Module 4 Giới thiệu Tự động hóa thư viện docx

20 525 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 22:20

Module 4 Giới thiệu Tự động hóa thư việnBài 2. Các yếu tố phải được xem xét khi lập kế hoạch và thực hiện tự động hóa thư viện là gì?Lí do căn bảnTự động hóa thư viện mang lại nhiều lợi ích cho cả bạn đọc và nhân viên thư viện. Để có thể ứng dụng CNTT-TT một cách đúng đắn và hạn chế tối đa sai sót trong việc thực hiện, việc lập kế hoạch cẩn thận cho tự động hóa là rất quan trọngPhạm vi•Các yếu tố nào phải được quan tâm đến trong việc lập kế hoạch và thực hiện tự động hóa thư viện?•Các ưu điểm của việc lập kế hoạch ?•Yêu cầu để lấy đề án là gì (Request for Proposal) ?•Các khó khăn trong việc thực hiện một hệ thống thư viện tích hợp là gì?•Có nên quan tâm đến việc sử dụng một hệ thống nguồn mở không?Kết quả học tậpCuối bài này, học viên sẽ có thể:•Đánh giá đúng tầm quan trọng của việc lập kế hoạch.•Nhận biết các yếu tố phải được cân nhắc trong việc lập kế hoạch và thực hiện tự động hóa thư viện•Hiểu được tầm quan trọng của một bản yêu cầu để lấy đề án (RFP)•Đánh giá các thuận lợi và bất lợi trong việc sử dụng hệ thống nguồn mở.Tự động hóa thư viện ngày nayNgười sử dụng ngày nay mong chờ hệ thống thư viện tự động để cung cấp việc truy cập vào các phân hệ biên mục, lưu thông, mục lục công cộng trực tuyến (OPAC) và bổ sung của thư viện đồng thời cũng cung cấp việc truy cập thông qua hệ thống này đến đến thông tin của các thư viện khác, các CSDL CD ROM trong mạng cục bộ (LAN) và Internet.[...]... và trình bày • • • • • • Các vấn đề quan trọng trong việc thực hiện tự động hóa Thư viện Thiếu tính sẵn sàng của nhân viên Thiếu tính sẵn sàng của người sử dụng Chi phí bảo trì và hoạt động Chuyển đổi dữ liệu Phần cứng không đáp ứng đúng thời gian Các tiện ích viễn thông viễn thông chưa sẵn sàng Kết luận • Tự động hóa trong thư viện là khát vọng Tuy nhiên, nó là một dự án phức tạp và cần phải lập... phải lập kế hoạch một cách thận trọng Việc lập kế hoạch sẽ đảm bảo thành công và phát trong tương lai • Tự động hóa là phương tiện để đạt kết quả chứ không phải là đoạn kết Việc lập kế hoạch cho tự động hóa phải là một phần kế hoạch chiến lược phát triển của thư viện • Việc triển khai một hệ thống thư viện tích hợp (ILS) chưa phải là quá trình kết thúc Tương lai còn chứa đựng rất nhiều phát triển mới... Chọn lựa/ mua/ phát triển hệ thống • Cài đặt • Tạo các CSDL • Tập huấn nhân viên và người sử dụng Bản yêu cầu cho đề án (RFP) • Các hướng dẫn cho công ty về đệ trình việc đấu thầu • Thông tin chung về thư viện • Tiêu chuẩn đánh giá các đề án/ đấu thầu • Các đặc tính kỹ thuật và chức năng theo yêu cầu • Mô tả các chức năng yêu cầu • Các câu hỏi đối với đối tác về các dịch vụ và chương trình bảo trì hệ...Các cân nhắc về chi phí • • • • • • • Chi phí vấn và lập kế hoạch Mua hệ thống Chi phí liên lạc viễn thông Chuyển đổi Chi phí bảo trì và hoạt động Nâng cấp hệ thống Tuyển dụng và tập huấn nhân viên Các bước cơ bản trong việc thực hiện? • Tạo một tài liệu mẫu các yêu cầu kỹ thuật cho các công ty hoặc nhân viên CNTT-TT (nếu hệ thống mã nguồn mở . Module 4 Giới thiệu Tự động hóa thư viện Bài 2. Các yếu tố phải được xem xét khi lập kế hoạch và thực hiện tự động hóa thư viện là gì?Lí. việc sử dụng hệ thống nguồn mở. Tự động hóa thư viện ngày nayNgười sử dụng ngày nay mong chờ hệ thống thư viện tự động để cung cấp việc truy cập vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Module 4 Giới thiệu Tự động hóa thư viện docx, Module 4 Giới thiệu Tự động hóa thư viện docx, Module 4 Giới thiệu Tự động hóa thư viện docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay