NGUYÊN LÝ MARKETING Năm 2010 ppt

148 2,102 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 00:20

. NGUYÊN LÝ MARKETING Năm 2010 1. MỤC TIÊU MÔN HỌC1.1. Mục tiêu chung * Về kiến thức: Trang bị cho các học viên những vấn đề cơ bản của lý thuyết marketing. trình marketing - Hệ thống lập kế hoạch marketing. - Hệ thống tổ chức marketing. * Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing - Kiểm tra kế hoạch năm. -
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN LÝ MARKETING Năm 2010 ppt, NGUYÊN LÝ MARKETING Năm 2010 ppt, NGUYÊN LÝ MARKETING Năm 2010 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn