Phát triên hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai.DOC

93 637 7
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2012, 12:15

Phát triên hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368LỜI CẢM ƠNĐể hoàn thành tốt luận văn với đề tài: “Phát triên hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai”.Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn- PGS.TS.Nguyễn Thường Lạng đã giúp đỡ chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện hoàn thiện luận văn này!Về phía NHNO&PTNT Chi nhánh Hoàng Mai, em xin cảm ơn tập thể cán bộ nhân viên phòng Thanh toán quốc tế đã giúp đỡ em trong quá trình thu thập thống kê số liệu. Em xin trân trọng cảm ơn!1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368LỜI CAM ĐOANEm xin cam đoan luận văn: “Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai” là do em tự nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của PGS.TS.Nguyễn Thường Lạng, trong đó có tham khảo thêm một số tài liệu liên quan từ nhiều nguồn khác nhau mà không sao chép lại. Số liệu trong bài là số liệu do chính phòng Thanh toán quốc tế - NHNO&PTNT Chi nhánh Hoàng Mai cung cấp.Nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm!Sinh viên thực hiệnNguyễn Thị Mát2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Danh sách bảng chữ cái viết tắt TT Ch vit tt Ngha y Ting Anh Ting Vit1 KH Customer Khỏch hng2 L/C Letter of Credit Th tớn dng 3 NH Bank Ngõn hng4 NHCT Vietcom Bank Ngõn hng cụng thng5 NHC Nominated Bank Ngõn hng c ch nh6 NHNONgõn hng nụng nghip7 NHNO&PTNT Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn8 NHTB Advising Bank Ngõn hng thụng bỏo9 NHTM Commercial Bank Ngõn hng thng mi10 NHXN Confirming Bank Ngõn hng xỏc nhn11 QHKH Quan h khỏch hng 12 QHQT Quan h quc t13 SWIFT Society Worldwide International Finance TelecommunicationT chc vin thụng ti chớnh liờn ngõn hng quục t 14 TDCT Documentary Credit Tớn dng chng t15 TT Payment Thanh toỏn16 TTQT International Payment Thanh toỏn quc t17 VPBankNgân hàng thơng mại cổ phần ngoài quốc doanh Việt Nam18 WTO World Trade OrganizationTổ chức thơng mại thế giới19 UCP600 Uniform Customs and Practice for Documentary Credit No600Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ 60019 URC522 The ICC Uniform Rules for Collection NO522Tập quán thực hành ngân hàng quốc tế thống nhất 52220 USD United State Dollar ng ụla3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Danh sách các sơ đồ bảng, biểu đồ1.S Sơ đồ 1.1: Quy trình thanh toán L/C có giá trị tại NHPHSơ đồ 1.2: Quy trình thanh toán L/C có giá trị tại NHđCĐSơ đồ 2.1: Quy trình thanh toán xuất khẩu theo phơng thức TDCTSơ đồ 2.2: Quy trình thanh toán nhập khẩu theo phơng thức TDCT2.BngBảng 2.1: Doanh số tỷ trọng thanh toán xuất khẩu của NHNO&PTNT Hoàng Mai.Bảng 2.2: Doanh số tỷ trọng sử dụng các phơng thức thanh toán trong thanh toán xuất khẩu tại NHNO&PTNT Hoàng Mai.Bảng 2.3: Doanh số tỷ trọng thanh toán nhập khẩu của NHNO&PTNT Hoàng Mai năm 2005- 4 tháng đầu năm 2008.Bng 2.4 : Doanh s v t trng s dng cỏc phng thc trong thanh toỏn nhõp khu ti NHNO&PTNT Hong Mai.Bảng 2.5: Phớ thu đợc từ thanh toán L/C của NHNO&PTNT Hoàng Mai năm 2005- 4 tháng đầu năm 2008.3.Biu Biu 2.1: Doanh s thanh toỏn xut khu ca NHNO&PTNT Hong Mai nm 2005-2007Biểu đồ 2.2: Doanh số s dng các phơng thức thanh toán xuất khẩu của NHNO&PTNT Hoàng Mai năm 2005-2007.B iu 2.3 : Doanh s thanh toỏn nhp khu ca NHNO&PTNT Hong Mai nm 2005-2007Biu 2.4: Doanh s s dng cỏc phng thc thanh toỏn nhp khu ca NHNO&PTNT Hong Mai nm 2005-20074Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Biu 2.5: Phớ thu c t thanh toỏn L/C nm 2005-2007Lời mở đầu1.Tính tất yếu Trớc xu thề kinh tế thế giới ngày càng đợc quốc tế hoá, các quốc gia đang gia sức phát triển nền kinh tế thị trờng, mở cửa, hội nhập, hợp tác, trong bối cảnh đó thanh toán quốc tế nổi lên nh là chiếc cầu nối giữa kinh tế trong nớc với phần kinh tế thế giơí bên ngoài, có tác dụng bôi trơn thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, đầu t nớc ngoài, thu hút kiều hối các quan hệ tài chính tín dụng quốc tế khác. Hoạt động thanh toán quốc tế ngày càng đợc khẳng định trong hoạt động kinh tế quốc dân nói chung hoạt động kinh tế đôi ngoại nói riêng. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, mỗi quốc gia đều đặt hoạt động kinh tế đối ngoại lên hàng đầu, coi hoạt động kinh tế đối ngoại là con đ-ờng tất yếu trong chiến lợc phát triển kinh tế của mỗi nớc. Việt Nam không nằm ngoài xu thế trên, ngày nay thì thanh toán quốc tế là một dịch vụ ngày càng trở nên quan trọng, các ngân hàng thơng mại Việt Nam. Là một mắt xích quan trọng thúc đẩy hoạt kinh doạnh khác của ngân hàng, đồng thời còn hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuắt nhập khẩu của các doanh nghiệp phát triển.Thanh toán quốc tế ra đời dựa trên nền tảng của thơng mại quốc tế, là khâu quan trọng trong quá trình mua bán hàng hoá, dịch vụ giữa các tổ chức, các cá nhân thuộc các quốc gia khác nhau, để hoạt động thanh toán quốc tế đợc nhanh chóng, an toàn, chính xác giải quyết đợc mối quan hệ lu thông hàng hoá, tiền tệ giữa ngời mua ngời bán một cách trôi chảy, hiệu quá thì mỗi nớc phải tự lựa chọn cho mình một phơng thức thanh toán quốc tế phù hợp. Trong đó nổi bật nhất là phơng thức Tín dụng chứng từ (TDCT), vì nó đảm bảo đợc an toàn cho bên xuất khẩu bên nhập khẩu, đây là phơng thức thanh toán đợc sử dụng nhiều nhất vì thế để mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thì phần nhiều là nói đến mở rộng phơng thức TDCT.Sau thời gian thực tập tại NHNO&PTNT Hoàng Mai, là một chi nhánh nhỏ mới thành lập từ năm 2005, bên cạnh những thành tựu đạt đợc trong hoạt động thanh toán quốc tế thì Agribank Hoàng Mai còn gặp rất nhiều khó khăn 5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368trong hoạt động thanh toán quốc tế của mình, nên chuyên đề Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ tại NHNO&PTNT chi nhánh Hoàng Mai đã đợc chọn để nghiên cứu 2.Mc ớch nghiờn cuXut phỏt t c s thc tin hot ng thanh toỏn quc t theo phng thc tớn dng chng t ti NHNO&PTNT Hong Mai kt hp vi c s lý lun chung vố thanh toỏn quc t, ti ó c chn nghiờn cu nhm xut ra mt s gii phỏp nhm phỏt trin hot ng thanh toỏn quc t theo phng thc tớn dng chng t ti NHNO&PTNT Hong Mai3. i tng nghiờn cuLun vn tp trung nghiờn cu cỏc c s lý lun theo thụng l quc t, kt hp vi cỏc ti liu liờn quan thu thp c v hot ng thanh toỏn quc t theo phng thc TDCT ti NHNO&PTNT Hong Mai ố ra gii phỏp phỏt trin hot ng nỏy ca ngõn hng.4. Phm vi nghiờn cuLun vn tp trung nghiờn cu v tỡnh hỡnh hot ng thanh toỏn quc t theo phng thc TDCT ti NHNO&PTNT Hong Mai t 2005-20075.Phng phỏp nghiờn cuLun vn s dng phng phỏp thng kờ, phõn tớch tng hp, tip cn h thng lý lun v thc tin, kt hp vi phng phỏp logic lch s, duy vt bin chng hon thnh lun vn ny.6.Kết cấu của chuyên đềNgoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo các phụ lục ra, thì kết cấu của chuyên đề còn bao gồm:Chơng1: Lý luận chung về thanh toán quốc tế theo phơng thức TDCT.Chơng 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phơng thức TDCT tại NHNO&PTNT Hoàng Mai.Chơng 3: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phơng thức TDCT tại NHNO&PTNT Hoàng Mai.6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chơng 1 Lý luận chung về phơng thức thanh toán quốc tế theo phơng thức TDCT1.1.Tổng quan về thanh toán quốc tế 1.1.1.Cơ sở hình thành hoạt đông thanh toán quốc tế.Thật hiếm khi một quốc gia lại tự sản xuất mọi thứ mình cần, điều kiện tự nhiên, địa lý, trình độ phát triển các yếu tố khác của mỗi nớc xác định phạm vi năng lực sản xuất của nớc đó. Điều này nói lên rằng, các quốc gia luôn phụ thuộc lẫn nhau về rất nhiều loại hàng hoá cần thiết cho sản xuất tiêu dùng. Kết quả là, một nớc sẽ nhập khẩu những hàng hoá với giá rẻ, đồng thời xuất khẩu những hàng hoá có u thế về năng suất lao động, nhằm tận dụng những lợi thế so sánh trong ngoại thơng. Sự di chuyển hàng hoá giữa các nớc tạo nên hoạt động xuất nhập khẩu của một quốc gia, từ đó hình thành nên chuyên ngành: Quan hệ kinh tế quốc Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại th ơng .Hàng hoá xuất nhập khẩu đợc chuyên chở từ nớc này sang nớc khác bằng các phơng thức vận tải khác nhau, từ đó hình thành nên chuyên ngành:Vận tải hàng hoá trong ngoại thơng .Việc chuyên chở hàng hoá từ nớc này sang nớc khác có thể gặp rủi ro bất trắc trong quá trình chuyên chở, do đó có thể đảm bảo an toàn tạo sự ổn định trong kinh doanh cho các nhà xuất nhập khẩu, thì hàng hoá xuất nhập khẩu phải đợc bảo hiểm, từ đó hình thành nên chuyên ngành: Bảo hiểm hàng hoá trong ngoại thơng .Thông thờng, một thơng vụ đợc kết thúc bằng việc bên mua thanh toán, nhận hàng bên bán giao hàng, nhận tiền theo các điều kiện quy định trong hợp đồng mua bán. ngời mua ngời bán không thanh toán trực tiếp cho nhau, mà thông qua sự trợ giúp của ngân hàng, từ đó hình thành nên chuyên ngành: Kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán quốc tế .Trong hoạt động ngoại thơng, đối với nhà xuất khẩu từ khi nhận đợc đơn đặt hàng cho đến khi nhận đợc tiền hàng xuất khẩu thờng phải mất một thời 7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368gian khá dài, do đó, ngoài nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng nh thông báo, mua bán ngoại tệ . nhà xuất khẩu còn có nhu cầu đợc tài trợ cho hoạt động xuất khẩu trớc sau khi giao hàng. Tơng tự, nhà nhập khẩu sau khi ký kết hợp đồng ngoại thơng cũng có nhu cầu tài trợ, nh tài trợ ký quỹ mở L/C, tài trợ trên cơ sở thế chấp bộ chứng từ hàng hoá nhập khẩu, bảo lãnh hối phiếu nhờ thu . Từ đó hình thành nên chuyên ngành: Tài trợ xuất nhập khẩu .Vì tiền tệ sử dụng trong hợp đồng mua bán quốc tế có thể là đồng tiền của nớc ngời mua, của nớc ngời bán hoặc đồng tiền của nớc thứ ba, từ đó hình thành nên: Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ .Hoạt động kinh tế đối ngoại nêu trên liên quan đến các bên ở các nớc có vị trí địa lý tập quán khác nhau, nguồn luật điều chỉnh vừa mang tính địa ph-ơng vừa mang tính quốc tế, do đó các tranh chấp cũng thờng phát sinh, từ đó hình thành nên chuyên ngành: Luật kinh tế quốc tế .Vậy cơ sở hình thành hoạt động thanh toán quốc tếhoạt động ngoại th-ơng. Ngày nay, nói đến hoạt động ngoại thơng là nói đến thanh toán quốc tế; ngợc lai, nói đến thanh toán quốc tế thì chủ yếu là nói đến ngoại thơng, nhng hoạt động ngoại thơng là hoạt động cơ sở, còn hoạt động thanh toán quốc tếhoạt động phái sinh. Vì hoạt động thanh toán quốc tế đợc thực hiện qua hệ thống ngân hàng, cho nên khi nói đến hoạt động thanh toán quốc tế là nói đến hoạt động thanh toán quốc tế của NHTM, không một ngân hàng nào lại không muốn phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, trong đó lấy hoạt động thanh toán quốc tế làm trọng tâm phát triển. 1.1.2. Khái niệm về thanh toán quốc tế. Quan hệ quốc tế giữa các nớc bao gồm nhiều lĩnh vực, nh kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá, khoa học kỹ thuật . trong đó quan hệ kinh tế (mà chủ yếu là ngoại thơng) chiếm vị trí chủ đạo, là cơ sở cho các quan hệ quốc tế khác tồn tại phát triển. Qúa tiến hành các hoạt động quốc tế dẫn đến những nhu cầu chi trả, thanh toán giữa các chủ thể ở các nớc khác nhau, từ đó hình thành phát triển hoạt động thanh toán quốc tế, trong đó, ngân hàng là cầu nối trung gian giữa các bên.8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Từ đó, ta có khái niệm: Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả quyền hởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nớc này với tổ chức, cá nhân nớc khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nớc liên quan.Và trong các quy chế về thanh toán thực tế tại các NHTM, ngời ta th-ờng phân hoạt động thanh toán quốc tế thành hai lĩnh vực rõ ràng là: Thanh toán trong ngoại thơng Thanh toán phi ngoại thơng.+ Thanh toán quốc t trong ngoại thơng: là việc thực hiện thanh toán trên cơ sở hàng hoá xuất nhập khẩu các dịch vụ thơng mại cung ứng cho nớc ngoài theo giá cả thị trờng quốc tế. Cơ sở để các bên tiến hành mua bán thanh toán cho nhau là hợp đồng ngoại thơng.+ Thanh toán quốc tế phi ngoại thơng: là việc thực hiện thanh toán không liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu cũng nh cung ứng dịch vụ cho nớc ngoài, nghĩa là thanh toán cho các hoạt động không mang tính thơng mại nh: chi phí của các cơ quan ngoại giao ở nớc ngoài, các chi phí đi lại ăn ở của các đoàn khách nhà nớc, tổ chức cá nhân, các nguồn tiền quà biếu, trợ cấp của cá nhân ngời nớc ngoài cho cá nhân ngời trong nớc, các nguồn trợ cấp của một tổ chức từ thiện nớc ngoài cho tổ chức, đoàn thể trong nớc .1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế1.2.1. Đối với nền kinh tế.Trớc xu thế kinh tế thế giới ngày càng đợc quốc tế hoá, các quốc gia đang ra sức phát triển kinh tế thị trờng, mở cửa, hợp tác hội nhập; trong bối cảnh đó, thanh toán quốc tế nổi lên nh là chiếc cầu nối giữa kinh tế trong nớc với phần kinh tế thế giới bên ngoài, có tác dụng bôi trơn thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá dịch vụ, đầu t nớc ngoài, thu hút kiều hối các quan hệ tài chính, tín dụng quốc tế khác. Hoạt động thanh toán quốc tế ngày càng đợc khẳng định trong hoạt động kinh tế quốc dân nói chung hoạt động kinh tế đối ngoại nói riêng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, mỗi quốc gia đều đặt 9Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hoạt động kinh tế đối ngoại lên hàng đầu, coi hoạt động kinh tế đối ngoại là con đờng tất yếu trong chiến lợc phát triển kinh tế của mỗi nớc.Thanh toán quốc tế là khâu quan trọng trong quá trình mua bán hàng hoá, dịch vụ giữa các tổ chức, các cá nhân thuộc các quốc gia khác nhau. Nếu hoạt động thanh toán quốc tế đợc nhanh chóng, an toàn, chính xác sẽ giải quyết đợc mối quan hệ lu thông hàng hóa - tiền tệ giữa ngời mua ngời bán một cách trôi chảy hiệu quả. Về giác độ kinh doanh, ngời mua thanh toán, ngời bán giao hàng thể hiện chất lợng của một chu kỳ kinh doanh, phản ánh hiệu quả kinh tế tài chính trong hoạt động của các doanh nghiệp.1.2.2. Ngân hàng thơng mại với hoạt động thanh toán quốc tếTrong thơng mại quốc tế, không phải lúc nào các nhà xuất nhập khẩu cũng có thể thanh toán tiền hàng trực tiếp cho nhau, mà thờng phải thông qua ngân hàng thơng mại với mạng lới chi nhánh hệ thống ngân hàng đại lý rộng khắp toàn cầu. Khi thay mặt khách hàng thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế, các ngân hàng trở thành cầu nối trung gian thanh toán giữa hai bên mua bán.Với vai trò là trung gian thanh toán, các ngân hàng tiến hành thanh toán theo yêu cầu của khách hàng, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong giao dịch thanh toán, t vấn, hớng dẫn khách hàng những biện pháp kỹ thuật kỹ thuật nghiệp vụ TTQT nhằm hạn chế rủi ro, tạo sự tin tởng cho khách hàng trong quan hệ giao dịch mua bán với nớc ngoài. Mặt khác trong quá trình thực hiện TTQT, khách hàng không đủ năng lực về vốn sẽ cần đến sự tài trợ của ngân hàng, ngân hàng sẽ thực hiện tài trợ xuất nhập khẩu cho khách hàng một cách chủ động tích cực.Tóm lại trong dây truyền hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia, hệ thống ngân hàng tham gia đóng vai trò trung tâm trong hầu hết các giai đoạn nh: Thanh toán quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thơng . Thanh toán giữa các nớc sẽ đợc thực hiện thông qua ngân hang vai trò của ngân hàng trong TTQT chính là chât xúc tác, là cầu nối, là điều kiện để đảm bảo an toàn hiệu quả cho các bên tham gia hoạt 10[...]... sinh, từ đó hình thành nên chuyên ngành: Luật kinh tế quốc tế .Vậy cơ sở hình thành hoạt động thanh toán quốc tế hoạt động ngoại th-ơng. Ngày nay, nói đến hoạt động ngoại thơng là nói đến thanh toán quốc tế; ngợc lai, nói đến thanh toán quốc tế thì chủ yếu là nói đến ngoại thơng, nhng hoạt động ngoại thơng là hoạt động cơ sở, còn hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động phái sinh. Vì hoạt động. .. sinh. Vì hoạt động thanh toán quốc tế đợc thực hiện qua hệ thống ngân hàng, cho nên khi nói đến hoạt động thanh toán quốc tế là nói đến hoạt động thanh toán quốc tế của NHTM, không một ngân hàng nào lại không muốn phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, trong đó lấy hoạt động thanh toán quốc tế làm trọng tâm ph¸t triĨn. 1.1.2. Kh¸i niƯm vỊ thanh to¸n qc tÕ. Quan hệ quốc tế giữa các nớc bao... hút kiều hối các quan hệ tài chính tín dụng quốc tế khác. Hoạt động thanh toán quốc tế ngày càng đợc khẳng định trong hoạt động kinh tế quốc dân nói chung hoạt động kinh tế đôi ngoại nói riêng. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, mỗi quốc gia đều đặt hoạt động kinh tế đối ngoại lên hàng đầu, coi hoạt động kinh tế đối ngoại là con đ-ờng tất yếu trong chi n lợc phát triển kinh tế của mỗi nớc.... một số ngân hàng ,trong việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phơng thức TDCT.1.6.1.Kinh nghiệm 1.6.1.1.NHCT Hng YênTrong chi n lợc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế NHCT Hng Yên đà thực hiện một số giải pháp sau khiến cho hoạt động thanh toán tại NHCT Hng Yên ngày một phát triển cụ thể:+ NHCT Hng Yên đà xây dựng chi n lợc khách hàng một cách hiệu quả nh: phân nhóm khách hàng. .. Khách hàng 2 L/C Letter of Credit Thư tín dụng 3 NH Bank Ngân hàng 4 NHCT Vietcom Bank Ngân hàng công thương5 NHđCĐ Nominated Bank Ngân hàng được chỉ định6 NHNO Ngân hàng nông nghiệp 7 NHNO&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 8 NHTB Advising Bank Ngân hàng thông báo9 NHTM Commercial Bank Ngân hàng thương mại10 NHXN Confirming Bank Ngân hàng xác nhận11 QHKH Quan hệ khách hàng. .. phòng thanh toán quốc tế đang sử dụng phần mềm Access phục vụ cho việc cập nhật thông tin.Ngoài ra ngân hàng VP Bank còn chú ý quan tâm mở rộng chi nhánh để thuận tiện cho hoạt động của ngân hàng thu hút đợc nhiều khách hàng đến với mình hơn.1.6.2.Bài học kinh nghiệm cho NHNO&PTNT Hoàng Mai Từ kinh nghiệm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế bằng phơng thức tín dụng chứng từ của NHCT... nghiệp. 1.2.2. Ngân hàng thơng mại với hoạt động thanh toán quốc tế Trong thơng mại quốc tế, không phải lúc nào các nhà xuất nhập khẩu cũng có thể thanh toán tiền hàng trực tiếp cho nhau, mà thờng phải thông qua ngân hàng thơng mại với mạng lới chi nhánh hệ thống ngân hàng đại lý rộng khắp toàn cầu. Khi thay mặt khách hàng thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế, các ngân hàng trở thành cầu nối trung gian thanh. .. NHNO, Ngân hàng Nhà nớc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.+Thực hiện các nghiệp vụ khác do Ban Giám Đốc giao. để xem NHNO&PTNT Hoàng Mai đà làm đợc những gì qua hoạt động thanh toán quốc tế, thì sau đây bài báo cáo sẽ đi sâu tìm hiểu cụ thể hoạt động thanh toán xuất khẩu thanh toán nhập khẩu bắng phơng thức L/C của ngân hàng Hoàng Mai. 2.2. Hoạt động thanh toán. .. nh kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá, khoa học kỹ thuật trong đó quan hệ kinh tế (mà chủ yếu là ngoại thơng) chi m vị trí chủ đạo, là cơ sở cho các quan hệ quốc tế khác tồn tại phát triển. Qúa tiến hành các hoạt động quốc tế dẫn đến những nhu cầu chi trả, thanh toán giữa các chủ thể ở các nớc khác nhau, từ đó hình thành phát triển hoạt động thanh toán quốc tế, trong đó, ngân hàng là... tăng lên trong điều kiện mở cửa hội nhập trong lĩnh vực ngân hàng theo cam kết cña WTO.49 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368LỜI CẢM ƠNĐể hoàn thành tốt luận văn với đề tài: Phát triên hoạt động thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Chi nhánh Hồng Mai”.Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc . động thanh toán quốc tế theo phơng thức TDCT tại NHNO&PTNT Hoàng Mai. Chơng 3: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phơng thức TDCT tại. thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai .Trước hết, em xin gửi lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triên hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai.DOC, Phát triên hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai.DOC, Phát triên hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàng Mai.DOC, Ngân hàng thơng mại với hoạt động thanh toán quốc tế, Các phơng thức thanh toán quốc tế chủ yếu., Phơng thức thanh toán tín dụng chứng từ LC 1.Khái niệm về th tín dụng, Phi thu đợc từ thanh toán LC Doanh số thanh toán của NHN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay