Công Dụng Và Cách Sử Dụng Vài Loại Thuốc Thường Dùng pdf

10 667 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 23:21

. Công Dụng Và Cách Sử Dụng Vài Loại Thuốc Thường Dùng I. Thuốc Trừ Nấm, Bệnh 1. Aliette a. Công dụng: - Aliette là một loại thuốc bột trắng hoàn toàn hòa. trái và bảo vệ trái) sau khi cây đâm tược và lá non, phun thuốc 2 – 3 lần cách nhau 10 ngày và khi cây đã đậu trái non phun thuốc 15 ngày/lần đến khi trái đủ no. 4. Manzate a. Công dụng và cách. tháng/lần vào mùa mưa. 2 tháng/lần vào mùa nắng. Thuốc được cây hấp thụ vào mạch dẫn đi khắp thân rễ (nội hấp) 2. Benlat C a. Công dụng: Benlat-C là loại thuốc có đặc tính lưu dẫn, tiếp xúc và tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Công Dụng Và Cách Sử Dụng Vài Loại Thuốc Thường Dùng pdf, Công Dụng Và Cách Sử Dụng Vài Loại Thuốc Thường Dùng pdf, Công Dụng Và Cách Sử Dụng Vài Loại Thuốc Thường Dùng pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn