NHỮNG KỸ THUẬT HIỆN CÓ TỐT NHẤT TRONG NGHÀNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

34 518 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2014, 10:12

Môn: Ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệpNHỮNG KỸ THUẬT HIỆN CÓ TỐT NHẤT TRONG NGHÀNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP . Môi trường và Tài nguyênNHỮNG KỸ THUẬT HIỆN CÓ TỐT NHẤT TRONG NGHÀNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆPMôn: Ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp GVHD: PGS.TS. Lê. DUNG1. Giới thiệu kỹ thuật sẵn có tốt nhất - BAT2. BAT xử lý chất thải công nghiệp 3. Các kỹ thuật được xem xét để xác định BAT4. Xử lý chất thải bằng phương
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG KỸ THUẬT HIỆN CÓ TỐT NHẤT TRONG NGHÀNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP, NHỮNG KỸ THUẬT HIỆN CÓ TỐT NHẤT TRONG NGHÀNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP, NHỮNG KỸ THUẬT HIỆN CÓ TỐT NHẤT TRONG NGHÀNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn