Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty in hàng không

42 517 2
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2012, 11:39

Luận Văn: Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty in hàng không Đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lợng sản phẩm công ty in hàng khôngLời mở đầu Phần thông tin kinh tế của tờ bu điện Băng kok đã lu ý đại công chúng khi mua hàng: "Nếu một món hàng nào mà bạn định mua có mức giấ rẻ hơn bình th-ờng, hãy xem xét kỹ bản hiệu đã chế tạo ra chúng, để có thể thẩm định uy tín về chất lợng sản phẩm đó đến đâu. Nếu lời mời chào mua hàng quá hoa mỹ, đang rót vào nhu cầu mua của bạn những lời đờng mật, hãy bình tâm lại để xem xét tính năng đích thực của hàng hoá đó, cái giá trị tiêu dùng mà bạn phải bỏ đồng tiền xơng máu ra để mua, chứ không phải cái hộp giấy màu đựng món hàng đó" (số 6/1998). Trong nền kinh tế thị trờng sôi động nh hiện nay, thông tin kinh doanh đang đợc lợi dụng để làm giàu, nhiều nhà sản xuất, các đại lý đã có lúc xem nhẹ những lợi ích đích thực của ngời mua hàng, khi cung ứng cho họ những sản phẩm không đạt chất lợng. Đặc biệt khi lý thuyết marketing đã thực sự gia nhập vào đời sống, đã trở thành cứu cánh cho các nhà sản xuất đang cạnh tranh với nhau quyết liệt, để hòng chia sẽ thị trờng, chiếm đoạt mức lợi nhuận mỗi ngày một khan hiếm hơn, thì chất lợng sản phẩm từ những ngời sản xuất, có lúc đã buộc cơ quan pháp luật phải can thiệp. Vì vậy cạnh tranh càng quyết liệt, yêu cầu nâng cao chất lợng sản phẩm, để thoả mãn các nhu cầu tiêu dùng, càng phải tăng lên. Sự đỗ vỡ sự nghiệp kinh doanh của nhiều hãng sản xuất, kể cả những hãng lớn trên thế giới, cũng bắt đầu từ sự đổ vỡ uy tín về chất lợng sản phẩm, từ sự xa lãnh của những ngời tiêu dùng, khi nhu cầu của họ không đợc thoả mãn. Chất lợng sản phẩmchất keo gắn kết ngời tiêu dùng với các nhà sản xuất, là uy tín và sự sống còn của các công ty. Ngời bán không vì cái mà họ đang sản xuất, mà vì cái mà thị trờng đang cần, trong đó trớc hết là giá trị sử dụng và chất lợng của hàng hoá dịch vụ. Trong phơng châm kinh doanh đó, hành vi bán của 1ngời sản xuất đã không chỉ vì lợi ích của ngời mua mà trớc hết vì lợi ích sống còn của chính họ. Nh vậy chất lợng sản phẩm không chỉ là yêu cầu của tập hợp ngời tiêu dùng, không chỉ là sự ngang giá cho đồng tiền mà họ đã quyết định bỏ ra để mua hàng, mà hơn hết vì chính sự tồn tại để phát triển hay phá sản của doanh nghiệp. Nhận thức đợc ý nghĩa của vấn đề trên, trong thời gian hoàn thành Chuyên đề thực tập tốt nghiệp, tôi đã quyết định chọn đề tài:"Một số giải pháp nâng cao chất lợng sản phẩm công ty in hàng không".Chuyên đề tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận đợc bố cục thành 3 phần:- Phần I: Một số khái niệm về sản phẩm, chất lợng sản phẩm và yêu cầu nâng cao chất lợng sản phẩm trong kinh doanh.- Phần II: Tình hình tổ chức - quản lý và sản xuất kinh doanh công ty in hàng không và những nỗ lực nâng cao chất lợng sản phẩm in trong những năm gần đây.- Phần III: Một số giải pháp nâng cao chất lợng sản phẩm công ty in hàng không.2Phần I: Một số khái niệm về sản phẩm, chất lợng sản phẩm và yêu cầu nâng cao chất lợng sản phẩm.Tất cả các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trên thị trờng đều có mục đích duy nhất là thoả mán các nhu cầu của ngời tiêu dùng từ đó tìm kiếm lợi nhuận. Có nghĩa là các sản phẩm làm ra của doanh nghiệp đều đợc đem bán, trao đổi trên thị trờng. Đây là đặc điểm khác biệt giữa nền kinh tế hàng hoá (kinh tế thị trờng) với nền kinh tế thời kỳ bao cấp trớc đây. Thời kỳ bao cấp sản phẩm làm ra chỉ thoả mãn nhu cầu nội bộ hoặc đem phân phối theo yêu cầu Nhà nớc, các sản phẩm đó cha phải là hàng hoá. Trong nền kinh tế hàng hoá, sản phẩm làm ra của các doanh nghiệp phải đợc đem ra thị trờng "cân, đo" giá trị của nó, thông qua trao đổi với các đơn vị giá trị khác, nếu không sản phẩm đó cha đợc gọi là hàng hoá. "Sản phẩm đợc hiểu là tất cả mọi hàng hoá và dịch vụ có thể đem chào bán , có khả năng thoả mãn một nhu cầu hay mong muốn của con ngời, gây sự chú ý, kích thích sự mua sắm và tiêu dùng của họ" (Marketing - ĐH KTQD - NXB Thống kê - 1999 tr21). Với cách định nghĩa đó, sản phẩm không có sự phân biệt với hàng hoá, vì quan niệm rằng, trong nền kinh tế thị trờng, mọi sản phẩm là kết quả của khâu sản xuất, trớc khi đi vào tiêu dùng, đều đợc trao đổi qua thị tr-ờng. Hay nói cách khác thị trờng đã là hàng hoá mọi sản phẩm dịch vụ, đặt các nhu cầu mua, cũng nh những hành vi sản xuất để bán, dới sự điều tiết khắc nghiệt của các quy luật kinh tế khách quan của thị trờng. Cũng trong khái niệm đó, sản phẩm hàng hoá gồm 2 loại: hàng hoá hữu hình và hàng hoá vô hình. Hàng hoá vô hình là những lợi ích mà ngời tiêu dùng có thể nhận đợc khi tiêu dùng chúng, nh-ng không thể hiện dới dạng vật chất cụ thể. Ngời ta gọi chúng là các dịch vụ. Hàng hoá hữu hình là những hàng hoá tồn tại dới hình thái vật chất cụ thể mang ra trao đổi mua bán trên thị trờng. Nhng ngay trong một hàng hoá hữu hình cũng bao hàm cả yếu tố hữu hình và yếu tố vô hình. Dù là hàng hoá hay dịch vụ, nhu cầu tiêu dùng (tức là nhu cầu mua và có khả năng thanh toán) chỉ xuất hiện khi hàng hoá dịch vụ đó đem lại cho ngời mua một hay nhiều lợi ích nào đó. Nh vậy 3những hàng hoá hay dịch vụ mà ngời kinh doanh đem bán chỉ là phơng tiện truyền tải những lợi ích mà ngời tiêu dùng chờ đợi. Những lợi ích đó lại phụ thuộc vào nhu cầu và ớc muốn của ngời tiêu dùng. Do vậy nhiệm vụ đặt ra cho các nhà kinh doanh là phải xác định chính xác nhu cầu, mong muốn và do đó, lợi ích mà ngời tiêu dùng cần đợc thoả mãn, để từ đó sản xuất và cung cấp những hàng hoá và dịch vụ có thể đảm bảo tốt nhất những lợi ích cho ngời tiêu dùng.Hàng hoá mà doanh nghiệp cung cấp cho ngời tiêu dùng đợc xác định bằng các đơn vị hàng hoá. Đơn vị hàng hoá là một chỉnh thể riêng biệt đợc đặc trng bằng các thớc đo khác nhau, có giá cả, hình thức bên ngoài và các đặc tính khác nữa về một sản phẩm hàng hoá. Những yếu tố, đặc tính và thông tin đó đợc sắp xếp theo 3 cấp độ tơng xứng với tầm quan trọng của các cấp độ đó:+ Cấp độ cơ bản nhất là sản phẩm - hàng hoá theo ý tởng. Cấp sản phẩm hàng hoá theo ý tởng có chức năng cơ bản là trả lời câu hỏi: Về thực chất, sản phẩmhàng hoá này thoả mãn những đặc điểm lợi ích cốt yếu nhất mà khách hàng sẽ theo đuôỉ là gì? Và chính đó là những giá trị mà nhà kinh doanh sẽ bán cho khách hàng. Những lợi ích cơ bản tiềm ẩn đó có thể thay đổi tuỳ những yếu tố hoàn cảnh của môi trờng và mục tiêu cá nhân của các khách hàng, nhóm khách hàng trong bối cảnh nhất định. Điều quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nghiên cứu tìm hiểu khách hàng để phát hiện ra những đòi hỏi về các khía cạnh lợi ích khác nhau tiềm ẩn trong nhu cầu của họ. Chỉ có nh vậy họ mới tạo ra những hàng hoá có khả năng thoả mãn đúng và tốt những lợi ích mà khách hàng mong đợi.+ Cấp độ thứ hai cấu thành một sản phẩm - hàng hoá là hàng hoá hiện thực. Đó là những yếu tố phản ánh sự có mặt trên thực tế của sản phẩm hàng hoá. Những yếu tố đó bao gồm: Các chỉ tiêu phản ánh chất lợng, các đặc tính, bố cục bề ngoài, đặc thù, tên nhãn hiệu cụ thể và đặc trng của bao gói. Trong thực tế, khi tìm mua những lợi ích cơ bản, khách hàng dựa vào những yếu tố này. Và cũng nhờ hàng loạt các yếu tố này nhà sản xuất khẳng định sự hiện diện của mình 4trên thị trờng, để ngời mua tìm đến doanh nghiệp, họ phân biệt hàng hoá của hãng này so với hãng khác.+ Cuối cùng là hàng hoá bổ sung. Đó là những yếu tố nh: tính tiện lợi cho việc lắp đặt, những dịch vụ bổ sung sau khi bán, những điều kiện bảo hành . Nhờ các yếu tố này đã tạo ra sự định giá mức độ hoàn chỉnh khác nhau, trong nhận thức của ngời tiêu dùng, về mặt hàng hay nhãn hiệu cụ thể. Nó góp phần tăng c-ờng sức cạnh tranh của các nhãn hiệu hàng hoá.Trớc một quyết định tiêu dùng của ngời mua, lợi ích của hàng hoá và dịch vụ mang lại biểu hiện dới nhiều tiêu thức khác nhau. Song chung qui lại, có thể l-ợng hoá lợi ích của hàng hoá và dịch vụ trên 2 mặt chủ yếu: số lợng và chất lợng. Số lợng là khái niệm của chỉ lợng của sản phẩm mà ngời tiêu dùng nhận đợc khi họ trao đổi mua bán trên thị trờng. Số lợng là hình thái hữu hình, là những hiện vật cụ thể mà con ngời có thể quan sát trực tiếp. Số lợng cũng là một nhu cầu cơ bản của loài ngời vì "con ngời thích nhiều hơn ít". Nhng nhu cầu về số lợng thờng nhanh đạt đợc sự thoả mãn, đặc biệt khi đời sống kinh tế - xã hội phong phú, thu nhập ngày một tăng cao. Khi nền kinh tế càng phát triển thì con ngời có xu hớng chuyển từ yếu tố số lợng sang yếu tố chất lợng. Với càng nhiều loại sản phẩm nh nhau ngời ta tìm đến yếu tố chất lợng nhiều hơn và cao hơn. Chất lợng sản phẩm là khái niệm chỉ khả năng thích ứng cao của hàng hoá, nhằm thoả mãn tốt nhất một hay nhiều mong muốn của ngời mua chúng. Đây là yếu tố định tính, thờng chỉ thông qua sự tiêu dùng hàng hoá mới nhận thức đợc một cách toàn diện và đầy đủ. Hay nói cách khác, chất lợng sản phẩm là cách hiểu, cách đánh giá của con ngời bằng kinh nghiệm, bằng nhận thức, băng ớc đoán và mang nhiều đặc tính chủ quan hơn là cách đánh giá và hiểu về số lợng.Cái còn lại, lu giữ mãi, những ấn tợng sâu sắc tốt đẹp với ngời tiêu dùng về một sản phẩm của doanh nghiệp nào đó là chất lợng sản phẩm. Ngời tiêu dùng họ có thể quên kiểu dáng, kích cỡ . của hàng hoá, nhng nhắc đến tên các hãng sản xuất hay các doanh nghiệp kinh doanh là họ nhớ ngay đến sản phẩm làm ra với những lời nhận xét mà chỉ chất lợng sản phẩm mới phản ánh đợc. Làm tan vỡ 5trong họ lòng tin về chất lợng một sản phẩm nào đó, cũng tức là loại bỏ hàng hoá đó khỏi các nhu cầu tiêu dùng, cũng đồng nghĩa với việc đóng cửa sản xuất. Chất lợng sản phẩm đã là thớc đo năng lực cạnh tranh, uy tín và khả năng tồn tại của một doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng. Bởi vì trong cơ chế thị trờng hiện nay, rất nhiều các doanh nghiệp mới ra đời, rất nhiều các sản phẩm mới đợ làm ra đa dạng phong phú, sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt khốc liệt. Đặc biệt khi có sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật công nghệ, một mặt giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội thuận lợi hơn để phát triển, một mặt với sự phát triển nh vũ bão nó lại đặt các doanh nghiệp trong những tình thế cạnh tranh mới. Các doanh nghiệp luôn luôn phải đổi mới mọi mặt, thích nghi trong mọi hoàn cảnh mà thị trờng đặt ra cho nó. Trên thị trờng không chỉ có một ngời sản xuất với một mặt hàng duy nhất của anh ta. Những ngời cùng sản xuất loại hàng hoá đó, cũng ngấm ngầm tìm giải pháp tranh giành khách hàng với đối thủ của mình. Họ cũng thay đổi mẫu mã, hạ giá bán, mời chào ngời mua, hứa hẹn những dịch vụ tốt nhất với khách hàng "thị trờng giống nh cái sân chơi trên đó các nhà kinh doanh tha hồ thi thố tài lực của mình. Ai chiếm đợc nhiều phần sân chơi nhất, sẽ hành động thuận lợi, kinh doanh phát triển, ngợc lại, ai đuối sức hơn, sẽ bị đối thủ cùng chơi lấn át, và kết cục, anh ta sẽ nhận lấy phần thất bại" (Paul Sammelson - Kinh tế học tập I - Viện quan hệ quốc tế xuất bản - 1989).Do đó, để tránh phá sản, để chiếm lĩnh lòng tin của khách hàng để mở rộng thị trờng tiêu thụ, đòi hỏi các doanh nghiệp phải bằng mọi biện pháp chạy đua với nhau, cạnh tranh với nhau. "Nâng cao chất lợng sản phẩm" là một biện pháp hữu hiệu nhất mà các doanh nghiệp sử dụng để tăng thêm uy tín, tăng sức cạnh tranh trên thị trờng. Nó không chỉ giúp cho doanh nghiệp tồn tại, đứng vững và v-ơn lên hiện tại mà còn giúp cho doanh nghiệp có điều kiện phát triển mở rộng trong tơng lai. Nâng cao chất lợng sản phẩm cũng là phơng châm để duy trì "sự sống" của sản phẩm, cũng là cách duy trì sự sống của doanh nghiệp. Bởi vì nói nh Kono Suke Matsuhita - Chủ tịch tập đoàn điện tử hàng đầu Nhật Bản :"Nếu cho rằng mọi hàng hoá có linh hồn, thì chất lợng chính là linh hồn của nó" (Bản lĩnh trong kinh doanh và cuộc sống - NXB chính trị quốc gia 1994). Nâng cao 6chất lợng sản phẩm cần đến nhiều nỗ lực và thái độ của các nhà sản xuất. Chỉ khi các nhà sản xuất thấy yêu cầu về chất lợng sản phẩm không phải từ phía ngời mua, mà từ chính sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, lúc đó chất lợng sản phẩm sẽ là một mục tiêu quan trọng không kém mục tiêu lợi nhuận. Nâng cao chất lợng sản phẩm có thể thực hiện thông qua hàng loạt các giải pháp, từ khâu định chiến lợc kinh doanh, đến việc thuê mua các yếu tố đầu vào, tổ chức công nghệ sản xuất và cung ứng sản phẩm đến đối tợng tiêu dùng. Nó đặt ra không chỉ đối với những ngời trực tiếp sản xuất sản phẩm, mà còn là yêu cầu với những nhân viên bán hàng, những ngời làm dịch vụ phân phối . Về mặt lý thuyết, chất lợng sản phẩm liên quan đến các yếu tố sau:+ Công nghệ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp trong việc sản xuất sản phẩm.+ Tay nghề bậc thợ của lao động trực tiếp sản xuất, trình độ chuyên môn của các nhà quản lý trong việc tổ chức sản xuất.+ Các quyết định về bao bì, mẫu mã sản phẩm, đóng gói, nhãn hiệu .+ Các quyết định trong việc u đãi và quan tâm đến ngời lao động.+ Các dịch vụ khác đi kèm để thoả mãn tốt nhất các nhu cầu của ngời tiêu dùng.Chất lợng sản phẩm bao trùm trên mọi khâu, mọi giai đoạn của quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp. Mặt khác, chất lợng sản phẩm, từ muôn thủa luôn là lợi ích của ngời tiêu dùng. Nhng chính nhu cầu tiêu dùng và khả năng thanh toán của họ lại trở thành mệnh lệnh và sự quyết định thành bại của các hãng kinh doanh. Do đó, phơng châm "nâng cao chất lợng sản phẩm" là đặt ra với bất cứ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào trên thị trờng. Nó giúp cho các doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh, đánh bại các đối thủ cùng kinh doanh mặt hàng đó và nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Nâng cao chất lợng sản phẩm, có thể tập trung vào các vấn đề sau:(+) Thứ nhất, tăng cờng thiết bị công nghệ kỹ thuật hiện đại. Khoa học kỹ thuật công nghệ, với sự phát triển nh vũ bão đã thổi vào các doanh nghiệp những 7luồng sinh khí mới. Nó giúp cho năng suất lao động tăng lên không ngừng, sản phẩm làm ra ngày một nhiều. Đặc biệt những công nghệ hiện đại đã tạo ra sản phẩm rất đa dạng phong phú, thoả mãn những nhu cầu ngày càng tăng và khắt khe của ngời tiêu dùng. Đầu t vào việc mua sắm các thiết bị công nghệ hiện đại cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tăng cờng năng lực sản xuất, tăng cờng sức cạnh tranh trên thị trờng. Sản phẩm làm ra đảm bảo độ chính xác cao hơn, có nhiều tính năng hơn, thu hút khách hàng nhiều hơn, và do đó tạo chỗ đứng vững chắc trong cơ chế cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên khi đầu t mua sắm các thiết bị công nghệ mới hiện đại phải chú ý một số điểm sau:- Các thiết bị mua sắm phải phù hợp với tình hình sản xuất chung của doanh nghiệp. Có nghĩa là các thiết bị lắp đặt phải hài hoà với đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp. Nguyên nhiên vật liệu phải đảm bảo tối u sao cho công suất hoạt động của máy móc đạt tối đa. Mặt khác, việc tiêu thụ các sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp phải là tốt nhất để thu hồi vốn nhanh, vòng sản xuất của doanh nghiệp không bị gián đoạn.- Thiết bị công nghệ đợc mua phải tơng xứng với trình độ hiểu biết và chuyên môn của ngời lao động trong doanh nghiệp. Có nh vậy họ mới vận hành máy móc đợc chính xác, sản phẩm làm ra đảm bảo yêu cầu chất lợng.Đáp ứng hai yêu cầu trên thì việc đầu t công nghệ sản xuất của doanh nghiệp sẽ cho kết quả tốt, tránh sự lãng phí vốn sản xuất mà tình hình sản xuất không đợc cải thiện.(+)Thứ hai, nâng cao tay nghề, bậc thợ cho ngời lao động trong doanh nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng nhất để nâng cao chất lợng sản phẩm. Bởi lẽ máy móc thiết bị dù hiện đại đến đâu cũng do con ngời làm ra. Ngời lao động vận hành máy móc chính xác mới tạo ra các sản phẩm hoàn thiện, đa tính năng. Bên cạnh đó năng suất lao động của công nhân phản ánh năng suất lao động của toàn doanh nghiệp trình độ tay nghề chuyên môn, bậc thợ tay nghề của ngời lao động quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Với cùng các yếu tố đầu vào các các yếu tố môi trờng nh nhau thì ngời lao động nào có trình độ hơn sẽ tạo ra đợc số 8sản phẩm nhiều hơn và đẹp bền hơn. Mà trong cơ chế thị trờng cạnh tranh hiện nay, với các sản phẩm cùng loại, sản phẩm nào có sự cải tiến độc đáo, có giá trị sử dụng cao, tức là có các đặc tính thoả mãn những nhu cầu của ngời tiêu dùng, thì sản phẩm đó sẽ đợc ngời tiêu dùng a chuộng, tín dùng. Và vì vậy, sản phẩm đó sẽ tìm đợc một chỗ đứng trên thị trờng, ngợc lại các sản phẩm bị đào thải dần dần. Do đó yêu cầu nâng cao tay nghề, bậc thợ cho ngời lao động là một yêu cầu cấp bách của các doanh nghiệp. Nâng cao tay nghề bậc thợ cho ngời lao động cũng là cách nâng cao chất lợng sản phẩm làm ra cuả doanh nghiệp, cũng là cách để duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nâng cao tay nghề, bậc thợ cho ngời lao động có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau:- Doanh nghiệp có thể cử một bộ phận lao động của mình đi học, bồi dỡng thêm kiến thức chuyên môn đang công tác, hoặc đào tạo cho họ một lĩnh vực mới, một chuyên môn mới phù hợp.- Có thể đào tạo, nâng cao tay nghề tại chỗ: các công nhân có tay nghề bậc thợ cao trực tiếp hớng dẫn, truyền kinh nghiệm cho những ngời lao động có trình độ thấp.- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy làm việc cho phù hợp, gọn nhẹ, tận dụng tối đa năng suất lao động của từng ngời trong doanh nghiệp. Phân các công việc hợp với khả năng và trình độ của họ .Tuỳ từng điều kiện cụ thể mà các doanh nghiệp có thể sử dụng biện pháp đào tạo tại chỗ hay nhờ đào tạo, hay phối kết hợp nhiều biện pháp sao cho hiệu quả đào tạo là tốt nhất.(+) Thứ ba, nâng cao chất lợng sản phẩm còn liên quan đến bao bì, mẫu mã, đóng gói và nhãn hiệu sản phẩm. Sự thay đổi về kiểu dáng, mẫu mã cũng là một biện pháp lôi kéo các khách hàng tiêu dùng. Mẫu mã, bao gói, nhãn hiệu phải thay đổi thờng xuyên liên tục đáp ứng thị hiếu của ngời tiêu dùng. Ngời tiêu dùng a chuộng sản phẩm đẹp về thẩm mỹ, gọn nhẹ về kiểu dáng. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp có những bí quyết hữu hiệu trong việc thờng xuyên cải tiến mẫu mã, nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ, không chỉ thoả mãn nhu cầu tiêu dùng tức 9thời, mà còn kích thích những nhu cầu mới dạng tiềm năng khuyếch đại thị tr-ờng, kể cả những thị trờng "khó tính" mà đối thủ của nó phải bó tay. Thành công trong cạnh tranh là "Doanh nghiệp biết làm những việc mà doanh nghiệp không thể làm đợc".(+) Thứ t, mọi cán bộ, nhân viên doanh nghiệp nh gia đình của mình, họ nỗ lực vì sự thịnh vợng của doanh nghiệp, đồng thời sự phát triển của doanh nghiệp lại là tiền đề để tăng thu nhập và những phúc lợi giành cho họ. Bí quyết quản lý và cách sử dụng con ngời để phát huy hiệu quả các hoạt động kinh doanh hiện đ-ợc xem là lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của các doanh nghiệp. Suy cho cùng, chiến lợc, sáng tạo những phơng thức kinh doanh độc đáo đều đợc thực hiện bởi con ngời và vì mục tiêu do con ngời vạch ra. Các doanh nghiệp phải có các chính sách u đãi, khuyến khích ngời lao động, tạo cho họ niềm say mê gắn bó hơn với công việc sản xuất. Có nh vậy toàn bộ ngời lao động trong doanh nghiệp mới là một khối đoàn kết thống nhất, cùng cố gắng nỗ lực cho sự phát triển của doanh nghiệp.(+) Thứ năm, để nâng cao chất lợng sản phẩm còn kết hợp nhiều yếu tố khác nữa. Đó là đẩy mạnh hoạt động của hệ thống dịch vụ Marketing của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp nắm vững thị trờng mà nó đang phục vụ, hiểu về đối thủ, cung cấp cho ngời quản lý những thông tin nhanh, chuẩn xác về mọi khâu của quá trình tái sản xuất, về nhu cầu của ngời tiêu dùng, giúp cho doanh nghiệp hoàn thiện hơn các sản phẩm nó đang cung ứng. Đó là việc doanh nghiệp tổ chức các dịch vụ đi kèm bổ trợ cho sản phẩm nh dịch vụ hớng dẫn, t vấn, dịch vụ lắp đặt . Nó làm tăng thêm tính hoàn chỉnh của sản phẩm tới tay ng-ời tiêu dùng, cũng từ đó nâng cao chất lợng sản phẩm.Nói tóm lại, chất lợng sản phẩm là 1 chỉ tiêu khái quát. Trong thực tế nó th-ờng đợc phản ánh qua những tham số và đặc tính khác nhau tuỳ thuộc từng loại hàng và nhất thiết phải do quan niệm của ngời tiêu dùng quyết định. Nâng cao chất lợng sản phẩm vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện, vừa đặt ra yêu cầu, vừa tạo động lực giúp các doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh. Nâng cao chất lợng 10[...]... với công ty In hàng không mà còn là đòi hỏi với tất cả các doanh nghiệp in khác Công ty In hàng không phải nâng cao hơn nữa tay nghề, trình độ cho đội ngũ ngời lao động trong công ty, đầu t nâng cấp thiết bị công nghệ, cố gắng trên mọi khâu của quá trình sản xuất 29 Phần thứ ba: Những giải pháp nâng cao chất lợng sản phẩm công ty In hàng không 1 Những nhận xét rút ra từ phân tích hiện trạng chất. .. lý cao, ý thức trách nhiệm của công nhân, lao động về chất lợng sản phẩm đợc tạo ra, là lợi thế mạnh mẽ của cạnh tranh Những yêu câu nh vậy đối với công ty in hiện nay là một thách thức lớn 2 Chất lợng sản phẩm in và những nỗ lực nâng cao chất lợng sản phẩm của công ty In hàng không những năm gần đây Nh phần lý thuyết đã nêu, inmột hoạt động sản xuất, dịch vụ chuyên ngành Sản phẩm của công ty in. . .sản phẩm đòi hỏi các doanh nghiệp phối kết hợp nhiều yếu tố, tạo ra các sản phẩm có nhiều tính năng đáp ứng đợc nhu cầu ngày càng đa dạng ời tiêu dùng 11 của ng- Phần II: Tình hình tổ chức, quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty in hàng không và những nỗ lực nâng cao chất lợng sản phẩm in trong một số năm gần đây 1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty in hàng không Inmột hoạt động sản. .. Tổng cục trởng Tổng cục hàng không dân dụng Việt nam Trớc đó, xởng in hàng không cũng là mộtsở in Typo của binh đoàn 678 - Bộ Quốc phòng Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của xởng in hàng khôngin ấn các tài liệu, mẫu biểu, chứng từ, vé, một số nhãn mác của ngành Xởng inmột đơn vị phục vụ, hạch toán phụ thuộc, đáp ứng một số yêu cầu nhỏ thờng nhật với chất lợng không cao của Tổng cục hàng không dân... hàng không, đề án xin đề xuất một số ý kiến có tính chất nh những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lợng sản phẩm , dịch vụ, tăng cờng sức cạnh tranh của công ty Những đề xuất này cũng chỉ giới hạn trong những thách thức mà công ty phải vợt qua, khi chuẩn bị chiến lợc phát triển cao hơn trong thời gian tới 2 Những giải pháp nâng cao chất lợng sản phẩm, dịch vụ công ty In hàng không 32 2.1 Tăng... 96%, Sản lợng sản xuất gia tăng qua các năm mà chất lợng sản phẩm của công ty nói chung khá ổn định Công ty đạt một tỷ lệ khá cao trong việc đảm bảo chất lợng sản phẩm thì đây là một cố gắng lớn của toàn công ty 28 Tuy nhiên với sự cạnh tranh rất gay gắt, ngày một nhiều các cơ sở in ra đời với công nghệ hiện đại, thì yêu cầu nâng cao chất lợng sản phẩm là yêu cầu quan trọng và luôn đặt lên hàng đầu không. .. nghiệp in đã chú trọng chất lợng đội ngũ lao động Một số cán bộ quản lý đợc cử đi đào tạo nâng cao, nhiều công nhân đứng máy in Typo trớc đây, đợc chuyển nghề và nâng cao trình độ để phục vụ máy in hiện đại hơn Sự kết hợp hài hoà giữa số lợng, chất lợng ngời lao động với công nghệ kỹ thuật, đã làm cho chất lợng sản phẩm in của xí nghiệp nâng cao, đáp ứng một số đòi hỏi của ngành Một số sản phẩm trớc... ngành Sản phẩm của công nghiệp in vừa có tính sản xuất vật chất vừa là một dịch vụ văn hoá Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung nhiều cơ sở in thờng thực hiện các chức năng phục vụ, khép kín, sản xuất nhỏ lẻ hỗ trợ ngành kinh doanh chính Công ty in hàng không cũng có một thời kỳ nh vậy Tiền thân của công ty in hàng không là xởng in hàng không dân dụng, thành lập ngày 1 - 4 - 1985 theo quyết định số 250/TCHK... Các yếu tố về công nghệ kỹ thuật Với ngành công nghệ in nói chung và với công ty In hàng không nói riêng công nghệ inmột yếu tố quan trọng quyết định chất lợng sản phẩm in cũng nh quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty trên thị trờng Công nghệ in đợc chú trọng đầu t và thờng xuyên đổi mới giúp cho chất lợng sản phẩm in ngày càng nâng cao và tăng cờng sức cạnh tranh của công ty Có thể phân... hàng khá ổn định của Viện thú ý TW, công ty bóng đèn phích nớc Rạng đông, hãng hàng không Lào Sản phẩm của công ty in hàng không sẽ có chất lợng và sức cạnh tranh cao hơn các cơ sở in quốc doanh và các cơ sở in t nhân, nếu cuối năm nay công ty hoàn tất việc lắp đặt một máy in 7 màu của Mỹ Tóm lại, công nghệ và kỹ thuật hiện đại đã góp phần nâng cao chất lợng sản phẩm, là lợi thế quyết định sức cạnh . xuất kinh doanh ở công ty in hàng không và những nỗ lực nâng cao chất lợng sản phẩm in trong những năm gần đây.- Phần III: Một số giải pháp nâng cao chất. cao chất lợng sản phẩm ở công ty in hàng không. 2Phần I: Một số khái niệm về sản phẩm, chất lợng sản phẩm và yêu cầu nâng cao chất lợng sản phẩm. Tất cả các
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty in hàng không, Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty in hàng không, Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty in hàng không, Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty in hàng không, Các yếu tố về công nghệ kỹ thuật., C¸c u tè vỊ con ngêi, Các chính sách, chế độ đối với ngời lao động của công ty in hàng không., Một số kết quả đạt đ ợc của công ty về sản xuất kinh doanh từ 97 - 99, Những nhận xét rút ra từ phân tích hiện trạng chất l ợng sản phẩm ở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn