báo cáo thực tập tại Viễn Thông Lạng Sơn

31 976 30
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2012, 16:21

Luận văn : báo cáo thực tập tại Viễn Thông Lạng Sơn Lời mở đầuThực tập tốt nghiệp chính là một cơ hội giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức lý luận đã học ở nhà trường vào thực tiễn từ đó nhằm phân tích, lý giải và giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra trong trường hợp cụ thể. Qua quá trình thực tập, sinh viên có điều kiện củng cố và nâng cao kiến thức đã được trang bị, làm quen với công tác quản lý kinh tế.Quá trình thực tập giúp sinh viên hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ, vai trò cũng như hoạt động thực tế, phương hướng hoạt động của cơ quan mà sinh viên thực tập.Được sự giới thiệu của khoa Đầu Tư – Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, em đã được về Viễn Thông Lạng Sơn thực hiện công tác thực tập. Sau một thời gian làm quen với công việc tại Viễn Thông Lạng Sơn và được sự chỉ bảo nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn em đã hoàn thành báo cáo tổng hợp về Viễn Thông Lạng Sơn.Nội dung báo cáo gồm 3 phần chính:- Tổng quan về Viễn Thông lạng Sơn.- Thực trạng công tác quản lý hoạt động đầu tư tại Viễn Thông Lạng Sơn.- Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư tại Viễn Thông Lạng Sơn.Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Bạch Nguyệt và các anh chị, cô chú tại Viễn Thông Lạng Sơn đã nhiệt tình chỉ dẫn và giúp đỡ để em được nghiên cứu và hoàn thành báo cáo này.Phần I: Tổng quan về Viễn Thông Lạng Sơn.11.1 - Quá trình hình thành phát triển của công ty:Tên đầy đủ: Viễn thông Lạng Sơn.Tên giao dịch quốc tế: LangSon Telecommunications.Trụ sở: Số 12 Hùng Vương - Phường Chi Lăng - Thành phố Lạng Sơn.Điện thoại liên hệ: (025).800.000 Fax: (025).715.013Website: http://vienthonglangson.com.vnTập đoàn Bưu Chính – Viễn Thông Việt Nam (VNPT) là Tập đoàn số 1 quốc gia về lĩnh vực Bưu chính – Viễn Thông – Công nghệ thông tin, được thành lập theo quyết định số 265/QĐ – TTg ngày 17/11/2006, của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam – VNPT, tiền thân là Bưu điện Việt Nam, kế thừa truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước; một lòng trung thành, dũng cảm, tận tụy với Đảng với Tổ quốc; nguyện đem mọi sức lực, trí tuệ xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân.Tập đoàn BC - VT Việt Nam là một tổ hợp kinh tế bao gồm các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, đa sở hữu, trong đó, Nhà Nước giữ vai trò chủ đạo; kinh doanh đa lĩnh vực và lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tin học đóng vai trò nòng cốt. Tập đoàn được xây dựng trên cơ sở các mối liên kết công ty mẹ - công ty con theo quan hệ sở hữu vốn, 2giữa Bưu chính Viễn Thông Việt Nam với vai trò công ty mẹ và các doanh nghiệp khác với vai trò những công ty con.Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước và do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có tiềm lực kinh tế mạnh trong kinh doanh, có khả năng quản lý điều hành thống nhất mạng bưu chính, viễn thông, thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn do Nhà nước đầu tư vào công ty mẹ. Công ty mẹ là pháp nhân thừa kế pháp nhân của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.Công ty mẹ sẽ trực tiếp kinh doanh tại các công ty viễn thông đường trục quốc gia và quốc tế; thực hiện quyền quản lý, điều hành các công ty con bằng tỷ lệ góp vốn của nhà nước, do công ty mẹ góp vào các công ty con trong tập đoàn, thông qua các cơ quan quản lý, điều phối.Công ty con là những pháp nhân độc lập với công ty mẹ và do công ty mẹ sở hữu toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ được ghi trong Điều lệ; chịu sự chi phối của công ty mẹ trên các lĩnh vực chiến lược phát triển, tổ chức hợp tác và cạnh tranh, công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.Theo mô hình này, công ty con được tổ chức dưới các hình thức: Các công ty do công ty mẹ sở hữu vốn 100%; các công ty do công ty mẹ sở hữu trên 50% vốn, các công ty do công ty mẹ sở hữu vốn dưới 50% và các công ty liên doanh với nước ngoài có vốn góp của tập đoàn trên nguyên tắc tự nguyện. Đối với các công ty liên doanh với nước ngoài về viễn thông và bưu chính tham gia tập đoàn, vốn đầu tư sẽ theo nguyên tắc tự nguyện.Viễn Thông Lạng Sơn (VNPT Lạng Sơn), đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính – Viễn Thông Việt Nam, là đơn vị anh hùng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; được tách ra từ Bưu điện Lạng Sơn, theo quyết định số 648/QĐ – TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007, của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam.Viễn Thông Lạng Sơn là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) đảm nhận cung cấp các dịch vụ Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Một số sản phẩm và dịch vụ chính: - Dịch vụ điện thoại cố định và các dịch vụ gia tăng trên mạng cố định.- Dịch vụ điện thoại di động VinaPhone, điện thoại cố định không dây Gphone.- Dịch vụ Internet VNN (1260, 1268, 1269, MegaVNN).- Dịch vụ thuê kênh riêng, truyền số liệu.- Tư vấn, thiết kế, thực hiện và bảo trì chuyên ngành viễn thông tin học.- Các sản phẩm và dịch vụ tin học, giải pháp tích hợp.1.2 – Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban:3Cơ cấu tổ chức của Viễn thông Lạng Sơn gồm: 8 Phòng, Ban chức năng (Trong đó, có 6 Phòng và 1 Ban) và 07 Trung tâm trực thuộc. Hiện nay, Viễn thông Lạng Sơn có tổng số 380 CBCNV, trình độ đội ngũ: Cao học 6 người, đại học 100 người, cao đẳng 42 người (chiếm 42,15%), trung cấp 58 người, công nhân 129 người(chiếm 55,68%), chưa qua đào tạo 3 người. * Các đơn vị sản xuất:- Trung tâm dịch vụ khách hàng.- Trung tâm viễn thông 1.- Trung tâm viễn thông 2.- Trung tâm viễn thông 3.- Trung tâm viễn thông 4.- Trung tâm viễn thông 5.- Trung tâm tin học.4Ban Giám ĐốcPhòng ban chức năngPhòng TổChứcPhòngKinhdoanhPhòngHànhchínhBan triển khai dự ánPhòngQuản lýMạng - dịch vụPhòngKếToánTrung tâm điều hành viễn thôngPhòngĐầutư1.2.1: Phòng kế toán:- Cơ cấu tổ chức:+ Phòng kế toán có trưởng phòng phụ trách công tác chuyên môn nghiệp vụ.+ Trưởng phòng thực hiện toàn diện, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của nhà nước, của tập đoàn về lĩnh vực kế toán, thống kê, tài chính và chịu trách nhiệm trước giám đốc tập đoàn bưu chính viễn thông lạng sơn và kết quả thực hiện trức năng, nhiệm vụ quyền hạn và mối quan hệ làm việc nêu tại quy định này.+ Phòng kế toán không có phó phòng.- Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Viễn Thồng Lạng Sơn quản lý, điều hành và thừa lệnh giám đốc viễn thông lạng sơn điều hành toàn bộ công tác kế toán, thống kê, tài chính, hạch toán kinh tế trong Viễn Thông Lạng Sơn.- Nhiệm vụ:+ Tổ chức công tác kế toán, thống kê, tài chính trong toàn viễn Viễn Thông Lạng Sơn phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của viển thông lạng sơn theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê và quy chế tài chính của tập đoàn bưu chính viễn thông lạng sơn theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê và quy chế tài chính của tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam.+ Nghiên cứu các chính sách tài chính thuế ,các quy định về công tác kế toán, thống kê, tài chính của nhà nước tập đoàn ứng dụng vào công tác kế toán, thống kê, tài chính của viễn thông lạng sơn.+ Tổng hợp số liệu hoạt đông kinh tế tài chính để:phản ánh tình hình luân chuyển tài sản, vật tư , tiền vốn trong viễn thông lạng sơn theo định kỳ: Quý, 6 tháng, năm, . Thống kê số liệu về hoat động của viễn thông lạng sơn.+ Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thực hiện kinh doanh, đầu tư và xây dựng, kế hoạch thu chi tài chính; theo dõi sử dụng vốn, phát hiện và ngăn ngừa các hành động tham ô lãng phí, vi phạm chính sách chế độ tài chính của Nhà Nước và quy chế tài chính của tập đoàn.+ Cung cấp các số liệu, tài liệu về kế toán, thống kê, tài chính phục vụ cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích hoạt động kinh tế phục vụ công tác lập và thực hiện kế hoạch. Tổng hợp quyết toán của các đơn vị trực thuộc viễn thông lạng sơn.+ Xây dựng kế hoạch tài chính, cân đối nguồn vốn sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển viễn thông, tin học và các dịch vụ viễn thông, tin học và các dịch vụ viễn thông – tin học hàng năm và dài hạn. Tổ chức quản lý các nguồn vốn; trích lập và quản lý các quỹ tập trung cua viễn thông lạng sơn.+ Cấp vốn cho các đơn vị trực thuộc và xử lý các quỹ theo quy chế tài chính của tập đoàn và chế độ nhà nước quy định.+ Tổ chức kiểm tra, thẩm định các báo cáo kế toán, thốngtài chính của các đơn vị trực thuộc về sản xuất kinh doanh, đầu tư và xây dựng .tổ chức kiểm tra công tác kế toán, thống kê, tài chính trong Viễn Thông Lạng Sơn; kiểm tra nghiệp vụ và các hoạt động của kế toán ở các đơn vị trực thuộc.5+ Tổ chức công tác kiểm kê, xác định và phản ánh chính xác, đúng chế độ kết quả kiểm kê hàng năm; chuẩn bị các thủ tục, tài liệu cho việc xử lý các khoản mất mát, hao hụt, hư hỏng, các vụ tham ô và các trường hợp xâm phạm tài sản, đồng thời đề xuất biện pháp giải quyết, xử lý.+ Thực hiện các thủ tục về tăng giảm, điều động tài sản trong Viễn Thông Lạng Sơn sau khi có ý kiến đề xuất của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đã được giám đốc Viễn Thông Lạng Sơn phê duyệt.+ Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các chế độ kế toán, thống kê, tài chính do nhà nước ban hành; thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán.+ Có quyền yêu cầu các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu liên quan đến công việc kế toán; có quyền từ chối chưa cấp kinh phí khi các hồ sơ không đủ và không chính xác.+ Khi phát hiện các đơn vị hoặc cá nhân trong viễn thông lạng sơn và có hành vi vi phạm luật lệ và chế độ kế toán thì phải kịp thời báo cáo giám đốc viễn thông lạng sơn và đề xuất biện pháp ngăn ngừa, xử lý hành vi tham ô, lãng phí, gây thiệt hại tài sản của nhà nước, của tập đoàn bưu chính viễn thông lạng sơn + Cử cán bộ tham gia công tác thẩm định, công tác nghiệm thu công trình, công tác bàn giao tài sản và các nhiệm vụ công tác khác có lien quan đến công tac kế toán, thống kê, tài chính khi có yêu cầu.+ Lập báo cáo định kì hoặc đột xuất về lĩnh vực kế toán theo chế độ quy định hiện hành.1.2.2: Phòng đầu tư- Cơ cấu tổ chức:+ Phòng Đầu tư – XDCB không có trưởng phòng mà do phó phòng phụ trách, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn được phân công.+ Phó phòng chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về kết quả nhiệm vụ được phân công.+ Các viên chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ theo quy chế đơn vị và theo nhiệm vụ được phó phòng phân công.- Chức năng:+ Tổng hợp xây dựng quy hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm về công tác đầu tư phát triển mạng lưới viễn thông tin học.+ Thẩm định đầu tư.+ Đánh giá chất lượng và hiệu quả đầu tư.- Nhiệm vụ: + Nghiên cứu và nắm vững các quy định của Nhà Nước, của Tập đoàn và của Viễn Thông Lạng Sơn trong lĩnh vực đầu tư - xây dưng cơ bản (XDCB).+ Tổ chức tổng hợp xây dựng, trình duyệt quy hoạch đầu tư tổng thể cho mạng lưới Viễn thông – Tin học và kế hoạch phát triển mạng lưới thực hiện hàng năm trình cấp có thầm quyền phê duyệt.6+ Lập kế hoạch đầu tư, sửa chữa mua sắm… trên cơ sở kế hoạch đầu tư được Tập đoàn BCVT Việt Nam giao và nhu cầu đầu tư phát triển, sửa chữa tài sản, mua sắm của Viễn Thông Lạng Sơn.+ Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viễn Thông Lạng Sơn xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sửa chữa tài sản. Tổng hợp và cân đối kế hoạch toàn diện về lĩnh vực Đầu tư – XDCB của Viễn Thông Lạng Sơn. Tổ chức cho các đơn vị cơ sở trực thuộc Viễn Thông Lạng Sơn bảo vệ kế hoạch đầu tư, sửa chữa tài sản, mua sắm trước lãnh đạo Viễn Thông Lạng Sơn, đồng thời chuẩn bị cho lãnh đạo Viễn Thông Lạng Sơn bảo vệ kế hoạch đầu tư, sửa chữa tài sản, mua sắm trước Tập đoàn.+ Xây dựng phương án thực hiện, đơn vị thực hiện đầu tư, sửa chữa mua sắm; Đề xuất việc mời các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hình thức quản lý đầu tư… để trình giám đốc Viễn Thông Lạng Sơn xem xét quyết định.+ Hướng dẫn triển khai theo dõi, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện những kế hoạch đầu tư, sửa chữa tài sản, mua sắm đã được phê duyệt.+ Thực hiện và hoàn tất các thủ tục về đất đai theo quy định của Nhà Nước, quy hoạch của tỉnh Lạng Sơn, chủ động xây dựng kế hoạch mở rộng mạng lưới viễn thông – tin học và công nghệ thông tin phục vụ kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị.+ Tham mưu cho Giám đốc Viễn Thông Lạng Sơn thực hiện các quy đinh quản lý trong lĩnh vực đầu tư – XDCB. Tỏ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trực thuộc tuân thủ các quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng của Nhà Nước, Tập đoàn.+ Thẩm định và trình duyệt các dự án thuộc thẩm quyền của Giám đốc Viễn Thông Lạng Sơn. Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trình Tập đoàn phê duyệt các dự án thuộc thẩm quyền Tập đoàn quyết định.+ Thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời dự thầu và kết quả đấu thầu do ban triển khai dự án chuyển sang, trình Giám đốc Viễn Thông Lạng Sơn phê duyệt, sau đó chuyển trả lại ban triển khai dự án những hồ sơ, tài liệu này.+ Tổ chức ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu ( đàm phán, soạn thảo hợp đồng, trình Giám đốc kí kết hợp đồng…) đối với những dự án được giao chủ trì thực hiện.+ Làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu trúng thầu theo tiến độ hợp đồng hoặc theo khối lượng thi công từng giai đoạn, hoặc từng hạng mục (đối với những hợp đồng do phòng Đầu tư – XDCB trình Giám đốc ký kết).+ Chủ trì nghiệm thu các dự án, công trình thuộc trách nhiệm của Viễn Thông Lạng Sơn. Phân phối tham gia cùng các đơn vị khác thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư – XDCB (như công tác: khảo sát, đấu thầu…).+ Chỉ đạo, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra các đơn vị trực thuộc về việc áp dụng các định mức kinh tế - kĩ thuật vào công tác lập dự toán các dự án đầu tư, sửa chữa tài sản theo phân cấp và ủy quyền của Giám đốc Viễn Thông Lạng Sơn.+ Xây dựng các quy trình đầu tư, sửa chữa tài sản, định mức vật tư theo phân cấp của tập đoàn.+ Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo hướng dẫn của Tập đoàn.+ Đánh giá công tác Đầu tư – XDCB của Viễn Thông Lạng Sơn.+ Thực hiện nhiệm vụ khác được Viễn Thông Lạng Sơn giao.71.2.3: Phòng quản lý mạng - dịch vụ:- Cơ cấu tổ chức:+ Phòng Quản lý Mạng và dịch vụ có tổ 119 (nhận báo hỏng và điều hành xử lý thuê bao). Tổ 119 có tổ trưởng phụ trách và có chức năng, nhiệm vụ được quy định và ban hành riêng.+ Phòng quản lý mạng và dịch vụ có Trưởng phòng phụ trách thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn được phân công.+ Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng và các quy chế, quy định của Viễn thông Lạng Sơn, của Tập đoàn đã ban hành.+ Các viên chức trong phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và theo quy chế đơn vị.- Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn quản lý, điều hành và thừa lệnh Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn điều hành trong lĩnh vực tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh mạng lưới và các dịch vụ viễn thông, tin học của Viễn Thông Lạng Sơn.- Nhiệm vụ:+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông, tin học phù hợp với sự phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, cả Viễn thông Lạng Sơn và địa phương. Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch phát triển mạng viễn thông- tin hoạc theo yêu cầu của Viễn thông Lạng Sơn.+ Lập các phương án tổ chức, quản lý mạng thông tin viễn thông, tin học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.+ Chỉ đạo hướng dẫn, thẩm định các dự án phát triển, mở rộng, cải tạo, nâng cấp mạng viễn thông, tin học của các đơn vị trực thuộc.+ Tổ chức thực hiện quản lý mạng lưới thông tin viễn thông, tin học.+ Huớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị cơ sở thực hiện đúng chế độ, cước các dịch vụ, thể lệ, quy trình truy phạm trong quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, khai thác nghiệp vụ, kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông, tin học.+ Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc mở các loại sổ sách quản lý, theo dõi các chỉ tiêu chất lượng, thiết bị trên mạng. Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thiết bị và chất lượng các dịch vụ viễn thông, tin học.+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chất lượng thông tin viễn thông - tin học, các định mức kinh tế kỹ thuật về khai thác, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trên mạng viễn thông - tin học mà Tập đoàn, Nhà nước chưa ban hành.+ Xây dựng, tổ chức quản lý các dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch, quản lý, điều hành và khai thác mạng lưới viễn thông tin học.+ Quản lý tần số, hô hiệu, phiên liên lạc Vô tuyến điện (VTĐ).8+ Điều tra, xác minh, thuyết minh các biên bản nghiệp vụ, kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông, tin học, giúp Giám đốc kết luận xử lý vi phạm.+ Là đầu mối giải quyết cuối cùng các khiếu nại của khách hàng đối với Viễn Thông Lạng Sơn về lĩnh vực giá cước, mạng lưới, nghiệp vụ., dịch vụ viễn thông- tin học (khi các đơn vị cơ sở trực thuộc không giải quyết được do tinh chất quy mô, phức tạp của nội dung thắc mắc, khiếu nại, hoặc do khách hàng gửi trực tiếp đến Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn).+ Tổ chức biên soạn tài liệu, giảng dạy các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ viễn thông, tin học do Viẽn thông Lạng Sơn tổ chức.+ Tổ chức sát hạch trình độ tay nghề đối với lao động thử việc trong lĩnh vực viễn thông, tin học theo yêu cầu của Viễn thông Lạng Sơn.+ Tổng hợp, phân tích tình hình mọi mặt hoạt động trong lĩnh vực viễn thong. Tin học trình Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn. Lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.Các nhiệm vụ khác được Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn giao.1.2.4: Phòng tổ chức:- Cơ cấu tổ chức:+ Phòng tổ chức cán bộ - lao động do Trưởng phòng phụ trách chung, có Phó phòng giúp việc quản lý điều hành và các chuyên viên, cán sự giúp việc công tác chuyên môn, nghiệp vụ.+ Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Viễn thông Lạng Sơn về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc quy định tại Quy định này.+ Phó phòng được Truởng phòng phân công phụ trách một số lĩnh vực và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhệm vụ được phân công.+ Các chuyên viên, cán sự chịu sự điều hành, quản lý của Trưởng phòng.- Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Viễn Thông Lạng Sơn quản lý, điều hành và thừa lệnh Giám đốc Viễn Thông Lạng Sơn điều hành về các lĩnh vực; Tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương - chính sách xã hội, bảo hộ lao động, bảo về nội bộ, tự về cơ quan, bảo vệ an toàn mạng lưới và an ninh trong hoạt động Viễn thông - Tin học, bảo vệ bí mật, phòng cháy chữa cháy, phòng nổ trong toàn Viễn Thông Lạng Sơn.- Nhiệm vụ:+ Tổ chức xây dựng, trình ban hành, thực hiện và hướng dẫn thực hiện các quy định về: Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tham mưu Viễn thông Lạng Sơn; Các mô hình tổ chức quản lý, sản xuất, tổ chức lao động khoa học, điều lệ, quy chế tổ chức, nội quy lao động, về phân cấp quản lý, danh mục chức danh viên chức, tiêu chuẩn cấp bậc công nhân, quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển chọn cán bọ, kỷ luật…theo quy định và phân cấp của Tập đoàn.+ Xây dựng phương án tổ chức quản lý trình Lãnh đạo Viễn thông Lạng Sơn phê duyệt phương án tổ chức các đơn vị trực thuộc.9+ Tổ chức xây dựng, thực hiện và hướng dẫn thực hiện quy hoạch cán bộ, các quy chế, thủ tục về công tác quản lý, tuyển dụng lao động theo phân cấp; Quản lý cơ cấu, số lượng, chất lượng cán bộ, công nhân viên trong Viễn thông Lạng Sơn.+ Tổ chức xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng các thời kỳ phát triển của Viễn thông Lạng Sơn.+ Trình phương án và làm thủ tục về bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bọ, công nhân viên thuộc diện Viễn thông Lạng Sơn đuợc cử đi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển của Viễn thông Lạng Sơn trong từng giai đoạn.+ Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đơn giá tiền lương, phân phối thu nhập, định mức, định biên lao động, các chế độ về lĩnh vực lao động- tiền lương; chế độ đối với người lao động.+ Thực hiện và hướng dẫn thực hiện việc xếp lương, nâng bậc lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy và chính sách xã hội đối với các đơn vị trong Viễn thông Lạng Sơn.+ Đề xuất hoặc tổ chức tuyển chọn cử cán bộ đi học tập ở trong nước, ngoài nước; chọn cử cán bộ đi công tác. Thực hiện và hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ của Nhà nước, Tập đoàn, xây dựng trình duyệt hướng dẫn quy định của Viễn thông Lạng Sơn, Tập đoàn đối với các đối tượng nêu trên.+ Tổ chức xây dựng, thẩm định, trình duyệt, ban hành định mức lao động nội bộ theo những quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn.+ Làm việc và phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể để tổ chức xây dựng và hướng dẫn thực hiện quy định về mối quan hệ hoạt động giữa Chuyên môn với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể, quần chúng, công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ trong Viẽn thông Lạng Sơn.+ Xây dựng, trình duyệt, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện Quy chế về công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng nổ và các quy định, quyết định có liên quan đến phòng cháy, phòng nổ.+ Theo dõi, quản lý và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng, thực hiện các phương án bảo vệ tài sản, bảo vệ an toàn cơ quan.+ Tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Nhà nước, Tập đoàn về những nội dung liên quan đến công tác bảo vệ bí mật, bảo vệ an ninh, bảo vệ mạng lưới Viễn thông - Tin học, bảo vệ tài sản và trật tự an toàn cơ quan.+ Tổ chức quản lý lực lượng tự vệ, quân nhân dự bị, vũ khí, tổ chức huấn luyện quân sự, kế hoạch sẵn sang chiến đấu bảo vệ cơ quan; Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự đối với lực lượng CBCNV trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự thuộc khối các đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn.+ Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các đơn vị cơ sở về lĩnh vựa công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị.+ Tổ chức thực hiện về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lượng, chính sách, chế độ đối với người lao động. bảo hộ lao động, bảo vệ chính trị nội bộ, tự vệ cơ quan. Đề xuất chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nói trên. Lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.10[...]... bộ phận kiểm toán để thực hiện kiểm toán XDCB + Thực hiện thanh, quyết toán các hợp đồng đã ký kết (hợp đồng do Ban trình Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn ký kết) + Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm + Thực hiện nhiệm vụ khác được Viễn thông Lạng Sơn giao thêm 1.2.8: Trung tâm điều hành viễn thông: Trung tâm điều hành viễn thông là đơn vị trực thuộc Giám đốc Viễn Thông Lạng Sơn Cơ cấu tổ chức: Có... phân tích trình Giám đốc Viễn Thông Lạng Sơn ban hành các giải pháp kinh doanh + Chủ trì xây dựng kế hoạch và trình Viễn Thông Lạng Sơn ban hành giá cước các loại dịch vụ Viễn Thông –Tin học theo phân cấp của Tập đoàn và giá các loại hàng hóa khác trong hệ thống sản phẩm kinh doanh của Viễn Thông Lạng Sơn + Thực hiện phân đoạn và phân loại thị trường: Thu thập và phân tích thông tin về các doanh nghiệp... toàn diện của Viễn Thông Lạng Sơn Tổ chức cho các đơn vị trực thuộc bảo vệ kế hoạch trước lãnh đạo Viễn Thông Lạng Sơn và chuẩn bị cho lãnh đạo Viễn Thông Lạng Sơn báo cáo, bảo vệ kế hoạch trước tập đoàn + Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở trong quá trình thực hiện kế hoạch + Thep dõi tổng hợp số liệu về sản xuất kinh doanh làm cơ sở để đánh giá việc thực hiện kế hoạch... II: Thực trạng các hoạt động đầu tư phát triển tại viễn thông Lạng Sơn 2.1 - Tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Từ khi được thành lập với vai trò là một đơn vị thuộc Bưu điện Tỉnh Lạng Sơn cho đến khi được chính thức tách ra làm 1 đơn vị mới lấy tên là Viễn Thông Lạng Sơn (VNPT Lạng Sơn) vào ngày 01/04/2007, VNPT Lạng Sơn đã tiến hành các hoạt động đầu tư như xây dựng các nhà trạm Viễn. .. của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT), Viễn Thông Lạng Sơn và nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn + Xây dựng cơ chế gắn kết giữa các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời cân đối giữa các yếu tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng và phát triển các loại dịch vụ viễn thông - tin học + Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viễn Thông Lạng Sơn. .. của Viễn Thông Lạng Sơn và VNPT trình Giám đốc Viễn Thông Lạng Sơn ký kết hoặc trình Tập đoàn phê duyệt + Áp dụng các định mức kinh tế, kĩ thuật của Nhà Nước và của VNPT đã ban hành để tổ chức sản xuất và hạch toán hoạt động kinh doanh của Viễn Thông Lạng Sơn; Tổ chức thực hiện việc mua sắm các vật tư, thiết bị, ấn phẩm phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh (Tiếp thị, khuyến mại, quảng cáo );... tác quản lý và sản xuất tại Viễn Thông Lạng Sơn theo quy định phân cấp của Tập đoàn; làm thường trực hội đồng định mức kinh tế - kĩ thuật của Viễn Thông Lạng Sơn + Tổ chức nghiên cứu các phương án đổi mới cơ chế quản lý kinh tế phù hợp với khả năng, điều kiện và tình hình cụ thể của Viễn Thông Lạng Sơn trình ban Giám đốc xem xét quyết định + Xây dựng chiến lược, tổ chức hướng dẫn thực hiện kế hoạch Marketing... quan - Nhiệm vụ: + Quản lý, tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công tác hành chính, quản trị, phương tiện đi lại của cơ quan Viễn Thông Lạng Sơn + Tổ chức, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc Viễn Thông Lạng Sơn + Quản lý toàn bộ tài sản được giao để đảm bảo điều kiện vật chất cho các hoạt động của cơ quan viễn Thông Lạng Sơn + Quản lý nhà ở, đất ở, tài sản thuộc... thầu + Ban triển khai dự án do Phó ban thực hiện nghiệp vụ chuyên môn được phân công + Phó ban chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban và các quy định của Nhà nước, của Tập đoàn, của Viễn thông Lạng Sơn đã ban hành trong lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án, công trình + Các viên chức trong tổ thực hiện nhiệm vụ theo quy chế đơn vị... rộng các dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng về dịch vụ viễn thông, tin học và các sản phẩm kinh doanh khác của Viễn Thông Lạng Sơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Nhiệm vụ: + Tổng hợp, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông – tin học, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các kế hoạch: quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường . dẫn em đã hoàn thành báo cáo tổng hợp về Viễn Thông Lạng Sơn. Nội dung báo cáo gồm 3 phần chính:- Tổng quan về Viễn Thông lạng Sơn. - Thực trạng công tác. Quốc Dân, em đã được về Viễn Thông Lạng Sơn thực hiện công tác thực tập. Sau một thời gian làm quen với công việc tại Viễn Thông Lạng Sơn và được sự chỉ bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tại Viễn Thông Lạng Sơn, báo cáo thực tập tại Viễn Thông Lạng Sơn, báo cáo thực tập tại Viễn Thông Lạng Sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay