Đề tài: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH 134 -135 TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở PHƯỜNG PHÁO ĐÀI THỊ XÃ HÀ TIÊN doc

22 509 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2014, 10:20

Uyện gìĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI & NHÂN VĂN ***** Báo cáo tốt nghiệpĐỀ TÀI :ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH 134 -135 TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO PHƯỜNG PHÁO ĐÀI THỊ TIÊN 1PHẦN DẪN NHẬPI/ BỐI CẢNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai sát cánh với nhau trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Các dân tộc thiểu số nước ta cư trú xen kẽ trên địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng bào các dân tộc nước ta có truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chế ngự thiên nhiên, khắc phục thiên tai và xây dựng đất nước. Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất.Cùng với sự nghiệp đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đời sống của đại bộ phận dân cư được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh tế hội không đồng đều đến tất cả các vùng, các nhóm dân cư. Vì vậy, một bộ phận dân cư do các nguyên nhân khác nhau chưa bắt nhịp với sự thay đổi, gặp những khó khăn trong đời sống sản xuất, và trở thành người nghèo. Xác định rõ tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ hội, và khẳng định nghèo đói ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định chính trị, kinh tế, hội và môi trường, Đảng và Nhà nước ta coi giảm nghèo là một chủ trương lớn, là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế hội. Từ những giá trị ấy mà Khoa Hội Học – Trường Đại Học Khoa Học Hội và Nhân Văn thuộc Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hướng dẫn sinh viên của Khoa đi thực tập thực tế để có dịp cọ sát thực tế từ đó có sự đối chiếu giữa kiến thức trường lớp (lý thuyết) với thực tiển hội, đồng thời còn cho sinh viên có kinh nghiệm sau này khi ra trường, có cái nhìn cuộc sống được thực tế hơn. 2Qua chuyến thực tập thực tế tôi chọn đề tài: “Đánh giá tác động của các chương trình 134 – 135 trong công tác giảm nghèo Thị Tiên” làm đề tài báo cáo khoa học.II/ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:1-Vấn đề nghiên cứu: Đề tài này sẽ nghiên cứu và đánh giá sự thay đổi trong quan hệ hội, phong tục tập quán của các dân tộc và mức thu nhập của những hộ dân trong vùng Tiên. Đối tượng tiến hành khảo sát là những hộ nghèo, đồng bào dân tộc và các phong tục tập quán của người khmer tại thị Tiên – Tỉnh Kiên Giang.2-Phạm vi nghiên cứu:Do thời gian tiến hành khảo sát nghiên cứu thực tế hạn chế, nên đoàn chỉ nghiên cứu giới hạn Phường Pháo Đài, Thị Tiên, Tỉnh Kiên Giang.III/ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:Nhằm tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của người dân, đặc biệt là đồng bào người dân tộc đang lao động, sinh sống tại Phường Pháo Đài- Thị Tiên cũng như những chính sách hỗ trợ của đảng, chính quyền đối với những gia đình, đồng bào dân người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, phát triển mọi mặt về kinh tế, chính trị, văn hoá,…Tùy từng nhóm, đối tượng khác nhau chúng tôi đưa ra những mục tiêu cần thu thập thông tin khác nhau và cũng đã thu thập nhưng thông tin cần thiết cho chuyến thực tập này. Đó là các vị lãnh đạo của UBND xã, nhân dân là người dân tộc và người Kinh…, trưởng khu phố, trung niên, nam nữ,…Ngoài ra, nhằm nắm bắt những yếu tố khách quan và chủ quan của việc thay đổi phong tục tập quán của các dân tộc tại Phường Pháo ĐàiThị 3Tiên, qua đó nêu rõ chứng kiến của bản thân về những thay đổi trong từng thời đại. Đúc kết cho bản thân những kiến thức bổ ích về các tập tục, lễ giáo, truyền thống … của các dân tộc, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó, ta đưa ra được các nghiên cứu cụ thể như sau: + Nghiên cứu lý thuyết: bao gồm các hệ thống lý thuyết, khái niệm nhằm làm sáng tỏ chương trình 134 – 135 trong công tác giảm nghèo Phường Pháo Đài - Thị Tiên.IV/ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:1- Cơ sở lý luận:a) Khách thể nghiên cứu: Khi nói đến văn hoá truyền thống của người Kiên Giang, người ta thường nói đến những nét bản sắc rất riêng người dân tộc miền xuôi, dân tộc Khmer, vì tại vùng đất thiên này các lễ hội cũng như kiến trúc của nguời Kh’mer được thể hiện rất rõ nét. Đồng thời lối sống sinh hoạt người Kh’mer tại Kiên Giang còn được xem là nơi bảo tồn nét văn hoá riêng của tộc người chân chất, thật thà và đầy lòng thương yêu.Trong đó, cộng đồng dân tộc Kinh và dân tộc Hoa địa bàn này cũng hoà nhập vào lối sống, văn hoá, phong tục người Khmer. Chính vì thế đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là người nghèo Khmer Phường Pháo ĐàiThị Tiênb) Nội dung nghiên cứu:Những vấn đề làm ăn sinh sống của người dân, chuyện mưu sinh lập nghiệp của thanh niên, những chính sách hỗ trợ của nhà nước, ngoài ra chú ý những phong tục tập quán của người dân tộc Khmer có ảnh hưởng ra sao khi sống chung một cộng đồng. 4c) Cách tiếp cận:Hướng tiếp cận của đề tài là tiếp cận giới, đối tượng trực tiếp lao động kiếm tiềncác loại tiếp cận khác… d) Ý nghĩa thực tiễn:Qua đợt thực tập này giúp cho sinh viên áp dụng những kiến thức đã học vào trong thực tế và làm quen các kỹ năng của phương pháp nghiên cứu hội học. Đồng thời với việc nghiên cứu này sẽ góp phần nào trong việc tìm ra một số giải pháp khắc phục những khó khăn của người dân còn đang vướn mắc chưa tìm hướng đi của mình, những tác động qua lại giữa người dân, người dân tộc với chính quyền và ngược lại. Cũng qua chuyến thực tập này cũng giúp cho các bạn sinh viên khoa hội học khoá sau, những ai quan tâm đến vấn đề về phong tục tập quán của người Khmer và những thay đổi trong quan hệ hội của người dân tại Phường Pháo ĐàiThị TiênTỉnh - Kiên Giang thì có được tài liệu nghiên cứu mức ban đầu.2- Phương pháp nghiên cứu:Đề tài nghiên cứu, sử dụng 2 phương pháp phổ biến trong hội học là Phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Phương pháp cụ thể trong nghiên cứu: Phương pháp thu thập thông tin sẵn có (thu thập từ cơ quan UBND; qua các báo cáo, websize của Thị Tiên - Tinh Kiên Giang); Phương pháp chọn mẫu (Đây là phương pháp chọn mẫu xác xuất, chọn mẫu ngẫu nhiên bằng cách liên hệ với các thôn trưởng, UBND); sử dụng phần mềm SPSS để xử lý, mã hóa, phân tích các dữ liệu định lượng; đồng thời cũng sử dụng những biên bản phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm….Các lý thuyết được sự dụng để nghiên cứu là lý thuyết lựa chọn hợp lý, lý thuyết hành động 5PHẦN NỘI DUNG I/ TỔNG QUAN VỀ PHƯỜNG PHÁO ĐÀI THỊ TIÊN:1. Lịch sử hình thành:Hà Tiên là tên gọi đã có từ xa xưa, qua từng thời kỳ, địa giới thay đổi từ vùng thành trấn, chuyển sang tỉnh, đổi thành quận, huyện và bây giờ là thị xã. Giữa thế k ỷ 17 , khi Mạc C ử u đến đây khai phá thì vùng đất này vẫn còn hoang sơ, vắng vẻ. Cuối thế kỷ trên, thì Tiên đã trở thành một thương cảng sầm uất.Năm 1714, khi Mạc Cửu dâng đất lên cho chúa Nguyễn, chúa Nguyễn dùng hai chữ Tiên để đặt tên cho cả vùng đất bao gồm toàn bộ tỉnh Kiên Giang và một số vùng lân cận ngày nay.Khi Gia Long lên ngôi, Tiên được đặt thành trấn của Nam Kỳ, trong trấn có huyện Hà Tiên. Năm 1825, để không trùng tên với trấn, vua Minh Mạng đổi huyện Tiên thành huyện Châu. Năm 1832, vua Minh Mạng lại đổi trấn Tiên thành tỉnh Tiên. - Phường Pháo Đài Thị Tiên thuộc vùng biển, đồi núi đồng bằng nằm trên trục đường 80 của Thị Tiên, Tỉnh Kiêng Giang. Trước ngày 1 tháng 9 năm 1998 Phường Pháo Đài Thuộc 2 Ấp của Mỹ Đức và 1 Ấp Pháo Đài B (Ấp Việt Nam và Ấp Bà Lý) của Thị trấn Tiên. Sau ngày 1 tháng 9 năm 1998 từ 3 ấp thành lập Phường Pháo Đìa. Hiện nay Phường có 3 khu phố. Khu phố 1 (Pháo Đài B), Khu phố 2 (Ấp Việt Nam), Khu phốp 3 (Ấp BÀ Lý). Về ranh giới hành chánh : Hướng Đông giáp phường Bình San, hương Tấy Bắc giáp Mỹ Đức, hướng Nam giáp với biển Tiên nay còn gọi là Khu du lịch Biển Nũi Nai. 62. Vị trí địa lý:Thị Tiên là một dải đất hẹp nằm ven biển, với đầy đủ các dạng địa hình: vũng, vịnh, đồng bằng, núi, sông, hang động, hải đảo tạo nên nhiều cảnh quan đẹp.Sông Giang Thành bắt nguồn từ Campuchia, chảy vào khu vực Tiên, dài khoảng 23 km. Sông đổ vào vũng Đông Hồ với chiều rộng cửa sông trên 200 m. Sông Giang Thành nối liền với kênh Vĩnh T ế tạo nên tuyến đường thủy quan trọng từ thị Châu Đốc đến thị Tiên. Ngoài ra còn có sông Tô Châu và kênh Tiên - Rạch Giá.Các ngọn núi trên địa bàn thị hầu hết đều là những thắng cảnh như: núi Tô Châu, núi Đá Dựng, núi Bình San, núi Thạch Động Ven biển Tiên có nhiều bãi biển đẹp như: bãi biển Lộc Trĩ (bãi biển Mũi Nai). Ngoài khơi có quần đảo Hải Tặc với nhiều đảo đẹp, có tiềm năng du lịch. Địa hình Phường có đặc điểm đồi Núi, Biển ; và Đồng Bằng có độ cao khoảng 200 m so với mực nước biển. Nền địa chất ổn định vững chắc, bãi bồi lấn biển hàng năm. Vị trí địa lý có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc khai thác đánh bắt, chế biến thủy hải sản. Nông sản (như ngô, khoai) sắn (củ mì) cây công nghiệp có sản lượng cao như : Tiêu, điều, gỗ quý và kinh doanh thương mại dịch vụ. Phường Pháo Đài nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, khí hậu ở đây có những đặc điểm chính như sau: Số giờ nắng trung bình từ 6,5 đến 7,5 giờ/ngày. Năng lượng bức xạ trung bình 150 - 160 kcal/cm2 năm. Nhiệt độ trung bình hàng 7năm khoảng 270C, nhiệt độ trung bình thấp nhất là 23,90C, thường rơi vào khoảng tháng 12 - tháng 1; nhiệt độ cao nhất là 30,20C, thường rơi vào tháng 4 - 5. Nhiệt độ tuyệt đối thấp nhất có lần đo được là 14,80C, nhiệt độ tuyệt đối cao nhất là 37,60C. Độ ẩm trung bình 81,9%. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, có nhiều năm mùa mưa đến sớm và kết thúc muộn hơn các khu vực khác của đồng bằng Sông Cửu Long. Lượng mưa lớn, trung bình 2.118 mm/năm. Vì khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nên nhiệt độ ổn định quanh năm độ ẳm cao và nguồn sáng dồi dào, rất thuận lợi cho việc phát triển, nông nghiệp; lâm nghiệp công nghiệp và nuôi trồng đánh bắt và chế biến thủy hải sản.3. Tài nguyên thiên nhiên:Đất: Diện tích tự nhiên của thị là 8.851,51 ha, trong đó đất nông nghiệp 4386 ha (chiếm 49,55%), nhưng mức độ phèn mặn cao, nếu ứng dụng khoa học kỹ thuật tốt để nuôi trồng thủy sản để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra còn quỹ đất chưa sử dụng là 2.561,89 ha.Nước: Tiên nói chung vá Phường Pháo Đài nói riêng nhận nước ngọt cung cấp từ sông Hậu qua kênh Vĩnh Tế, sông Giang Thành, kênh Rạch Giá - Tiên.Biển: Phường Pháo Đài nằm trong diện tích bờ biển, vũng Đông Hồ chia thị làm hai khu riêng biệt: phía Đông Nam là phường Tô Châu và Thuận Yên; phía Tây Bắc là phường Đông Hồ, phường Bình San, phường Pháo Đài và xã Mỹ Đức. đảo Tiên Hải (quần đảo Hải Tặc) gồm 15 đảo lớn nhỏ là ngư trường đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản đầy tiềm năng.4. Dân số và lao động:8Người dân trong Phường Pháo Đài chủ yếu đến từ các Tỉnh vùng nông thân miền Tây Đồng bằng sông Cửu Long và trong đó có dân tộc thiệu số. Sau khi giải phóng nạn diệt củng của PônPốt Cam Pu Chia (Khơmer, Hao, Kinh). Họ di dân đến Phường Pháo Đài lệp nghiệp và sinh sống (khoảng thập niên 80, 90, từ 1979 trở lại đây) của thế kỷ 20.Hiện nay Phường Pháo Đài có 3 khu phố, với 1780 hộ, 6315 khẩu; Tổng số lao động : 4240 trong đó có lao động nữ : 1721. Hộ đồng bào các tôn giáo chiếm 67,35% , trong đó đồng bào dân tộc kinh : 581 hộ/ 1.559 khẩu. Điện tích đất tự nhiên là 937,92 hecta; trong đó có 123,79 hecta đất trồng cây lâu năm (trong đó đất trồng lúa 97 hecta, đất trồng màu 25,79 hecta) đất trống cây lâu năm 115,07, đất lâm nghiệp 212 hecta; đất 18,31 hecta; đất trồng, đất hoang không hecta; đât khác 329,41 hecta. Dân số 1,1 triệu người với ba dân tộc chính: Kinh, Khmer, Hoa, trong đó dân tộc Khmer chiếm 30% dân số. Lao động trong độ tuổi trên 60%, được đào tạo có tay nghề sẽ là nguồn cung cấp lao động tốt cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, nhất là các ngành có nhu cầu sử dụng nhiều lao động. Đây là địa bàn cư trú lâu đời của cộng đồng dân tộc người Khmer có nền văn hóa dân tộc đặc trưng: tiếng nói, chữ viết, món ăn và đặc biệt là hệ thống chùa rất đặc thù.II/ MỘT SỐ NỘI DUNG TỪ THỰC TẬP THỰC TẾ:Qua phân tích từ tư liệu sẵn có, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, bảng hỏi từ chuyến đi thực tập thực tế cho ta những nhận định và một số nội 9dung đánh giá tác động của các công tác nghèo Phường Pháo Đài-Thị Tiên-Tỉnh Kiên Giang1. Trình bày kết quả nghiên cứu và nhận xét đánh giá :*Nhà ở:Dân cư Phường Pháo Đài về nhà cơ bản ổn định chỉ còn 6,1% nhà tranh, lều lán tạm. Nguồn nước sạch chiếm 86,23% chỉ còn 1,58% hộ sử dụng nước mưa. Nhà vệ sinh không đảm bảo môi trường chỉ chiếm 13,37%.* Kinh tế: Về cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, tạo điều kiện phát triển thương mại – dịch vụ - du lịch, nông – ngư nghiệp, đẩy mạnh việc vận động chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Một số mô hình có hiệu quả kinh tế cao để phát triển nhân rộng trong cộng đồng dân cư, kết hợp với chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, với nguồn tích lũy từ ngân sách đầu tư xây dựng đường giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Mức thu nhập trung bình đủ ăn chiếm đa số 65,95%, nhà khá chiếm 18,93%, giàu chiếm 10,93%; nghèo cận nghèo chiếm 4% như vậy trong thực tế Phường có mức sống trung bình, bình quân đầu người khoảng 4.000.000đ/tháng * Các chính sách hội:Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước làm cho cuộc sống của người dân nơi đây được cải thiện đáng kể, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống hơn trước, mỗi người dân được vay vốn trong sản xuất kinh doanh, làm nông nghiệp, chăn nuôi,… Trong đó không có nghèo thuộc diện chính sách, không có hộ đói và hộ tái nghèo trên địa bàn. Việc chi trả chế độ trợ cấp luôn được thực hiện kịp thời, đúng quy định và đối tượng. Hàng năm giới thiệu và tạo việc làm từ 130 lao động đến 350 lao động.10[...]... xóa đói giảm nghèo Để thực hiện được mục tiêu cơ bản về xóa đói, giảm nghèo, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận, động, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho người nghèo, cho các cộng đồng nghèo Trong đó già làng, trưởng bản là lực lượng xung kích, đầu tàu trong việc thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo Thực hiện lồng ghép các chương trình quốc gia và phát triển kinh tế - hội,... bào dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã thu được những thành tựu quan trọng Các hoạt động vay vốn, giúp hộ nghèo làm nhà tình nghĩa thông qua các tổ chức đoàn thể đã hình thành hệ thống cơ chế, chính sách giảm nghèo và ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp, tập trung vào các nhóm giải pháp lớn như: Hỗ trợ cho người nghèo (cho vay tín dụng, dạy nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu…);... bộ: Phường Pháo Đài có hệ thống đường giao thông xuyên suốt trong 23,5km Đường Quốc lộ; 9,04km Tỉnh lộ; 26,13km đường nội ô thị Tiên và 27,5km đường giao thông nông thôn Trong đó quan trọng nhất là tuyến Quốc lộ 80 nối thành phố Rạch Giá- Thị Tiên và sang tận Campuchia Đặc biệt kể từ tháng 12/2008 có thêm tuyến tàu cao tốc đi đến Huyện Đảo Phú Quốc khoảng 22 hải lý (khoảng 40km) Vì vậy Phường. .. cận các dịch vụ hội cơ bản (về y tế, giáo dục, nhà ) Qua đó, hàng triệu hộ nghèo đã được hỗ trợ về nhà ở, vay vốn tín dụng, hàng chục triệu người nghèo được trợ giúp kiến thức sản xuất, học sinh được miễn giảm học phí… Tuy nhiên có những hộ rất đáng trách vì ỷ lại vào chính sách hỗ trợ người nghèo, nhất định không chịu nhận thoát nghèo, cũng do một phần cán bộ chuyên trách xác nhận hộ đói nghèo. .. nhận đã thoát nghèo chờ hưởng chính sách với người nghèo Còn có hộ mới được xếp diện đói nghèo nhưng tháng sau đã làm nhà khá to, trong nhà có máy xát, có xe máy và nhiều gia súc, gia cầm 17 Trong cách tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách cho người nghèo của chúng ta còn tồn tại những yếu kém cần khắc phục Cơ chế xin – cho kéo dài tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại không ít hộ nghèo Tư tưởng đói xin... kiện hội nhập kinh tế quốc tế Cần xác định công cuộc xoá đói, giảm nghèo là chiến lược lâu dài, có ý nghĩa cách mạng mà chương trình 134, 135 là cốt lõi Đây là quyết tâm chính trị 16 cao, tập trung thực hiện chương trình có mục tiêu cụ thể, có huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, cộng đồng hội Hiện nay, nước ta cơ bản không còn hộ đói, chỉ còn hộ nghèo trong chuẩn còn 13% số hộ, tương đương với... năng động hơn; những thay đổi này làm thay đổi rất lớn cho người nữ trong việc quyết định những công việc của gia đình, hội, được công bằng trong việc tiếp cận các giá trị của cuộc sống, những trẻ em được đối xử ngang bằng nhau, cho dù là trẻ em gái hay em trai, cơ hội học tập là ngang nhau nếu có đủ điều kiện, những người dân tộc được nhiều ưu đãi từ các chính sách của Đảng, nhà nước Qua trình. .. Phường Pháo Đài số hộ nghèo chỉ còn 48/1.780 hộ chiếm tỷ lệ 2,69 trên tổng số hộ Căn cứ vào chỉ số và thực tế đời số nhân dân thì Phường vẫn còn bị xếp vào loại Phường nghèo của thị Tiên Tỉnh Kiên Giang Thiếu tư liệu sản xuất: Phần lớn hộ Khmer nghèo nằm trong tình trạng thiếu đất hoặc không có đất sản xuất, chủ yếu đi làm thuê mướn, cuộc sống không ổn định 14 Hạ tầng kinh tế - hội, trình độ... được nhà nước, hội quan tâm và tạo điều kiện phát huy bản sắc văn văn hoá của chính dân tộc mình 2 Nguyên nhân dẫn đến cái nghèo là : Sự phân bố tự nhiên: Đa số đồng bào Khmer đều sống vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp kém, trình độ học vấn thấp, kinh tế văn hóa chậm phát triển nên điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, các loại hình giải trí còn nhiều hạn chế Phường Pháo. .. thoát nghèo - Cần đẩy mạnh việc cho vay các dự án trồng rừng nguyên liệu, trồng cây công nghiệp và các cơ sở chế biến gắn với tạo việc làm cho đồng bào dân tộc Ngân hàng Chính sách hội tập trung vốn cho đồng bào vay phát triển kinh tế, thực hiện các dự án trồng cây tiểu điền, chăn nuôi đại gia súc - Làm tốt công tác tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động đồng bào tích cực tham gia chương trình . chọn đề tài: Đánh giá tác động của các chương trình 134 – 135 trong công tác giảm nghèo ở Thị xã Hà Tiên làm đề tài báo cáo khoa học.II/ VẤN ĐỀ NGHIÊN. Xà HỘI & NHÂN VĂN ***** Báo cáo tốt nghiệpĐỀ TÀI :ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH 134 -135 TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở PHƯỜNG PHÁO ĐÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH 134 -135 TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở PHƯỜNG PHÁO ĐÀI THỊ XÃ HÀ TIÊN doc, Đề tài: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH 134 -135 TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở PHƯỜNG PHÁO ĐÀI THỊ XÃ HÀ TIÊN doc, Đề tài: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH 134 -135 TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở PHƯỜNG PHÁO ĐÀI THỊ XÃ HÀ TIÊN doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay