Hãy tả cảnh thiên nhiên trong 8 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến pot

5 1,434 5
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2014, 18:20

. Hãy tả cảnh thiên nhiên trong 8 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến Quang Dũng là một trong những nhà thơ chiến sĩ tiêu biểu. lính Tây Tiến được khắc hoạ thành công ở tám câu đầu cuả bài thơ " Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi mưa xa khơi" Tây Tiến là 1 trong những bài thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy tả cảnh thiên nhiên trong 8 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến pot, Hãy tả cảnh thiên nhiên trong 8 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến pot, Hãy tả cảnh thiên nhiên trong 8 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn