Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm xe ôtô đóng mới của Nhà máy sản xuất ôtô 3/2 tại thị trường nội địa

42 388 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2012, 15:25

Luận văn : Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm xe ôtô đóng mới của Nhà máy sản xuất ôtô 3/2 tại thị trường nội địa A. Lời nói đầu Trong những năm gần đây, nền kinh tế nớc ta đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ đang dần đợc thay thế theo hớng công nghiệp-nông nghiệp-dịch vụ. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nơc mà Đảng đề ra bớc đầu đã đạt đợc những thắng lợi. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đợc cải thiện. Hoà mình vào sự phát triển chung của đất nớc, huyện Thạch Thất-Tỉnh Hà Tây cũng đã có những bớc phát triển đáng kể về kinh tế, đặc biệt là công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Nhờ có vị trí địa lý và điều kiện lịch sử thuận lợi cho phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp nên những năm qua huyện Thạch Thất đã đạt đợc những kết quả đáng khích lệ, các làng nghề thủ công truyền thống ngày càng phát triển, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong huyện cũng nh thuê địa điểm trên địa bàn huyện ngày một tăng. Từ đó, đã góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở nớc ta hiên nay. Song quá trình phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ở huyện Thạch Thất còn nhiều bất cập cần phải có nhng phơng hớng, giải pháp để giải quyết góp phần phát triển kinh tế của huyện nói riêng và của cả nớc nói chung. Chính vì vậy em xin trình bày đề tài: Phơng hớng và giải pháp phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của huyện Thạch Thất-tỉnh Hà Tây giai đoạn 2001-2005.Bài viết gồm 3 phần: mở đầu, nội dung và phần kết luận. Trong đó, phần nội dung bao gồm:Chơng I: Một số vấn đề chung về công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.I. Vị trí, vai trò của công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.II. Quy luật khách quan của công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.Chơng II: Thực trạng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp huyên Thạch Thất-tỉnh Hà Tây.I. Điều kiện tự nhiên của huyện.1II. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội của huyện (1995-1997).III. Thực trạng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.Chơng III: Phơng hớng và giải pháp phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2001-2005.I. Phơng hớng phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn2001-2010.II. Phơng hớng và mục tiêu phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2001-2005.III. Giải pháp phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.Do kiến thức và thời gian có hạn nên bài viết không thể tránh đợc những sai sót. Em kính mong sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo để em hoàn thành tốt bài viết này. 2B. Nội Dung Chơng I: Một số vấn đề chung về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.I.Vị trí và vai trò của công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.1.Khái niệm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp . * Khái niệm công nghiệp .Công nghiệp là nghành kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất một bộ phận cấu thành nền sản xuất vật chất của xã hội. Công nghiệp bao gồm 3 loại hoạt động chủ yếu; khai thác tài nguyên thiên nhiên tạo ra nguồn nguyên liệu nguyên thuỷ; sản xuất và chế biển sản phẩm của công nghiệp khai thác và của nông nghiệp thành nhiều loại sản phẩm nhằm thoả mãn các nhu cầu khác nhau của xã hội; khôi phục giá trị sử dụng của sản phẩm đợc tiêu dùng trong quá trình sản xuất và trong sinh hoạt. Thực hiện 3 hoạt động cơ bản đó, dới sự phân công của lao động xã hội trên cơ sở tiến bộ của khoa học và công nghệ, trong nền kinh tế quốc dân hình thành hệ thống các nghành công nghiệp; khai thác tài nguyên khoáng sản, động vật, thực vật, các nghành sản xuất và chế biến sản phẩm và các nghành công nghiệp dịch vụ sửa chữa. Hoạt động khai thác là hoạt động khởi đầu của toàn bộ quá trình sản xuất công nghiệp . tính chất hoạt động của sản phẩm này là cắt đứt các đối tợng lao động ra khỏi môi trờng tự nhiên. Chế biến là cá hoạt động làm thay đổi hoàn toàn về chất của các nguyên liệu nguyên thuỷ, để tạo ra các sản phẩm trung gian và tiếp tục chế biến thành các sản phẩm cuối cùng đa vào tiêu dùng trong sản xuấttiêu dùng trong đời sống. Quá trình chế biến từ một nguyên liệu có thể tạo ra một loại sản phẩm tơng ứngvà cũng có thể là một loại sản phẩm nào đó đợc tạo ra từ các nguyên liệu khác nhau. Sản phẩm trung gian đợc coi là nguyên liệu của quá trình sản xuất 3công nghiệp tiếp theo. Sản phẩm cuối cùng là sản phẩm đã ra khỏi quá trình sản xuất công nghiệp để đa vào trong sản xuấttiêu dùng trong đời sống.Sửa chữa là một hoạt động không thể thiếu đợc nhằm khôi phục, kéo dài tuổi thọ của các t liệu lao động trong các nghành sản xuất và kéo dái thời gian sử dụng của các sản phẩm dùng trong đời sống . công nghiệp sữa chữa là hình thức có sau so với công nghiệp khai thác và chế biến. Lúc đấu các hoạt động này đợc thực hiện ngay trong các nghành công nghiệp khai thác, chế biến và trong đời sống sinh hoạt của dân c, do lực lợng lao động chính trong các nghành và lĩnh vực đó thực hiện. Sau đó, do sự phát triển củasở vật chất kỹ thuật trong các ngành sản xuất, dịch vụ, do sự phát triển đa dạng hoá của sản phẩm tiêu dùng trong sinh hoạt, hoạt động sửa chữa đợc tách ra thành một ngành chuyên môn hoá thực hiện dịch vụ sửa chữa có tính chất xã hội. * Tiểu thủ công nghiệp là ngành công nghiệp mà sản phẩm làm ra chủ yếu bằng thủ công với quy mô nhỏ. Tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn thờng gắn liền với thời gian nông nhàn, nhng nó lại có thu nhập cao hơn sản xuất nông nghiệp vì vậy mà nhiều hộ đã rời hẳn nông nghiệp sang sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Cho nên tiểu thủ công nghiệp phát triển manh ở nông thôn thờng gắn liền với các làng nghề truyền thống-Hiện nay cha có một định nghĩa nào về làng nghề nhng có thể thấy rằng làng nghề là nơi có trên 50% hộ dân làm nghề đó với tổng thu nhập từ nghề đó phải chiếm trên 50% tổng thu nhập cả làng. 2. Vị trí của công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trong nền kinh tế xã hội.Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp là một trong những ngành sản xuất vật chất có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, vị trí đó xuất phát từ các lý do chủ yếu sau: - Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp là một bộ phận hợp thành cơ cấu công nghiệp-nông nghiệp-dịch vụ, do những đặc điểm vốn có của nó. Trong quá trình phát triển nền kinh tế lên sản xuất lớn, công nghiệp phát triển từ vị trí thứ yếu trở thành ngành có vị trí hàng đầu trong cơ cấu kinh tế đó. - Mục tiêu cuối cùng của nền sản xuất xã hội là tạo ra sản phẩm để thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của con ngời. Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, công 4nghiệp-tiểu thủ công nghiệp không những chỉ là ngành khai thác tài nguyên, mà còn tiếp tục chế biến các loại nguyên liệu nguyên thuỷ đợc khai thác và sản xuất từ các loại tài nguyên, khoáng sản, động thực vật thành các sản phẩm trung gian để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng, nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho con ngời. - Sự phát triển của công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp là một yếu tố có tính chất quyết định để thực hiện quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trong quá trình phát triển nền kinh tế lên nền sản xuất lớn, tuỳ theo trình độ phát triển của công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, xuất phát từ những điều kiện đặc điểm cụ thể của mỗi nớc, mỗi thời kỳ cần phải xác định đúng đắn vị trí của công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân hình thành phơng án cơ cấu công nghiệp-nông nghiệp-dịch vụ và định hớng từ chuyển dịch cơ cấu đó một cách có hiệu quả. Đó là một nhiệm vụ quan trọng của việc tổ chức nền kinh tế, nhằm đạt đợc những mục tiêu chiến lợc phát triển kinh tế xã hội của đất nớc.ở nớc ta, cơ cấu công nghiệp-nông nghiệp đang là cơ cấu kinh tế quan trọng nhất, Đảng ta đang có chủ trơng xây dựng nền kinh tế nớc ta có cơ cấu công nghiệp-nông nghiệp hiện đại và chuyển dịch cơ cấu đó theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 3. Vai trò chủ đạo của công nghiệp trong quá trình phát triển nền kinh tế Việt nam định hớng xã hội chủ nghĩa.Vai trò chủ đạo của công nghiệp trong quá trình phát triển nền kinh tế lên nền sản xuất lớn là một tất yếu khách quan. Tính tất yếu khách quan đó xuất phát từ bản chất, những đặc điểm vốn có của công nghiệp.Trong quá trình phát triển nền kinh tế nớc ta theo định hớng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp luôn luôn giữ vai trò chủ đạo. Vai trò chủ đạo của công nghiệp đợc hiểu là: Trong quá trình phát triển nền kinh tế, công nghiệp là ngành có khả năng tạo ra động lực và định hớng sự phát triển cuả các ngành kinh tế khác lên nền sản xuất lớn. Vai trò chủ đạo đó đợc thể hiện trên các mặt chủ yếu sau:5 - Do đặc điểm của nền sản xuất công nghiệp, công nghiệp có những điều kiện tăng nhanh tốc độ phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ đó vào sản xuất, có khả năng và điều kiện sản xuất hoàn thiện. Nhờ đó lực l-ợng sản xuất trong công nghiệp phát triển nhanh hơn các ngành kinh tế khác. Do quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ và tính chất phát triển của lực l-ợng sản xuất, trong công nghiệp có đợc hình thức quan hệ sản xuất tiên tiến.Tính tiên tiến về các hình thức quan hệ sản xuất, sự hoàn thiện nhanh về các mô hình tổ chức sản xuất đã làm cho công nghiệp có khả năng định hớng cho các ngành kinh tế khác tổ chức đi lên nền sản xuất lớn theo hình mẫu, kiểu công nghiệp. - Cũng do đặc điểm của sản xuất công nghiệp, đặc điểm là đặc điểm về công nghệ sản xuất, đặc điểm về công dụng sản phẩm công nghiệp, công nghiệp là ngành duy nhất tạo ra sản phẩm làm chức năng t liệu lao động trong các ngành kinh tế, từ đó mà công nghiệp có vai trò quyết định trong việc cung cấp các yếu tố đầu vào để xây dựng cơ sở vật chất cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. - Trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, trình độ trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và trình độ hoàn thiện về tổ chức sản xuất, hình thành một đội ngũ lao động có tính tổ chức, tính kỷ luật và trình độ trí tuệ cao, cộng với tính đa dạng của hoạt động sản xuất, công nghiệp là một trong những ngành đóng góp phần quan trọng vào việc tạo ra thu nhập quốc dân, tích luỹ vốn để phát triển nền kinh tế, từ đó, công nghiệp có vai trò quan trọng góp phần vào việc giải quyết những nhiệm vụ có tính chiến lợc của nền kinh tế xã hội nh tạo việc làm cho lực lợng lao động, xoá bỏ sự cách biệt thành thị nông thôn, giữa miền xuôi với miền núi, - Trong quá trình phát triển nền kinh tế ở nớc ta hiện nay, Đảng có chủ trơng coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, giải quyết về cơ bản vấn đề lơng thực, cung cấp nguyên liệu động thực vật để phát triển công nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản hàng hoá nhằm tạo ra những tiền đề để thực hiện công nghiệp hoá. Để thực hiện đợc những nhiệm vụ cơ bản đó, công nghiệp có vai trò quan trọng cung cấp các yếu tố đầu vào nớc, phân, cần, giống bằng những công nghệ ngày càng hiện đại để phát triển nông nghiệp, gắn công nghiệp chế biến với nông nghiệp, phát triển công nghiệp nông thôn, đa nông nghiệp lên nền sản xuất hàng hoá.6 4. Một số phơng hớng biện pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền KTQD.để phát huy vai trò chủ đạo của công nghiệp cần phải thực hiện toàn diện và đồng bộ nhiều biện pháp. Những phơng hớng, biện pháp đó có thể tổng hợp và khái quát thành một số vấn đề cơ bản sau: - Xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, tổ chức và phát triển công nghiệp, phối hợp với mục tiêu kinh tế xã hội của nền kinh tế, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của các mục tiêu kinh tế xã hội đó nhằm nâng cao năng lực, phát huy có hiệu quả vai trò chủ đạo của công nghiệp quốc doanh trong các nghành kinh tế.Để nâng cao tính chủ đạo của công nghiệp quốc doanh đối với sự phát triển của các nghành kinh tế, thì bản thân công nghiệp từ việc chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần tổ chức và tổ chức lại sản xuất công nghiệp trên phạm vi lãnh thổ và trong từng doanh nghiệp, phải đợc thực hiện theo hớng công nghiệp hoá và hiện đại hoá; công nghiệp phải góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH-HĐH nền kinh tế; trớc hết phải tập trung đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn tính cả các ngành kinh tế khác trong quá trình thực hiện phơng hớng và nhiệm vụ phát triển của ngành mình. Cần phải áp dụng toàn diện, đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp thu có hiệu quả của vai trò chủ đạo của công nghiệp quốc doanh với quá trình phát triển có hiệu quả và đúng định hớng với mọi ngành kinh tế cần tăng trởng với một số vấn đề sau: + Xác định dúng đắn hớng chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành, tổ chức lại nền sản xuất thích ứng với các nhu cầu tiếp thu tác động chủ đạo của công nghiệp . + Thu hút đợc các nguồn vốn, bảo đảm đợc vốn để áp dụng công nghệ mới, để thực hiện lại các phơng án tổ chức lại nền kinh tế. + Chuẩn bị nguồn lao động đủ số lợng, cơ cấu, trình độ để đáp ứng yêu cấủ dụng có hiệu quả các yếu tố vật chất kỹ thuật ngày càng có trình độ hiện đại cao hơn. - Tăng cờng hiệu lực quản lý của nhà nớc trong các lĩnh vực xây dựng hệ thống kế hoạch định hớng xây dựng và nâng cao hiệu lực của hệ thống luật, xây dựng toàn diện và đồng bộ hệ thống cơ sở quản lý vĩ mô, nhằm nâng cao hiêu quả phát huy vai trò chủ đạo của công nghiệp; tăng năng lực vai trò chủ đạo của từng ngành kinh tế 7khác; đinh hớng và tổ chức phối hợp hoạt động của tất cả các ngành kinh tế, các lĩnh vực hoạt động văn hoá, xã hội vào việc phục vụ có hiệu quả quá trình thực hiện vai trò chủ đạo và tiếp thu vai trò chủ đạo của công nghiệp đối với toàn bộ nền kinh tế. 5.Công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH ở nông thôn nớc ta hiện nay.CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đợc khẳng định tại nghị quyết số 06/NQTW ngày 10/11/1998 của bộ chính trị trung ơng Đảng và nghị quyết hội nghị BCHTW lần thứ 4 và 6 khoá VIII. Đây là con đờng tất yếu để đa nông nghiệp, nông thôn nớc ta tách khỏ tình trạng nghèo nàn, lạc hậu.Trong hơn 2 năm qua, bộ công nghiệp đã chú trọng chỉ đạo chực hiện chủ chơng lớn này của Đảng và nhà nớc ta và đạt đợc những kết quả khả quan.5.1 Đầu t cơ sở sản xuất ở các địa phơng, tạo công ăn việc làm và thu hút lao động từ nông thôn.Cùng với việc sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, lấy địa bàn nông thôn làm mục tiêu phục vụ chính, các cơ sở thuộc bộ còn tích cực đầu t mở rộng sản xuất ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.Mở rộng diện tích trồng rừng (phục vụ sản xuất giấy) giúp bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây nguyên liêu phục vụ cho công nghiệp và góp phần xoá đói giảm nghèo.Ngoài ra còn liên doanh đầu t các xí nghiệp ở nông thôn thu hút hàng vạn lao động là con em nông dân. Trong chính sách đào tạo, Bộ công nghiệp đã chỉ đạo các trờng cao đẳng, trung học, dạy nghề mở rộng ngành nghề đào tạo liên quan đến nhu cầu sử dụng lao động kỹ thuật và quản lý vận hành, sử dụng các công cụ thiết bị cơ điện ở nông thôn. Do vậy các trờng đã tăng đáng kể về số lợng tuyển sinh và thu hút học sinh từ nông thôn chiếm khoảng 70% số lợng này (riêng trong 2 năm 1999-2000 các trờng thuộc bộ đã tuyển 17.700 học sinh từ nông thôn).Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là trọng tâm hàng đầu của sự nghiệp CNH, HDH đất nớc.Để góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong hơn 2 năm qua, cùng với các bộ, các ngành, Bộ công nghiệp đã góp phần đáng kể vào việc đẩy 8mạnh cơ sở vật chất-kỹ thuật trên cơ sở của những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật và kinh tế-xã hội cho việc phát triển nông thôn (điện, đờng, trờng, trạm, và các dịch vụ đầu vào đầu ra), góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện phân công mới lao động xã hội trong nông nghiệp trên cơ sở hỗ trợ các ngành, nghề thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống và dịch vụ (tạo nên thế chân kiềng: nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ trên địa bàn nông thôn). Tất cả các kết quả đó đã góp phần từng bớc phát triển nền nông nghiệp sinh thái và tạo nên bộ mặt nông thôn mới theo diện mạo của công nghiệp và đô thị với mục tiêu đến năm 2020 nơc ta cơ bản trở thành nớc công nghiệp.5.2 Giải quyết đầu ra cho nông nghiệp, nông thôn.Trong quá trình phát triển, ngành công nghiệp đã thu mua đợc rất nhiều sản phẩm đầu ra cho nông nghiệp nông thôn, giúp cho nông nghiệp, nông thôn mở rộng đợc sản xuất cũng nh tăng thu nhập cho nông dân, ví dụ:Ngành dệt-may đã thu mua đợc 29.340 tấn bông hạt, ngoài ra còn có chính sách hỗ trợ cho nông dân, nh cho vay u đãi để đầu t trồng bông (29 tỷ đồng với lãi suất 5%/năm), ứng trớc toàn bộ giống, phân bón, thuốc trừ sâu cho nông dân trồng bông không tính lãi (> 10 tỷ đồng/năm), bảo hiểm giá mua ngay từ đầu vụ cho nông dân.Ngành giấy đã cải tiến, nâng sản lợng sản xuất bột giấy, vợt công suất từ 10-20%, đã tăng lợng tiêu thụ gỗ làm nguyên liệu giấy cho nông dân.Ngành sữa liên tục tăng lợng sữa mua của nông dân từ 27.510 tấn năm 1997 lên 50.549 tấn năm 2000, tạo điều kiện phát triển đàn trâu bò ở các vùng nông thôn từ 17.200 con lên 31.000 con giúp nông dân các vùng nuôi trâu bò lấy sữa xoá hẳn đợc thực trạng nghèo đói. 5.3 Điện khí hoá nông thôn.Ngành điện đã nhanh chóng , khẩn trơng đa diện tích về nông thôn, giảm giá thành phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế xã hội nông thôn, thực hiện chính sách nông nghiệp-nông thôn-nông dân của Đảng, góp phần xoá đói giảm nghèo, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Chính phủ đã chỉ đạo các địa phơng và tổng công ty điện lực Việt nam 9( EVN) thực hiện chính sách nhà nớc và nhân dân, trung ơng và địa phơng cùng làm. Nhờ sự cố gắng chung và phối hợp có hiệu quả giữa các ngành, các cấp có liên quan, chơng trình đa điện về nông thôn đã đạt đợc những kết quả tốt. Chỉ riêng từ năm 1998-2000 EVN đã dành gần 1000 tỷ đồng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và trên 73 tỷ đồng vay tín dụng để đầu t điện về trung tâm 20 huyện và 555 xã.Tính đến 31/5/2001, điện lới quốc gia đã đợc đa đến 61 tỉnh,thành phố trên cả nớc, 100% số huyện đã có điện lới và điện tại chỗ, trong đó 97,2% số huyện có điện lới quốc gia và 2,8% số huyện có điện tại chỗ nh thuỷ điện nhỏ, diesel, điện mặt trời, , 83,7% số xã đã có điện (7476/8935 xã) và 74,8% số hộ nông dân có điện (9.615.300/12.855.200 hộ) để sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt (hiện tại số xã, số hộ nông dân có điện sử dụng ở nớc ta đã cao hơn một số nớc trong khu vực: số xã có điện ở Indonesial là 82%, Philipines là 77%, ấn Độ là 9%, ). Tuy nhiên tỷ lệ số xã và số hộ dân nông thôn có điện cha đồng đều giữa các vùng dân c. ở các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, các huyện vùng sâu, vùng xa tỷ lệ này thâp hơn ở các vùng khác. Trong những năm tới đây với việc triển khai các dự án lớn về điện nông thôn, ngành điện đang tập trung cho những địa phơng mà tỷ lệ số xã, số hộ dân nông thôn có điện còn thấp. Ngành điện đã đề ra mục tiêu là đến hết năm 2005 sẽ hoàn thành việc đa điện về 1459 xã cha có điện còn lại, bảo đảm 100% trung tâm xã có điện lới hoặc điện tại chỗ (trong đó 1139 xã đa điện lới và 320 xã đợc cấp điện tại chỗ); đạt tỷ lệ 85% số hộ dân nông thôn có điện (tăng thêm khoảng 1,3 triệu hộ); cải tạo nâng cao chất lợng lới điện trung-hạ áp các xã đã có điện; đảm bảo giá bán điện đến hộ nông dân thấp hơn giá trần do chính phủ quy định. 5.4. Các sản phẩm cơ khí- điện phục vụ cho nông nghiệp.Các công ty máy động lực và máy nông nghiệp, máy và thiết bị công nghiệp đã đầu t nghiên cứu sản xuất các sản phẩm có tính năng kỹ thuật tốt, đảm bảo độ bền, tuổi thọ, phù hợp với nông thôn Việt nam và thói quen sử dụng của nông dân từng miền, tiện ích trong sử dụng và có giá thành rẻ hơn hàng ngoại nhập 20%-30% đợc nông dân chấp nhận và đánh giá cao. Các tổng công ty nầy đã cung cấp đợc các sản phẩm chủ yếu sau:10[...]... Bằng,theo hớng sản xuất các sản phẩm truyền thống, u tiên chế tác các sản phẩm tinh có thị trờng tiêu thụ trong nớc Từng bớc đầu t công nghệ sản xuất tiên tiến để mở rộng và phát triển sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu: + Xã Chàng Sơn: Chú trọng đến chế biến các loại lâm sản để sản xuất các loại sản phẩm tinh nh mộc, điêu khắc, khảm chai, các sản phẩm nội thất soong, mây và các sản phẩm tiêu dùng... để sản xuất nhiều sản phẩm xuất khẩu + Xã Hữu Bằng: Tiếp tục chế biến gỗ để sản xuất các sản phẩm mộc thông dụng, phần lớn sử dụng ván nhân tạo phun sơn + Xã Phùng Xá: Hớng chính chế biến gỗ tạo ra các bán thành phẩm để sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh nh cày bừa, xe cải tiến, ván sàn, cán cuốc, cán xẻng, + Xã Bình Phú: Coi trọng đầu t công nghệ sản xuất, không ngừng cải tiến mẫu mã để phát triển mạnh. .. động sản xuất thủ công nghiệp chế tạo ra những dụng cụ lao động và các đồ dùng thô phục vụ cho hoạt động hái lợm, săn bắt và sinh hoạt Cùng với sự phát triển của lực lợng sản xuất, do yêu cầu thoả mãn nhu cầu của loài ngời, các hoạt động nông nghiệp phát triển thành loại hình sản xuất công nghiệp nằm trong công nghiệp Hình thức sản xuất này có tính tự cung, tự cấp do sử dụng thời gian nông nhàn... mạnh sản phẩm mây, tre, giang đan, có thêm nhiều sản phẩm tham gia xuất khẩu + Các xã khác: Canh Nậu, Dị Nậu, Hơng Ngải,tập trung sản xuất các sản phẩm đang có trên thị trờng, hớng chính phát triển sản phẩm mộc nộ thất, mây giang đan Khai thác mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế để đẩy mạnh phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Tạo môi trờng thuận lợi để có nhiều hộ dân đầu t vào sản xuất. .. thành một ngành độc lập; quay trở lại kết hợp với nông nghiệp bằng nhiều hình thức tổ chức mối liên hệ sản xuất đa dạng ở trình độ hoàn thiện và tiên tiến hơn Hoạt động sản xuất nông nghiệp xuất hiện trong lịch sử phát triển của loài ngời rất sớm, từ khi loài ngời bắt đầu săn bắt hái lợm, hoạt động khai thác tài nguyên động thực vật trong tự nhiên tạo nguồn thực phẩm để sinh sống Sau đó là các hoạt động. .. thời gian nông nhàn để tiến hành sản xuất Sự phát triển nền sản xuất xã hội gắn liền với sự phát triển của phân công lao động xã hội, cuộc phân công lao động lớn lần thứ hai, công nghiệp đã tách ra hoạt động sản xuất độc lập Tuy có quá trình hoàn thành phát triển rất sớm, song công nghiệp cho đến thời kỳ tiền t bản chủ nghĩa về cơ bản vẫn là một nền sản xuất nhỏ, cá thể của những ngời thợ thủ công tiến... liệu - Thị trờng tiêu thụ: Các sản phẩm nh bản lề, hoa cửa, cửa xếp có mặt hầu hết trên khắp địa bàn của đất nớc và trụ vững ở những thị trờng khó tính có mức tiêu thụ lớn nh Hà Nội và các thành phố lớn Những năm tới, khả năng vẫn duy trì và giữ vững đợc thị trờng cho các sản phẩm cơ khí - Các cơ sở sản xuất tập trung chủ yếu ở các xã Phùng Xá, Hữu Bằng, Tràng Sơn và một số xã khác, trong đó làng Vĩnh... yếu kém b Những tồn tại: - Tỷ lệ lao động công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp so với tổng số lao động xã hội trên địa bàn hàng năm còn thấp (bình quân 5 năm la 15,5%) - Một số làng nghề truyền thống phát triển mạnh song số làng thuần nông ít nghề còn chiếm tỷ lệ cao (46/54 làng chiếm 85%) Đáng chú ý là lực lợng sản xuất của các làng nghề bung ra cha tổ chức lại, hiện tợng nhiều hộ sản xuất kinh doanh lớn... ở mức báo động, làm ảnh hởng nhiều đến sức khoẻ công đồng dân c Song việc khắc phục còn nhiều khó khăn vợt tầm giải quyết của cơ sở, huyện - Công nghiệp quốc doanh trên địa bàn nhỏ bé, còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh - Thị trờng tiêu thụ còn hạn hẹp, nhất là thị trờng xuất khẩu - Công nghệ sản xuất lạc hậu, mẫu mã cải tiến chậm, khả năng cạnh tranh còn hạn chế Đáng chú ý đang xuất hiện... Chế biến lâm sảnsản xuất đồ mộc: * Các cơ sở sản xuất: Tính đến cuối năm 2000 trên địa bàn huyện có các lực lợng tham gia chế biến lâm sảnsản xuất đồ mộc gồm: - 3.195 hộ; trong đó, xã Tràng Sơn trên 80% số hộ tham gia - 3 HTX - 1 công ty trách nhiệm hữu hạn + Dự báo đến năm 2005 sẽ có: 8.000 hộ, 7 HTX, 3 công ty Ngoài ra khu công nghiệp Phú Cát của tỉnh có một sốsở sản xuất ván nhân tạo công . liệu của quá trình sản xuất 3công nghiệp tiếp theo. Sản phẩm cuối cùng là sản phẩm đã ra khỏi quá trình sản xuất công nghiệp để đa vào trong sản xuất và tiêu. nghành sản xuất và chế biến sản phẩm và các nghành công nghiệp dịch vụ sửa chữa. Hoạt động khai thác là hoạt động khởi đầu của toàn bộ quá trình sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm xe ôtô đóng mới của Nhà máy sản xuất ôtô 3/2 tại thị trường nội địa, Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm xe ôtô đóng mới của Nhà máy sản xuất ôtô 3/2 tại thị trường nội địa, Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm xe ôtô đóng mới của Nhà máy sản xuất ôtô 3/2 tại thị trường nội địa, Lời nói đầu, Giải quyết đầu ra cho nông nghiệp, nông thôn. Điện khí hoá nông thôn., Các sản phẩm cơ khí- điện phục vụ cho nông nghiệp. Phân bón thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp., Lịch sử phát triển của công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp., Quá trình phát triển công nghiệp từ nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn., Lu thông hàng hoá:, Những kết quả đạt đợc:, Những tồn tại:, Những đặc điểm chính: Nguyên nhân:, Quan điểm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:, Mét sè mơc tiªu riªng., Về thị trờng tiêu thụ Đầu t cơ sở hạ tầng., Sản xuât cơ kim khí: Sản xuất vật liệu xây dựng: Chế biến lơng thực thực phẩm: Dệt may:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay