Đề tài ứng dụng phần mềm PSIM mô phỏng mạch điện tử công suất tia 6 pha tải R-L-E pot

85 1,518 16
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 13:20

BÁO CÁO MÔN HỌC : ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PSIM PHỎNG MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TIA 6 PHA TẢI R-L-E GVHD: Đỗ Đức Trí SVTH: La Khắc Triều MSSV: 10202052 Phạm Đại Tới 10102145 Lê Thanh Trà 10902057 Huỳnh Xuân Trí 10902059  • Giới thiệu về phần mềmứng dụng của phần mềm PSIM • - Giúp sinh viên sử dụng phần mềm này để hiểu rõ hơn lý thuyết đã học. • - Phục vụ cho mục đích nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ của bản thân. Bài báo cáo được chia thành 3 chương Chương 1: Những vấn đề chung về phần mềm PSIM Chương 2: phỏng mạch chỉnh lưu tia 6 pha tải R-L-E Chương 3: Kết luận Lời Nói Đầu • Trong những năm gần đây, hình hóa trở thành phương pháp rất hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, trong thực tế sản xuất cũng như trong phục vụ giảng dạy và học tập. Trên thị trường thế giới cũng đã xuất hiện rất nhiều phần mềm Thiết kế - phỏng mạch điện tử công suất. Có thể kể ra các phần mềm như : PSPICE, TINA, MATLAB, SIMSEN, SUCCES, PSIM… Các phần mềm này chính là công cụ để giúp các kỹ sư, các nhà sản xuất tối ưu hóa công việc của mình, từ đó tạo ra những sản phẩm điện tử chính xác, đáng tin cậy và giá thành thấp. Phần mềm PSIM (Power Electronics Simulation Software) • PSIMphần mềm mạch do hãng LAB-VOLT (Hoa Kỳ) - Một trong các nhà sản xuất các thiết bị dạy học nổi tiếng viết và đưa ra thị trường. Đây là phần mềm không chỉ mạnh trong học tập, giảng dạy mà còn là tài liệu cơ bản cho các kỹ sư khi nghiên cứu, phân tích, khai thác mạch điện tử công suất, các mạch điều khiển tương tự và số, cũng như trong hệ truyền động xoay chiều (AC), một chiều (DC). • PSIM chạy trong môi trường Microsoft Windows 98/NT/2000/XP với yêu cầu bộ nhớ RAM tối thiểu là 32 MB. Chương trình thiết kế mạch của PSIM là một chương trình có tính tương tác cao giữa giao diện của các thư mục và phần mềm soạn thảo mạch điện với người sử dụng. Các phần tử của mạch được chứa trong menu Elements. Các phần tử được chia thành bốn nhóm là: Phần tử mạch công suất (Power), phần tử mạch điều khiển (Control), phần tử nguồn (Sources) và các phần tử khác (Others). Thư viện trong PSIM bao gồm hai phần: Thư viện hình ảnh • (PSIMimage.lib) và thư viện danh sách (PSIMLIB). Thư viện danh sách không thể sửa đổi được, nhưng thư viện hình ảnh có thể sửa đổi hoặc tạo lập một thư viện hình ảnh riêng cho người sử dụng. [...]... gian phỏng Chạy phỏng mạch Chạ y màn hình hiển thị sóng Option Menu Window Menu Hiển thị các phần khác nhau cùng một mạch Sắp xếp các cửa sổ Phân chia các cửa sô bàng nhau Tự động sắp xếp cá c biểu tuongj Giới thiệu các phần tử trong PSIM • Thư viện Power (Power Library) • Điện trở, điện cảm và điện dung ( RLC Branches ) Điện trở Điêj trở, cuộn cảm, tụ điện Điện cảm Điện trở 3 pha Tụ điện Điện. .. 3 chương trình: • - PSIM Schematic: chương trình thiết kế mạch • - PSIM Simulator : chương trình phỏng • - PSIM VIEW: chương trình hiển thị đồ thị sau khi phỏng PSIM biểu diễn một mạch điện trên 4 khối: Mạch động lực Bộ điều khiển chuyể n mạch Hệ cảm biến Mạch điều khiển File Menu Tạo một mạch mới Mở mạch có sẳn Đóng các cử sổ mạch Lưu mạch hiện có Lưu vào một tên khác In mạch Xem trước bản in... tiến hành Crack PSIM 9.0.3 Crack PSIM 9.0.3 • Trong folder PSIM giải nén lúc trước có folder Crack, mở folder này ta thấy có 2 file là Psim. lic và Register PSIM • Trong folder Psim vừa cài đặt ta tìm file Register PSIM Chạy file này Ta mở Chương trình PSIM để kiểm tra PSIM có hoạt động không.Click đôi vào biểu tượng PSIM ở Desktop, chương trình PSIM xuất hiên GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM PSIMPSIM bao gồm... Library) • Điện trở, điện cảm và điện dung ( RLC Branches ) Điện trở Điêj trở, cuộn cảm, tụ điện Điện cảm Điện trở 3 pha Tụ điện Điện trở , điện cảm Điện trở, diện cảm 3 pha Điện trở, tụ điện Điện cảm, tụ điệ Điện trở, tụ điện 3 pha Điện trở, điện cảm, tụ điện 3 pha ... Huỷ bỏ các khối mạch lựa chọn Sao chép khối mạch Đi dây Dán các khối mạch lựa chọn Đặt văn bản Chỉnh sửa các thuộc tính Vô hiệu hoá 1 thành phần Kích hoạt lại các yếu tố bị vô hiệu hoá Xoay các yếu tố Lật trái, phải các yếu tố Lật trên, dưới các yếu tố Tìm các phần tử cùng loại Chỉnh sửa thư viện View Menu Kích hoạt, vô hiệu hoá màn hinh hiển thị Hiển thị thanh công cụ Thanh công cụ phần tử Danh sách... việc chạy file PSIM 9.0.3.400 trong folder Setup Next tiếp ,trong phần License Configuration chọn 3Softkey version,chọn tiếp Select psim. lic file… “ Đưa đường dẫn tới file Psim. lic trong folder Setup vừa giải nén => Open Sau khi cài đặt xong thì xuất hiện hộp thoại PSIM 9.0.3 has been successfully installed Đồng thời hỏi bạn có chạy Psim ngay bây giờ không? Ta bỏ dấu check ở Launch PSIM now để tiến . BÁO CÁO MÔN HỌC : ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PSIM MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TIA 6 PHA TẢI R-L-E GVHD: Đỗ Đức Trí SVTH:. nhiều phần mềm Thiết kế - Mô phỏng mạch điện tử công suất. Có thể kể ra các phần mềm như : PSPICE, TINA, MATLAB, SIMSEN, SUCCES, PSIM Các phần mềm này
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài ứng dụng phần mềm PSIM mô phỏng mạch điện tử công suất tia 6 pha tải R-L-E pot, Đề tài ứng dụng phần mềm PSIM mô phỏng mạch điện tử công suất tia 6 pha tải R-L-E pot, Đề tài ứng dụng phần mềm PSIM mô phỏng mạch điện tử công suất tia 6 pha tải R-L-E pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay