Công nghệ CDW xử lý rác thải sinh hoạt, qui mô vừa và nhỏ 20-30 tấn rác/ngày

22 557 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 11:55

Công nghệ CD-WASTE “Công nghệ CDW xử lý rác thải sinh hoạt, qui mô vừa và nhỏ 20-30 tấn rác/ngày” Công nghệ nầy sẽ góp phần giải quyết các khó khăn cho các thị trấn, thị tứ, … xa nơi bố trí các bãi rác xử lý tập trung, các địa phương có địa bàn phức tạp, khó thu gom và tập trung. rác thải. Hạn chế lưu tồn rác thải lâu 2-3 ngày, làm phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác từ sự phân hủy yếm khí, thủy phân các chất thải hữu cơ, hình thành dạng keo dính bết các thành phần rác thải, gây trở ngại cho việc phân loại và xử lý. Công nghệ xử lý rác thải CDW là một giải pháp quản lý chất thải qui mô vừa và nhỏ, gắn liền trách nhiệm của các Tổ, đội vệ sinh môi trường và các chủ nguồn thải. Là phương tiện để thực hiện chủ trương “Xã hội hóa” trong lỉnh vực quản lý và bảo vệ môi trường.Ngoài ra, công nghệ CDW còn có nhiều tính mới về kỷ thuật, thiết kế và bố trí dây chuyền thiết bị tinh, gọn, chắc chắn. Liên kết nhiều loại thiết bị trong không gian hình tháp kín, ít tốn diện tích, hạn chế phát tán ô nhiễm. Giảm khoảng cách an toàn để có thể bố trí địa bàn xây dựng, lắp đặt gần nguồn phát sinh rác thải, tiết kiệm chi phí vận chuyển. Tính cơ động cao, có thể di dời, giải quyêt nhanh các tình trạng khẩn cấp về an ninh rác thải tại những thời điểm nóng ở những khu vực nhạy cảm. Vốn đầu tư không quá cao, thu hút nhiều thành phần kinh tế đầu tư vào lỉnh vực quản 1ý và xử lý môi trường.Tóm tắt công nghệ Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt CDW qui mô vừa và nhỏ là một sự kết hợp giữa phương pháp quản lý và xử lý chất thải ngay ở gần nguồn thải của từng khu vực dân cư. Với một số đặc điểm như sau: • Xã hội hóa trong giải pháp thu gom, vận chuyển có định hướng. Tạo mối quan hệ hữu cơ giữa chủ nguồn thải và đơn vị thu gom, xử lý rác thải. • Kết hợp thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trong một tổ chức môi trường (doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước) với qui mô vừa và nhỏ. Rút ngắn cự ly giữa các điểm tập kết đến khu xử lý. Hạn chế phát tán ô nhiễm và chi phí vận chuyển rác thải. • Công nghệ và thiết bị phân loại, xử lý rác thải tinh gọn. Bố trí hợp lý, liên kết nhiều thiết bị trong không gian hình tháp. Hạn chế đến thấp nhất ô nhiễm thứ cấp (mùi hôi, nước rỉ rác, chất thải rắn và khí thải) tại nơi xử lý. Ít tốn diện tích và rút ngắn khoảng cách giới hạn với khu vực dân cư. • Đặt trọng tâm vào các công nghệ xử lý môi trường. Chuẩn hóa ẩm độ rác thải đầu vào. Phân loại các thành phần tái chế, tái sử dụng với độ lẫn tạp chất rất thấp để tạo nguyên liệu cho các cơ sở tái chế ở các địa phương. Tận dụng các tài nguyên từ rác thải sinh hoạt. • Kết hợp các giải pháp cơ khí và sinh học (MBT : Mechanic Bio Treatment) trong toàn bộ công nghệ và thiết bị của dây chuyền xử lý rác thải sinh hoạt CDW. Tạo ra phương pháp xử lý đơn giản, dể quản lý, vận hành. Tính an toàn kỷ thuật của hệ thống thiết bị và lao động, môi trường cao. ĐỀ TÀI“Công nghệ CDW xử rác thải sinh hoạt, qui vừa nhỏ 20-30 tấn rác/ngày” Từ 1-5, TP Hồ Chí Minh: Tăng phí rác thải sinh hoạt 21Công nghệ CD-WASTE “Công nghệ CDW xử rác thải sinh hoạt, qui vừa nhỏ 20-30 tấn rác/ngày” Công nghệ nầy sẽ góp phần giải quyết các khó khăn cho các thị trấn, thị tứ, … xa nơi bố trí các bãi rác xử tập trung, các địa phương có địa bàn phức tạp, khó thu gom tập trung. rác thải. Hạn chế lưu tồn rác thải lâu 2-3 ngày, làm phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác từ sự phân hủy yếm khí, thủy phân các chất thải hữu cơ, hình thành dạng keo dính bết các thành phần rác thải, gây trở ngại cho việc phân loại xử lý. Công nghệ xử rác thải CDW là một giải pháp quản chất thải qui vừa nhỏ, gắn liền trách nhiệm của các Tổ, đội vệ sinh môi trường các chủ nguồn thải. Là phương tiện để thực hiện chủ trương “Xã hội hóa” trong lỉnh vực quản bảo vệ môi trường.Ngoài ra, công nghệ CDW còn có nhiều tính mới về kỷ thuật, thiết kế bố trí dây chuyền thiết bị tinh, gọn, chắc chắn. Liên kết nhiều loại thiết bị trong không gian hình tháp kín, ít tốn diện tích, hạn chế phát tán ô nhiễm. Giảm khoảng cách an toàn để có thể bố trí địa bàn xây dựng, lắp đặt gần nguồn phát sinh rác thải, tiết kiệm chi phí vận chuyển. Tính cơ động cao, có thể di dời, giải quyêt nhanh các tình trạng khẩn cấp về an ninh rác thải tại những thời điểm nóng ở những khu vực nhạy cảm. Vốn đầu tư không quá cao, thu hút nhiều thành phần kinh tế đầu tư vào lỉnh vực quản 1ý xử môi trường.Tóm tắt công nghệ Công nghệ xử rác thải sinh hoạt CDW qui vừa nhỏ là một sự kết hợp giữa phương pháp quản xử chất thải ngay ở gần nguồn thải của từng khu vực dân cư. Với một số đặc điểm như sau: • Xã hội hóa trong giải pháp thu gom, vận chuyển có định hướng. Tạo mối quan hệ hữu cơ giữa chủ nguồn thải đơn vị thu gom, xử rác thải. • Kết hợp thu gom, vận chuyển, xử rác thải sinh hoạt trong một tổ chức môi trường (doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước) với qui vừa nhỏ. Rút ngắn cự ly giữa các điểm tập kết đến khu xử lý. Hạn chế phát tán ô nhiễm chi phí vận chuyển rác thải. • Công nghệ thiết bị phân loại, xử rác thải tinh gọn. Bố trí hợp lý, liên kết nhiều thiết bị trong không gian hình tháp. Hạn chế đến thấp nhất ô nhiễm thứ cấp (mùi hôi, nước rỉ rác, chất thải rắn khí thải) tại nơi xử lý. Ít tốn diện tích rút ngắn khoảng cách giới hạn với khu vực dân cư. • Đặt trọng tâm vào các công nghệ xử môi trường. Chuẩn hóa ẩm độ rác thải đầu vào. Phân loại các thành phần tái chế, tái sử dụng với độ lẫn tạp chất rất thấp để tạo nguyên liệu cho các cơ sở tái chế ở các địa phương. Tận dụng các tài nguyên từ rác thải sinh hoạt. • Kết hợp các giải pháp cơ khí sinh học (MBT : Mechanic Bio Treatment) trong toàn bộ công nghệ thiết bị của dây chuyền xử rác thải sinh hoạt CDW. Tạo ra phương pháp xử đơn giản, dể quản lý, vận hành. Tính an toàn kỷ thuật của hệ thống thiết bị lao động, môi trường cao. NGUYÊN CÔNG NGHỆCông nghệ CDW bao gồm 3 hợp phần :1. Quản thu gom tập kết rác thải có định hướng:Giữa chủ nguồn thải Doanh nghiệp xử rác thải (tư nhân hay nhà nước) có mối quan hệ hữu cơ thể hiện qua hợp đồng thu gom, xử rác thải sinh hoạt. Qui định thời điểm, địa điểm loại chất thải cần thu gom, xử lý. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp xử rác thải sẽ bố trí lực lượng lao động, phương tiện thu gom các điểm tập kết theo dòng rác thải (phân loại sơ bộ có định hướng). Điều động phương tiện vận chuyển chuyển về Trạm CDW tiếp tục phân loại, xử lý.2. Nguyên công nghệ phân loại rác thải:Phân loại là công đoạn rất phức tạp có vai trò quyết định trong toàn bộ tiến trình xử rác thải hổn tạp nhiều thành phần. Mặc dù, đã thu gom vận chuyển có định hướng, công nghệ CDW vận dụng nhiều nguyên phân loại bố trí hợp dây chuyền thiết bị để đạt mục đích tách loại các thành phần không sử dụng đưa vào đốt tạo nhiệt. Tận thu phế thải dẻo, sơ chế, đóng kiện để bán cho các cơ sở tái chế. Phế thải trơ dùng san lấp mặt bằng hay đóng rắn áp lực tạo sản phẩm gạch các loại. Đặc biệt, tách lọc dòng hữu cơ ít lẫn tạp chất đưa vào hệ thống phân hủy sinh học tiên tiến (các tháp ủ nóng ủ chín CDW) khử trùng mùn hóa tạo sản phẩm mùn hữu cơ sạch phục vụ nông nghiệp.Các nguyên được vận dụng trong công nghệ phân loại rác thải gồm : Nguyên phân loại rác thải sinh hoạt – Công nghệ CDW3. Nguyên xử tái chế các phế liệu thu hồi từ rác thải :Từ nguyên liệu là rác thải sinh hoạt, qua tiến trình phân loại xử lý, tạo ra các sản phẩm như sau : Nguyên xử tài nguyên hóa phế liệu thu hồi từ rác thải Giới thiệu vài nét về Công nghệ MBT-CD.08 Công nghệ MBT- CD.08 là một công nghệ xử rác thải thành nhiên liệu, được nghiên cứu chế tạo trong nước. Xử chất thải rắn sinh hoạt của Việt Nam, chưa qua phân loại đầu nguồn, hạn chế chôn lấp. Sản phẩm được sử dụng trong dân dụng công nghiệp. Công nghệ MBT-CD.08: • Có tính linh hoạt cao, tạo ra nhiều lựa chọn sản phẩm tái chế từ các nguyên liệu trong rác thải . Có thể dùng sản xuất phân bón hữu cơ, sản xuất nhiên liệu dân dụng tái tạo từ các chất thải hữu cơ nhiên liệu công nghiệp từ các chất thải hỗn hợp, nhiều thành phần khác. • Công nghệ thiết bị gọn, phân khu chức năng rõ ràng cho từng công đoạn xử lý, dễ quản vận hành, bảo trì thiết bị. • Đơn giản hóa khâu phân loại • Tận thu các phế thải kim loại nylon để tái chế riêng( tái chế tại nhà máy có chức năng suất xử lớn hay cung cấp cho các cơ sở chuyên nghiệp đối với nhà máy có năng suất nhỏ. • Các sản phẩm hình thành từ việc xử rác thải đều có thị trường tiêu thụ ổn định tại các địa phương (đối với các nhà máy sản xuất nhỏ ) hay sử dụng vận hành nhà máy phát điện (nhà máy năng suất lớn) đáp ứng nhu cầu về điện cho các tiểu vùng của địa phương. • Công nghệ thiết bị được nghiên cứu chế tạo tại Việt Nam theo dạng module đáp ứng cho các nhu cầu xử rác thải từ nhỏ nhất cho các vùng dân cư xa (20->50 tấn/ngày) đến các nhu cầu lớn tại các tỉnh thành phố (500->1000 tấn/ngày). Phù hợp với tính chất, thành phần rác thải hỗn tạp tại Việt Nam. Để nâng cao năng suất xử khi cần thiết . • Chi phí đầu tư vận hành thấp. Sản xuất thu hồi tái tạo sau xử có chất lượng cao được thị trường chấp nhận. Nhanh thu hồi vốn • Sử dụng công nghệ MBT-CD.08 sẽ giống như một dự án CDM, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính(chủ yếu là khí CH4, dễ dàng thông qua các ngân hàng carbon có thêm thu nhập bằng việc bán chứng chỉ carbon. Giấy chứng nhận công nghệ xử chất thải của Bộ Xây Dựng Khánh thành Nhà máy xử tái chế rác thải công nghệ hiện đại tại xã Tân Quang Thị xã Sông Công Tỉnh Thái Nguyên Ngày 15/4/2011 tại Xã Tân Quang, Thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị đầu tư xây dựng các cơ sở xử chất thải rắn Lễ khánh thành Nhà máy xử tái chế rác thải Thị xã Sông Công do Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Thái Nguyên DANIDA Đan Mạch phối hợp tổ chức. Tham dự hội nghị Lễ khánh thành có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Tỉnh Uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Xuân Đương đại diện của Văn phòng quốc hội, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài Nguyên Môi trường, Ngân hàng phát triển Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế, UBND Thị xã Sông Công, đại diện lãnh đạo nhân dân xã Tân Quang. Nhà máy xử tái chế rác thải Thị xã Sông Công ứng dụng công nghệsinh học xử rác thành nhiên liệu - công nghệ MBT-CD.08 do Công ty TNHH Thuỷ lực máy là doanh nghiệp trong nước thiết kế chế tạo, được Bộ Xây Dựng Hợp phần Phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo lựa chọn triển khai trình diễn thí điểm, được đầu tư xây dựng lắp đặt đầu tiên tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ưu điểm của công nghệ này là xử được triệt để 100% rác thải hàng ngày,ầm không cần chôn lấp, rác được thu gom tự động phân loại để tái chế thành vật liệu xây không nung viên đốt làm nhiên liệu cho các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề Dự án xây dựng Nhà máy xử tái chế rác thải 50 tấn/ngày Thị xã Sông Công được xây dựng trên diện tích 02 ha tại xã Tân Quang, cách Thị xã Sông Công 7 km, cách công trình dân cư gần nhất là 1 km, cuối hướng gió, xung quanh có rừng cây ngăn cách 15 ha đất dự trữ vành đai xung quanh khu vực, đảm bảo được quy định về khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường của nhà máy xử rác. Tổng vốn đầu tư của nhà máy hơn 35 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Đan Mạch tài trợ hơn 52%, còn lại là vốn đối ứng của Ngân sách tỉnh, Thị xã Sông Công Công ty TNHH Thuỷ lực máy. Ngoài ra Chính quyền địa phương nhân dân còn đóng góp gần 20 tỷ đồng để xây dựng 7 km đường giải phóng mặt bằng cho khu vực nhà máy.Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân đã biểu dưỡng sự nỗ lực cố gắng của Sở Xây dựng Tỉnh Thái Nguyên với vai trò là chủ đầu tư công trình đã thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên Thị xã Sông Công, sự tích cực tham gia của UBND xã Tân Quang cộng đồng dân cư đã góp phần vào sự thành công của dự án. Bộ trưởng cũng khẳng định những thành côcng ban đầu của dự án là bài học kinh nghiệm quan trọng để phát triển nhân rộng hình này trong cả nước, phù hợp với đặc thù điều kiện mỗi địa phương. Nhà máy xử tái chế rác thải Thị xã Sông Công được đưa vào sử dụng sẽ mang lại lợi ích về kinh tế , xã hội môi trường, đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay về xử ô nhiễm môi trường cho Thị xã Sông Công các khu vực xung quanh của Thành phố Thái Nguyên, cải thiện môi trường xanh, sạch đẹp cho đô thị nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn Thị xã Sông Công. Sở Kế hoạch Đầu tư Thái NguyênHà Nội sắp hết chỗ chôn rác 04/04/2011 Nếu không quyết liệt triển khai kết quả dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn 3R, sớm đưa vào vận hành nhà máy xử rác quy lớn đầu tiên của Hà Nội ở Sóc Sơn, áp dụng các công nghệ tiêu thụ rác thành sản phẩm hàng hoá, v.v…, chỉ hai năm nữa Hà Nội sẽ không biết đổ rác đi đâu. Rác thiếu ý thức ngày càng lắmBất chấp Hà Nội được mở rộng thành thủ đô lớn thứ ba thế giới, quỹ đất dành cho chôn lấp rác Hà Nội được xác định cũng đã hết, hầu như không mở rộng thêm được chỗ nào ngoài các bãi rác hiện hành của Hà Nội cũ Hà Tây cũ cộng lại.Xe ủi hoạt động trên các núi rác ở Nam Sơn giờ không còn chuyện hiếm[...]... xe ô tô vận chuyển đến địa điểm xử Việc thu gom vận chuyển rác được thực hiện bởi các Cty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường đô thị, Cty TNHH hoặc HTX môi trường đô thị Viên đốt, sản phẩm của dây chuyền xử rác thải công nghệ MBT-CD.08 Về các công nghệ xử chất thải rắn đô thị được xử theo các công nghệ chủ yếu sau: Chôn lấp rác là phương pháp xử rác phổ biến nhất Hiện nay tại mỗi... vận chuyển rác lớn nhất thủ đô, nhận định XỬ RÁC THẢI Ở HÀ NỘI: MÃI KHÔNG LỰA CHỌN ĐƯỢC CÔNG NGHỆ Bản in Gửi cho bạn bè Quay lại Xử rác thải ở Hà Nội: Mãi không lựa chọn được công nghệ (16/07/2010) Xử chất thải rắn, chất thải sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách bức xúc đối với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội Hiện tại, hầu hết rác của thành phố đều sử dụng biện pháp chôn lấp chất thải Tuy... nguồn vốn đủ cho việc xử chất thải rắn đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật môi trường Đơn giá cho công tác xử chất thải rắn phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu thu hồi vốn đầu tư Chi phí xử chất thải rắn chịu sự ảnh hưởng rất lớn của cự ly vận chuyển rác đến cơ sở chế biến Vì vậy, trong qui hoạch các cơ sở xử chất thải rắn cũng như phê duyệt các dự án đầu tư xử chất thải rắn theo công nghệ không chôn lấp... NM mới có thể đi vào chạy thử nghiệm Theo Thanh Niên Một số vấn đề về chi phí xử rác thải sinh hoạt 14/04/2011 11:51 • • • • • Quản chất thải rắn đang trở thành vấn đề hết sức cấp thiết hiện nay do lượng chất thải rắn ngày càng gia tăng, trong khi năng lực thu gom xử chất thải rắn còn rất nhiều bất cập Về hình tổ chức thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn đô thị: Rác được gom từ... chôn lấp rác tận dụng được lợi ích từ rác thải Tuy nhiên, công nghệ này hiện nay đang tồn tại những nhược điểm sau: Sản phẩm phân vi sinh phần lớn không đảm bảo yêu cầu về chất lượng nên ít được thị trường chấp nhận sử dụng (chủ yếu dùng để bón cây công nghiệp); tỷ lệ rác sau xử cần phải chôn lấp chiếm đến 70% - 75% lượng rác đầu vào; cần phải xử nước rác từ khu vực chế biến phân vi sinh chi... nước cần xem xét, đánh giá, kiểm nghiệm các công nghệ xử đã thực hiện để khẳng định loại công nghệ xử không phải chôn lấp có ưu điểm nổi trội để khuyến khích áp dụng Mặt khác, cũng cần tăng cường nghiên cứu, đánh giá các công nghệ xử chất thải rắn đô thị đã thực hiện trên thế giới nhưng phải phù hợp với đặc điểm rác thải cũng như công nghệ thu gom rác của nước ta để tiến hành chuyển giao ứng... nghiệp khác chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển tại khu vực các huyện ngoại thành Hà Nội Bản thân URENCO mỗi ngày cũng thu được từ 60 – 70 tấn rác hữu cơ (đã được phân loại) chuyển về nhà máy xử rác Cầu Diễn để xử thành phân hữu cơ bán thành hàng hoá Từ rác thải, Trung tâm Nghiên cứu&Chuyển giao Công nghệ Môi trường đã nghiên cứu thành công công nghệ biến chúng thành gạch bê tông với giá... 85-90% các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao Khó khăn chậm trễ trong quá trình xử rác thải ở Hà Nội có rất nhiều nguyên nhân; nhưng nguyên nhân vô nhất là: chậm vì phải chờ các cơ quan chức năng lựa chọn công nghệ Vẫn chưa chọn được công nghệ xử rác thải Giải pháp tình thế Ngán ngẩm về chuyện nhà nằm cạnh hố chôn lấp rác thải, chị Đỗ Thị Hồng ở Đồng Giăng,... mà Hà Nội đang lựa chọn loại công nghệ nào cho thích hợp với điều kiện thực tế của Thủ đô” Ông Hậu còn khẳng định: “Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn lựa chọn công nghệ , có thể là đốt rác hay ép rác tóm lại cần tìm hình xử rác thông minh, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, nhưng đồng thời cũng phải phù hợp với Hà Nội Thế chẳng hoá ra, vấn đề ô nhiễm môi trường vì rác thải vẫn chưa được giải quyết... 219 - 286 nghìn đồng /tấn/ ngày Chi phí chế biến rác thành phân vi sinh công suất xử dưới 150.000 tấn/ ngày là 290 - 270 nghìn đồng /tấn/ ngày Chi phí chế biến thành viên viên đốt bao gồm chi phí đầu tư ban đầu, chi phí năng lượng, nguyên liệu xử lý, một số khoản chi phí khác có liên quan từ 270 - 230 nghìn đồng /tấn. ngày Từ kết quả nghiên cứu chi phí thu gom, vận chuyển xử rác thải đô thị, Nhà nước . TÀI Công nghệ CDW xử lý rác thải sinh hoạt, qui mô vừa và nhỏ 20-30 tấn rác/ ngày” Từ 1-5, TP Hồ Chí Minh: Tăng phí rác thải sinh hoạt 21 Công nghệ. sinh hoạt 21 Công nghệ CD-WASTE Công nghệ CDW xử lý rác thải sinh hoạt, qui mô vừa và nhỏ 20-30 tấn rác/ ngày” Công nghệ nầy sẽ góp phần giải quyết các
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ CDW xử lý rác thải sinh hoạt, qui mô vừa và nhỏ 20-30 tấn rác/ngày, Công nghệ CDW xử lý rác thải sinh hoạt, qui mô vừa và nhỏ 20-30 tấn rác/ngày, Công nghệ CDW xử lý rác thải sinh hoạt, qui mô vừa và nhỏ 20-30 tấn rác/ngày

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay