ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY Chương 2: các chi tiết máy ghép docx

39 609 5
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2014, 13:20

Chương 2: CÁC CHI TiẾT máy GHÉP 1. Mối ghép đinh tán2. Mối ghép hàn3. Mối ghép then then hoa4. Mối ghép ren1. MỐI GHÉP ĐINH TÁN1. Khái niệm chung về mối ghép đinh tán1.1. Cấu tạo phân loại mối ghépa.Cấu tạo:-Tấm ghép-Đinh tán-Tấm đệm (trong mối ghép giáp mối)b.Phân loại:+ Theo công dụng chia ra: - Mối ghép chắc: dùng trong các kết cấu như dàn cầu trục.- Mối ghép chắc kín: dùng trong nồi hơi, bình chứa có áp suất cao.+ Theo hình thức cấu tạo chia ra:- Mối ghép chồng.- Mối ghép giáp mối dùng 1 hoặc 2 tấm đệm.+ Theo số hàng đinh chia ra: Mối ghép 1 hàng, 2 hàng nhiều hàng đinh 1. MỐI GHÉP ĐINH TÁN dhDR d1. MỐI GHÉP ĐINH TÁN 1. MỐI GHÉP ĐINH TÁN1.2. Ưu nhược điểm phạm vi ứng dụnga) Ưu điểm:- Đảm bảo chắc chắn;- Dễ kiểm tra chất lượng mối ghép;- Ít làm hỏng các chi tiết máy khi cần tháo rời (so sánh với mối ghép hàn). b) Nhược điểm:- Tốn kim loại.- Giá thành cao.- Hình dạng kích thước cồng kềnh.c) Phạm vi sử dụng:- Những mối ghép đặc biệt quan trọng những mối ghép chịu tải trọng chấn động va đập như: dàn cầu, dàn cầu trục, nồi hơi chịu áp suất cao.- Những mối ghép không thể đốt nóng được vì nếu đốt nóng sẽ bị vênh hoặc giảm chất lượng chi tiết.- Những mối ghép bằng các vật liệu không hàn được.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LÀM VIỆC CỦA MỐI GHÉP CHẮC2.1. Phân tích tình hình làm việc của mối ghép chắc2.1 Tán nóng: Đường kính đinh lớn (d > 10 mm) (nung đến nhiệt độ 1000 ÷ 1100 0C ). - Khi co theo chiều dọc gây nên lực xiết chặt các tấm lại với nhau, tạo nên lực ma sát giữa các tấm ghép.- Khi co theo chiều ngang tạo thành khe hở giữa đinh tấm ghép.Thông thường mối ghép đinh tán chịu tác dụng của tải trọng nằm ngang:2.2. Tán nguội: Tán nguội khi đường kính đinh nhỏ (8 ≤ d ≤ 10 mm). Giữa thân đinh tấm ghép không có khe hở nên ngay từ khi tải trọng P tác dụng thân đinh làm việc ngay, truyền tải từ tấm này qua tấm khác.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LÀM VIỆC CỦA MỐI GHÉP CHẮC2.2. Các dạng hỏng của mối ghép đinh tán+ Đối với đinh tán có 2 dạng hỏng:- Thân đinh tán bị cắt đứt;- Bề mặt tiếp xúc giữa thân đinh tấm ghép bị dập; + Đối với tấm ghép có 2 dạng hỏng:- Tấm bị kéo đứt tại mặt cắt có lỗ đinh tán;- Mép biên của tấm bị cắt qua các mặt cắt a-b c-d. ddSPPtt1PPacbdHình3. TÍNH MỐI CHÉP CHẮCMuốn cho mối ghép được an toàn khi làm việc thì phải đảm bảo cả 4 điều kiện sau:-Điều kiện bền cắt của đinh:-Điều kiện bền dập giữa thân đinh lỗ tấm ghép:-Điều kiện bền kéo của tấm:-Điều kiện bền cắt của tấm:[ ]CCindPτπτ≤= 42[ ]dddSnPσσ≤= [ ]KKdnbSPσσ≤−=).([ ]tCtCdtnSPττ≤−=)2.(.213. TÍNH MỐI CHÉP CHẮCn : Số đinh tán; d : Đường kính đinh tán;S : Chiều dày tấm ghép, được lấy như sau:- Nếu có 2 tấm ghép: lấy S nhỏ hơn- Nếu có 3 tấm: 2S1 < S2 lấy 2S1 S2 < 2S1 lấy S2 (S2 là tấm chính, 2S1 là tấm đệm);b : Chiều rộng của tấm ghép;i : Số mặt cắt của 1 đinh tán (i = Số tấm - 1);t1 : Khoảng cách từ mép tấm đến tâm lỗ đinh tán;[τC] , [σd] , [τtC] , [σK] là các trị số ứng suất cho phép (tra bảng). Riêng [σd] được tra theo vật liệu xấu của tấm đinh.3. TNH MI CHẫP CHCng sut cho phộp ca inh v tmLoại biến dạngứng suất cho phép N/mm2CT0, CT2 CT3inhtán+ ứng suất cắt []c - Lỗ khoan 140 140 - Lỗ đột 100 100+ ứng suất dập []d - Lỗ khoan 280 320 - Lỗ đột 240 280Tấmghépứng suất kéo []kt140 160ứng suất cắt []ct90 100[...]... gia ai c v chi tit ghộp dựng bo v b mt chi tit ghộp ng thi lm tng din tớch tip xỳc b mt chi tit ghộp vi ai c TCVN 130 63 n TCVN 133 63 4 MI GHẫP REN 4.3.6 B phn hóm: L chi tit quan trng ca mi ghộp bng ren khi chu ti trng ng, va p v chn ng, trong trng hp ny h s ma sỏt gia cỏc mt ren ai c v bu lụng gim dn sau mt thi gian lm vic ai c s lng ra lm cho mi ghộp mt kh nng lm vic lm hng cỏc chi tit ghộp... c; - Cn gim khi lng mi ghộp; - Mt trong nhng chi tit mỏy c ghộp khỏ dy u vớt cú hỡnh 6 cnh, trũn, trờn u cú rónh 4.3.3 Vớt cy: - Vớt cy khỏc bu lụng l 2 u cú ren - Khi cn thỏo ch cn vn ai c l cú th ly di cỏc chi tit mỏy Vớt cy c dựng khi cn thỏo lp luụn hoc mt trong cỏc chi tit mỏy c ghộp quỏ dy 4 MI GHẫP REN 4.3.4 ai c: TCVN 102 63 n TCVN 123 65 -ai c l chi tit mỏy cú l ren dựng vn cht vo bu lụng... ca mi ghộp ren: Cu to mi ghộp gm bu lụng (ai c), vớt hoc vớt cy v cỏc tm ghộp 4.1.2 Phm vi ng dng: Cỏc chi tit mỏy cú ren chim trờn 60% tng s cỏc chi tit mỏy trong cỏc mỏy Dựng nhiu trong cỏc dn cu trc v cỏc kt cu bng thộp dựng trong ngnh xõy dng 4.1.3 u nhc im: a) u im: - Cu to n gin; - Cú th c nh chi tit mỏy bt k v trớ no nh kh nng t hóm ca ren - D thỏo lp, giỏ thnh h (vỡ ren c tiờu chun hoỏ v ch... tay, que hàn 34 0,6[]k 0,75[]k 0,5[]k Hàn bằng tay, que hàn 42, 50, hàn khí 0,9[]k []k 0,65[]k Hàn tự động bán tự động dới lớp thuốc hàn, hàn bằng tay, dùng que hàn 42A 50A []k []k 0,6[]k Phơng pháp hàn []k : ứng suất kéo cho phép của kim loại đợc hàn khi chịu tải trọng tĩnh - 2 Đối với thép CT2: []k = 140 N/mm - 2 Đối với thép CT3: []k = 160 N/mm - 2 Đối với thép ít hợp kim 142, 15XCHA: []k =... men quay t cỏc chi tit n trc hoc ngc li Mt s trng hp cũn chu lc dc trc v cho phộp chi tit dch chuyn trờn trc 3.2 Mi ghộp then 3.2.1 u, nhc im u im: Ghộp bng then l phng phỏp ghộp cú th thỏo lp d, cu to n gin, chc chn, vỡ vy c s dng rng rói Nhc im: - Phi lm rónh trờn trc nờn lm yu trc - Khụng truyn c mụ men xon ln nu dựng 1 then - Lp ghộp khú chớnh xỏc, khú m bo ng tõm gia trc v cỏc chi tit ghộp -... hng tõm) - Lm vic da vo s chốn dp trờn 2 mt - Dựng 1 then ch truyn c Mx mt chiu Mun truyn 2 chiu phi dựng 2 then vỏt cỏch nhau 120 ữ 1350 - Chu c ti trng ln 3 MI GHẫP THEN V THEN HOA 3.2.3 Tớnh mi ghộp then a) Tớnh mi ghộp then bng iu kin trỏnh dp iu kin bn ct: d = P 2T = [ d ] t 2l dlt 2 c = P 2T = [ c ] bl bdl Trong ú: : l chiu di lm vic ca then; t2 = 0,4h l sõu rónh then trờn may; d l ng kớnh... liu xu hn gia then v trc [c] ly theo vt liu then b) Tớnh mi ghộp then vỏt Di tỏc dng ca ỏp lc mt trờn ca then b dp d = Trong ú: Mx l mụ men xon cn truyn (Nmm); 2M x [ d ] b b.l + f d 6 l, b l chiu di v chiu rng ca then (mm), chn theo bng; d l ng kớnh trc (mm); f l h s ma sỏt, f = 0,1 ữ 0,15; [] l ng sut dp cho phộp (N/mm2), c chn theo bng 3 MI GHẫP THEN V THEN HOA 3.3 Mi ghộp then hoa 3.3.1 u nhc...2.MI GHẫP HN 2.1 Khỏi nim chung 2.1.1 nh ngha v phõn loi mi hn nh ngha: Hn l phng phỏp dựng nhit gn cht cỏc chi tit li vi nhau nh lc liờn kt gia cỏc phõn t kim loi Phõn loi: + Theo cụng ngh chia lm 2 loi: - Hn chy - Hn ộp + Theo kt cu ca mi hn: - Hn giỏp mi - Hn chng: cú 3 loi hn dc, hn ngang v hn hn hp - Hn gúc + Theo iu kin lm vic: - Hn chc; - Hn... bng ren hỡnh thang Nhc im: - Khi mũn sinh ra khe h chiu trc khú khc phc - Khú ch to - Sc bn kộm cỏc loi ren khỏc cú cựng bc ren d) Ren thang: Cú tit din l hỡnh thang cõn = 300 Hiu sut nh hn ren vuụng vỡ ma sỏt ln c im l: - Sc bn cao hn ren vuụng - Cú th lm mt khe h mũn bng cỏch dựng ai c b ụi Tiờu chun hoỏ theo TCVN 209 66 4 MI GHẫP REN 4.3 Cỏc chi tit dựng trong mi ghộp ren 4.3.1 Bu lụng Cu to:... lừm ( tớnh toỏn n gin coi h = S) Di tỏc dng ca lc P mi hn chu kộo ỳng tõm Mt ct nguy him vựng b ming hn (c tớnh vt liu b thay i) iu kin bn: Trong ú: P l lc kộo (N); K = P h [ K ] B.S S, B l chiu dy ca tm ghộp v chiu di ca mch hn; h [K] l ng sut cho phộp khi kộo (nộn) ca mi hn P P S h 2 MI GHẫP HN 2.2.2 Tớnh mi hn chng a) Mch hn dc: Mi hn dc cú phng song song vi lc P Di tỏc dng ca lc P mi hn chng chu . Chương 2: CÁC CHI TiẾT máy GHÉP 1. Mối ghép đinh tán2. Mối ghép hàn3. Mối ghép then và then hoa4. Mối ghép ren1. MỐI GHÉP ĐINH TÁN1 chia ra:- Mối ghép chồng.- Mối ghép giáp mối dùng 1 hoặc 2 tấm đệm.+ Theo số hàng đinh chia ra: Mối ghép 1 hàng, 2 hàng và nhiều hàng đinh 1. MỐI GHÉP
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY Chương 2: các chi tiết máy ghép docx, ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY Chương 2: các chi tiết máy ghép docx, ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY Chương 2: các chi tiết máy ghép docx, MỐI GHÉP ĐINH TÁN, TÍNH MỐI CHÉP CHẮC, MỐI GHÉP THEN VÀ THEN HOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay