152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCAD docx

10 80,370 1,622
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 14:20

. 152 lệnh tắt cơ bản trong Auto Cad 1. 3A - 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D 2. 3DO -3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D 3. 3F - 3DFACE Tạo mặt. thấy danh sách lệnh tắt) Vd : Lệnh COPY : lệnh tắt là CO/CP bây giờ muốn đổi chữ khác : OC/PC chẳng hạn (lưu ý là không được trùng với các lệnh đã có)- thì tìm dòng lệnh COPY trong danh sách. sau đó Save - ở dòng lệnh Command: gõ lệnh REINIT - CHỌN pgp FILE - OK Lúc này bạn gõ OC/PC là lệnh copy. autocad - Tìm hiểu Dimesion Style trong AutoCAD Những người mới học Autocad luôn cảm thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: 152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCAD docx, 152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCAD docx, 152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCAD docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay