Cân đối tài khoản trực tuyến. pot

6 374 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 03:20

. Cân đối tài khoản trực tuyến Các báo cáo tài khoản trực tuyến có thể cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất và chính. hàng của của mình sự cân đối tài khoản trực tuyến cho phép họ xem xét và thanh toán hoá đơn trực tuyến. Các nhà cung cấp có thể trình bày giải trình ở phần mua hàng trực tuyến của web site còn cung cấp các phương án thành toán dễ dàng như thanh toán thẻ tín dụng trực tuyến hay chuyển tiền trực tuyến từ tài khoản ngân hàng của khách hàng. Nhiều khách hàng không muốn mất sự kiểm soát
- Xem thêm -

Xem thêm: Cân đối tài khoản trực tuyến. pot, Cân đối tài khoản trực tuyến. pot, Cân đối tài khoản trực tuyến. pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn