Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co.op Nhiêu Lộc

46 718 7
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2014, 18:01

PHẦN MỞ ĐẦU“Tài sản lớn nhất của các công ty ngày nay không phải là lâu đài hay công xưởng mà nó nằm trong vỏ não của các nhân viên ”. Nhận định trên đã được Alvin Toffler rút ra từ thực tiễn của các doanh nghiệp trong sự phát triển đến chóng mặt của khoa học kỹ thuật và sự cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt. Thời đại ngày nay là thời đại của nền kinh tế tri thức, yếu tố chất xám con người đóng vai trò vô cùng quan trọng, doanh nghiệp nào nắm trong tay nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, thích ứng với sự thay đổi của môi trường sẽ thắng trong cạnh tranh. Nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất, là nguồn lực khởi đầu của mọi nguồn lực vì thông qua nó các nguồn lực khác mới phát huy tác dụng.Vì vậy ,mà công tác quản trị nguôn nhân lực ngày càng được chú trọng nhiều hơn. Nó trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững. Qua quá trình thực tập và quan sát thực tiễn tại công ty TNHH Saigon Co.op nhiêu Lộc càng giúp tôi hiểu rõ tầm quan trọng của quản trị nguôn nhân lực. Chính vì vậy, tôi đã đi sâu nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty và quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co.op Nhiêu Lộc”. . thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co. op Nhiêu Lộc . Tìm hiểu thực trạng quản trị 6 nguồn nhân lực PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY. chức nhân sự 131.6.3.3 Công tác bảo vệ 14PHẦN 2THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH SAIGON CO. OP NHIÊU LỘC2.1 VAI TRÒ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co.op Nhiêu Lộc, Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co.op Nhiêu Lộc, Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co.op Nhiêu Lộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn