Tác động của đầu tư đến tăng trưởng và phát triển kinh tế

20 5,335 10
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2012, 10:34

Luận Văn: Tác động của đầu tư đến tăng trưởng và phát triển kinh tế LỜI MỞ ĐẦUTăng trưởng phát triển kinh tế luôn là mục tiêu hướng tới của mọi quốc gia. Để thực hiện duy trì được mục tiêu đó, mỗi nước sẽ có những chính sách bước đi phù hợp với hoàn cảnh cụ thể từng nước. Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế hiện nay, muốn tồn tại phát triển được mỗi nền kinh tế đều phải phát huy nội lực trong nước kết hợp với các nguồn lực bên ngoài. Đối với Việt Nam, Đảng Nhà nước ta luôn đặt mục tiêu phát triển kinh tế lên hàng đầu với định hướng đến năm 2020 nước ta sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để đạt được mục tiêu trên thì đầu là một yếu tố cực kỳ quan trọng vì đầu tư, nói rõ hơn là đầu phát triển, không những làm gia tăng tài sản của cá nhân nhà đầu tư, mà còn trực tiếp làm gia tăng tài sản vật chất cho nền kinh tế, có tác động rất mạnh mẽ đến phát triển kinh tế. Đã có nhiều lý thuyết về đầu được nêu ra nhằm phân tích tác động của đầu đến tăng trưởng phát triển dưới nhiều khía cạnh khác nhau như lý thuyết số nhân đầu tư, lý thuyết gia tốc đầu tư, mô hình Harrod – Domar… Mỗi lý thuyết đều có ưu, nhược điểm riêng vì thế tùy thuộc vào tình hình cụ thể của nền kinh tế vĩ mô các mục tiêu kinh tế tại thời điểm đó mà các nhà hoạch định chính sách sẽ lựa chọn áp dụng chính sách nào cho phù hợp. Dưới đây là phân tích về Lý thuyết gia tốc đầu đánh giá khả năng áp dụng lý thuyết trên tại Việt Nam. Bài tiểu luận được chia làm 3 phần chính:Phần I : Những khái niệm cơ bản về đầu tư, tăng trưởng phát triển kinh tế.Phần này đề cập đến một số khái niệm về đầu tư, tăng trưởng phát triển kinh tế với mục đích tạo thuận lợi hơn cho quá trình nghiên cứu, đồng thời cũng đưa ra một số tác động của đầu đến tăng trưởng phát triển kinh tế tạo tiền đề cho việc phân tích, nghiên cứư phần 2 & phần 3.Phần II : Giải thích sự tác động của đầu đến tăng trưởng phát triển kinh tế thông qua lý thuyết gia tốc đầu tư.Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể sự tác động của đầu đến tăng trưởng phát triển kinh tế thông qua lý thuyết gia tốc đầu tưPhần III : Đánh giá khả năng áp dụng lý thuyết gia tốc đầu tại Việt Nam1PHẦN I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ, TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ1. Đầu phân loại đầu tư.1.1 Khái niệm về đầu tư.Đầu nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Như vậy , mục tiêu của mọi công cuộc đầu là đạt được các kết quả lớn hơn so với những hy sinh về nguồn lực mà nhà đầu phải ghánh chịu khi tiến hành đầu tư. Nguồn lực được nói đến ở đây có thể là tiền, tài nguyên, công nghệ, nhà xưởng, sức lao động, trí tuệ… các mục đích hướng tới chính là sự tăng lên về tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường sá, bệnh viện, máy móc…), tài sản trí tuệ (trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề, năng suất lao động, trình độ quản lý… ) trong nền sản xuất xã hội.Trong những kết quả đạt được trên đây, những kết quả trực tiếp của sự hy sinh các tài sản vật chất, tài sản trí tuệ nguồn nhân lực tăng thêm có vai trò quan trọng trong mọi lúc , mọi nơi không chỉ đối với người bỏ vốn mà cả đối với toàn bộ nền kinh tế. Những kết quả này không chỉ nhà đầu mà cả nền kinh tế xã hội được thụ hưởng. Chẳng hạn, một nhà máy được xây dựng, tài sản vật chất của nhà đầu trực tiếp tăng lên, đồng thời tài sản vật chất, tiềm lực sản xuất của nền kinh tế cũng được tăng thêm.Lợi ích trực tiếp do sự hoạt động của nhà máy này đem lại cho nhà đầu là lợi nhuận, còn cho nền kinh tế là thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (cho sản xuất cho sinh hoạt ) tăng thêm của nền kinh tế, đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động…Trình độ nghề nghiệp, chuyên môn của người lao động tăng thêm không chỉ có lợi cho chính họ (để có thu nhập cao, địa vị cao trong xã hội) mà còn bổ sung nguồn lực có kỹ thuật cho nền kinh tế để có thể tiếp nhận công nghệ ngày càng hiện đại, góp phần nâng cao dần trình độ công nghệ kỹ thuật của nền sản xuất quốc gia.1.2 Phân loại đầu tư.Căn cứ vào các kết quả của hoạt động đầu tư, bản chất lợi ích do đầu đem lai chúng ta có thể chia đầu ra làm 3 loại : đầu tài chính, đầu thương mại đầu phát triển. 2Đầu tài chính:Đầu tài chính là loại đầu trong đó người có tiền bỏ ra cho vay hoặc mua các giấy tờ có giá để hưởng lãi suất định trước, hay lãi suất tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan phát hành. Đầu tài chính không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (Nếu không xét đến quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này) mà chỉ làm tăng giá trị tài sản tài chính của các tổ chức, cá nhân. Với sự hoạt động của hình thức đầu này, vốn được lưu chuyển dễ dàng, khi cần có thể rút ra nhanh chóng. Đây thực sự là một nguồn cung cấp vốn quan trọng cho đầu phát triển.Đầu thương mại:Đầu thương mại là hình thức đầu trong đó người có tiền bỏ tiền ra mua hàng hóa sau đó bán với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận chênh lệch do giá khi mua khi bán. Loại đầu này không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến ngoại thương), mà chỉ làm tăng tài sản tài chính của nhà đầu trong quá trình mua đi bán lại, chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá giữa người bán với nhà đầu giữa nhà đầu với khách hàng của họ. Tuy nhiên đầu thương mại có tác dụng thúc đẩy quá trình lưu thông của cải vật chất do đầu phát triển tạo ra. Từ đó thúc đẩy đầu phát triển, tăng thu cho ngân sách, tăng tích luỹ vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ nói riêng nền sản xuất xã hội nói chung.Đầu phát triển :Đầu phát triển là những hoạt động đầu tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh mọi hoạt động xã hội khác, là điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao đời sống của mọi người dân trong xã hội. Nói cách khác đầu phát triển là việc bỏ tiền ra để xây dựng, sửa chữa nhà cửa, kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt chúng trên nền bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực hoạt động của các cơ sở đang tồn tại tạo tiềm lực mới cho nền kinh tế xã hội.Ba loại đầu trên luôn tồn tại có mối quan hệ tương hỗ với nhau, trong đó đầu phát triển là cơ bản nhất, tạo tiền đề đề tăng tích lũy, phát triển hoạt động đầu tài chính đầu thương mại. Đầu phát triển là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời, tồn tại tiếp tục phát triển của mọi cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó, đầu tài chính đầu thương mại hỗ trợ tạo điều kiện để tăng cường đầu phát triển. Tuy nhiên trong khuân khổ của đề tài này chúng ta chỉ đi sâu, tiềm hiểu, xem xét các vấn đề kinh tế của đầu phát triển- loại đầu quyết định trực tiếp sự phát triển 3của nền sản xuất xã hội, là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời, tồn tại tiếp tục phát triển của mọi cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.2. Khái niệm về tăng trưởng kinh tế.Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Sự gia tăng này được thể hiện ở quy mô tốc độ tăng trưởng. Quy mô phản ánh sự gia tăng nhiều hay ít còn tốc độ tăng trưởng được dùng để so sánh sự gia tăng giữa các thời kỳ. Người ta thường xác định tăng trưởng kinh tế thông qua các chỉ tiêu GDP (tổng sản phẩm quốc nội), GNP (tổng sản phẩm quốc dân) GNI (thu nhập bình quân đầu người). Đầu là một trong những yếu tố được tính đến trong tăng trưởng kinh tế, dựa vào công thức tính GDP sau: GDP = S + I + G + (X – IM)Trong đó: S: tổng tiết kiệm trong nền kinh tếI: đầu G: chi tiêu của chính phủ X: xuất khẩu IM: nhập khẩu. Bản chất của tăng trưởng kinh tế là phản ánh sự thay đổi về lượng của nền kinh tế còn đầu phát triển không những làm gia tăng tài sản của nhà đầu mà còn trực tiếp làm tăng tài sản của nền kinh tế quốc dân, chẳng hạn khi nhà đầu xây dựng một nhà máy thì nhà máy đó không những là tài sản của nhà đầu mà còn là tiềm lực sản xuất của cả nền kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Như vậy đầu phát triển chính là một yếu tố không thể thiếu đối với quá trình tăng trưởng của một nền kinh tế.3. Khái niệm về phát triển kinh tế.Phát triển kinh tế là quá trình lớn lên, tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế. Phát triển kinh tế là một khái niệm rộng hơn tăng trưởng. Nếu tăng trưởng được xem là quá trình biến đổi về lượng thì phát triển là quá trình biến đổi cả về lượng chất của nền kinh tế. Đó là sự kết hợp một cách chặt chẽ quá trình hoàn thiện của cả hai vấn đề về kinh tế xã hội ở mỗi quốc gia. Phát triển kinh tế bao gồm có tăng trưởng, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 4theo chiều hướng tiến bộ (thường xét đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành: sự gia tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp), sự biến đổi ngày càng tốt hơn trong các vấn đề xã hội (xóa bỏ nghèo đói, suy dinh dưỡng, tăng tuổi thọ bình quân, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, nước sạch của người dân, đảm bảo phúc lợi xã hội, giảm thiểu bất bình đẳng trong xã hội…).Một mặt trái của đầu phát triển, bên cạnh việc làm tăng sản lượng của nền kinh tế, đầu phát triển còn gây nên một số tác động tiêu cực như ô nhiễm, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Hiện nay, ở nhiều quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, người ta đã chú ý tới những ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai do tăng trưởng nhanh gây ra. Trên thế giới đã xuất hiện khái niệm mới về phát triển, đó là phát triển bền vững. Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới WB: “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm nguy hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Nói cách khác, phát triển bền vững là sự kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hợp lý cả về ba mặt: tăng trưởng kinh tế, cải thiện các vấn đề xã hội bảo vệ môi trường. Đây là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam .PHẦN II : PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT GIA TỐC ĐẦU TƯChúng ta đều biết rằng đầu là một yếu tố nằm trong tổng cầu của nền kinh tế. Trong khi đầu nhỏ hơn rất nhiều so với tiêu dùng trong GDP, nhưng nó lại rất quan trọng bởi vì đây là thành tố trong GDP biến động mạnh nhất phản ánh rõ nét nhất hình mẫu biến động theo chu kỳ mà các nền kinh tế thị trường phải đối mặt. Trong bài tiểu luận này chúng ta phải nghiên cứu ảnh hưởng của đầu đến tăng trưởng phát triển kinh tế nhưng dưới góc độ vận dụng các lý thuyết kinh tế về đầu để giải thích . Do đó chúng ta phải nghiên cứu vấn đề trên phương diện lý luận, vận dụng các lý thuyết đầu là chủ yếu. Có rất nhiều lý thuyết kinh tế về đầu tư, mỗi lý thuyết nghiên cứu một khía cạnh khác nhau của đầu đối với tăng trưởng phát triển kinh tế. Dưới đây là phân tích về lý thuyết gia tốc đầu tư.1. tưởng trung tâm của mô hình gia tốc đầu .Nếu số nhân đầu giải thích mối quan hệ giữa việc gia tăng đầu với gia tăng sản lượng hay việc gia tăng đầu có ảnh hưởng như thế nào đến sản lượng. Như vậy đầu xuất hiện như một yếu tố của tổng cầu. Theo Keynes, đầu cũng được xem xét dưới góc độ tổng cung, nghĩa là mỗi sự thay đổi của sản lượng làm thay đổi đầu như thế nào. Các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu để đưa mức bản đạt mức mong muốn. Lượng 5tư bản mong muốn phụ thuộc vào mức sản lượng là điều dễ dàng chấp nhận được. Khi mức sản lượng cao hơn, các hãng có nhu cầu lớn hơn về bản vì bản là một trong nhiều nhân tố để tạo ra sản lượng. tưởng trung tâm của mô hình gia tốc dựa trên mối quan hệ đơn giản này.2. Nội dung của lý thuyết gia tốc đầu .Mô hình gia tốc giả thiết rằng lượng bản mong muốn là bội số của mức sản lượng :K dt= α .Yt α>0 (1)Ở dạng đơn giản nhất của mô hình gia tốc, đầu ròng đúng bằng chênh lệch giữa lượng bản mong muốn với lượng bản hiện có vào cuối thời kì trước. Nếu tạm thời bỏ qua hao mòn bản trong quá trình sử dụng, chúng ta có mối liên hệ sau: I n,t = K dt - K dt -1 (2)Lượng bản có được vào cuối thời kỳ trước chính là lượng bản mong muốn phụ thuộc vào thu nhập của thời kỳ đó.Kt-1 = Kt-1d = α .Yt-1 (3)Vì vậy, chúng ta có thể viết l ại phương trình (2) như sau:In,t = K dt - Kt-1= α .Yt - α .Yt-1= α.( Yt - Yt-1 )In,t= α.Δ Yt (4)Mức đầu phụ thuộc vào sự thay đổi của sản lượng.Dạng đơn giản này cho ta thấy một đặc điểm quan trọng của mô hình gia tốc. Từ phương trình (1), α có thể được coi là tỷ lệ giữa mức bản mong muốn so với sản lượng:α =Ktd / Yt (5)Ví dụ, giả sử rằng tỷ lệ này là 2. Trong trường hợp này, cứ mỗi đồng sản lượng thay đổi thì mức bổ sung tương ứng là 2 đồng. Trong bối cảnh đó, đầu sẽ biến động rất mạnh trong chu kỳ kinh doanh. Theo mô hình giao điểm của Keynes cho thấy sự thay đổi của đầu tác dụng số nhân đến sản lượng. Vì vậy cùng với hiệu ứng số nhân, lý thuyết gia tốc đơn giản chỉ có thể giải thích sự biến động theo chu kỳ của sản lượng. Một cú sốc đối với sản lượng sẽ làm thay đổi mức đầu sự thay đổi này sẽ làm mức sản 6lượng cân bằng thay đổi thông qua hiệu ứng số nhân, tác động thêm vào đầu thông qua hiệu ứng gia tốc. Tuy nhiên cũng giống như lý thuyết đơn giản về số nhân của Keynes, chúng ta cần phải điều chỉnh lý thuyết gia tốc về đầu trước khi có thể sử dụng nó để giải thích cho quá trình đầu trong nền kinh tế thực.Điều chỉnh đầu tiên mà chúng ta cần làm để mô hình gia tốc đơn giản trở nên thực tế hơn bằng cách cho rằng lượng bản thực tế sẽ điều chỉnh dần đến mức mong muốn. Gỉa sử rằng chúng ta sử dụng mô hình cho một năm nào đó. Cũng giả sử rằng, do sản lượng tăng lên nên lượng bản mong muốn cũng tăng theo. Các dự án đầu sẽ được thực hiện nhằm đưa lượng bản tiến tới mức mong muốn. Bên cạnh những chi phí mà ta gọi là chi phí trực tiếp của đầu tư, chúng ta cần tính đến những chi phí điều chỉnh, việc coi chi phí này tăng lên khi mức đầu tăng cũng là điều hợp lý. Những ví dụ về chi phí điều chỉnh như phải đóng cửa nhà máy hoặc thuê thêm công nhân làm việc ngoài giờ để lắp đặt thiết bị, chi phí tăng thêm do muốn tăng tiến độ xây dựng nhà máy hoạt động sản xuất có thể bị đình trệ do bộ máy quản lý phải tập trung vào việc triển khai các dự án đầu tư. Nếu chi phí điều chỉnh tăng mạnh, thì quyết định tối ưu đối với doanh nghiệp sẽ là điều chỉnh dần lượng bản thực tế đến mức mong muốn. Khi đó chênh lệch giữa hai lượng bản này chỉ bị triệt tiêu một phần trong từng thời kỳ.Để phản ánh được độ trễ điều chỉnh này, chúng ta có thể viết (2) như sau: I n,t= λ.( Kdt-Kt-1) 0< λ<1 (6) Sử dụng (1), có: I n,t= λ.( α.Yt - Kt-1) (7)Trong đó, thông thường, Kt-1 khác K dt -1 do lượng bản thực tế khác với lượng bản mong muốn trong mỗi thời kỳ. Phương trình (7) xác định cơ chế điều chỉnh một phần mà ở đó hệ số λ thể hiện phần của chênh lệch giữa lượng bản mong muốn với lượng bản thực tế được thực hiện thông qua đầu tư. Do chỉ một phần sự thay đổi của lượng bản mong muốn được thực hiện trong mội thời kỳ nên trong một thời kỳ nhất định nào đó đầu sẽ phản ứng với những thay đổi của thu nhập trong một số thời kỳ trước đó. Phương trình (7) hàm ý rằng, đầu phản ứng chậm hơn với sự thay đổi của thu nhập hiên tại, vì thế mà cũng hàm ý rằng đầu không thay đổi nhiều trong ngắn hạn như mô hình gia tốc đơn giản dự báo (ở phương trình 4). Phương trình (7) được gọi là mô hình gia tốc linh hoạt- có thể thích hợp hơn với những biến động của đầu trong thực tế. Mặc dù đầu là nhân tố dễ biến động, nhưng nó không biến đông nhiều như dự đoán của mô hình gia tốc đơn giản.7Mô hình gia tốc linh hoạt cũng có thể được điều chỉnh nhằm thể hiện sự biến động về tốc độ thay đổi của đầu nhằm lấp đầy lỗ hổng giữa lượng bản thực tế với lượng bản mong muốn (tham số λ). Đây chính là biến lựa chọn đối với hãng kinh doanh có thể bị tác động bởi các điều kiện tín dụng, bao gồm lãi suất, thuế các biến số khác. Ví dụ, chúng ta có thể kỳ vọng rằng, trong điều kiện các nhân tố khác không thay đổi, có ít đầu hơn sẽ được thực hiện để triệt tiêu lỗ hổng giữa lượng bản thực tế với lượng bản mong muốn khi lãi suất cao hơn ngược lại.3. Nhận xét về lý thuyết gia tốc đầu tư.3.1 Ưu điểm.a. Lý thuyết gia tốc đầu phản ánh quan hệ giữa sản lượng với đầu tư.Nếu α không thay đổi trong kỳ kế hoạch thì có thể sử dụng công thức để lập kế hoạch khá chính xác.b. Lý thuyết phản ánh sự tác động của tăng trưởng kinh tế dẫn đến đầu tư. Khi kinh tế tăng trưởng cao, sản lượng nền kinh tế tăng, cơ hội kinh doanh lớn, dẫn đến tiết kiệm tăng cao đầu nhiều.3.2 Nhược điểm. a. Lý thuyết giả định quan hệ tỷ lệ giữa sản lượng đầu là cố định. Thực tế đại lượng này (α) luôn biến do sự tác động c ủa nhiều nhân tố khác.b. Thực chất lý thuyết đã xem xét sự biến động của đầu thuần (NI) chứ không phải sự biến động của tổng đầu do sự tác động của thay đổi sản lượng. Vì từ công thức K dt= α.Yt có thể viết: Tại thời điểm t : K dt= α.Yt (8)Tại thời điểm (t-1): Kt-1d= α.Yt-1d (9)Lấy (8) trừ đi (9), ta có :K dt - Kt-1d = α.Yt -α.Yt-1d = α.( Yt -Yt-1d) (10)Trong đó: K dt - Kt-1d : Đầu ròng bằng (It-D) với D là khấu haoDo đó: It-D= K dt - Kt-1d = α.( Yt -Yt-1d)= α.ΔY ()và đầu ròng ΔI= α.ΔY8Như vậy theo lý thuyết này đầu ròng là hàm của sự gia tăng sản lượng đầu ra. Nếu sản lượng tăng, đầu ròng tăng(lớn hơn α lần). Nếu sản lượng giảm, đầu thuần sẽ âm. Nếu tổng cầu về sản lượng trong thời gian dài không đổi, đầu ròng sẽ bằng 0 (khi ΔY=0 thì ΔI=0 )Tuy nhiên khi sản lượng không thay đổi giữa hai thời kỳ đầu thuần bằng o nhưng tổng đầu là một số dương vì các doanh nghiệp vẫn phải đầu thay thế máy móc thiết bị đã hao mòn hết.c. Theo lý thuyết này toàn bộ vốn đầu mong muốn đều được thực hiện ngay trong cùng một thời kỳ. Điều này không đúng vì nhiều lý do, chẳng hạn do việc cung cấp các yếu tố có liên quan đến thực hiện vốn đầu không đáp ứng, do cầu vượt qúa cung…do đó lý thuyết gia tốc đầu tiếp tục được hoàn thiện qua thời gian. Theo lý thuyết gia tốc đầu sau này thì vốn đầu mong muốn được xác định như là một hàm của mức sản lượng hiện tại quá khứ, nghĩa là quy mô đầu mong muốn được xác định trong dài hạn.Nếu gọi Ktd Kt-1d là vốn đầu thực hiện ở thời kì t t-1Kt*t –Kt-1d là vốn đầu mong muốnλ là một hằng số (0< λ <1)Thì: Kt –Kt-1= λ .(Kt*t –Kt-1)Có nghĩa là sự thay đổi vốn đầu thực hiện giữa hai kỳ chỉ bằng một phầm của chênh lệch giữa vốn đầu mong muốn thời kỳ t vốn đầu thực hiện thời kỳ t-1. Nếu λ =1 thì Kdt=Kt*t .Và lý thuyết gia tốc đầu hoàn thiện sau này cũng đã đề cập đến tổng đầu tư.Theo lý thuyết gia tốc đầu ban đầu thì đầu thuần ∆I=It- Dt=Ktd-Kt-1d. Theo lý thuyết gia tốc đầu sau này thì Ktd - Kt-1d= λ(Kt*t –Kt-1) do đó ∆I= λ(Kt*t –Kt-1)Để xác định tổng đầu tư, chúng ta giả định: Dt=δ.Kt-1 (δ là hệ số khấu hao 0< δ <1). Do đó:It- Dt= It- δ Kt-1d= λ(Kt*t –Kt-1) 9Hoặc: It= λ .(Kt*t –Kt-1) + δ Kt-1dIt chính là tổng đầu trong kỳ là hàm của vốn mong muốn vốn thực hiện.Phần III: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG LÝ THUYẾT GIA TỐC ĐẦU TẠI VIỆT NAMNhận thức được tầm quan trọng của Vốn đầu tư: là yếu tố vật chất trực tiếp quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội bảo vệ, cải thiện môi trường Đảng Nhà nước đều đưa ra mục tiêu này được coi là một trong mười mục tiêu tổng quát nhất. Về lĩnh vực này, việc thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực về bốn mặt: Tỷ lệ vốn đầu so với GDP liên tục tăng qua các năm đến nay đã đạt 38,7%, thuộc loại cao nhất thế giới, có chăng chỉ thấp thua tỷ lệ trên 40% của Trung Quốc. Đối với nước có điểm xuất phát còn thấp, muốn tăng trưởng cao chống tụt hậu xa hơn thì đòi hỏi phải có một lượng vốn lớn là rất có ý nghĩa.Cơ cấu nguồn vốn huy động đã có bước chuyển dịch quan trọng. Điểm nổi bật nhất là sự tăng lên mạnh mẽ của đầu từ khu vực kinh tế nhân, với tỷ trọng trong tổng số vốn đã lên đến 32,4%, cao hơn mười điểm phần trăm so với cách đây 5 năm. Đó là kết quả của việc thực hiện Luật Doanh nghiệp. Một điểm nổi bật khác là đã có trên 70 nước vùng lãnh thổ đầu trực tiếp (FDI) với tổng số vốn đăng ký mới bổ sung tính từ năm 1988 đến nay đạt trên 66 tỉ USD, với số vốn thực hiện đạt được một nửa. Nguồn vốn này đã góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp ngân sách . Đã có 45 nước định chế tài chính quốc tế đã cam kết với số vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lên đến 30 tỉ USD số vốn giải ngân đạt khoảng 16 tỉ USD. Nguồn vốn này đã được ưu tiên sử dụng để hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo. Nhiều công trình quan trọng trong các lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng, thủy lợi quy mô lớn, giáo dục đào 10[...]... cơ cấu kinh tế, đầu vào những ngành, lĩnh vực, vùng mà các nguồn vốn khác không muốn đầu tư, có tác động là vốn mồi để thu hút các nguồn vốn khác Cơ cấu đầu đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung cho những mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội; vừa tập trung cho tăng trưởng kinh tế, vừa quan tâm đến phát triển xã hội xây dựng cơ sở hạ tầng; vừa tập trung cho vùng động lực,... trạng đầu dàn trải, đầu theo phong trào, đầu tự phát; cơ chế quản lý đầu vừa rườm rà phức tạp, lại vừa lỏng lẻo ở tất cả các khâu 11 Mục tiêu dự kiến đưa ra Đại hội X rất cao, với tỷ lệ vốn đầu so với GDP lên đến 40% để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn, sớm đưa nước ta ra khỏi nước kém phát triển Tăng vốn là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tăng hiệu quả đầu tư, tăng. .. sở hữu nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của khối doanh nghiệp này, hướng vào các ngành nghề kinh doanh chính để đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, hiệu quả sức cạnh tranh Đầu - Yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế Đầu là yếu tố có tác động kép: vừa là yếu tố vật chất quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế, vừa góp phần tiêu thụ sản phẩm của nhiều ngành sản xuất, tạo... tổng vốn đầu thực hiện đã tăng 14,4%, cao hơn tốc độ tăng 13,8% của GDP tính theo giá thực tế Đó chính là yếu tố góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn sự suy giảm tốc độ tăng trưởng, góp phần làm cho tăng trưởng kinh tế cao lên qua các quý, đang hướng đến việc hoàn thành hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng 5% về GDP 15 Cuộc khủng hoảng tài chính suy thoái kinh tế thế giới tác động đến Việt... quả đầu tư, bởi hệ số giữa tỷ lệ vốn đầu tư/ GDP so với tốc độ tăng trưởng GDP năm nay có thể tiếp tục cao lên so với năm trước (Nguồn: Đầu Tư, 8/10) Các giải pháp huy động vốn đầu phát triển kinh tế - xã hội Để nâng cao hiệu quả huy động vốn, cần tập trung vào các giải pháp sau đây: - Tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách đa dạng hóa đa phương hóa các giải pháp huy động vốn cho đầu phát triển. .. bản, quy chế đấu thầu cách bố trí vốn nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian chờ đợi triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai thác, góp phần nâng cao hiệu quả tăng tốc độ quay vòng vốn của nền kinh tế Phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý quy hoạch, kế hoạch, cơ quan chủ quản đầu tư, chủ đầu về hiệu quả đầu tư; tăng cường giám sát 13 đầu ngay từ khi lập dự... vực xã hội cấp bách Kiểm soát chặt chẽ đầu của các doanh nghiệp nhà nước; khuyến khích các thành phần kinh tế khác đầu phát triển nguồn điện, xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ ở nông thôn Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý đầu tư, các quy định về bồi thường, giải phóng... Đổi mới các hoạt động khác của Ngân hàng Nhà nước, như: điều hành thị trường mở, thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc, đổi mới thanh toán mở rộng thanh toán điện tử liên ngân hàng, các hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của thị trường vốn Việc thu hút vốn đầu nước ngoài, thu hút vốn đầu của Việt kiều, vốn đầu của người dân trong thành lập bỏ vốn kinh doanh, cần... nông thôn Hoàn thiện cơ chế thúc đẩy xã hội hóa huy động nguồn lực phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, môi trường Đồng thời mở rộng các hình thức đầu các công trình kết cấu hạ tầng theo đầu kết hợp công - đầu nhân sở hữu kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng (BOT, BT, ).Tiếp tục thực hiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, sử dụng có hiệu quả nguồn trái... cho tăng trưởng Trong điều kiện xuất khẩu gặp khó khăn, lần đầu tiên, tính từ năm 1992, tốc độ tăng trưởng kim ngạch có thể mang dấu âm, thậm chí, có dự đoán đưa ra mức độ suy giảm có thể là hai chữ số; tiêu thụ trong nước tuy tăng khá, nhưng do thu nhập sức mua có khả năng thanh toán của dân cư còn thấp, nên đầu là yếu tố có tác động kép: vừa là yếu tố vật chất quyết định tốc độ tăng trưởng kinh . sự tác động của tăng trưởng kinh tế dẫn đến đầu tư. Khi kinh tế tăng trưởng cao, sản lượng nền kinh tế tăng, cơ hội kinh doanh lớn, dẫn đến tiết kiệm tăng. tác động của đầu tư đến tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua lý thuyết gia tốc đầu tư. Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể sự tác động của
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của đầu tư đến tăng trưởng và phát triển kinh tế, Tác động của đầu tư đến tăng trưởng và phát triển kinh tế, Tác động của đầu tư đến tăng trưởng và phát triển kinh tế, Phân loại đầu tư., Khái niệm về tăng trưởng kinh tế. Khái niệm về phát triển kinh tế., Tư tưởng trung tâm của mơ hình gia tốc đầu tư . Nội dung của lý thuyết gia tốc đầu tư ., Theo lý thuyết này toàn bộ vốn đầu tư mong muốn đều được thực hiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn