Hãy tả cảnh thiên nhiên trong 8 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến ppt

4 1,137 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 07:20

. Hãy tả cảnh thiên nhiên trong 8 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến Quang Dũng là một trong những nhà thơ chiến sĩ tiêu biểu cuả. lính Tây Tiến được khắc hoạ thành công ở tám câu đầu cuả bài thơ " Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi mưa xa khơi" Tây Tiến là 1 trong những bài thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy tả cảnh thiên nhiên trong 8 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến ppt, Hãy tả cảnh thiên nhiên trong 8 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến ppt, Hãy tả cảnh thiên nhiên trong 8 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn