Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản trong điều kiện hội nhập WTO

121 422 1
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2012, 12:44

Luận Văn: Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản trong điều kiện hội nhập WTO . tài Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản trong điều kiện hội nhập WTO Mục đích nghiên cứu của. về cạnh tranh và sức cạnh tranh của hàng nông sản, làm rõ sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của Minexport trong điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản trong điều kiện hội nhập WTO, Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản trong điều kiện hội nhập WTO, Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản trong điều kiện hội nhập WTO, Các lý thuyết về cạnh tranh., Các tiêu chí đánh giá sức cạnh tranh của hàng hóa., Các nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng nông sản, Vai trò to lớn của xuất khẩu hàng nơng sản đối với Minexport., Khai thác những lợi thế cạnh tranh sẵn có của Minexport., Thích ứng nhanh với những tác động của hội nhập WTO., Tổng quan về Minexport., Tổng quan về chế biến và xuất khẩu nông sản của Minexport., Các yếu tố thuộc bản thân công ty. Thực trạng sức cạnh tranh mặt hàng thủy sản. Thực trạng sức cạnh tranh mặt hàng thịt. Thực trạng sức cạnh tranh mặt hàng tinh dầu. Thực trạng sức cạnh tranh mặt hàng gỗ., Thực trạng sức cạnh tranh mặt hàng mây tre đan. Những điểm mạnh. Những điểm yếu, tồn tại., Dự báo tiềm năng thương mại một số mặt hang nông sản của Việt Nam., Định hướng thứ nhất: Định hướng thứ hai: Định hướng thứ ba: Định hướng thứ tư:, Giải pháp về mặt chất lượng., Giải pháp về phát triển thị trường xuất khẩu. Giải pháp về phát triển thương hiệu., Chính sách cơng nghiệp, bao gồm các chính sách trợ cấp, Các biện pháp kiểm dịch động, thực vật, Chính sách Nơng nghiệp, Ngư nghiệp Giải pháp về mặt chiến lược và cơ cấu.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn