TIỂU LUẬN: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long pptx

30 316 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 15:20

TIỂU LUẬN: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay thì hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp nói chung của doanh nghiệp xây dựng cơ bản nói riêng. Bởi vậy, muốn đứng vững trong cơ chế này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải biết tự đánh giá, phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích các mặt mạnh, mặt yếu của mình, từ đó đưa ra phương hướng, biện pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu để đem lại hiệu quả sản xuất cao nhất. Hạch toán kinh tế là một phạm trù kinh tế khách quan trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa, là một trong những phương pháp, biện pháp quản lý có hiệu quả nhất không thể thiếu trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính của các đơn vị kinh tế cũng như trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, một ngành sản xuất vật chất độc lập giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Do vậy, khi chuyển sang nền kinh tế thị trường thực hiện cơ chế hạch toán độc lập tự chủ, đòi hỏi các đơn vị phải trang trải được chi phí bỏ ra có lãi. Mặt khác hiện nay các công trình xây lắp đều được tổ chức theo hình thức đấu thầu, đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải quản lý tốt chi phí sản xuất bỏ ra, không để thất thoát vốn, tính đúng, tính đủ chi phí giá thành sản phẩm giúp cho doanh nghiệp xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để làm được điều đó doanh nghiệp xây lắp phải thông qua công tác hạch toán kế toán, trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp xây dựng. Với những kiến thức đã học ở lớp kế qua thực tế tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long, em nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán, đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, cho nên em đã chọn đề tài "Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long". * Mục đích nghiên cứu : Qua thực tế thực tập tại Công ty, phân tích thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long, kết hợp với những kiến thức đã học nhằm đưa ra một số kiến nghị, đề xuất góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của Công ty để bắt kịp sự đổi mới của nền kinh tế trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu quản lý mới. * Đối tượng nghiên cứu : Chỉ nghiên cứu lý luận về công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. * Phạm vi nghiên cứu : Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long. Với mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu như trên, nội dung luận văn được chia làm 3 phần PhầnI: Lời nói đầu Phần II : Nội dung I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp ở các doanh nghiệp xây dựng. II: Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long. III : Một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long. Phần III: Kết luận i. Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây dựng 1. Sự cần thiết của kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp XDCB : 1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản của sản phẩm xây lắp : Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất độc lập, có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân, tăng tiềm lực kinh tế quốc phòng cho đất nước. Vì vậy một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân nói chung gây tích lũy nói riêng cùng vốn đầu tư, tài trợ từ nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực XDCB. Vốn là một ngành sản xuất độc lập, ngành XDCB có những đặc thù riêng về kinh tế - kỹ thuật, thể hiện rất rõ ở sản phẩm xây lắp quá trình tạo ra sản phẩm đó. Sản phẩm xây lắp là những công trình, hạng mục công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc. Sản phẩm xây lắp thường được sản xuất theo đơn đặt hàng đơn chiếc, được sản xuất ở những địa điểm, điều kiện khác nhau, chi phí cũng thường khác nhau đối với cùng một loại hình sản phẩm, khả năng trùng lắp về mọi phương tiện : Kỹ thuật, công nghệ, chi phí, môi trường rất ít. Đặc điểm này ảnh hưởng rất lớn đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp. Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, do đó các điều kiện về sản xuất : Nguyên vật liệu, lao động, xe, máy thu công phải di chuyển theo địa điểm đặt công trình. Do vậy, công tác quản lý, sử dụng, hạch toán vật tư, tài sản cũng trở lên phức tạp. Sản phẩm xây lắp được sản xuất ra tại nơi tiêu thụ. Tính chất đơn chiếc chịu ảnh hưởng của nơi sản xuất làm cho chi phí sản xuất từng sản phẩm xây lắp rất khác nhau. Sản phẩm xây lắp chịu ảnh hưởng của điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội của nơi tiêu thụ. Đặc điểm đó chi phối đến việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh như : Khảo sát, thiết kế, lựa chọn phương án thi công, kết cấu công trình Quá trình từ khi khởi công xây dựng công trình cho đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài. Nó phụ thuộc vào quy mô tính chất phức tạp của từng công trình. Quá trình thi công được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại gồm nhiều công việc khác nhau, các công việc chủ yếu được thực hiện ngoài trời nên chịu ảnh hưởng của thời tiết. Do đó quá trình điều kiện thi công không mang tính ổn định, luôn luôn biến động theo từng địa điểm xây dựng theo từng giai đoạn thi công công trình. Những đặc điểm trên của ngành xây dựng ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức hạch toán kế toán nói chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng của ngành xây dựng, đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng phải không ngừng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu quản lý trong cơ chế thị trường. 1.2 Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp : Trong công tác quản trị doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là trong doanh nghiệp xây lắp nói riêng, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp là những chỉ tiêu quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm, vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức kế toán khoa học, hợp lý sẽ tạo điều kiện cho hạch toán chi phí được chính xác tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm xây lắp. Có làm tốt công tác này, bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm mới có thể cung cấp những thông tin chính xác cho lãnh đạo doanh nghiệp biết được chi phí giá thành thực tế của công trình, hạng mục công trình. Qua đó nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất, tìm cách giảm thiểu chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm mà chất lượng không giảm vẫn thu được lợi nhuận. Để làm được điều đó, thì một mặt phải cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất, mặt khác phải tăng cường quản lý kinh tế mà trọng tâm là quản lý chi phí sản xuất. 1 3. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đối với công tác quản lý trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay : Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp là vấn đề trọng tâm của công tác hạch toán xây lắp. Tập hợp chi phí giúp cho đơn vị nắm bắt được tình hình thực hiện các định mức về chi phí vật tư, nhân công, máy thi công là bao nhiêu so với dự toán kế hoạch. Từ đó xác định được mức tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất để đưa ra biện pháp thích hợp, còn việc tính giá thành công tác xây lắp thể hiện toàn bộ chất lượng sản xuất kinh doanh quản lý kinh tế tài chính của đơn vị. 1.4. Nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp : Để đứng vững, tồn tại phát triển trong cơ chế thị trường thời mở cửa, đòi hỏi các doanh nghiệp XDCB phải có biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, khai thác khả năng tiềm tàng trong việc quản lý, sử dụng nguồn vật tư, lao động tiền vốn, tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm. Đứng trước yêu cầu đó, nhiệm vụ đặt ra cho công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành công tác xây lắp là : - Xác định đúng đắn đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, vận dụng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất phương pháp tính giá thành một cách khoa học. - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành của các doanh nghiệp theo từng công trình, từng loại sản phẩm xây lắp, vạch ra khả năng viện pháp hạ giá thành một cách hợp có hiệu quả. - Xác định bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng công tác xây lắp hoàn thành. Định kỳ kiểm tra đánh giá khối lượng thi công dở dang theo quy định. - Lập báo cáo chi phí sản xuất bảng tính giá thành sản phẩm xây lắp. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin cho lãnh đạo doanh nghiệp các đối tượng có liên quan. 2. Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng : 2.1 Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất : 2.1.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp : Trong các doanh nghiệp xây dựng việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp phải tuân theo chế độ tài chính chế độ kế toán hiện hành. Cụ thể là : Giá thành sản phẩm xây lắp được kết chuyển từ bên có của TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung. Không được hạch toán vào giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp những chi phí sau : Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chính, chi phí bất thường, chi sự nghiệp. 2.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất : Trong quá trình sản xuất, các chi phí sản xuất thường được phát sinh ở những địa điểm, tổ, đội, phân xưởng sản xuất khác nhau. Do đó, cần xác định đúng đắn đối tượng kế toán (tập hợp chi phí sản xuất). Đối tượng tập hợp chi phí sản xuấtphạm vi giới hạn mà các chi phí sản xuất phát sinh được tập hợp theo phạm vi giới hạn mà các chi phí sản xuất phát sinh được tập hợp theo phạm vi giới hạn đó. Như vậy, để xác định đúng đắn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, cần căn cứ vào các yếu tố sau : - Tính chất sản xuất, loại hình sản xuất đặc điểm của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. Đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm công dụng của chi phí trong quá trình sản xuất, đặc điểm của sản phẩm. - Căn cứ vào yêu cầu kiểm tra, kiểm soát chi phí yêu cầu hạch toán kinh tế nội bộ của đơn vị. - Căn cứ vào yêu cầu tính giá thành theo các đối tượng tính giá thành. - Căn cứ vào khả năng, trình độ quản lý nói chung hạch toán nói riêng của doanh nghiệp Đối với các doanh nghiệp xây dựng do các đặc điểm về tổ chức sản xuất quá trình sản xuất cũng như những đặc thù của sản phẩm xây lắp nên đối tượng tập hợp chi phí sản xuất thường là từng công trình, hạng mục công trình theo từng đơn đặt hàng, từng bộ phận, đội sản xuất xây lắp. 2.1.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất : * Phương pháp tập hợp trực tiếp chi phí sản xuất * Phương pháp phân bổ gián tiếp chi phí sản xuất Tiêu chuẩn phân bổ đảm bảo mối quan hệ tương quan giữa chi phí phân bổ đối tượng chịu chi phí. Trên cơ sở tiêu chuẩn phân bổ số chi phí cần phân bổ ta có công thức sau : C Ci = x Ti n  Ti i = 1 Trong đó : C n : Hệ số phân bổ  Ti i = 1 Ci : Là chi phí sản xuất phân bổ cho đối tượng i. C : Là tổng chi phí sản xuất đã tập hợp cần phân bổ. n  Ti : Là tổng đại lượng của tiêu chuẩn dùng để phân bổ. i = 1 Ti: Là đại lượng của tiêu chuẩn dùng để phân bổ cho đối tượng. 2.1.4. Hệ thống chứng từ tài khoản sử dụng : * Hệ thống chứng từ : Trong doanh nghiệp xây lắp, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng công trình, hạng mục công trình hoặc theo từng đơn đặt hàng. Kế toán trưởng tổ chức việc lập chứng từ hạch toán ban đầu cho từng đối tượng tập hợp chi phí. Đối với vật tư thì chứng từ gốc là phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, với chi phí khấu hao tài sản cố định là bảng phân bổ trích khấu hao tài sản cố định, phiếu thu, phiếu chi * Tài khoản sử dụng : Theo chế độ kế toán hiện hành để hạch toán hàng tồn kho trong xây lắp, kế toán chỉ sử dụng phương pháp khai thường xuyên. Do đó ,à tài khoản kế toán sử dụng là : - TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - - TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp - - TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công - + TK 6231 : Chi phí về nhân công sử dụng máy thi công. + TK 6232 : Chi phí vật liệu. + TK 6233 : Chi phí về dụng cụ. + TK 6234 : Chi phí khấu hao máy thi công. + TK 6237 : Chi phí dịch vụ mua ngoài. + TK 6238 : Chi phí khác bằng tiền. - TK : 627 - Chi phí sản xuất chung : - TK 154 - Chi phí sản xuất dở dang 2.1.5. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phưng pháp khai thường xuyên.  Kế toán chi phí nguyên vật liệu. Do đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp thường là công trình, hạng mục công trình cho nên toàn bộ nguyên vật liệu trực tiếp dùng vào sản xuất cho công trình,hạng mục công trình nào thì hạch toán trực tiếp vào công trình, hạng mục công trình đó trên cơ sở chứng từ gốc theo giá thực tế của nguyên vật liệu khối lượng thực tế đã sử dụng đến khi công trình hoàn thành cần phải kiểm số nguyên vật liệu còn lại tại nơi sản xuất để ghi giảm trừ chi phí nguyên vật liệu đã tính cho từng đối tượng này. Gía trị chi phí Giá trị NVTT xuất Giá trị phế liệu Giá trị NVLTT NVL tính vào Zsp = dùng cho sản xuất - thu hồi - không dùng hết Xây lắp Thi công Cuối kỳ  Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.  Kế toán chi phí sử dụng máy thi công:  Kế toán chi phí sản xuất chung : 2.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp. 2.2.1. Đối tượng tính giá tnành kỳ tính giá tành sản phẩm xây lắp  Đối tượng tính giá thành: Là loại sản phẩm, lao vụ, công việc do doanh nghiệp sản xuất ra cần phải tín giá thành giá thành đơn vị công việc tính giá thành là xác dịnh giá thành thực tế từng loại sản phẩm toàn bộ sản phẩm đã hoàn thành. Xác định đối tượng giá thànhcông việc đầu tiên của công tác tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp có ý nghĩa quan trọng trong việc tính chính xác giá thành sản phẩm xây lắp. Bộ phận kế toán giá thành phải cân đối, xem xét tổng thể các căn cứ sau để xác định khối lượng tính giá thành cho phù hợp. - Cơ cấu tổ chức sản xuất đặc điểm qui trình công nghệ. - Đặc điểm của sản phẩm, đặc điểm sử dụng của sản phẩm . - Dựa vào yêu cầu hạch toán kế toán, hạch toán nội bộ doanh nghiệp và yêu cầu xác định hiệu quả kinh tế của từng loại sản phẩm. - Khả năng trình độ quản lý của doanh nghiệp nói chung khả năng của cán bộ hạch toán nói chung. - Trong các doanh nghiệp xây lắp, đối tượng tính giá thành thường phù hợp với đối tượng tập hợp chi phí, đó có thể là công trình, hạng mục công trình hay khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao. Trong trường hợp các doanh nghiệp xây lắp có tổ chức thêm các phân xưởng sản xuất phụ (sản xuất vật liệu ) [...]... thiện công tác Kừ toán tập hợp chi phí sản xuất tíh giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 6 Thăng Long 1 Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 6 Thăng Long 1.1 một số ưu điểm nổi bất về công tác kế toán tại công ty xây dựng số 6 thăng Long từ khi thành lập đến nay đã trải qua bao nhiêu thăng trầm song với sự lỗ lực... doanh nghiệp xây lắp 11 II: Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 6 Thăng Long 22 12 1 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 12 2 Tình hình thực tế về công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 6 Thăng Long 12 2.1 Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất ... của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 4 1.3 Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đối với công tác quản lý trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản hiện nay 4 1.4 Nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 5 2 Những vẫn đề chung về kế toán tập hợp chi phí. .. các công trình được quản lý chặt chẽ, chi tiết Những ưu điểm về quản lý kế toán tập hợp chi sản xuất, tính giá thành sản phẩm nêu trên đã có tác dụng tích cự đến việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm xây lắp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Tuy nhiên, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 6 Thăng Long. .. 2.1.1 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 12 2.1.2 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 14 2.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 15 2.2 Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng 19 2.3 Tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 6 Thăng Long 20 III Một ý kiến kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty. .. ty xây dựng số 6 Thăng Long 21 1 Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 6 Thăng Long 21 1.1 Một số ưu điểm nổi bật về công tác kế toán tại Công ty 21 1.2 Một số vấn đề cần nghiên cứu đển tiếp tục hoàn thiện 22 2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính. .. thẻ kế toán chi tiết 2 Tình hình thực tế về công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 6 Thăng long 2.1 Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất 2.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí NVLTT là loại chi phí chi m tỷ trọng lớn trong giá thành công trình, hạng mục công trình xây lắp Do đó việc thanh toán chi phí. .. công trình, hạng mục công trình mà khoản chi phí này được tập hợp sang TK 62 2 Điều này làm giảm khoản mục chi phí sản xuất chung, tăng chi phí nhân công trực tiếp, dẫn đến làm thay đổi cơ cấu chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lăps ở Công ty xây dựng số 6 Thăng Long Để khắc phục các tồn tại. .. lắp đều mở sổ chi phí sản xuất cho từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Số TK 62 1, TK 62 2, TK 62 3,TK627,TK 154 chi tiết theo từng công trình II Tình hình thực tế về kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Xây dựng số 6 Thăng Long 1 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực XDCB, tiếnhành xây dựng nhiều công trình trong cùng... toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 5 2.1 Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 5 2.1.1 Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 5 2.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 6 2.1.3 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 6 2.1.4 Hệ thống chứng từ tài khoản sử dụng . TIỂU LUẬN: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long Lời. phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cho nên em đã chọn đề tài " ;Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long pptx, TIỂU LUẬN: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long pptx, TIỂU LUẬN: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay