Lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản của C.Mác

17 12,112 53
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2014, 23:47

Mục lụcLời mở đầuI. luận của Mác về tuần hoàn chu chuyển bản.1. Khái niệm bản.2. Tuần hoàn bản2.1 Ba giai đoạn tuần hoàn của bản2.2 Ba hình thức tuần hoàn của bản.3. Chu chuyển bản.3.1 Chu chuyển bản, thời gian chu chuyển tốc độ chu chuyển bản.3.2 bản cố định bản lưu động.3.3 Chu chuyển chung chu chuyển thực tế.3.4 Giải pháp nâng cao tốc độ chu chuyển bản.II. Vận dụng luận tuần hoàn chu chuyển bản vào hoạt động huy động và sử dụng vốn ở Việt Nam.1. Sơ lược về quá trình huy động sử dụng vốn ở Việt Nam.2. Vận dụng luận tuần hoàn chu chuyển bản của Mác vào hoạt động huy động vốn ở Việt Nam.3. Vận dụng luận tuần hoàn chu chuyển bản của Mác vào quá trình sử dụng vốn ở Việt Nam.3.1. Những tồn tại, hạn chế trong sử dụng vốn ở các doanh nghiệp.3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.3.2.1. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm. 3.2.2. Lựa chọn sử dụng hợp các nguồn vốn.3.2.3. Tổ chức quản tốt quá trình sản xuất kinh doanh.3.2.4. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh3.2.5. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán phân tích hoạt động kinh tếKết Luận1 LỜI MỞ ĐẦUĐất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới mà sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này cần có một nguồn vốn đầu phát triển vô cùng lớn. Không một hoạt động sản xuất, tiếp thị, hay quản nào có thể thực hiện được nếu không được trang trải tài chính đầy đủ. Nhưng để huy động sử dụng tốt nguồn vốn là một vấn đề đáng quan tâm của mọi người. Trên thực tế, việc quản sử dụng nguồn vốn đầu phát triển ở tầm vĩ mô là nền kinh tế quốc dân cả ở các doanh nghiệp còn rất nhiều điều khó khăn. Tình trạng thừa vốn trong các ngân hàng thương mại thiếu vốn trong các doanh nghiệp, việc sử dụng vốn bừa bãi lãng phí đang là một thực trạng đáng buồn hiện nay. Chính vì thế, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài “Lý luận tuần hoàn chu chuyển của bản. Ý nghĩa của nó đối với vấn đề huy động sử dụng vốn ở nước ta hiện nay” để nghiên cứu. Qua đó nhóm có thể hiểu rõ hơn cơ cấu cũng như cách thức luân chuyển vốn trong các doanh nghiệp, để từ đó có những giải pháp cho vấn đề làm thế nào để sử dụng vốn trong các doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.Phạm vi nghiên cứu của đề tài là lớn, nhưng do thời gian nghiên cứu xây dựng đề tài ngắn, nhóm chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu trong khuôn khổ Việt Nam những năm gần đây, khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường.Phương pháp nghiên cứu sử dụng chủ yếu là khảo cứu thông qua các nguồn tài liệu tham khảo, so sánh đối chiếu trên cơ sở luận để rút ra kết luận.Kết cấu đề tài gồm 2 chương:- Chương I. luận của Mác về tuần hoàn chu chuyển bản.- Chương II. Vận dụng luận tuần hoàn chu chuyển bản vào hoạt động huy động sử dụng vốn ở Việt Nam.2CHƯƠNG I. LUẬN CỦA MÁC VỀ TUẦN HOÀN CHU CHUYỂN TƯ BẢN1. Khái niệm bản.Tư bản là quan hệ sản xuất.Tư bản chính là các công cụ lao động, liệu sản xuất. Định nghĩa vậy nhằm che giấu thực chất việc nhà bản bóc lột công nhân làm thuê.Thực chất liệu sản xuất không phải là bản mà nó chỉ là một điều kiện cần thiết để sản xuất trong bất cứ một xã hội nào. liệu sản xuất chỉ trở thành bản khi nó trở thành vật sở hữu của các nàh bản được dùng để bóc lột lao động làm thuê. Như vậy bản không phải là vật mà là mối quan hệ sản xuất nhất định giữa người với người trong quá trình sản xuất. Từ quá trình tạo ra giá trị thặng dư ta có định nghĩa về bản: “Tư bản là giá trị đem lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột công nhân làm thuê”. bản thể hiện mối quan hệ giữa gia cấp sản giai cấp vô sản. Trong đó giai cấp sản là người sở hữu liệu sản xuất, còn giai cấp vô sản là lao động làm thuê bị giai cấp sản bóc lột. 2. Tuần hoàn bản.2.1. Ba giai đoạn tuần hoàn của bản.Giai đoạn thứ nhất - giai đoạn lưu thông. TLSXT - H SLĐTư bản xuất hiện dưới hình thái tiền là bản tiền tệ (T). Tiền được sử dụng để mua liệu sản xuất (TLSX) sức lao động (SLĐ). Hàng hoá liệu sản xuất và hàng hoá sức lao động phải phù hợp với nhau về số lượng chất lượng. Trong giai đoạn này, bản tồn tại dưới hình thái bản tiền tệ thực hiện chức năng là 3phương tiện mua hai yếu tố liệu sản xuất sức lao động sau khi mua xong, bản tiền tệ biến thành bản sản xuất.Giai đoạn thứ hai - giai đoạn sản xuất.TLSXH SX H’SLĐTrong giai đoạn này bản tồn tại dưới hình thái bản sản xuất (TBSX), có chức năng thực hiện sự kết hợp hai yếu tố liệu sản xuất sức lao động để sản xuất ra hàng hoá mà trong giá trị của nó có giá trị thặng dư. Trong các giai đoạn tuần hoàn của bản thì giai đoạn sản xuất có ý nghĩa quyết định nhất, vì nó gắn trực tiếp với mục đích của nền sản xuất bản chủ nghĩa.Giai đoạn thứ ba - giai đoạn lưu thông.H’-T’Nhà bản xuất hiện trên thị trường để bán hàng, nhà bản bán hàng đúng giá trị thu được T’>T vì trong H’đã có giá trị thặng dư. Trong giai đoạn ba bản tồn tại dưới hình thái bản hàng hóa thực hiện chức năng thực hiện giá trị. Kết thúc giai đoạn ba bản loại bỏ hình thái bản hàng hoá khoác lên hình thái bản tiền tệ để tiếp tục trong lưu thông.Sự vận động qua ba giai đoạn nói trên là sự vận động có tính tuần hoàn: Từ hình thái tiền tệ ban đầu của vòng tuần hoàn rồi quay về dưới hình thái tiền tệ cuối của vòng tuần hoàn; quá trình đó tiếp tục lặp lại không ngừng. Như vậy, sự vận động liên tiếp qua ba giai đoạn, trong mỗi giai đoạn, bản mang một hình thái nhất định có một chức năng nhất định được gọi là tuần hoàn bản.42.2 Ba hình thức tuần hoàn của bản.Hình thức tuần hoàn của bản là hình thức kể từ khi bản được ứng ra đến khi quay trở lại cũng dưới hình thức đó có ba hình thức tuần hoàn: bản tiền tệ, bản sản xuất, bản hàng hoá.Tư bản tiền tệ: bắt đầu là tiền, kết thúc cũng là tiền còn bản hàng hoá bản sản xuất là trung gian.Tư bản sản xuất: H’-T’-H quá trình sản xuất diễn ra. Bắt đầu là sản xuất, kết thúc là sản xuất còn bản hàng hoá bản tiền tệ chỉ là trung gian.Tư bản hàng hoá: H’-T’-H-SX-H” bắt đầu là hàng hoá kết thúc cũng là hàng hoá còn bản tiền tệ bản sản xuất là trung gian.Nghiên cứu sự biến hoá từ bản tiền tệ thành bản sản xuất rồi đến bản hàng hoá, mà sự vận động của chúng như một chuỗi những biến hoá hình thái củabản cho thấy bản không phải là vật ở trạng thái tĩnh, mà nó lấy vật làm hình thái tồn tại trong quá trình vận động.Thực tiễn sản xuất lưu thông cho thấy không phải lúc nào các giai đoạn các hình thái bản trong quá trình tuần hoàn đều ăn khớp với nhau mà không có sự ách tắc gián đoạn. Mỗi sự ách tắc, gián đoạn ở một giai đoạn nào đó đều gây rối loạn hay đình trệ cho sự tuần hoàn của bản. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian bản nằm lại ở mỗi giai đoạn. Do vậy, thu hẹp hay kéo dài các thời gian đó đều ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bản.Tuần hoàn của bản chỉ tiến hành một cách bình thường khi hai điều kiện sau đây đựơc thoả mãn. Đó là: các giai đoạn của chúng diễn ra liên tục; các hình thái bản cùng tồn tại được chuyển hoá một cách đều đặn.Tuần hoàn của bản qua ba giai đoạn, trong mỗi giai đoạn bản tồn tại dưới hình thái thực hiện chức năng tương ứng điều đó chứa đựng khả năng tách rời. Khả năng trên biến thành hiện thực khi tái sản xuất bản phát triển thì những chức năng trên được chuyên môn hoá tách ra thành những ngành độc lập, như thương nghiệp,công nghiệp, ngân hàng 53. Chu chuyển bản.3.1 Chu chuyển bản, thời gian chu chuyển tốc độ chu chuyển bản.3.1.1 Chu chuyển bản. Chu chuyển bản là sự tuần hoàn bản nếu xét nó là một quá trình định kỳ đổi mới, diễn ra liên tục lặp đi lặp lại không ngừng. Chu chuyển bản phản ánh tốc độ vận động nhanh hay chậm của bản.3.1.2 Thời gian chu chuyển bản.Thời gian chu chuyển bản là thời gian tính từ khi bản ứng ra dưới một hình thái nhất định cho đến khi thu về cũng dưới hình thái ban đầu, có kèm theo giá trị thặng dư. Thời gian chu chuyển bản cũng là thời gian bản thực hiện được một vòng tuần hoàn. Tuần hoàn bản bao gồm quá trình sản xuất quá trình lưu thông, nên thời gian chu chuyển của bản cũng bao gồm thời gian sản xuất thời gian lưu thông.Thời gian chu chuyển = thời gian sản xuất + thời gian lưu thông.Trong đó, thời gian sản xuất là thời gian bản nằm trong lĩnh vực sản xuất. Thời gian này lại bao gồm thời gian lao động, thời gián đoạn lao động thời gian dự trữ sản xuất.Thời gian sản xuất =thời gian lao động + thời gian gián đoạn lao động + thời gian dự trữ sản xuất.Thời gian lao động là thời gian người lao động tác động tác động vào đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm. Đây là thời kỳ hữu ích nhất, vì nó tạo ra giá trị hàng hoá.Thời gian gián đoạn lao động là thời gian đối tượng lao động tồn tại dưới dạng bán thành phẩm nằm trong lĩnh vực sản xuất, nhưng không chịu tác động trực tiếp của lao động mà chịu sự tác động của tự nhiên như thời gian để cây lúa tự lớn lên, rượu ủ men, gạch mộc hoặc gỗ phơi cho khô Thời kỳ này có thể xen kẽ với thời kỳ lao động hoặc tách ra thành một thời kỳ riêng biệt; có thể dài ngắn khác nhau tuỳ thuộc vào các ngành sản xuất, các sản phẩm chế tạo phụ thuộc vào công nghệ sản xuất.6Thời gian dự trữ sản xuất là thời gian các yếu tố sản xuất đã được mua về, sẵn sàng tham gia quá trình sản xuất, nhưng chưa thực sự được sử dụng vào quá trình sản xuất, còn ở dạng dự trữ tạo điều kiện cho sản xuất diễn ra liên tục. Quy mô dự trữ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc điểm của các ngành, tình hình thị trường năng lực tổ chức, quản sản xuất Cả thời gian gián đoạn lao động thời gian dự trữ sản xuất đều không tạo ra giá trị sản phẩm. Sự tồn tại hai thời kỳ này là không tránh khỏi nhưng nói chung thời gian của chúng càng dài, hay sự chênh lệch giữa thời gian sản xuất với thời gian lao động càng lớn thì hiệu quả hoạt động của bản càng thấp. Rút ngắn thời gian này có tác dụng quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng bản.Thời gian lưu thông là thời kỳ bản nằm trong lĩnh vực lưu thông. Thời gian này bao gồm thời gian mua thời gian bán, kể cả thời gian vận chuyển.Thời gian lưu thông = thời gian mua + thời gian bán.3.1.2 Tốc độ chu chuyển bản.Tốc độ chu chuyển bản là khái niệm dùng để chỉ sự vận động nhanh hay chậm của bản ứng trước. Đơn vị tính tốc độ chu chuyển bản bằng số vòng hoặc số lần chu chuyển bản thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn trong một năm. Nếu gọi (N) là tốc độ chu chuyển bản, gọi (ch) là thời gian của một vòng chu chuyển bản, gọi tắt là thời gian chu chuyển bản (tính theo đơn vị ngày hoặc tháng ) gọi (CH) là thời gian bản vận động trong một năm(360 ngày hoặc 12 tháng ), ta có công thức tính tốc độ chu chuyển bản là: N = chCH Từ công thức trên cho thấy tốc độ chu chuyển bản vận động theo tỉ lệ nghịch với thời gian chu chuyển bản. Thời gian của một vòng chu chuyển bản càng ngắn thì tốc độ chu chuyển bản càng nhanh ngược lại.73.2 bản cố định bản lưu động.Các bộ phận bản trong quá trình sản xuất có đặc điểm chu chuyển khác nhau. Nếu căn cứ vào phương thức chu chuyển thì bản được phân thành bản cố định bản lưu động .3.2.1 bản cố định.Tư bản cố định là bộ phận bản tồn tại dưới hình thái máy móc, thiết bị nhà xưởng Nó tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất nhưng giá trị của nó chỉ chuyển vào sản phẩm theo số năm sử dụng.Trong quá trình sử dụng bản cố định bị hao mòn dần có hai hình thức hao mòn - Hao mòn hữu hình: hao mòn do quá trình sản xuất, do tác động của tự nhiên.- Hao mòn vô hình: do sự phát triển của khoa học công nghệ dẫn đến máy móc bị mất giá trong khi vẫn đang sử dụng.Để khôi phục lại bản cố định cả về hiện vật giá trị thì phải tính toán, lập các quĩ khấu hao quĩ khấu hao phải phản ánh được cả hao mòn hữu hình vô hình3.2.2 bản lưu động.Tư bản lưu động là bộ phận bản tồn tại dưới hình thái nguyên, nhiên vật liệu giá trị sức lao động, nó tham gia vào quá trình sản xuất giá trị của nó được dịch chuyển ngay một lần vào sản phẩm.3.3 Chu chuyển chung chu chuyển thực tế.3.3.1 Chu chuyển chung.Chu chuyển chung là con số chu chuyển bản của các bộ phận cuả bản. Chu chuyển chung có liên quan đến chu chuyển cuả tổng bản ứng trước.Chu chuyển chung nhanh hay chậm phụ thuộc tốc độ chu chuyển của bản cố định bản lưu động.8T = Trong đó - GCĐ = Giá trị bản cố định / Số năm sử dụng- GLĐ = Giá trị bản lưu động x Số vòng (lần) chu chuyển của nó trong năm.K = Tổng bản ứng trước.T = Tốc độ chu chuyển chung.3.3.1 Chu chuyển thực tế.Chu chuyển thực tế là thời gian thực tế để tất cả các bộ phận của bản được khôi phục lại cả về hiện vật giá trị.3.4 Giải pháp nâng cao tốc độ chu chuyển bản.Từ công thức tốc độ chu chuyển bản cho thấy thời gian chu chuyển bản phụ thuộc vào độ dài hay ngắn của thời gian sản xuất thời gian lưu thông. Nói cách khác, phụ thuộc vào những biện pháp phát huy các nhân tố thuận lợi hạn chế nhân tố không thuận lợi ảnh hưởng đến thời gian sản xuất thời gian lưu thông của một vòng chu chuyển bản.Thời gian sản xuất dài, ngắn ngoài sự phụ thuộc vào đặc điểm của từng ngành sản xuất khác nhau, còn phụ thuộc vào trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ và sự ứng dụng vào quá trình sản xuất, phụ thuộc vào trình độ tổ chức phân công lao động trình độ dịch vụ các yếu tố gắn với đầu vào của sản xuất. Những tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại của nền kinh tế thị trường hiện đại cho phép sử dụng những thành tựu kỹ thuật công nghệ sản xuất mới, cho phép tổ chức sản xuất dịch vụ sản xuất một cách khoa học , từ đó đã rút ngắn đáng kể thời kỳ gián đoạn lao động, thời kỳ dự trữ sản xuất, để tăng thời kỳ lao động do đó làm tăng hiệu quả hoạt động của bản.Thời gian lưu thông dài, ngắn phụ thuộc vào nhiều nhân tố như: tình hình thị trường(cung-cầu giá cả ); khoảng cách từ sản xuất đến thị trường; trình độ phát triển của giao thông vận tải Mặc dù, sự tồn tại thời gian lưu thông là tất yếu có 9GCĐ + GLĐKvai trò rất quan trọng đối với thời gian sản xuất, song rút ngắn thời gian lưu thông sẽ làm cho bản nằm trong lĩnh vực lưu thông giảm xuống tăng lượng bản đầu cho sản xuất, tạo ra nhiều giá trị giá trị thặng dư hơn, nên làm tăng hiệu quả hoạt động của bản. Do chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, nên thời gian chu chuyển của các bản diễn ra khác nhau. Để nâng cao hiệu quả sử dụng bản, các nhà bản thường tìm mọi biện pháp khai thác mặt thuận lợi hạn chế mặt không thuận lợi của những nhân tố nói trên để nâng cao tốc độ chu chuyển bản nhằm tăng cường bóc lột ngày càng nhiều giá trị thặng dư của người công nhân.II. VẬN DỤNG LUẬN TUẦN HOÀN CHU CHUYỂN BẢN VÀO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG SỬ DỤNG VỐN Ở VIỆT NAM1. Sơ lược về quá trình huy động sử dụng vốn ở Việt Nam.Một doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh được thì phải có vốn. Trong mỗi doanh nghiệp, việc tạo vốn sử dụng vốn có hiệu quả là một trong những vấn đề quan trọng nhất để có thể duy trì sự phát triển doanh nghiệp. Kể từ khi chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp nước ta gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình thực tế hiện nay cho thấy các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có hiệu quả, chưa đủ sức cạnh tranh thích nghi với cơ chế thị trường. Từ kinh doanh thua lỗ, nợ nần khó đòi dẫn đến khả năng tự tích lũy của doanh nghiệp rất hạn chế, chất lượng sản phẩm kém nên gặp khó khăn trong tiêu thụ cạnh tranh trên thị trường. Điều này nói lên tình hình tài chính của các doanh nghiệp là không lành mạnh. Từ đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.2. Vận dụng luận tuần hoàn chu chuyển bản của Mác vào hoạt động huy động vốn ở Việt Nam.10[...]... thuật vào đầu để phát triển kinh tế ở Việt Nam Tóm lại, nguồn vốn của các doanh nghiệp có từ nhiều hướng khác nhau Vấn đề hiện nay là các doanh nghiệp phải quản như thế nào để sản xuất kinh doanh tốt dựa trên nguồn vốn ấy 3 Vận dụng luận tuần hoàn chu chuyển bản của Mác vào quá trình sử dụng vốn ở Việt Nam 3.1 Những tồn tại, hạn chế trong sử dụng vốn ở các doanh nghiệp Quy mô vốn của các... quản vốn Do vậy, định kỳ doanh nghiệp phải thực hiện phân tích hoạt động kinh tế, trong đó có phân tích tình hình tài chính hiệu quả sử dụng vốn Thông qua tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời KẾT LUẬN 15 Phát triển không có nghĩa là xoá bỏ quá khứ loại bỏ quá khứ mà phát triển đó là kế thừa chọn lọc quá khứ để lấy nó làm nền tảng Học thuyết “ Tuần hoàn chu chuyển bản của. .. tác dụng ngay cả thời điểm hiện nay Với luận này chúng ta có thể nhìn nhận rõ hơn về vấn đề tuần hoàn chu chuyển bản cũng như nguồn vốn trong các doanh nghiệp Là cơ sở cho các doanh nghiệp nhìn nhận đúng hơn vai trò của vốn để từ đó xây dựng những phương án, giải pháp cho vấn đề sử dụng vốn trong doanh nghiệp Đây là nhân tố tiền đề cho sự phát triển của mỗi quốc gia./ 16 DANH MỤC TÀI LIỆU... vừa nhỏ cũng đang có gặp khó khăn ng tự Năng lực sử dụng vốn của doanh nghiệp ở cả 8 ngành được nghiên cứu, gồm viễn thông, bảo hiểm, sản xuất phân phối điện, vận tải đường thủy, sản xuất hóa chất sản phẩm hóa chất, may mặc, sản xuất sản phẩm từ cao su - plastic xây dựng đều có xu hướng giảm, trong đó các ngành viễn thông, sản xuất phân phối điện giảm mạnh hơn cả Quản tài chính của. .. vốn lưu động chu chuyển đều đặn 3.2.2 Lựa chọn sử dụng hợp các nguồn vốn Ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu thì các doanh nghiệp cần huy động những nguồn vốn bổ sung nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường mở rộng quy mô hoặc đầu chiều sâu.Các nguồn huy động bổ sung vốn bao gồm nhiều nguồn: nguồn vốn doanh nghiệp tự bổ sung, vay ngân hàng ,vay các đối ng khác, liên... liên doanh liên kết 3.2.3 Tổ chức quản tốt quá trình sản xuất kinh doanh Đây là một vấn đề quan trọng giúp quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành thông suốt đều đặn, nhịp nhàng giữa các khâu dự trữ, sản xuất, tiêu thụ Nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngừng việc của máy móc, ứ đọng vật gây lãng phí yếu tố sản xuất làm chậm tốc độ luân chuyển vốn * Quản vốn cố định Để nâng cao hiệu quả... ngắn chu kỳ sản xuất sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu hoặc sử dụng các loại vật thay thế nhằm tăng tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm chi phí vật tư, hạ giá thành sản phẩm 14 Nhìn chung TSCĐ, công nghệ sản xuất ở đa số các doanh nghiệp của nước ta hiện nay rất lạc hậu, do vậy các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại cả về chất lượng, kiểu dáng và. .. dụng vốn cố định các doanh nghiệp cần: - Bố trí dây truyền sản xuất hợp lý, khai thác hết công suất thiết kế, giảm chi phí khấu hao trong giá thành sản phẩm - Xử dứt điểm những tài sản cố định không cần dùng hư hỏng chờ thanh nhằm thu hồi vốn cố định chưa sử dụng vào luân chuyển, bổ sung thêm vốn cho sản xuất 13 - Phân cấp quản tài sản cố định cho các phân xưởng, bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp... hành trái phiếu của công ty Đây là một khoản vay nhưng là vay của công chúng, nguồn vốn này có đặc điểm là phí tổn nợ vay có giới hạn, cổ đông không bị chia quyền, nợ vay được xem như chi phí trừ thuế Ở Việt Nam nguồn vốn này chưa xuất hiện rộng rãi Các doanh nghiệp hiện nay có một hình thức tạo vốn kỹ thuật khác là từ đầu trực tiếp nước ngoài FDI vốn vay ODA Cách tạo vốn đầu này có cái 11... phải thường xuyên quan tâm đến việc bảo toàn vốn cố định, tránh mất mát hư hỏng trước thời hạn khấu hao * Quản vốn lưu động Hiệu quả sử dụng vốn lưu động phụ thuộc vào việc sử dụng tiết kiệm tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động Do vậy các doanh nghiệp cần có các biện pháp quản lýnhư sau: - Xác định đúng nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho từng kỳ sản xuất Nếu tính không đúng dẫn đến tình . chu chuyển th c tế.3.3.1 Chu chuyển chung. Chu chuyển chung là con số chu chuyển tư bản c a c c bộ phận cuả tư bản. Chu chuyển chung c liên quan đến chu. th c tuần hoàn c a tư bản. 3. Chu chuyển tư bản. 3.1 Chu chuyển tư bản, thời gian chu chuyển và t c độ chu chuyển tư bản. 3.2 Tư bản c định và tư bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản của C.Mác, Lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản của C.Mác, Lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản của C.Mác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay