Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của Công ty cổ phần may Thăng Long

60 437 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2012, 15:24

Luận văn : Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của Công ty cổ phần may Thăng Long Đồ án tốt nghiệpPHẦN MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết phải thực hiện đề tàiTrong bối cảnh nước ta vừa ra nhập tổ chức thương mại Thế Giới (WTO), đất nước đang đứng trước một thử thách lớn đang cần sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của các doanh nghiệp.Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ may mặc thì lại càng gặp nhiều khó khăn thách thức. Để doanh nghiệp thể trụ vững được trước những khó khăn đó thì vấn đề tài chính để duy trì sản xuất phát triển là một vấn đề rất quan trọng.Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần may Thăng Long em được sự giúp đỡ của các chú trong phòng kế toán tài vụ sự hướng dẫn của giáo Nguyễn Hoàng Lan đã hướng dẫn em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này với nội dung chính là: “Phân tích đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của Công ty cổ phần may Thăng Long ”.Để thực hiện được điều đó một doanh nghiệp phải hiểu sâu sắc về thực trạng tài chính của mình. Để hoàn thành đồ án này, ngoài sự cố gắng của bản thân, em còn được sự dạy bảo hết lòng của các thầy trong suốt quá trình học tập sự giúp đỡ tận tình của giáo hướng dẫn. Em xin gửi lời cảm ơn trân thành tới các thầy khoa Kinh tế Quản lý - Trường đại học Bách Khoa nói chung, các thầy trong bộ môn Quản lý tài chính đã hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập hoàn thành đồ án này. Cuối cùng, em xin cảm ơn toàn thể ban lãnh đạo Công ty các anh chị phòng kế toán tài chính đã tạo điều kiện cung cấp nguồn số liệu hữu ích phục vụ cho đề tài!2. Mục đích phạm vi nghiên cứu- Mục đích phân tích rõ thực trạng tài chính của doanh nghiệp để từ đó chỉ ra được những điểm mạnh những thiếu sót cần khắc phục. Từ đó đề ra một số biện pháp giúp doanh nghiệp cải thiện được tình hình tài chính hiện tại tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Gồm một số nội dung sau:• Phân tích, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp.• Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.Phạm vi nghiên cứu Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần may Thăng Long 2005, 2006 làm sở để dự báo cho các năm tiếp theo.1Nguyễn Vũ Long - Lớp: TC-KT - K471Đồ án tốt nghiệp3. Phương pháp nghiên cứu• Thu thập các số liệu cần thiết trong hai năm 2005-2006.• Phương pháp so sánh tuyệt đối, so sánh tương đối.• Phương pháp thay thế liên hoàn.• Phương pháp phân chia.4. Kết cấu của đồ ánPhần mở đầuPhần nội dung• Chương 1: sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.• Chương 2: phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần may Thăng Long.• Chương 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần may Thăng Long.2Nguyễn Vũ Long - Lớp: TC-KT - K472Đồ án tốt nghiệpCHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPVÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP1. KHÁI NIỆM1.1. Khái niệm chung về tài chính về tài chính doanh nghiệpTài chính là một hệ thống các mối quan hệ nẩy sinh trong quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân, gắn liền với việc tạo lập sử dụng các quỹ tiền tệ phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh nhằm góp phần đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp, các hoạt động liên quan tới việc tạo lập phân phối sử dụng các quỹ tiền tệ là các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.Các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với việc tạo lập, phân phối sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp thành các quan hệ tài chính của doanh nghiệp. Việc tổ chức tài chính doanh nghiệp cũng là tổ chức tốt các mối quan hệ tài chính trên nhằm đạt các mục tiêu của doanh nghiệp.1.2. Nhiệm vụ tài chính doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp có nhiệm vụ nắm vững tình hình kiểm soát vốn sản xuất kinh doanh hiện về mặt hiện vật giá trị, nắm vững sự biến động vốn, nhu cầu vốn trong từng khâu, từng thời gian của quá trình sản xuất để biện pháp quản lý thực hiện hiệu quả.Tài chính doanh nghiệp nhiệm vụ khai thác, động viên kịp thời các nguồn vốn nhàn rỗi cho quá trình sản xuất kinh doanh. Không để vốn bị ứ đọng sử dụng kém hiệu quả, để đạt được điều này tài chính doanh nghiệp phải thường xuyên giám sát tổ chức sử dụng các nguồn vốn vay tự của doanh nghiệp để tạo ra một lượng lợi nhuận lớn trên sở sử dụng tối đa các nguồn lực.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệpTrong điều kiện môi trường sản xuất tiêu thụ sản phẩm đã từng bước cải thiện như hiện nay các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hoạt động theo chế thị trường sự điều tiết của nhà nước. Hoạt động tài chính doanh nghiệp đầy đủ các điều kiện để phát huy vai trò của nó trên những mặt bản sau:• Chủ động trong việc tạo vốn, đảm bảo đầy đủ kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.• Tổ chức sử dụng vốn một cách tiết kiệm hiệu quả.• Là công cụ để kích thích thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh.3Nguyễn Vũ Long - Lớp: TC-KT - K473Đồ án tốt nghiệp• Ngoài ra tài chính doanh nghiệp còn là một công cụ quan trọng để kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.1.4. Nguyên tắc mục tiêu của hoạt động tài chính trong doanh nghiệp1.4.1. Nguyên tắc của hoạt động tài chínhHoạt động tài chính của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ.Hoạt động tài chính của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động tài chính bao gồm việc tổ chức thu chi tiền tệ trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp đầy đủ kịp thời, hợp pháp về vốn tối thiểu cần thiết để doanh nghiệp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sản xuất tiêu thụ sản phẩm.Hoạt động tài chính được thực hiện tốt hay xấu tác dụng thúc đẩy hoặc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Ví dụ : Doanh nghiệp cần tiền để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh mà công tác tài chính không cung cấp đủ tiền dẫn đến sản xuất bị gián đoạn.Vậy nguyên tắc bản của hoạt động tài chính doanh nghiệp là: mục đích, sử dụng tiết kiệm lợi, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn một cách hợp pháp. Nghĩa là doanh nghiệp sử dụng vốn của mình theo đúng mục đích, tuân thủ theo các kỷ luật tài chính, kỷ luật thanh toán của nhà nước đã ban hành. Không chi sai phạm vi quy định, không chiếm dụng vốn của ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp khác.1.4.2. Mục tiêu của hoạt động tài chính doanh nghiệpMục tiêu của hoạt động tài chính doanh nghiệp nhằm giải quyết tốt các mối quan hệ kinh tế phát sinh giữa doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước, với các doanh nghiệp khác, với cán bộ nhân viên của doanh nghiệp.Mối quan hệ kinh tế phát sinh giữa doanh nghiệp với ngân sách nhà nước về các khoản mà doanh nghiệp phải nộp như : thuế doanh thu, thuế lợi tức . doanh nghiệp phải nộp đúng thời hạn, đủ về số lượng.Mối quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp đối tượng khác thể hiện ở việc mua bán sản phẩm hàng hoá đã đến kỳ thanh toán phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn không để kéo dài.Mối quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với cán bộ công nhân viên thể hiện ở việc thanh toán tiền lương các khoản phải thu khác đến kỳ thanh toán doanh 4Nguyễn Vũ Long - Lớp: TC-KT - K474Đồ án tốt nghiệpnghiệp phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn không sử dụng các khoản thu nhập của người lao động vào các múc đích khác không lành mạnh.II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆPPhân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu, so sánh số liệu về tài chính với quá khứ. Thông qua việc phân tích hoạt động tài chính của chủ doanh nghiêp, nhà đầu tư, nhà cho vay tín dụng, các nhà cung cấp vật tư hàng hoá, dịch vụ thể đánh giá khả năng tính chắc chắn của các nguồn tiền mặt tình hình sử dụng vốn kinh doanh, khả năng thanh toán cũng như tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, rủi do trong tương lai của doanh nghiệp.Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp được đầy đủ những thông tin hữu ích, cần thiết phục vụ cho chủ doanh nghiệp các đối tượng quan tâm khác giúp họ quyết định đúng đắn khi quyết định đầu tư cho vay.Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp những thông tin đầy đủ nhất, quan trọng nhất cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư . trong việc đánh giá khả năng tính chắc chắn của dòng tiền mặt vào, ra tình hình sử dụng vốn kinh doanh, tình hình khả năng thanh toán của doanh nghiệp.Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp thông tin về nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản nợ, kết quả của các quá trình, sự kiện, các tình huống làm biến đổi các nguồn vốn các khoản nợ của doanh nghiệp.2.1. Ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chínhTuỳ từng đối tượng mà việc phân tích tình hình tài chính ý nghĩa khác nhau. Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp các chủ doanh nghiệp thì việc phân tích tình hình tài chính giúp họ đủ những thông tin hiểu rõ doanh nghiệp để đánh giá tình hình tài chính đã qua ,thực hiện cân bằng tài chính khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, rủi ro để được những quyết định đúng. Đối với các ngân hàng các nhà cho vay tín dụng thì việc phân tích tình hình tài chính giúp họ biết được khả năng trả nợ của doanh nghiệp biết được lượng vốn của chủ sở hữu. Đối với các nhà cung cấp vật tư, hàng hoá thiết bị dịch vụ thì việc phân tích tình hình tài chính giúp họ được nhữn quyết định xem thể cho phép khách hàng mua chụi hay thanh toán chậm hay không. Đối với các nhà đầu tư thì phân tích tình hình tài chính giúp họ biết được khả năng sinh lời, rủi ro, mức sinh lãi, thời gian hoàn vốn, đảm bảo cho sự an toàn tính hiệu quả cho họ.5Nguyễn Vũ Long - Lớp: TC-KT - K475Đồ án tốt nghiệp2.2. Phương pháp phân tích tình hình tài chínhKhi phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp sử dụng nhièu phương pháp khác nhau: Phương pháp chi tiết : Chi tiết theo bộ phận cấu thành chỉ tiêu, chi tiết theo thời gian. Phương pháp so sánh: xác định số gốc để so sánh, xác định điều kiện so sánh xác định mục tiêu so sánh. Phương pháp thay thế liên hoàn : Phương pháp loại trừ dần các nhân tố. Phương pháp theo tỷ lệ. Phương pháp liên hệ: Liên hệ cân đối, liên hệ trực tiếp. Phương pháp phân tích bằng đồ thị. Thực tế tại các doanh nghiệp người ta sử dụng phương pháp so sánh phương pháp theo tỷ lệ.2.3. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệpChuẩn mực đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay chưa tốt là những chỉ tiêu trung bình ngành được gọi là chuẩn thì tình hình tài chính được đánh giá là ổn định vững chắc.Nội dung phân tích tình hình tài chính gồm các vấn đề sau:1. Phân tích tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính .2. Phân tích hiệu quả tài chính: khả năng sinh lời khả năng quản lý tài sản.3. Phân tích rủi ro tài chính: công nợ khoản phải thu, khả năng thanh khoản, khả năng quản lý nợ. 4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính: phân tích các đòn bẩy đẳng thức Du Pont.2.3.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chínhĐánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ cung cấp một cách tổng quát nhất tình hình tài chính trong kỳ kinh doanh là khả quan hay không khả quan. Điều đó cho phép chủ doanh nghiệp thấy rõ thực chất của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh dự đoán được khả năng phát triển hay chiều hướng suy thoái của doanh nghiệp. Trên sở đó những giải pháp hữu hiệu để tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp trước hết cần căn cứ vào các số liệu đã phản ánh trên bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả kinh doanh6Nguyễn Vũ Long - Lớp: TC-KT - K476Đồ án tốt nghiệpBảng cân đối kế toán cho biết sự phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp thông qua các biến động về tài sản nguồn vốn.Bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo kết quả kinh doanh cho biết kết quả kinh doanh chính: doanh thu, chi phí, khấu hao tài sản cố định, lãi vay cho chủ nợ, nộp ngân sách nhà nước, lãi của chủ sở hữu.2.3.1.1 . Phân tích cấu tài sản nguồn vốn- cấu tài sản: các loại tài sản tỷ trọng.- cấu nguồn vốn: các loại nguồn vốn tỷ trọng.- Mức độ biến động mức độ phù hợp của các cấu này.- Đặc trưng của công nghệ sản xuất chính sách tài trợ của doanh nghiệp.2.3.1.2. Phân tích các cân đối tài chính - Cân đối giữa tài sản lưu động nguồn vốn ngắn hạn: Tài sản lưu động nên được tài trợ bởi nguồn vốn ngắn hạn.TSLĐTiềnPhải thuHàng tồn khoTSCĐTSLĐPhải trảVay ngắn hạnNợ định kỳNợ dài hạnNguồn vốn chủ sở hữu - Cân đối giữa Tài sản cố định nguồn vốn dài hạn: Tài sản cố định nên được tài trợ bởi nguồn vốn dài hạn.2.3.2. Phân tích hiệu quả tài chính.2.3.2.1 Phân tích khả năng sinh lợi Các tỷ số khả năng sinh lợi đo lường lợi nhuận của doanh nghiệp so với doanh số bán hàng, các đầu tư về tài sản, vốn của nó ta sao. Các tỷ số khả năng sinh lợi bản:a. Doanh lợi doanh thu sau thuế (Lợi nhuận biên) ROS:ROS =Lãi ròngDoanh thu7Nguyễn Vũ Long - Lớp: TC-KT - K477Đồ án tốt nghiệpChỉ số này cho biết trong một trăm đồng doanh thu bao nhiêu đồng lãi vay cho chủ sở hữu.b. Doanh lợi trước thuế (BEP – Basic earning Power sức sinh lợi sở) BEP =EBITTổng tài sảnChỉ số này cho biết một trăm đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tạo được bao nhiêu đồng lãi cho toàn xã hội.Chỉ số này cho phép so sánh các doanh nghiệp cấu vốn khác nhau thuế suất thu nhập khác nhau.c. Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA- Return on Asset)ROA =Lãi ròngTổng tài sảnChỉ số này cho biết một trăm đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tạo được bao nhiêu đồng lãi cho chủ sở hữu.Đây là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động đầu tư của Công ty, là sở quan trọng để những người cho vay cân nhắc liệu xem Công ty thể tạo ra mức sinh lời cao hơn chi phí sử dụng nợ không? Đồng thời, là sở quan trọng để chủ sở hữu đánh giá tác động của đòn bẩy tài chính ra quyết định huy động vốn.d. Tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu- (ROE- Return on Equity)ROE =Lãi ròngVốn chủ sở hữuChỉ số này cho biết một trăm đồng vốn chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp góp phần tạo ra bao nhiêu đồng lãi cho chủ sở hữu.Đây là một chỉ số tài chính quan trọng nhất thiết thực nhất đối với chủ sở hữu.2.3.2.2. Phân tích khả năng quản lý tài sảnNhà phân tích tài chính sử dụng các tỷ số về khả năng quản lý tài sản để đo lường hiệu quả sử dụng các tài sản của doanh nghiệp.Phân tích khả năng quản lý tài sản là đánh giá hiệu suất, cường độ sử dụng (mức độ quay vòng) sức sản xuất của tài sản trong năm.Trả lời câu hỏi một đồng tài sản thể tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.a. Vòng quay hàng tồn kho:8Nguyễn Vũ Long - Lớp: TC-KT - K478Đồ án tốt nghiệpVòng quay hàng tồn kho số chu kỳ sản xuất được thực hiện trong một năm.Vòng quay hàng tồn kho=Doanh thuHàng tồn kho bình quânVòng quy hàng tồn kho trả lời câu hỏi: một đồng vốn đầu tư vào hàng tồn kho góp phần tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu?Vòng quay hàng tồn kho cao là một sở tốt để lợi nhuận cao nếu doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí trên sở sử dụng các tài sản khác.Vòng quay hàng tồn kho thấp là do quản lý vật tư, tổ chức sản xuất cũng như tổ chức bán hàng chưa tốt.b. Kỳ thu nợ bán chịuKỳ thu nợ =Phải thu x 360Doanh thuKỳ thu nợ phản ánh chính sách bán chịu táo bạo, nó thể là dấu hiệu tốt nếu tốc độ tăng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng khoản phải thu. Nếu vận dụng đúng, chính sách bán chịu là một công cụ tốt để mở rộng thị phần làm tăng doanh thu.Kỳ thu nợ dài thể do yếu kém trong việc thu hồi khoản phải thu, doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn, khả năng sinh lợi thấp.Kỳ thu nợ ngắn thể do khả năng thu hồi khoản phải thu tốt, doanh nghiệp ít bị chiếm dụng vốn, lợi nhuận thể cao.Kỳ thu nợ ngắn thể do chính sách bán chịu quá chặt chẽ, dẫn tới đánh mất hội bán hàng hội mở rộng quan hệ kinh doanh.c. Vòng quay Tài sản cố định:Vòng quay tài sản cố định trả lời câu hỏi: một đồng tài sản cố định góp phần tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu?Vòng quay tài sản cố định=Doanh thuTài sản cố định bình quânVòng quay tài sản cố định cao chứng tỏ tài sản cố định chất lượng cao, được tận dụng đầy đủ, không bị nhàn rỗi phát huy hết công suất.Vòng quay Tài sản cố định cao là một sở tốt để lợi nhuận cao nếu doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí sản xuất.Vòng quay TSCĐ thấp là do nhiều tài sản cố định không hoạt động, chất lượng tài sản kém, hoặc không hoạt động hết công suất.9Nguyễn Vũ Long - Lớp: TC-KT - K479Đồ án tốt nghiệpd. Vòng quay tài sản lưu động:Vòng quay tài sản lưu động trả lời câu hỏi một đồng tài sản lưu động góp phần tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu?Vòng quay tài sản lưu động=Doanh thuTài sản lưu động bình quânVòng quay tài sản lưu động cao chứng tỏ tài sản lưu động chất lượng cao, được tận dụng đầy đủ, không bị nhàn rỗi không bị giam giữ trong các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.Vòng quay tài sản lưu động cao là một sở tốt để lợi nhuận cao nhờ tiết kiệm được chi phí giảm được lượng vốn đầu tư.Vòng quay tài sản lưu động thấp là do tiền mặt nhàn rỗi, thu hồi khoản phải thu kém, chính sách bán chịu quá rộng rãi, quản lý vật tư không tốt, quản lý sản xuất không tốt, quản lý bán hàng không tốt.e. Vòng quay tổng tài sảnVòng quay tổng tài sản trả lời câu hỏi: một đồng tài sản góp phần tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu?Vòng quay Tổng tài sản=Doanh thuTổng tài sản bình quânVòng quay tổng tài sản đánh giá tổng hợp khả năng quản lý tài sản cố định tài sản lưu động của doanh nghiệp.Vòng quay tổng tài sản cao chứng tỏ các tài sản của doanh nghiệp chất lượng cao, được tận dụng đầy đủ, không bị nhàn rỗi không bị giam giữ trong các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.Vòng quay tổng tài sản cao là một sở tốt để lợi nhuận cao.Vòng quay tổng tài sản thấp là do yếu kém trong quản lý tài sản cố định, quản lý tiền mặt, quản lý khoản phải thu, chính sách bán chịu, quản lý vật tư, quản lý sản xuất, quản lý bán hàng.2.3.3 Phân tích rủi ro tài chính2.3.3.1. Phân tích khả năng thanh khoản Đây là những chỉ tiêu được rất nhiều người quan tâm như người đầu tư, người cho vay, người cung cấp nguyên vật liệu… Họ luôn đặt ra câu hỏi: hiện doanh nghiệp đủ khả năng trả các món nợ tới hạn không?Các chỉ số khả năng thanh khoản:10Nguyễn Vũ Long - Lớp: TC-KT - K4710[...]... 3/1992 c i tờn thnh Cụng ty may Thng Long theo quyt nh s: 218/BCn-TCLC ca B cụng nghip nh ; Nay trc thuc Tp on Dt May Vit Nam Thỏng 10/2003 Cụng ty may Thng Long c chuyn i t doanh nghip Nh nc thnh Cụng ty C phn may Thng Long nh nc nm gi c phn chi phi 51% theo quyt nh s : 165/TCL-BCN ngy 14/10/2003 ca B trng B cụng nghip v Cty hot ng hot ng theo lut doanh nghip Cụng ty may Thng Long chớnh thc hot ng theo... ng) Tr s ca Cụng ty: 250 Minh Khai_Hai B Trng_H Ni Loi hỡnh doanh nghip: Doanh nghip Nh nc 2 Cỏc mc lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty Lch s hỡnh thnh : Cụng ty c phn may Thng Long c thnh lp t 08/05/1958 tin thõn l Cụng ty May mc xut khu ; thỏng 8/1965 c i thnh Xớ nghip may mc xut khu trc thuc TOCONTAP - B Ngoi thng Nm 1979, c i tờn thnh Xớ nghip may Thng Long thuc Liờn hip xớ nghip may - B cụng nghip... nguyờn nhõn lm tng gim ch s ny 13 Nguyn V Long - Lp: TC-KT - K47 13 ỏn tt nghip Vic phõn tớch nh hng ny c tin hnh theo phng phỏp thay th liờn hon 14 Nguyn V Long - Lp: TC-KT - K47 14 ỏn tt nghip CHNG 2 PHN TCH BO CO TI CHNH CA CễNG TY C PHN MAY THNG LONG NM I QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN 1 Gii thiu chung Tờn gi: Cụng ty c phn may Thng Long Tờn giao dch quc t: Thang Long Garment Company Tờn vit tt: Thaloga... T chc b mỏy ca Cụng ty 17 Nguyn V Long - Lp: TC-KT - K47 17 ỏn tt nghip S b mỏy qun lý ca Cụng ty Ban kim soỏt Phũng C in Phũng K hoch Vt t Phũng XNK Phũng Kinh doanh Tng hp Xớ nghip may 3 Xn MAY NAM HI (NAM NH) I HI NG C ễNG Hi ng qun tr Ban tng Giỏm c Xớ nghip may 2 Xớ nghip may 1 Cỏc xN Ti h ni Cỏc phũng ban Vn phũng Cụng ty Phng K ton ti v Phũng K thut cht lng 18 Nguyn V Long - Lp: TC-KT - K47... Doanh thu Tổng tài sả n 33 ỏn tt nghip ROE = = Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hưu Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sả n = ROE = ROE = Lợi nhuận sau thuế Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Doanh thu H s n = H s n2006 = ROE2006 = X X Tổng tài sả n Vốn chủ sở hưu Tổng tài sả n Vốn chủ sở hưu Doanh thu Tổng tài sả n Doanh thu Tổng tài sả n X X Tổng tài sả n Vốn chủ sở hưu 1 1 - Hệ số nợ Tổng nợ Tổng tài sả n H s n2005... xut ri tiờu th, Cụng ty ó ỏp ng c nhu cu trong v ngoi nc, mang li cho ngõn sỏch quc gia mt lng ngoi t ln nh xut khu cỏc mt hng xut khu Ngoi ra, Cụng ty cũn sn xut mt s mt hng dt may khỏc v nú chim mt t trng rt nh trong tng s cỏc sn phm ca Cụng ty - Tin hnh vic sn xut v kinh doanh cỏc sn phm may mc phc v tiờu dựng trong v ngoi nc - Tin hnh kinh doanh xut khu trc tip, gia cụng sn phm may mc cú cht lng cao... mc thi trang - Nghiờn cu cỏc i tng cnh tranh a ra cỏc phng ỏn xut nhp khu gi vng cỏc th trng cú li nht - Thc hin tt cỏc chớnh sỏch cỏn b, ch qun lớ ti sn, ti chớnh, lao ng, tin lng,qun lớ v thc hin phõn phi theo lao ng, khụng ngng o to bi dng nõng cao nghip v, trỡnh vn húa tay ngh cho cỏc cỏn b cụng nhõn viờn ca Cụng ty 3.2 Chc nng Cụng ty c phn may Thng Long cú nhng chc nng c bn sau: - Vi nhim... cú quyn biu quyt, l c quan cú thm quyn cao nht ca Cụng ty i hi ng c ụng quyt nh nhng vn c Lut phỏp v iu l Cụng ty quy nh c bit cỏc c ụng s thụng qua cỏc bỏo cỏo ti chớnh hng nm ca Cụng ty v ngõn sỏch ti chớnh cho nm tip theo Hi ng qun tr: L c quan qun lý Cụng ty, cú ton quyn nhõn danh Cụng ty quyt nh mi vn liờn quan n mc ớch, quyn li ca Cụng ty, tr nhng vn thuc thm quyn ca i hi ng c ụng(HC) HQT... ngi qun lý khỏc Quyn v ngha v ca HQT do Lut phỏp v iu l Cụng ty, cỏc quy ch ni b ca Cụng ty v Ngh quyt HC quy nh Ban Kim soỏt: L c quan trc thuc i hi ng c ụng, do i hi ng c ụng bu ra Ban Kim soỏt cú nhim v kim tra tớnh hp lý, hp phỏp trong iu 19 Nguyn V Long - Lp: TC-KT - K47 19 ỏn tt nghip hnh hot ng kinh doanh, bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty Ban kim soỏt hot ng c lp vi Hi ng qun tr v Ban Tng Giỏm c... 123,311,228,828 134,537,883 ,253 157,916,253,931 x 100% = 81% = 85% Nh vy ngun vn ca Cụng ty l t vn ch s hu v vn vay nhng vn vay ca Cụng ty chim t trng ln iu ny núi lờn rng trong nm ngun vn ch s hu khụng thanh toỏn v trang tri cỏc khon n ca Cụng ty 25 Nguyn V Long - Lp: TC-KT - K47 25 ỏn tt nghip C cu N ngn hn ca Cụng ty nh sau (n v: ng) 31/12/2005 Ch tiờu 31/12/2006 so sỏnh S tin S tin T trng 2 1 T trng . nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.• Chương 2: phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần may Thăng Long. • Chương 3: Một số biện pháp. BÁO CÁO TÀI CHÍNHCỦA CÔNG TY CỔ PHÂN MAY THĂNG LONG NĂMI. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN1. Giới thiệu chung Tên gọi: Công ty cổ phần may Thăng Long. Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của Công ty cổ phần may Thăng Long, Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của Công ty cổ phần may Thăng Long, Phân tích và đề ra những biện pháp nhằm cải thiên tình hình tài chính của Công ty cổ phần may Thăng Long, Mục đích và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu KHÁI NIỆM Khái niệm chung về tài chính về tài chính doanh nghiệp, Các mốc lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty Chức năng và nhiệm vụ của Cơng ty 1. Nhiệm vụ, Mục đích thực hiện biện pháp Nội dung của biện pháp, Mục tiêu của biện pháp, Dự tốn lợi nhuận sau thuế của 4 năm tương lai: Ước tính khoản lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức dự kiến là 50 : Dự kiến vốn Nhà nước 4 năm tương lai 2006-2010 Xác định tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước bình qn 2007- 2010: Xác định Chỉ số g tỷ lệ tăng tr, Xác định tỷ lệ chiết khấu hay tỷ lệ hồn vốn cần thiết: Ước tính giá trị vốn Nhà nước năm trong tương lai thứ 3 n=3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay