Xử lý nước thải chế biến mủ cao su pot

7 308 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 05:20

. Xử lý nước thải chế biến mủ cao su 1. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su 2. Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao. cao su a. Mương thu nước thải mủ cao su – Bể chứa Nước thải sản xuất được thu gom về mương thu gom. Sau khi tách rác và mủ khối có kích thước lớn, nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý nước thải chế biến mủ cao su pot, Xử lý nước thải chế biến mủ cao su pot, Xử lý nước thải chế biến mủ cao su pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn