cấu trúc cơ thể người pptx

9 370 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 01:21

DA1. - Cấu trúc: lớp bóng- lớp sừng.- quan:da2. - tb: dẹt- cấu trúc: lớp hạt.- quan: da3. - tb:đa diện- cấu trúc: lớp gai.- quan: da4. - tb: trụ thấp.- cấu trúc: lớp đáy.- quan:da5. Cấu trúc: tiểu thể thần kinh Meissner 6. - tế bào: vuông.- cấu trúc: tiểu cầu mồ hôi.- quan: da7. Cấu trúc: tiểu thể thần kinh Pacini8. - tế bào: mỡ.- cấu trúc: tiểu thùy mỡ- quan: daXƯƠNG1. Cấu trúc: sụn trong.2. Cấu trúc: sụn xếp hàng.3. Cấu trúc: sụn phì đại.4. Cấu trúc: sụn ngấm calci5. Cấu trúc: đại bào.6. - Cấu trúc: xương trong sụn- tế bào: hủy cốt bào7. - cấu trúc: xương trong sụn.- tế bào: tạo cốt bào.8. - cấu trúc: xương trong sụn.- tế bào: cốt bào.(tế bào xương)PHỔI1. - cấu trúc: phế quản gian tiểu thùy.- tế bào: sụn.2. - cấu trúc: phế quản gian tiểu thùy.- tế bào: trụ lông chuyển.3. - cấu trúc: vòng Reissessen 4. - cấu trúc: tiểu phế quản chính thức.- tế bào: trụ5. – cấu trúc: Vòng Reissessen6. - cấu trúc: tiểu phế quản tận.- tế bào: vuông7. Cấu trúc: phế nang8.Động mạch phổi.THẬNTIỂU CẦU THẬN● - cấu trúc: biểu mô lát tầng- tế bào: lát 2. Cấu trúc: chùm mm malpighi.3. Cấu trúc: vết đặc.4. Cấu trúc:khoang bownmanỐng LƯỢN1. – cấu trúc: ống lượn gần- tế bào: hình tháp2. - cấu trúc: ống lượn xa - tế bào: trụ thấp( vuông)3.Cấu trúc: tháp Ferrein4. – cấu trúc: ống góp- ống thẳng- tế bào: hình vuông1. - cấu trúc: quai Henle- tế bào: lát ( đơn )HẠCH-LÁCHHẠCH● Cấu trúc: + vỏ xơ+ vách xơ+ dây xơ + xoang quanh nang+ xoang dưới vỏ+ hang bạch huyết2. – cấu trúc: nang bạch huyết- tế bào: Lympho3. – cấu trúc: dây nang ( dây tủy)- tế bào: LymphoLÁCH1. Cấu trúc: + vỏ xơ+ vách xơ (vách xơ chứa mạch máu)+ dây xơ2.Tủy đỏ:Cấu trúc: + dây billroth+ xoang tĩnh mạch3.Tủy trắng; động mạch trung tâmỐNG TIÊU HÓA CHÍNH THỨCTHỰC QUẢN1. –cấu trúc: lớp bề mặt- tế bào: dẹt2. - cấu trúc: lớp trung gian-tế bào: đa diện3. - cấu trúc: lớp đáy- tế bào: trụ thấpDẠ DÀY1. – tế bào: trụ chế tiết nhày- cấu trúc: biểu mô trụ đơn chế tiết nhày không tế bào đài.2. – tế bào: chính (chỉ thấy nhân)- cấu trúc: tuyến đáy vị 3. – tế bào: viền (thấy nhân và cả bào tương- cấu trúc: tuyến đáy vị4.Cấu trúc: niêm5. Cấu trúc: tầng dưới niêm6. Cấu trúc: tầng cơTUYẾN LIEBERKUHN1. –tế bào: đài-cấu truc: tuyến leiberkuhn2. – tế bào: mâm khía- cấu trúc: tuyến leiberkuhn3. – tế bào: paneth- cấu trúc: tuyến leiberkuhn4.Cấu trúc: nhung mao5.Cấu trúc: van ruộtỐNG TIÊU HÓA CHÍNH THỨCRUỘT THỪA1. –cấu trúc: nang bạch huyết- tế bào: lympho2. – cấu trúc: tuyến leiberkuhn- tế bào: đài3.Cấu trúc:- lớp đệm- tầng dưới niêm mạc- tầng cơ- vỏ ngoàiGANTIỂU THÙY GANCấu trúc: - tĩnh mạch trung tâm- bè remak ( bè dây tế bào gan)- mao mạch nang hoaKHOẢNG CỬACấu trúc: - động mạch gan (thành dày)- tĩnh mạch cửa (thành mỏng)- ống mật (còn lại)TINH HOÀN VÀ BUỒN TRỨNG1. Cấu trúc: ống sinh tinhtế bào: tinhnguyen bàotinh bàotiền tinh trùngtinh trùng2.Cấu trúc: tuyến kẽtế bào: kẽ3.Cấu trúc:mạch máuBUỒNG TRỨNG1. –cấu trúc: nang trứng nguyên thủy- tế bào: nang dẹt2. - cấu trúc: nang trứng sơ cấp- tế bào: nang vuông3. - cấu trúc: nang trứng thứ cấp- tế bào: nang vuông4. –cấu trúc: nang trứng hốc . thấp.- cấu trúc: lớp đáy.- cơ quan:da5. Cấu trúc: tiểu thể thần kinh Meissner 6. - tế bào: vuông.- cấu trúc: tiểu cầu mồ hôi.- cơ quan: da7. Cấu trúc: . nhân)- cấu trúc: tuyến đáy vị 3. – tế bào: viền (thấy nhân và cả bào tương- cấu trúc: tuyến đáy vị4 .Cấu trúc: cơ niêm5. Cấu trúc: tầng dưới niêm6. Cấu trúc:
- Xem thêm -

Xem thêm: cấu trúc cơ thể người pptx, cấu trúc cơ thể người pptx, cấu trúc cơ thể người pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay