Đánh giá quản lý tài nguyên đất và rừng của người H’Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng hợp lý có sự tham gia của ngư

129 2,471 13
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2012, 10:50

Luận văn : Đánh giá quản lý tài nguyên đất và rừng của người H’Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng hợp lý có sự tham gia c Lời cám ơn* **Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Lê Thái Bạt tận tình hướng dẫn tôi thực hiện luận văn, cũng như các thày đã truyền đạt cho tôi những kiến thức trong khoá học này.Tôi xin cảm ơn các thày, các các anh chị em trong phòng Đào tạo Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt nam, các đồng chí lãnh đạo Viện Điều tra Qui hoạch rừng, Phân viện Viện Điều tra Qui hoạch rừng Tây Bắc bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu đề tài.Tôi xin cảm ơn lãnh đạo, cán bộ bà con nông dân huyện Tủa chùa tỉnh Lai châu đã cộng tác, giúp đỡ tôi rất nhiệt tình trong quá trình điều tra thu thập số liệu, thông tin, mẫu vật tại địa phương.Cuối cùng tôi xin cảm ơn Đồng giám đốc Dự án Phát triển Nông thôn Sơn La- Lai Châu, Cố vấn trưởng Dự án Lâm nghiệp xã Hội Sông Đà, các bạn bè, đồng nghiệp gia đình luôn giúp đỡ động viên tôi trong hai năm học qua.Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2003K.S Phạm Văn Việt1Lời cam đoanTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.K.S Phạm văn Việt2MỤC LỤCMỞ ĐẦU 81. Tính cấp thiết của đề tài 82. Mục đích của đề tài 103. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài 104. Phạm vi nghiên cứu 10CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Khái niệm về cộng đồng các hình thức tổ chức cộng đồng111.2 Tính bền vững 121.3 Nghiên cứu nước ngoài 141.3.1 Du canh truyền thống du canh cải tiến 141.3.2 Định canh những phương thức định canh 161.3.3 Nghiên cứu kiến thức bản địa ở vùng cao 181.4 Nghiên cứu trong nước 201.4.1 Tiềm năng đặc điểm đất dốc Việt Nam 201.4.2 Nghiên cứu sử dụng bền vững đất dốc 221.4.2.1 Nghiên cứu biện pháp tổng hợp sử dụng hiệu quả đất dốc trên sở sinh thái bền vững 221.4.2.2 Sử dụng đất theo kiểu nông lâm kết hợp 241.4.3 Nghiên cứu áp dụng kiến thức bản địa ở Việt Nam 25CHUƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1 Đối tượng nghiên cứu 2732.2 Nội dung nghiên cứu 272.3 Phương pháp nghiên cứu 27CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 343.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Tủa Chùa Tỉnh Lai Châu 343.1.1 Điều kiện tự nhiên lịch sử vùng nghiên cứu 343.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 343.1.1.2 Lịch sử vùng nghiên cứu383.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội huyện Tủa Chùa 403.2 Hiện trạng sử dụng đất tài nguyên rừng năm 2002 của xã Trung Thu, xã Sính Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu 433.3 Nghiên cứu nguyên nhân suy thoái tài nguyên đất rừng 473.3.1 Đánh giá canh tác nông nghiệp sự tham gia 473.3.2 Nguyên nhân suy thoái tài nguyên đất rừng 493.3.3 Giải pháp theo kết quả PRA 493.3.4 Đánh giá công tác quản rừng sự tham gia 503.3.5 Nguyên nhân suy thoái rừng 523.3.6 Các vấn đề của phụ nữ 523.4 Ảnh hưởng khách quan đến sử dụng tài nguyên đất rừng 533.5 Các hình thức quản sử dụng tài nguyên đất rừngcủa người H'Mông 553.5.1 Người quản sử dụng tài nguyên đất rừng 553.5.2 Hệ thống quản tài nguyên đất rừng 623.6 Khả năng tiếp nhận các tiến bộ kỹ thuật từ bên ngoài4của cộng đồng người H'Mông 653.6.1 Các hoạt động thử nghiệm nông nghiệp tại Sính Phình Trung thu của Dự án Phát triển Lâm nghiệp Xã hội Sông Đà 653.6.2 Một số hoạt động lâm nghiệp tại Sính Phình Trung Thucủa Dự án Phát triển Lâm nghiệp Xã hội Sông Đà từ 1996-1999 683.7 Các phương án quản sử dụng nguồn tài nguyên đất rừng bền vững 693.7.1 Mục tiêu 693.7.2 Các phương án quản tài nguyên đất rừng bền vững 703.7.2.1 Các hoạt động công việc ưu tiên dựa vào kết quả đánh giá nông thôn sự tham gia xã Trung Thu 70 3.7.2.2 Các hoạt động công việc ưu tiên dựa vào kết quả đánh giá nông thôn sự tham gia xã Sính Phình 713.7.2.3 Lựa chọn các hình thức quản đất rừng triển vọng 72KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ1 Kết luận 872 Đề nghị 89Phụ lục tài liệu tham khảo 1035CHỮ VIẾT TẮT1.SP: xã Sính Phình, 2. TT: Xã Trung Thu, MB: Xã Mường Báng, 3. THKT: Tập huấn kỹ thuật.4. CP: Chính Phủ5. DTTN: Diện tích tự nhiên6. VASI: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam7. Bộ NN&PTNT: Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn8. NĐ: Nghị đinh9. IPM: Biện pháp phòng trừ sâu hại tổng hợp10. VDP: Kế hoạch phát triển thôn bản11. BĐ: Bắt đầu12. KT: kết thức13. UBND: Uỷ ban nhân dân14. QL&SD: Quản sử dụng15: PRA: Công cụ đánh giá nông thôn sự tham gia của dân16.HTX: Hợp tác xã17. PTCS: Phổ thông sở20. BVTV: Bảo vệ thực vật21. THKT: tập huấn kỹ thuật22. KTNN: Kỹ thuật Nông nghiệp23. TH: Tập huấn24. TN: Thử nghiệm25. BVR: Bảo vệ rừng26. CT/TW: Chỉ thị/ Trung Ương27. SP: xã Sính Phình28. MB: xã Mường Báng29. TT: xã Trung Thu30. MH: Mô hình31. NL: Nông lâm32: DT: diện tích33. HT: hỗ trợ34. LNXH: lâm nghiệp xã hội35. SX: Sản xuất36. TTNCLN Phù Ninh: Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp Phù Ninh37. CĐ: Cộng đồng38. CHXHCN: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa39. CHLB: Cộng hoà liên bang618. QĐ-TCĐC: Quyết định - Tổng Cục Địa Chính19. KT IPM: kỹ thuật phòng trừ sâu hại tổng hợp40. GCNQSD Đ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất41. TT-LT: Thông tư liên tịch42. QĐ-TTg: quyết định-Thủ Tướng Chính Phủ7MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của Đề tài:Hiện nay ở Việt Nam đất chật người đông, bình quân diện tích đất tự nhiên tính trên đầu người so với thế giới thấp đứng thứ: 58/200 (đất tự nhiên ), 158/200 đất nông nghiệp.Sử dụng tài nguyên rừng tài nguyên sinh vật chưa hợp đã dấn đến đất đai tài nguyên rừng bị thoái hóa nghiêm trọng, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồi núi nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu sổ với trình độ còn rất thấp.Việc sử dụng hợp tài nguyên rừng tài nguyên sinh vật nói chung ý nghĩa sống còn đối với mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Đất đai rừng là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quí giá, đất là tư liệu sản xuất đặc biệt, là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự sống, là địa bàn xây dựng phát triển dân sinh, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói "Rừng là vàng". Thật vậy nó là nơi cung cấp gỗ, củi lâm đặc sản phục vụ đời sống hàng ngày của con người, là lá phổi bảo vệ môi trường, là nơi giữ nước điều hoà dòng chảy, bảo vệ lưu vực, hạn chế xói mòi rửa trôi đất do mưa.Rừng nhiệt đới trên thế giới nói chung rừng nhiệt đới ở Việt Nam nói riêng trong thời gian qua đang bị suy giảm nghiêm trọng, dẫn tới sự thay đổi môi trường theo chiều hướng tiêu cực đã đang ảnh hưởng xấu đến điều kiện sống của con người. Do vậy việc tìm kiếm giải pháp để quản sử dụng rừng bền vững là một vấn đề bức xúc. 8Trên đường tìm kiếm các giải pháp sử dụng bền vững rừng, sử dụng đất bền vững theo những tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến là hết sức quan trọng. Đồng thời kết hợp những kiến thức quản sử dụng tài nguyên đất rừng theo truyền thống cũng cần nghiên cứu phát huy những thuần phong mỹ tục của người dân địa phương là cách làm bền vững mang lại hiệu quả cao cho nguời dân địa phương. Huyện Tủa Chùa là một trong các huyện nằm trong lưu vực sông Đà nơi cung cấp nước phục vụ cho nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, đập thuỷ điện Tạ Bú trong tương lai. Ở đây dân tộc H’Mông là một trong các dân tộc thiểu số số dân chiếm 73% dân trong huyện, cũng là một trong các dân tộc chính tại vùng Tây Bắc. Là dân tộc sống chủ yếu bằng hệ canh tác nương rãy truyền thống từ nhiều năm nay sẽ còn tồn tại trong tương lai. Mối quan hệ giữa sử dụng đất nương rãy rừng liên quan mật thiết với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Phát triển rừng nhiều thì diện tích canh tác nương rãy luân canh bị thu hẹp lại ngược lại đất luân canh càng nhiều thì chứng tỏ rừng càng bị phá nhiều. Hài hoà 2 nguồn tài nguyên trên nhằm ổn định không ngừng phát triển rừng đồng thời ổn định đờì sống kinh tế của đồng bào dân tộc là một câu hỏi lớn cho các nhà khoa học, các nhà quản lý. Đánh giá quản sử dụng tài nguyên của họ nhằm phát huy những truyền thống tốt về quản tài nguyên vận dụng hợp linh hoạt các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lương thực, quản bảo vệ, sử dụng rừng nhằm nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc H’Mông đồng thời giữ vững phát triển nguồn tài nguyên quí giá. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghiã, sự phát triển kinh tế xã hội trên lãnh thổ vùng Tây Bắc những biến đổi rõ rệt. Thông qua sự vận động của người dân trong vùng, sự hỗ trợ từ bên ngoài qua các chương trình phát triển nông thôn Miền núi của Chính Phủ các chương trình viện trợ không hoàn lại từ nhiều 9nước trên thế giới đã tạo hội cho các ngành giao thông phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho dân H'Mông tiếp xúc với nền văn minh, dẫn tới nhu cầu vật chất văn hoá ngày càng lớn. Nếu không đánh giá đúng hiện trạng quản tài nguyên đất rừng của họ dân sẽ dẫn tới sự đầu tư kém hiệu quả, nảy sinh mâu thuẫn, nhân dân mất lòng tin vào Đảng Nhà Nước, làm cản trở sự phát triển của vùng. Do đó chúng tôi đã “ Đánh giá quản tài nguyên đất rừng của người H’Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản sử dụng tài nguyên đất, rừng hợp sự tham gia của người dân của cộng đồng người H’Mông tại 2 xã Trung Thu xã Sính Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu”.2. Mục đích của đề tài:- Đánh giá sự quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất rừng hiện của người H’Mông. - Đưa ra những đề xuất về giải pháp quản lý, sử dụng hợp tài nguyên đất rừng phù hợp với điều kiện cụ thể xã Trung Thu, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu 3. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài:Mối quan hệ giữa quản lý, đất rừng luôn ở trạng thái động, đan xen nhau, tác động qua lại mật thiết, vừa bị chi phối, vừa bị khống chế bởi các qui luật tự nhiên, qui luật kinh tế. Con người thể căn cứ vào mục đích kinh tế mục đích phòng hộ để lựa chọn phương thức quản sử dụng nguồn tài nguyên đất rừng theo nhiều cách khác nhau, nhưng đồng thời cũng bị điều kiện tự nhiên qui luật tự nhiên khống chế. Do đó trong thực tiễn quản sử dụng tài nguyên đất rừng cần chú ý đến yếu tố con người xã hội, tuân thủ các qui luật khách quan, bao gồm cả qui luật kinh tế, qui luật tự nhiên để quản sử dụng một cách hợp nhất.10[...]... Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu 2.2.3 Nghiên cứu nguyên nhân suy thoái tài nguyên đất rừng 2.2.4 Ảnh hưởng khách quan đến quản sử dụng tài nguyên đất rừng 2.2.5 Các hình thức quản tài nguyên đất rừng của ngư i H.Mông 2.2.6 Khả năng tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ bên ngoài 2.2.7 Giải pháp quản sử dụng hợp tài nguyên đất rừng 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp. .. cao, dốc, sự luân canh nương rãy ngày càng thu hẹp Việc quản lý, sử dụng đất nương rãy, rừng không hợp sẽ dẫn tới lãng phí trong việc sử dụng đất, nguồn tài nguyên rừng ngày càng cạn kiệt, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của huyện Tủa Chùa Vì vậy, nghiên cứu đánh giá quản sử dụng nguồn tài nguyên đất, rừng nhằm phát huy thuần phong mỹ tục của Ngư i H’Mông đồng... chương trình "quản rừng dựa trên cộng đồng" nhằm phát huy khả năng vốn tiềm tàng của ngư i dân địa phương 33 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Quản nguồn tài nguyên đất rừng của ngư i H'Mông 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kính tế xã hội lịch sử của huyện Tủa Chùa 2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất tài nguyên rừng xã Trung Thu,... 1.691.923,00 ha, trong đó đất nông nghiệp: 91.873,66 ha, đất rừng: 459.926,88 ha, đất chuyên dùng: 6.731,31ha, đất ở: 3.049,10 ha, đất chưa sử dụng: 1.130.342,05 ha Theo Tôn gia Huyên (1992)[16], ở Việt Nam chỉ số bình quân đất đai theo đầu ngư i: m2 /ngư i rất thấp su hướng giảm dần, đặc biệt là đất nông nghiệp Năm 1999 1080 m2/ ngư i giảm 232 m2 /ngư i so với năm 1980 Dự báo của tổng cục Địa Chính...11 Quản sử dụng đất rừng hợp là tập hợp nhiều hệ thống quản sản xuất nương rãy rừng để điều hoà mối quan hệ giữa yêu cầu đáp ứng lương thực đáp ứng yêu cầu cung cấp gỗ, củi, lâm đặc sản cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ngư i dân địa phương, nhằm đạt tới hiệu quả kính tế, xã hội, sinh thái cao nhất Xã Sính Phình, xã Trung Thu huyện Tủa Chùa đất chật, ngư i đông, các... du canh truyền thống theo kiểu quay vòng là một trong những hình thái sử dụng, quản tài nguyên rừng đất một cách khôn ngoan của ngư i dân bản địa Thực chất đây là hình thức sử dụng đất tương đối hợp bằng cách quản chu trình dinh dưỡng đất ( độ phì) vùng nhiệt đới thông qua quản thảm thực vật Theo Kynma K Pairitra C (1983)[80] thì với thời kỳ bỏ hoá còn đủ dài để đảm bảo cho du canh... áp dụng các phương án quản tài nguyên hợp một ý nghĩa khoa học, đồng thời là mô hình cho các xã nguời H’Mông lân cận học tập là việc làm cấp bách hiện nay Đồng thời làm tài liệu tham khảo cho các Dự án tài Tủa Chùa đầu tư đúng theo yêu cầu nguyện vọng của dân 4 Phạm vi nghiên cứu: Xã Trung Thu, xã Sính Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu 12 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU SỞ KHOA HỌC CỦA... sắt, nhôm, đa số đất cấu trúc tốt Nhóm đất này 8 đơn vị đất: + Đất đỏ nâu trên đá Vôi (Hv) + Đất nâu đỏ nâu vàng trên đá Macmabazơ trung tính (Fk,Fu) 25 + Đất đỏ vàng trên đá Sét Biến Chất (Fs) + Đất đỏ vàng trên đá Macma Axit (Fa) + Đất vàng nhạt trên đá Cát (Fq) + Đất nâu vàng trên Phù Sa Cổ ( Fp) + Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl) - Nhóm đất đen (0,8% DTTN) độ phì cao,... tra lập địa huyện Tủa Chùa -Phân Viện Điều Tra Qui Hoạch rừng Tây Bắc Bộ - Kế thừa Số liệu kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2000 ban hành theo quyết định số 507/1999/QĐ-TCĐC) - Kế thừa kết quả thử nghiệm các mô hình Nông, Lâm tại xã Sính Phình, Trung Thu Tủa Chùa Lai Châu của Dự án Phát triển Lâm nghiệp Xã hội Sông Đà 2.3.2 Phương pháp thống kê 2.3.3 Phương pháp đánh giá Nông thôn sự tham gia của. .. hoạch hoá ở tầm vĩ mô cho quốc gia thường bị thất bại trong quá trình thực thi quản ở cấp địa phương Sự phát triển theo các kế hoạch áp đặt không ngư i dân tham gia đã tạo ra những áp lực chưa từng thấy đối với tài nguyên đất, nước, rừng các tài nguyên khác trên hành tinh chúng ta Tình trạng đó sẽ làm tăng nạn đói suy thoái môi trường (WC ED)[ 1987] Các giải pháp kỹ thuật được xây dựng . Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng hợp lý có sự tham gia của ngư i dân của cộng đồng ngư i H’Mông tại. nguyên đất và rừng 533.5 Các hình thức quản lý và sử dụng tài nguyên đất và rừngcủa ngư i H'Mông 553.5.1 Ngư i quản lý và sử dụng tài nguyên đất và
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá quản lý tài nguyên đất và rừng của người H’Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng hợp lý có sự tham gia của ngư, Đánh giá quản lý tài nguyên đất và rừng của người H’Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng hợp lý có sự tham gia của ngư, Đánh giá quản lý tài nguyên đất và rừng của người H’Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng hợp lý có sự tham gia của ngư, I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34, Khái niệm về cộng đồng và các hình thức tổ chức của cộng đồng: Hình thức tổ chức cộng đồng, Tính bền vững:, Loại phân bố ở độ cao tuyệt đối 700 m-1700 m ký hiệu N2, ở Loại phân bố ở độ cao 700 m gọi chung là vùng đồi và núi thấp Ngồi ra, tồn bộ núi đá khoanh riêng, có màu xám., Nghiên cứu nguyên nhân suy thoái tài nguyên đất và rừng., Tăng hệ số sử dụng đất nơng nghiệp Bảo vệ và cải tạo đất chống xói mòn đất trên nương rãy, Chương trình trồng cây cơng nghiệp Phát triển các ngành nghề phụ:, Qui hoạch sử dụng rừng phòng hộ cấp xã:, Yếu tố độ dốc: Yếu tố địa chất: Yếu tố đất: Khu vực dự kiến bảo vệ hồ chứa nước, Hành lang giao thơng, suối, sơng : phòng hộ Xây dựng qui ước bảo vệ rừng cấp thơn bản. Xây dựng các mơ hình khuyến lâm dựa trên u cầu., Tun truyền các chính sách Lâm - nơng Quyền lợi và nghĩa vụ Hoạt động chăn ni thú y., Đất đai tại 2 xã Sính Phình và Trung Thu chủ yếu là đất dốc, nằm Ngun nhân suy thối tài ngun đất và rừng là do: Ảnh hưởng khách quan đến quản lý tài ngun đất và rừng là ảnh Tại 2 xã việc quản lý đất đai thực hiện theo các loại hình khác nhau:, Các chính sách về định canh định cư, phát triển kinh tế miền núi Người HMơng Tủa Chùa xây dựng những chiến lược mới để biến Rừng và đất rừng thuộc 2 xã Sính Phình và Trung Thu thuộc khu Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng: Chương trình nước sạch nơng, Xây dựng chuồng trại chăn ni gia súc, xây dựng hố xí 2 ngăn, sử Đầu tư xây dựng và phát triển mơ hình khuyến nơng, khuyến lâm tại Bill Mollison, Reny Mia Slay 1994, Đại cương về nơng nghiệp bền Bộ NNPTNT 2001, Kết quả hội thảo khn khổ chính sách hỗ trợ , Lê văn Khoa 1993. Vấn đề sử dụng đất và việc bảo vệ mơi trường ở Nguyễn Đăng Khơi 1974, Tập đồn cây phân xanh ở vùng đồi núi. Đinh thị Ngọ, Nguyễn Thị Dần 1994, Nghiên cứu sử dụng cây cốt khí, Cludumayo, E.N 1987, A shifting cultivation land use system under Chorley R.J. and kennedy B.A 1971, Phisical geography - a systems Lorri Ann Thrupp, SUsana Hecht and John Browden, The diversity and, Sheng T.C 1989, Soil conservation small farmers in the humid Tran Dinh Long and Rama rishna 2001, Sustaining Agricultural

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn