Luận văn: Tình hình tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh và bộ máy kế toán cúa công ty cơ đIện và phát triển nông thôn pptx

43 330 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2014, 15:20

Luận văn Tình hình tổ chức bộ máy quản kinh doanh bộ máy kế toán cúa công ty đIện phát triển nông thôn Lời mở đầu Cạnh tranh là qui luật tất yếu của chế thị trường. Muốn tồn tại phát triển buộc các doanh nghiệp phải cố gắng nắm bắt thị trường, tìm hiểu đáp ứng nhu cầu thị trường một cách hợp phù hợp với điều kiện doanh nghiệp. Muốn làm tốt điều này thì các nhà quản phải biết đực năng lực hoạt động, khả năng sản xuất kinh doanh của mình để thể đưa ra được phướng án sản xuất kinh doanh một cách hợp lý. Cạnh tranh ngày càng quyết liệt đòi hỏi sự gắn kết, phối hợp giữa các bộ phận phải chặt chẽ để thể nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng đầy đủ nhất. Kế toán là một bộ phận cần thiết quan trọng trong doanh nghiệp. Kế toán giúp các nhà quản nắm bắt được chi tiết cụ thể tình hình tài chính của doanh nghiệp . Để thích ứng với chế thị trường, công ty điện phát triển nông thôn đã xây dựng cho mình một mô hình sản xuất phù hợp , cầu tổ chức hợp gọn nhẹ đảm bảỏ xử thông tin một cách nhanh chóng hợp lý. Đặc biệt đội ngũ kế toán đã góp phần đáng kể trong công tác kiểm tra , giám sát các hoạt động của công ty, giúp các nhà quản trong việc lập kế hoạch đưa ra những phương án hợp Phần I : chức năng nhiệm vụ của công ty tình hình tổ chức bộ máy quản kinh doanh bộ máy kế toán cúa công ty đIệnphát triển nông thôn I - Sơ lược về quá trình ra đời , đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, chức năng nhiệm vụ của công ty điện phát triển nông thôn 1. Quá trình hình thành phát triển của công ty Công ty điện phát triển nông thôn là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập dưới sự chỉ đạo của công ty khí trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn. Trong hơn 40 năm qua nhiệm vụ chủ yếucủa công ty là phục vụ cho chủ trương giới hoá phát triển nông thôn . Qua mỗi thời kỳ khác nhau, cùng với sự phát triển kinh tế nhiệm vụ của công ty những thay đổi nhằm mục đích phục vụ tốt hơn cho cho quá trình giớ haó nông nghiệp . Công ty được thành lập ngày 8/3/1956, ban đầu là xưởng 250A bạch Mai, nhiệm vụ chủ yếu là phục hồi máy nông nghiệp Ngày 2/4/1977 khi các tỉnh thành lập xưởng đại tu máy móc nông nghiệp hì đơn vị đổi tên là “Nhà máy khí nông nghiệp I “ với nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất các loại phụ tùng cung cấp cho các xưởng, đại tu máy nông nghiệp trong cả nước. Từ khi nhà nước ta thực hiện việc đổi mới chế nền kinh tế theo chế thi trường thì ngày 24/3/1993 nhà máy được đổi tên là “Công ty đIện phát triển nông thôn “, sản phẩm chủ yếu của công ty hiện nay là bình phun thuốc trừ sâu, máy tẽ ngô, máy xay xát cà phê các loại phụ tùng máy nông nghiệp, ngoài ra còn thực hiện sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng . Công ty hiện nay xó diện tích mặt bằn là 2600 m2 tại 61 đường Trường Chinh quận Đống Đa-Hà Nội . Với đội ngũ lao động của công ty hiện nay 170 công nhân viên, trong đó 40 người trình độ đại học cao đẳng . Đây là đội ngũ cán bộ kỹ thuật quản kinh tế khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty . 2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty điện phát triển nông thôn. 2.1- Chức năng. Công ty điện phát triển nông thôn là một công ty đầy đủ tư cách pháp nhân , chức năng cụ thể sau: - Sản xuất thiết bị máy móc phục vụ cho ngành nông nghiệp, đáp ứng được nhu cầu cần thiết cho nông dân các doanh nghiệp chế biến , tạo điều kiện nâng cao năng suất, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển. - Ngoài ra công ty còn sửa chữa các loại máy móc đã hỏng hóc, gia cố lại để tiếp tục sử dụng . - Công ty nhập những nguyên vật liệu, phụ tùng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sản xuất các loại máy móc thiêts bị chất lượng cao. 2.2- nhiệm vụ Là một đơn vị hạch toán đọc lập, công ty những nhiệm vụ bản sau : - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình tổn công ty duyệt và tổ chức thực hiện sản xuất theo kế hoạch được giao - Quản sử dụng vốn kinh doanh theo đúng chế độ, chính sách đạt hiệu quả kinh tế cao , đảm bảo phát triển vốn tự trang trải về tài chính . - Thực hiện chế độ báo cáo thống kế toán theo yêu cầu của công ty - Chấp hành đầy đủ những cam kết trong hợp đồng mua bán, liên doanh hợp tác với các tổ chức cá nhân . - Chủ động đIều phối mọi hoạt động kinh doanh quản các đơn vị trực thuộc theo phương án tối ưu, thực hiện mục tiêu đề ra . - Quản đội ngũ cán bộ, công nhân viên, công ty theo chế độ chính sách nhà nước phân cấp của bộ nông nghiệp . - Không ngừng bồi dưỡng, nâng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật về mọi mặt . - Thực hiện nghĩa vụ thuế các khoản phải nộp khác theo quy định của nhà nước nghĩa vụ với tổng công ty theo điều lệ hoạt động của tổng công ty. 3. cấu tổ chức bộ máy của công ty Hiện nay điện phát triển nông thôn hoạt động tổ chức quản theo mô hình sau: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản Tổng công ty Cty c đIn v p.t n thôn Nhìn chung cấu tổ chức của công ty là chặt chẽ, phát huy được năng lực hoạt động của các phòng ban . Mặt khác tạo được sự phối hợp giữa các phòng ban với nhau giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng dễ dàng hiệu quả . Chức năng của các phòng ban : - Ban giám đốc bao gồm ba người : + Giám đốc : là ngưòi đIều hành quản mọi hoạt động của công ty, là người chịu trách nhiệm chính đối với tổng công ty Công oàn Ban giám đốc Chi bộ đảng Hệ thống các phòng ban P. t chc P. kế toán tài chính P. kế hoạch kĩ thuật Phòng thương mại P. xng Cơ khí Chế tạo P.xng máynông nghip ngip P. xưởng khí Sửa chữa P. xưởng Nhựa + Phó giám đốc sản xuất kinh doanh, phó giám đôc thương mại dịch vụ : giúp cho giám đốc đIều hành quản hoạt động của các phòng ban của cửa hàng - Phòng tổ chức hành chính : chịu trách nhiệm về công tác thông tin cán bộ công nhân viên toàn công ty, thực hiện chế đoọ về chính sách nhân sự . - Phòng kế toán tài chính : Thu thập, xử , cung cấp các thông tin kinh tế trong công ty để phục vụ cho qua trình quản lý, thực hiện pháp lênh thống điều lệ tài chính kế toán - Phòng kế hoạch kĩ thuật : nhiệm vụ giúp ban giám đốc lập kế hoạch sản xuất, tổng hợp các hoạt động kinh tế kĩ thuật phục vụ cho ban giám đốc khi cần thiết, lập kế hoạch tự chịu trách nhiệm về vật tư chịu trách nhiệm về qui trình kĩ thuật ứng dụng trong công ty lập các bản vẽ cho các công trình - Phòng thương mại : nhiệm vụ tiếp thị chịu tránch nhiệm về sản sản phẩm của công ty. 4. Mô hình tổ chức kế toán Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán K toán trng kiêm Kế toán tscđ Kế toán Tổng hợp Kế toán t. toán Thủ quỹ Công ty điện phát triển nông thôn áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung . Toàn bộ công việc toán được thực hiện tập trung tại phòng toán của công ty .ở mỗi phân xưởng bố trí một nhâ viên gọi là thống kê làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu như thu thập., kiểm ra chứng từ gửi về phòng kế toán công ty . song để giám sát, kiểm tra chặt chẽ đồng bộ thì kế toán trưởng cho phép nhân viên thống dưới xưởng hàng tháng, quý gửi lên phòng kế toán để kiểm tra đối chiếu . Nhiệm vụ của mỗi nhân viên: - Kế toản trưởng kiêm kế toán TSCĐ: Là người trực tiếp quản mọi hoạt động của phòng tiến hành công tác kế toán TS CĐ của công ty, hàng quý lập báo cáo tài chính . - Kế toán tổng hợp: nhiệm vụ hàng tháng tổng hợp các chứng từ ghi sổ của phân xưởng lại để ghi vào sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh trong toàn công ty . - Kế toán thanh toán: Chịu trách nhiệm theo giõi tình hình thanh toán với khách hàng, thanh toán với nhà nước thanh toán trong nội bộ công ty - Thủ quỹ: Quản tiền mặt tại quỹ của công ty - Thống phân xưởng: thu thập, kiểm tra chứng từ gửi chứng từ về phòng kế toán của công ty II - Những thành tích đạt được trong những năm gần đây của công tydoanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập , tư cách pháp nhân, công ty điện phát triển nông thôn đã hoàn thành tốt chức năng của mình là bảo toàn phát triển nguồn vốn nhà nước giao, mở rộng hoạt động kinh doanh, tự huy động vốn để tăng nguồn lực tài chính. Công ty đã đáp ứng được nhu cầu thị trường , góp phần đầy nhanh công cuộc giới hoá hiện đại hoá nông thôn . Đời sống của công nhân viên ngày càng đựoc cải thiện nâng cao đời sống của công nhân viên (lương bình quân một nhân viên đạt trên 800.000.000đ/tháng . Bên canh đó công ty đã hoàn thành nghĩa vụ của mình với các khoản đóng góp cho nhà nước. [...]...Phần II : Công tác tài chính của công ty I- Nội dung công tác tài chính tình hình tài chính của công ty 1 .Tình hình phân cấp quản tài chính Công ty điện phát triển nông thôn là một doanh nghiệp nhà nước hạcht oán độc lập Tài sản của công ty thuộc sở hữu nhà nước do bộ nông nghiệp phát triẻn nông thôn giao cho công ty mà người đại diện là giám đốc tực tiếp quản lý, sử dụng dể phát triển. .. dụng dể phát triển sản xuất kinh doanh Công ty trách nhiệm bảo toàn, phát triển đổi mới tài sản theo yêu cầu của việc kinh doanh bàng nguồn vốn nhà nước giao, tự bổ sung vốn huy động khác theo chế độ quản tài sản của nhà nước Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Giám đốc là người quyền lực cao nhất vè tài chính, chỉ đạo kiểm tra giám sát cấp dưới,phân công quản cho các trưởng phòng... doanh do đó dễ dẫn đến tình trạng ngừng sản xuất kinh doanh vì thiếu vốn 3.Khảo sát tình hình tài chính của doanh ngiệp 3.1 Tình hình chi phí Chi phí của công ty là những khoản tiền bỏ ra để chi trả cho các hoạt động kinh doanh bao gồm : chi phí quản doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí hoạt động tài chính, chi phí bất thường chi phí khác Tình hình sử dụng chi phí của công ty được thể hiện qua... hàng chi Tập hợp chi phí quản d nghiệp TK331,111,112 Chi phí d.vụ mua ngoài bằng tiền khác TK1331 Thuế VAT Tk333 Thuế, phí,lệ phí phải nộp TK139,159 Trích nộp dự phòng phải thu khó đòi dự phòng giảm giá hàng tồn kho phí quản VI - Kế toán kết quả phân phối kết quả tài chính 1 Kế toán kết quả Theo quy định, hàng tháng, quý kế toán tiến hành xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Kết... quy định của ban giám đốc công ty , tuỳ theo chức năng nhiệm vụ của phân xưởng mà trích nộp khác nhau 2 .Tình hình vốn nguồn vốn của doanh nghiệp Là một doanh ngiệp nhà nước, công ty điện phát triển nông thôn được nhà nước cấp vốn, bên canh đó công ty tự huy động bằng cách vay ngân hàng các nguồn khác : Các chỉ tiêu Năm1999 Năm 2000 A- Nợ phải trả 11.754.450.186 17.074.202.738 Vốn vay 2.691.203.142... nước, thường trả vàp ngày 15 ngày 30 hàng tháng Để hạch toán tiền lương BHXH kế toán sử dụng TK334 TK 338 Chứng từ sử dụng : Bảng chấm công, bảng khối lượng công việc hoàn thành, bảng thanh toán làm thêm giờ, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán bảo hiểm xã hội, bảng thanh toán các khoản trợ cấp, cácphiếu chi tiền mặt Sơ đồ hạh toán TK141,138 TK334 TK622 Các khoản khấu trừ công. .. công ty đã nộp một khoản thuế tương đối lớn : năm 1999 nộp 582.531.709 đ, năm 2000 nộp 395.478.315 đ tiền thuế trong đó chủ yếu là thuế doanh thu vàthuế nhà đất , do công ty sử dụng vốn của nhà nước nên hàng năm công ty phải nộp thuế thu sử dụng vốn 3.3 Tình hình lợi nhuận của công ty Lợi nhuận là mục tiêu cuốicùng của công ty, là đIều kiện tồn tại của doanh nghiêp Với sựnỗ lực của toàn thể cán bộ. .. cấp bảo hiểm, kinh phí công đoàn của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm Để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp kế toán sử dụng TK622- chi phí nhân công trực tiếp Chứng từ sử dụng : Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương cho công nhân sản xuất, bảng thanh toán BHXH, bảng đơn giá tiền lương sản phẩm Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp TK334 TK622 Tiền lương phụ cấp TK154 Kết chuyển... lệ tương đối nhỏ Chi phí bất thường chi phí hoạt động tài chính ở cả hai năm đều không Xét về mắt kết cấu là hợp công tycông ty sản xuất chi phí bán hàng chiếm tỉ trọng nhỏ Bên canh đó ta cũng thấy được công ty chủ yếu là hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính hoạt đọng bất thường gần như không Chi phí quản lý, chi phí bán hàng, giá vốn hàng bán đều tăng hơn so... quanr sử dụng tài sản một cách hiệu quả nhất Hàng tháng, hàng quý kế toán phải lập bảng cân đối kế toán , báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ để nộp lên cấp trên Phần III : Hạch toán các nghiệp vụ kế toán I - Kế toán nghiệp vụ mua nguyên vật liệu Hiện nay do yêu cầu chung của toàn bộ nền kinh tế, công ty sản xuất hàng loạt các loại sản phẩm, song chủ yếu là bình bơm thuốc trừ sâu, máy . Luận văn Tình hình tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh và bộ máy kế toán cúa công ty cơ đIện và phát triển nông thôn Lời mở đầu . nhiệm vụ của công ty và tình hình tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh và bộ máy kế toán cúa công ty cơ đIện và phát triển nông thôn I - Sơ lược về quá
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Tình hình tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh và bộ máy kế toán cúa công ty cơ đIện và phát triển nông thôn pptx, Luận văn: Tình hình tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh và bộ máy kế toán cúa công ty cơ đIện và phát triển nông thôn pptx, Luận văn: Tình hình tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh và bộ máy kế toán cúa công ty cơ đIện và phát triển nông thôn pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn