Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý dự án xây dựng ppt

24 555 4

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2014, 00:20

1Work Breakdown StructureWBSWork Breakdown StructureWBSTài liệu lưu hành nội bộBiên soạn & giảng: Trần Trung Hậu, M.EngLớp Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quảndự án xây dựng2Work Breakdown Structure (WBS)Work Breakdown Structure (WBS) Là một hệ thống thứ bậc mà trong đó các phần tử lớn hơn được phân chia thành các phần tử nhỏ hơn Đơn vị nhỏ nhất của WBS là gói công việc (Work Package).3CƠ CẤU PHÂN CHIA CÔNG VIỆC: WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)CƠ CẤU PHÂN CHIA CÔNG VIỆC: WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) Làm giảm các quá trình thi công phức tạp thành những chuổi nhiệm vụ mà từ đó có thể hoạch định WBS trình bày một quá trình thi công trong một dạng thức của thứ bậc theo mục đích, mục tiêu các công tácNhận dạng các công tác mà phải được hoàn thành từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc dự án Là nền tảng để định nghĩa, hoạch định, tổ chức và kiểm soát quá trình thi công 4CƠ CẤU PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)CƠ CẤU PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) Các công tác trong WBS được phân chia mãi cho đến khi toàn bộ quá trình thi công được hiển thị như là một hệ thống của các công việc riêng biệt Sự phân chia của các công việc sẽ tiếp tực mãi cho đến khi không còn sự chồng chéo nhau giữa các công việc5CƠ CẤU PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)CƠ CẤU PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) Mỗi công tác nên:Tình trạng sự hoàn thành dự án dể dàng được đo lườngCó thời gian hoàn thành cụ thể thời điểm bắt đầu thời điểm kết thúc.Dể dàng ước lưộng chi phí thời gianCó 1 mục đích dể hiểu với mọi đối tượng có liên quanTrách nhiệm cho sự hoàn thành công tác đã được phân công rõ ràng60.0 Project Goal1.0 Objective 2.0 ObjectiveTask 1.1Task 1.2Task 2.1 Task 2.2Activity 1.1.1Activity 2.1.1Activity 1.2.1Activity 2.2.17MỘT VÍ DỤ CỦA WBS TRONG XDMỘT VÍ DỤ CỦA WBS TRONG XDCấpMiêu tả cấp độ1Toàn bộ dự án2Tiểu dự án3Loại công việc4Work Package5Tài nguyênWork Breakdown Structure (WBS)Tường gạchSànNền và móngChuẩn bị mặt bằngHoàn thiện bên trongHệ thống máiCột thép & liên kếtĐổ BT móngVán khuôn & BT móngĐào móngThiết bịVLXDLao độngTường gạchMobilization/DemobilizationĐiều hành Hệ thống máiCột thép và các liên kếtNhà kho8WBS điển hình của một dự án xây dựngWBS điển hình của một dự án xây dựng9WBS cấp 1: Tổng thể dự án (các hạng mục chính)WBS cấp 1: Tổng thể dự án (các hạng mục chính)PHẦN NGẦMDD.01PHẦN KHUNG BTCTDD.02HỆ THỐNG ĐIỆN-NƯỚCDD.03H.MỤC HOÀN THIỆNDD.04Dự án giảng đường B4DD•Phục vụ cho các tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, •Cung cấp tổng quan về các hạng mục chính của một dự án xây dựng10WBS cấp 2: Các hạng mục phụïWBS cấp 2: Các hạng mục phụïCông tác mặt bằngDD.01.01Thi công nền móngDD.01.02PHẦN NGẦMDD.01Thi công lầu 1DD.02.01Thi công lầu 2DD.02.02Thi công máiDD.02.03PHẦN KHUNG BTCTDD.02Công tác điệnDD.03.01Công tác nướcDD.03.02HỆ THỐNG ĐIỆN-NƯỚCDD.03Công tác liên quan kiến trúcDD.04.01Công tác hoàn thiện khácDD.04.02H.MỤC HOÀN THIỆNDD.04Dự án giảng đường B4DD•Phục vụ cho các trưởng phòng, trưởng ban / nhóm.•Cung cấp các hạng mục chính các hạng mục phụ của dự án xây dựng[...]... CỦA DỰ ÁN Các mục tiêu của việc thiết lập hệ thống chi phí của dự án: 1 Duy trì chi phí xây dựng của dự án trong vòng ngân sách đã thiết lập 2 Khai thác thơng tin về năng suất lao động của máy móc thiết bị để ước lượng chi phí của các cơng việc sắp tới 16 MÃ HĨA CHI PHÍ Mã số của dự án Mã số của vùng Mã số của kiểu cơng việc Mã số phân phối 0308D 05 03157.20 3  Mã số chi phí của cơng tác tháo ván... chung cư (Lao động) 17 MÃ SỐ CỦA DỰ ÁN 0308D 08 03157.20 3  Dự án thứ tám trong năm 2003 (Dân Dụng) 18 MÃ SỐ CỦA VÙNG 0308D 08 03157.20 3  Địa phương mà dự án tọa lạc Hoặc  Chi phí có liên quan đến cán bộ giám sát hoặc cán bộ quản cụ thể 19 Mã hóa kiểu cơng việc 9708B 05 03157.20 3 03 Bê tơng 0315 Ván khn 03157 Ván khn gỗ 03157.20 Ván khn gỗ cho cột 03157.30 Ván khn gỗ cho dầm 20 Mã hóa sự phân... kiểm sốt chi phí của họ phù hợp với thời đoạn chi trả tiền phù hợp với hệ thống theo dõi thời gian của họ 23 CẤU TRÚC MÃ HĨA CỦA MỘT DỰ ÁN XÂY DỰNG MÃ HIỆU DỰ ÁN (ID CODE) MÃ HIỆU WBS (WBS CODE) MÃ HIỆU KIỂM SỐT (Control Code) Trách nhiệm nhà thầu MÃ HIỆU CHI PHÍ (Cost Code) Kiểu tài ngun Trách nhiệm đốc cơng Mã số Giai đoạn xây dựng CƠNG TÁC XÂY LẮP 24 ... bộ 2 Vật liệu xây dựng 3 Lao động (thường gọi là nhân cơng) 4 Thiết bị 5 Thầu phụ 21 Mã hóa chi phí Kiểm sốt chi phí  Tất cả các khoản mục chi tiêu được tính vào dự án, nơi mà nó được chi xài  Khơng nên dùng các tài khoản ”Chung chung" or ”linh tinh”  Mã hóa chi phí là phục vụ cho mục đích cơ bản của nó, nó phải được hiểu sử dụng thống nhất bởi tồn bộ nhân viên của cơng ty /dự án 22  Hầu hết... DD.03.01.02 Đà đấ ủ o t san i DD.01.01.03 Thi côg nề móg n n n DD.01.02 Thi côg cọ n c DD.01.02.01 BT ló đàcọ t i c DD.01.02.02 V á khuô móg n n n DD.01.02.03 Gia côg lắ đặ cố thé móg n p t t p n DD.01.02.04 BT móg đá n 1x2 M 200 DD.01.02.05 Thi côg lầ 2 n u DD.02.02 Thi côg má n i DD.02.03 Côg tá nướ n c c DD.03.02 Thoá nướ t c DD.03.02.01 Cấ nướ p c DD.03.02.02 •Dùng cho kỹ sư dự án, kỹquản tại cơng... Quy mơ của cơng việc trong mỗi gói cơng việc nên được định nghĩa để phòng tránh sự trùng lắp sự bỏ sót giữa các gói cơng việc  Các gói cơng việc (Work packages) nên được định nghĩa về thiết kế, phương pháp thi cơng, u cầu hồn thành, ngày hồn thành 14 QUY MƠ CỦA WP Mỗi gói cơng việc nên là : 1 Có thể quản Quyền lực cụ thể trách nhiệm cụ thể có thể được phân cơng 2 Độc lập Với sự tối thiểu của... Sơn cộ t DD.04.01.02.04 Côg tá hoà thiệ khá n c n n c DD.04.02 L ắ bồ chứ nướ p n a c DD.03.02.01.03 12 CƠ CẤU PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM (OBS) K ỹ dự sư n (PE) Đố côg về p-thoá nướ c n cấ t c (M F) Đố côg về t cấ c n kế u (SF) Đố côg về n c n điệ (EF) Nhà u về p-thoánướ thầ cấ t c Đố côg về n thiệ c n hoà n (FF) Nhà u trang trí thầ (FC) Nhà u thiếbòvệ thầ t sinh (TV ) oDiễn tả sự phân cơng trách nhiệm của... c y DD.04.01.01 Thi côg dầ & sà BTCT n m n DD.02.01.02 Thiếbòđiệ t n DD.03.01.02 Côg tá sơn n c DD.04.01.02 Thi côg lầ 2 n u DD.02.02 Thi côg má n i DD.02.03 •Dùng cho tổ trưởng xây lắp, cai •Diễn tả chi tiết các cơng tác xây lắp Côg tá nướ n c c DD.03.02 Sơn cử a DD.04.01.02.01 Thoá nướ t c DD.03.02.01 Sơn tườg n DD.04.01.02.02 Cấ nướ p c DD.03.02.02 Sơn trầ n DD.04.01.02.03 Lắ ốg cấ nướ p n p c DD.03.02.01.01... DD.03.02.01 Cấ nướ p c DD.03.02.02 •Dùng cho kỹ sư dự án, kỹ sư quản tại cơng trường hoặc đốc cơng •Diển tả chi tiết hơn về các cơng việc cụ thể Thá khuô o n n DD.01.02.01 11 WBS ở cấp 4: Các WP Dự giảg đườg B4 n n n DD PHA À NGA À N M DD.01 Côg tá mặ bằg n c t n DD.01.01 Thi côg nề móg n n n DD.01.02 PHA À K HUNG BTCT N DD.02 HỆ THỐ G ĐIỆ -NƯỚ N N C DD.03 Thi côg lầ 1 n u DD.02.01 Côg tá điệ...WBS cấp 3: Các cơng việc Dự giảg đườg B4 n n n DD PHA À NGA À N M DD.01 Côg tá mặ bằg n c t n DD.01.01 PHA À K HUNG BTCT N DD.02 Thi côg lầ 1 n u DD.02.01 HỆ THỐ G ĐIỆ -NƯỚ N N C DD.03 Côg tá điệ n c n DD.03.01 Dọ dẹ mặ bằg n . bộBiên soạn & giảng: Trần Trung Hậu, M.EngLớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý dự án xây dựng 2Work Breakdown Structure (WBS)Work Breakdown. hình của một dự án xây dựng WBS điển hình của một dự án xây dựng 9WBS cấp 1: Tổng thể dự án (các hạng mục chính)WBS cấp 1: Tổng thể dự án (các hạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý dự án xây dựng ppt, Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý dự án xây dựng ppt, Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý dự án xây dựng ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn