếp tục phát triển. Giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất tiên tiến,cơ bản nhất của phương thức sản xuất TBCN, vì vậy nó sẽ là ngườiquyết định phá vỡ quan hệ sản xuất TBCN, hình thành phương thứcsản xuất mới : phương thức sản xuất Cộng sản chủ nghĩa, nền tảngcho xã hội CSCN ra đờiMặt khác, trong xã hội tư bản, giai cấp công nhân luôn luôn pháttriển ngày càng đông về số lượng và tăng về chất lượng cùng với sựphát triển không ngừng của công nghiệp và quá trình CNH-HĐH nềnkinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển của giai cấp công nhân cũng đồng thờidẫn đến sự gia tăng mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa giai cấp côngnhân và giai cấp tư sản tất yếu dẫn đến cách mạng xã hội nhằm xóabỏ CNTB, hình thành xã hội mới, xã hội XHCN và CSCN. Hiện nay, giaicấp tư sản đã và đang tìm mọi cách để điều chỉnh các quan hệ TBCNnhằm cứu vãn chế độ thống trị của giai cấp mình và trên thực tế giaicấp tư sản đã đạt được một số thành tựu và kết quả nào đấy nhưngvẫn không khắc phục được mâu thuẫn cơ bản của XHTB, vẫn phảithường xuyên đối đầu với các cuộc khủng hoảng nặng nề với nhiềucơn suy thoái và nạn thất nghiệp thường xuyên không tránh khỏi củahàng chục triệu người. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhântuy đang đứng trước những thử thách hết sức nặng nề nhưng bứctranh toàn cảnh của sự phát triển lực lượng sản xuất thế giới vẫn đangchuẩn bị những tiền đề khách quan cho giai cấp công nhân thực hiệnsứ mệnh lịch sử của mình, dù có trãi qua những bước thăng trầm,quanh co nhưng nó vẫn tiếp tục diễn ra theo quy luật khách quan củalịch sử. Bên cạnh đó, Tóm lại, chính địa vị kinh tế xã hội và những đặc điểm của giaicấp công nhân nêu trên là những điều kiện khách quan quy định sứmệnh lịch sử của giai cấp công nhân, quy định khả năng lãnh đạo cáchmạng của nó trong cuộc đấu tranh lâu dài nhằm xóa bỏ chủ nghĩa tưbản, xây dựng xã hội mới, xã hội XHCN và CNCS. Sứ mệnh lịch sử đókhông phải là thực hiện sự chuyển biến từ một chế độ tư hữu này sangchế độ tư hữu khác, nhằm thay thế một hình thức bóc lột này bằng mộthình thức bóc lột khác mà là nhằm mục tiêu xóa bỏ giai cấp, giải phóngtriệt để con người mà trước hết là xóa bỏ chế độ tư hữu, cơ sở màmọi hình thức bóc lột người. Ngoài giai cấp công nhân không một lựclượng nào khác có đủ điều kiện tất yếu khách quan để có khả nănghoàn thành sứ mệnh lịch sử đó. Tuy nhiên, để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp côngnhân, để biến khả năng khách quan thành hiện thực thì phải thôngqua những nhân tố chủ quan. Nhân tố chủ quan để giai cấp côngnhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử có thể khái quát lại dựa trên 3 điềukiện cơ bản như sau : Thứ nhất là phải đưa ý thức giai cấp, ý thức vôsản vào quần chúng công nhân, biến cuộc đấu tranh tự phát của côngnhân chống áp bức bóc lột của bọn địa chủ xí nghiệp thành cuộc đấutranh tự giác chống CNTB. Thứ hai là giai cấp công nhân phải từngbước xây dựng chính Đảng của mình để lãnh đạo cuộc đấu tranh giànhchính quyền và lãnh đạo xây dựng xã hội mới. Thứ ba là phải có sựthống nhất của phong trào công nhân (phong trào công nhân trongtừng nước với phong trào công nhân quốc tế), từng bước xây dựng ýthức đoàn kết quốc tế. Trong những nhân tố chủ quan đó, việc thànhlập Đảng Cộng sản - đội tiền phong của giai cấp công nhân - trungthành với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là yếu tố có tínhquyết định nhất, là điều kiện quan trọng để đảm bảo cho giai cấp côngnhân có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.Ngày nay, kẻ thù của CNXH và một số người cơ hội, xét lại đangphủ nhận thuyết Mác Lêni về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.Họ cho rằng trong các nước tư bản phát triển, giai cấp công nhân đãđược “trung lưu hóa” và có cổ phân trong trong xí nghiệp; đời sống củamột bộ phần không nhỏ trong giai cấp công nhân đã được cải thiện vàcó thu nhập cao cho nên họ không còn có tinh thần cách mạng nhưtrước đây. Thực ra, điều đó không có nghĩa là giai cấp công nhân ở cácnước ấy không còn bị bóc lột cũng như không có nghĩa là mâu thuẫngiữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân đã được điều hòa Về cơbản, giai cấp công nhân vẫn là người không có tư liệu sản xuất bởi vìphần lớn, nếu không nói là toàn bộ tư liệu sản xuất TBCN vẫn còn nằmtrong tay giai cấp tư sản, họ vẫn phải bán sức lao động (cả trí óc lẫnchân tay) cho nhà tư bản để kiếm sống. Do ứng dụng được nhữngthành tựu KH-KT Công nghệ cùng với sự gia tăng cường độ lao động,giai cấp công nhân ngày càng tạo nên nhiều giá trị thặng dư hơn so vớitrước đây và vì vậy càng bị giai cấp tư sản bóc lột nhiều hơn trước.Giai cấp tư sản chỉ bớt môt phần rất nhỏ trong lợi nhuận thu được củamình để cải thiện đời sống công nhân. Sự bất công, bất bình đẳng vàkhoảng cách thu nhập ngày càng cách xa giữa giai cấp công nhân vàgiai cấp tư sản cho thấy mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấpcông nhân không hề bị xóa đi mà ngày càng sâu sắc, tính cách mạngtriệt để của giai cấp công nhân cũng ngày càng được khẳng định. Cũng có quan điểm cho rằng luận điểm của Mác về sứ mệnh lịchsử của giai cấp công nhân trước đây có thể đúng nhưng không cònđúng trong thời đại ngày nay. Theo họ thì, thời đại ngày nay là thời đạicủa nền “văn minh trí tuệ”, của “kinh tế tri thức”, do đó trí thức mới làlực lượng tiền phong có vai trò lãnh đạo cách mạng. Tất nhiên, trí thứccó vai trò quan trọng trong mọi thời đại. Trong sự nghiệp xây dựng xãhội mới, vai trò trí thức ngày càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Songtrí thức không thể đóng vai trò lãnh đạo thay thế giai cấp công nhân.Bởi lẽ trong xã hội, trí thức chỉ là một tầng lớp xã hội đặc biệt và khôngthuần nhất, họ chưa bao giờ và không bao giờ là một giai cấp. Trí thứckhông đại biểu cho một phương thức sản xuất độc lập, không phải làmột lực lượng kinh tế, chính trị độc lập trước các giai cấp và tầng lớpxã hội khác vì vậy, trí thức không có hệ tư tưởng riêng mà chỉ theo vàchịu ảnh hưởng hệ tư tưởng của giai cấp đang thống trị . Bên cạnh đó,trí thức không có lợi ích đối kháng trực tiếp với giai cấp tư sản. Dướichế độ TBCN trí thức cũng là người làm thuê và bị bóc lột, nhưng lại làtầng lớp làm thuê đặc biệt, được giai cấp tư sản đào tạo, sử dụng và cómột bộ phận được chế độ tư bản ưu đãi. Từ những đặc điểm ấy chothấy trí thức không phải là tầng lớp xã hội có tinh thần cách mạng triệtđể như giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản.Thực tế lịch sử cũng đã cho thấy chưa bao giờ có tầng lớp trí thức nàocó thể thay thế một giai cấp để lãnh đạo một cuộc cách mạng xã hộinhằm thay thế chế độ xã hội này bằng một chế độ xã hội khác. Trí thứcbao giờ cũng là trí thức của một giai cấp nhất định và thường là giaicấp thống trị xã hội.2. Liên hệ giai cấp công nhân Việt NamGiai cấp công nhân Việt Nam là một bộ phận giai cấp công nhânquốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam cũng có địa vị kinh tế xã hội, cósứ mệnh lịch sử và những đặc điểm như giai cấp công nhân quốc tế.Nhưng do sinh ra và lớn lên trong những điều kiện hoàn cảnh lịch sửcụ thể của Việt Nam nên ngoài những đặc điểm chung đó, giai cấpcông nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng của mình. - Giai cấp công nhân Việt Nam kế thừa đặc tính cần cù sáng tạotrong lao động của dân tộc và truyền thống yêu nước do họ sinh ratrong lòng một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất chốngngoại xâm. Ở giai cấp công nhân, nỗi nhục mất nước cộng với nỗi khổvì bị áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đế quốc làm cho lợi ích giai cấpvà lợi ích dân tộc kết hợp là một, khiến động cơ cách mạng, nghị lựccách mạng và tính triệt để cách mạng của giai cấp công nhân nhân lêngấp bội. - Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản, sớmtiếp thu được lý luận chủ nghĩa Mác Lênin và Đảng Cộng sản lãnh đạonên sớm giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của mình, họ đã nhanh chóngtrở thành giai cấp duy nhất lãnh đạo cách mạng nước ta và đồng thờicũng là chất xúc tác để nhân dân ta dễ tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin vàđi theo con đường cách mạng của giai cấp công nhân. - Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời sau thời điểm chủ nghĩa cơhội của Quốc tế II bị phá sản, sau sự thành công cách mạng thángMười Nga và được Quốc tế cộng sản chỉ đạo, do vậy giai cấp côngnhân nước ta không bị ảnh hưởng các khuynh hướng xã hội cải lươngvà thống nhất được lực lượng cả nước- Giai cấp công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân lao động vànhững tầng lớp lao động khác nên gắn bó mật thiết với giai cấp nôngdân và tầng lớp trí thức, hình thành khối liên minh vững chắc giữa giaicấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Giai cấpcông nhân Việt Nam gắn bó mật thiết với cuộc đấu tranh của giai cấpcông nhân quốc tế và đã nhận được sự giúp đỡ mọi mặt của giai cấpcông nhân quốc tế.- Giai cấp công nhân Việt Nam từ khi ra đời, nhất là từ khi có chínhĐảng của mình đã trở thành lực lượng chính trị tiên phong đi đầu trongcông cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và hoàn thành thắng lợi trọnvẹn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và đang tiến hành xây dựngCNXH. Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong chính trị của giai cấpcông nhân VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân,nhân dân lao động và cả dân tộc - là nhân tố quan trọng quyết định rấtlớn đến sự thành công và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng lấychủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổchức cơ bản của Đảng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đãchứng tỏ rằng: giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sứclãnh đạo cách mạng. Với cương lĩnh và đường lối đúng đắn, sáng tạocủa mình, trong hơn 2/3 thế kỷ, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Namđã được thể hiện rõ qua việc tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cáchmạng Việt Nam.Bên cạnh những đặc điểm cơ bản trên giai cấp công nhân ViệtNam còn có nhược điểm như : về số lượng giai cấp công nhân còn ít ,tỷ lệ cơ cấu công nhân trong dân cư quá thấp. Về chất lượng, giai cấpcông nhân còn nhiều mặt hạn chế, biểu hiện ở sự giác ngộ về sứ mệnhlịch sử, vai trò, trách nhiệm của giai cấp còn yếu do trình độ nhận thứclý luận kém,. Một bộ phận công nhân chạy theo lối sống thực dụng, íttha thiết chính trị. Tỷ lệ Đảng viên, Đoàn viên công đoàn, đoàn viênĐTNCS Hồ Chí Minh trong công nhân còn thấp. Trình độ văn hóa, khoahọc kỹ thuật còn thấp và bất cập so với yêu cầu thực tiễn, công nhânlành nghề ít, trình độ quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đặc biệt quản lýkinh tế còn non kém. Ngoài ra công nhân Việt Nam còn có tính tổ chứckỷ luật chưa cao, mang nặng tâm lý tác phong, tập quán, lối sống củangười nông dân sản xuất nhỏ, tiểu tư sản và còn bị ảnh hưởng của tàndư thực dân phong kiến. Những nhược điểm trên của giai cấp côngnhân có nguyên nhân như :- Về khách quan : giai cấp công nhân Việt Nam sinh ra và lớn lêntrong một nước thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, côngnghiệp hiện đại chưa phát triển, công nhân chuyên nghiệp ít, chưađược tôi luyện trong nền đại sản xuất, đại công nghiệp, phần đôngcông nhân xuất thân từ nông dân, tiểu tư sản một phần do hậu quả củachiến tranh để lại.- Về chủ quan : Mặt bằng dân trí nước ta còn thấp đã ảnh hưởngtrực tiếp đến học vấn và tri thức của người công nhân. Trình độ chuyênmôn kỹ thuật của công nhân Việt Nam chưa cao còn do kết quả đàotạo của các trường dạy nghề còn thấp và cơ cấu đào tạo bất hợp lý.Chính sách đối xử, sử dụng nhân tài của chúng ta còn nhiều bất cập. Hiện nay, thực trạng đời sống của giai cấp công nhân nước ta cònở mức trung bình thấp so với toàn xã hội và không ổn định, môi trườnglao động xấu, điều kiện lao động kém; sự phân hoá trong thu nhập củacông nhân rất rõ rệt… Ở một số doanh nghiệp liên doanh hoặc đầu tưnước ngoài, vẫn còn tồn tại một số trường hợp xúc phạm nhân phẩm,đối xử thô bạo với công nhân. Vì vậy, việc xây dựng giai cấp côngnhân ngày càng vững mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng để có thểhoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình là vấn đề rất quan trọng liênquan trực tiếp đến bản chất cách mạng của Đảng, đến chế độ XHCNcủa Nhà nước ta. Đó cũng là là yêu cầu tất yếu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, cụ thể như :- Trước mắt, khẩn trương giải quyết việc làm và đời sống cho giaicấp công nhân. Việc đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho giaicấp công nhân là nhằm từng bước khắc phục sự thoái hoá, biến chấtđang diễn ra hiện nay. Đồng thời, đi đôi với việc giải quyết việc làm vàđời sống là phải tăng cường bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, đẩy mạnhcông tác giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật cho công nhân, để từng bướcxây dựng giai cấp công nhân nước ta thể hiện được vai trò là lựclượng chủ đạo trong sự nghiệp xây dựng kinh tế, xây dựng đất nướctrong giai đoạn hiện nay.- Về lâu dài, để hoàn thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, củagiai cấp mình, giai cấp công nhân phải phát triển mạnh mẽ số lượng vàtrí thức hoá đội ngũ công nhân đễ nâng cao trình độ chuyên môn vàquản lý của công nhân, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong mọingành kinh tế quốc dân, trên cơ sở đó xây dựng được cơ sở vật chấtkỹ thuật cho CNXH và thông qua đó xây dựng đội ngũ công nhân hiệnđại. Cùng với sự nghiệp đào tạo xây dựng đội ngũ công nhân mới, trẻtuổi với tri thức hiện đại, chúng ta đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo lại vàđào tạo nâng cao cho đội ngũ công nhân hiện có. Gắn liền với sựnghiệp đào tạo đó, chúng ta hình thành từng bước đội ngũ công nhântri thức cùng với hình thành từng bước nền kinh tế tri thức. Bên cạnhđó, chúng ta phải xây dựng, củng cố Đảng cộng sản vững mạnh, xâydựng cơ chế gắn bó, máu thịt giữa Đảng và giai cấp làm cho giai cấpcông nhân luôn là người giám sát hoạt động của Đảng và Nhà nước,đồng thời thường xuyên bổ sung lực lượng công nhân ưu tú vào độingũ lãnh đạo của Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước. Song song đó,cần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực sự là chổ dựa chogiai cấp công nhân, động viên, cổ vũ và tổ chức chỉ đạo phong tràocông nhân thực hiện đường lối đổi mới, tiến lên theo định hướng xã hộichủ nghĩa của Đảng đề xướng và lãnh đạo . Vấn đề 1 : Đồng chí hãy phân tích điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam Bài làm Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. thức của một giai cấp nhất định và thường là giai cấp thống trị xã hội. 2. Liên hệ giai cấp công nhân Việt Nam Giai cấp công nhân Việt Nam là một bộ phận giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công. trung thành với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là yếu tố có tính quy t định nhất, là điều kiện quan trọng để đảm bảo cho giai cấp công nhân có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề: Đồng chí hãy phân tích điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam pdf, Vấn đề: Đồng chí hãy phân tích điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam pdf, Vấn đề: Đồng chí hãy phân tích điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay